הגדשת הסאה – מסיבת טבע עאלק – ביום שמחת תורה – הטבח בדרום. חטיפת ישראלים בשבי, רצח מאות ופציעת אלפים.

כשירד משה רבנו עם הלוחות הראשונים,
והבין מה מתרחש בחינגת עגל הזהב,
השליך את הלוחות מידיו, נשתברו הלוחות,
ופרחו האותיות חזרה אל השמים.

מיד קרא אליו משה רבנו את שבט לוי
שלא השתתף באורגיה ההמונית.

וכך לשון התורה בפרשת כי תשא:

“ויעמד משה בשער המחנה ויאמר מי ליהוה אלי
ויאספו אליו כל בני לוי
ויאמר להם כה אמר יהוה אלהי ישראל
שימו איש חרבו על ירכו
עברו ושובו משער לשער במחנה
והרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרובו
ויעשו בני לוי כדבר משה
ויפל מן העם ביום ההוא כשלשת אלפי איש”

3000 איש ואשה מתו בעגל.
משה רבנו קורא – “מי ל-ה’ אלי”
ונאספים אליו מי שלא חטא בעגל, שבט לוי ועוד צדיקים מבני ישראל.

תציצו רגע בתמונה המצורפת, רואים את הפסל של האליל?
עובדי האלילים ה”מאמינים” בפסל זה, מה קידשו מן החי?
פרה.
למה? כי היא אמו של העגל.

ומה עושים אנשי ה”שאנטי” למרגלות הפסל הלז?

אמרו חכמים:

גזל ועריות נפשו של אדם מתאווה להן ומחמדתן”.
ועוד אמרו: “לא עבדו עבודה זרה אלא להתיר להם עריות בפרהסיא”.
ובמדרש נאמר שיצר זנות קשה מיצר עבודה זרה וכך ניסחו חז”ל
בכמה מקומות :

“אין אפוטרופוס לעריות”

דהיינו אין לאדם הגנה טבעית בפני היצר כשתוקפו.

ובמנחה ביום הכיפורים קוראים בתורה את פרשת העריות דווקא,
“דנפשו של אדם חשקה בעריות טפי [יותר] מכל העברות”
על כן מזהירים בזה ביום הכיפורים שהוא יום קדוש ונורא.

זוכרים מה התרחש ביום הכיפורים האחרון?
שבירת הכלים. ממש שבירת הלוחות !!
החומות נפרצו.
המון ערב רב הגיע להחריב את תפילות היהודים
ביום הקדוש והנורא יום הכיפורים.
[נעזוב רגע את העניין שאין דעתי נוחה כלל מעניין התפילה ברחוב]

היציאה בריש גלי בפרהסיה נגד האלהים [ונציגיו עלי אדמות]
ע”י חילול קדושת יום הכיפורים,
שזו מרידה במצח נחושה נגד אלוהי ישראל,
הגדישה את הסאה.

 

במוצאי יום כיפור האחרון כשנודע לי דבר הטירוף הנורא,
ידעתי בתוך תוכי שתבוא מכה גדולה.

מהיותי עלם צעיר חזיתי בעיניים כלות, כיצד חברים, וקרובי משפחה
נוהים אחר נטיית תנודת הציבור [שבתחילה היה מיעוט ]
להתרחק מהיהדות
ושמירת ה”מסורת”, הוא מוסר היהודים.

ראיתי איך כל גבולות המוסר נחרבים אחד אחר השני,
ביחד עם התפשטות המדיה\תקשורת, שלא העזו בזמנו
לשדר בתחילת דרכם סרטים לא צנועים וכד’.

[אני זוכר את ה”בושה” שעלתה על פני כילד כשראיתי בטלוויזיה
זוג מתנשקים, והורי סלקו אותי מהסלון לשינה, ואני מדבר על
שנות ה 60 של המאה הקודמת]

אולם תעוזתם הלכה וגברה ככל כשברחוב היהודי נראו יותר ויותר
נשים עם חולצות בטן חשופה, והגברים החלו לענוד עגילים באוזנם.

וכך קמעא קמעא, חומה אחר חומה, הם החלו לשדר סרטים פורנוגרפים
של זימה ניאוף וגילוי עריות באופן המתועב ביותר,
כאשר השידורים הללו
לא נמנעו גם מילדים טהורים קטנים
שבלחיצת כפתור הגיעו אל הגיהנום.
בד בבד עם ההתרחשות הזו,
דאג שלטון הזדון לספק גושפנקא רשמית
לכל דבר עברה על חוקי התורה, ע”י מיסוד הזנות,
וע”י העלאת זונות נוכריות רבות לרחובות ישראל
עם כל העליות שהסוכנות “היהודית” דאגה להביא מרחבי העולם.
כמו גם הבאה לארץ ישראל גויים רבים שגרמו להפקרת המרחב הציבורי
והפצת מכירת בשר חזיר האסור על פי היהדות,
בנוסף לפולחנים סימבולים של עבודות זרות, שנאספו מכל רחבי העולם.

צעירים רבים מבחורי ונערות ישראל נחשפו בכוונת מכוון ואפילו דורבנו
עם סיפורי “הטיול שלאחר הצבא” לעבודת האלילים בהודו ובתאילנד,
ובשאר ארצות עובדי האלילים במזרח הרחוק, וכשחזרו לארץ [אם חזרו]
הביאו אתם תועבות הגויים
ודרכיהם המוסוות בכל מיני דברי מוסרם הקלוקל המזוייף והשקרי.

70 שנה עברו, וחזונו של השבתאי המנוול בן גוריון ימ”ש קרם עור וגידים,
לא רק עם ככל העמים, אלא העז שבאומות עליו נאמר
כשיורדים לתחתית שפל מדרגת האדם עזים הם מכל אומות העולם.

רצח שוד וגזל הציפו את רחובות ישראל יחד עם ניאוף וזימה בגלוי
עם מועדני חילופי זוגות מוכרים וידועים, עד פולחני הקרבת אדם !!
מי שלא מאמין שיחפש לו מה לקרוא במקום אחר.
וכעת, חילול יום כיפורים בעזות מצח, ויציאה נגד אלוהי ישראל בגלוי.

המכה בפטיש?
מסיבת עגל זהב נוטפת זרע שפוך לבטלה עם פסל עבודה זרה
בעיצומו של יום הקדוש יום שמחת התורה.

אז על מה בעצם מלינים כאן?
על הממשלה\צבא\משטרה\”כוחות ביטחון”
שלא סיפקו הגנה כביכול ?
למי לעובדי עבודה זרה? לחוגגי עגל הזהב?
לאנשים מתועבים מהערב רב עזי פנים שיוצאים בגלוי
נגד אלהי ישראל ועמו?

הרי זה ברור. תלמדו קצת היסטוריה ותווכחו לדעת שמעולם
זו הייתה התוצאה למוסרם הירוד של בני ישראל.
כן. בני ישראל.
אותם בני ישראל שלא קמים להתנגד לכל המתואר לעיל.

לאורך כל הדרך.
מצקצקים, מפטירים איזה דיבור בחצי פה, וממשיכים בשגרה
כאילו לא קרה כלום.
ועוד יותר מזה, בחצי עין גם מציצים למעשי הקליפות
ומוזילים ריר במקרה הטוב, ובמקרה הרע מוזילים את נוזל החיים
לתוך מקום הטינופת.

כולו האי ואולי.
יש היודעים בוודאות שממשלת הזדון לא רק אפשרה את האסון
היא גם ממשיכה כעת בגלגול האסון הלאה ע”י שליחת בחורי ישראל
להיכנס למלכודות מות בתוככי עיר הטרור עזה.

שהרי חיל האוויר יכול לכתוש את העיר החוטאת מלמעלה,
וחיל הים יכול להחריבה מהים, ותותחים וטילים יכולים
להישלח מתוככי ארץ ישראל כך שלא יישאר שריד ופליט בעיר הרוצחים?
למה לשלוח את בחורי ישראל המובחרים למות שם?
אין לנו ניסיון עם כל ה”מבצעים” הצבאיים שם?
הרי אחרי כל מבצע כזה
נותרות משפחות רבות שכולות מאבדות את היקר להם מכל.

ובנוסף ממשלת הזדון מספקת למרצחים [המאומנים ומסופקי נשק על ידה]
מידע מדוייק על מיקומים, פתחים ומעברים, והגרוע מכל,
היכן נמצאים המפקדים הבכירים שבזמן הזה הפכו למטרות רצח,
כאשר אנו אוחזים ברגעים אלו במחטי”ם, מגדי”ם, ושאר קדקודים – הרוגים !
זה לא התרחש בעבר.
זה קורה עכשיו כי הרוצחים מקבלים מידע מדוייק ביותר.

טוב ספקתי לכם מספיק חומר לחבר את חלקי הפאזל לתמונה ברורה.

מה עושים?
המשך יבוא.

בנתיים, עצה טובה לכל אחד ואחת.
תקרעו את השמיים בתפילות ! קחו ספרי תהילים תגמרו ותתחילו,
ארגנו קבוצות של אומרי תהילים בכל שכונה,
שלא תפסק האמירה 24/7.

יש ספר בחסידות ברסלב שנקרא “שמות הצדיקים”
בספר זה נלקטו כל שמות הצדיקים מאדם הראשון עד הדורות האחרונים.
רבי נחמן זי”ע אמר שזה ספר שיכול לשדד את כל מערכות הטבע
ולהפוך מציאות רעה לטובה.


קודם כל זה.
בהמשך בהתאם ליכולת ולאפשרות
אספק עוד מידע.

אם לא תשתפו את הפוסט הזה הוא יישאר ללא כל תועלת.
עשו טובה לעצמכם וסייעו להפצת הדברים.

תראו לשכנע גם אחרים לשתף.

ידע זה כוח.
ככל שיותר ויותר יהיו מודעים נוכל לפעול לשינוי המציאות.

השארו קשובים !

מרדכי היהודי

ל-ה’ הישועה !!

עלה נעלה וירשנו אותה !!!

כתיבת תגובה