הבעיה הגדולה היא שהשלטון מונח כרגע בידי הערב רב עמלק ששולטים ביד רמה.

שחטתי בימי חלדי מלא פרות קדושות.
עליתי על בריקדות שגרמו לי צרות צרורות באופן אישי.

וויתרתי על העולם הזה ביום שהבנתי
שהכל בעצם נמצא בעבר השני ממול
כי בעבר בו אני נמצא לא מצאתי איש.

היו לי שתי ברירות
אחת -ללכת עם מה שליבי אומר לי.
השניה -להוריד את הראש ולעבור לעבר הזה
בו נמצאים כולם…

לא היה לי ספק
עוד בימים בהם לא היה לי מושג ביהדות
ולא הכרתי את זהותי הלאומית
כבר אז הייתי בעבר שממולו היה כל העולם.

אני התייצבתי עם ראש מורם
לא קיבלתי את המוסכמות כמובן מאליו
חקרתי כל דבר לעצמי
וככל שהגעתי למסקנות
כך נותרתי לבד.

כך גם הגעתי ליהדות
מתוך הזבל עם כל החתולים
בניתי עולם שלם בנוי מהערכים
אותם בודדתי ממה שמתרחש ממול
מתוך תקווה שההולכים אחרי – תולדותי
ימשיכו את הדרך באותו אופן
ואכן כך זה מסתמן.

אחרי ההקדמה הזו – אני רוצה להגיד לכם
את הדברים הקשים שאתם נמנעים לעסוק בהם,
ומעדיפים ללכת הלאה עם “יחד ננצח” למרות
שה”יחד” היחידי שיכול להיות יחד בינינו הוא
היהדות. ולמרות שאתם לא מתכוונים לזה בכלל !

ואני מדבר בלשון נוכח “אתם” וכו’,
ולא על מנת להכליל חלילה את מי שזה לא מגיע לו,
אלא בגלל שהממשלה שלכם, בתי המשפט שלכם,
וכל הלאומיות ה”ממלכתית” היא כזו.

שמה פס על היהדות, משחקת אותה כאילו, משתמשת ביהדות
כדי ל”עבוד” על המסכנים שמקדשים את המדינה השקרנית,
שבעצם היא – המדינה הזו – זה רק כמות זניחה של בני אנוש,
כופרים ומורדים באלוהי ישראל ובתורתו, ובכל זאת משתמשים
בסמלי היהדות כדי לאכוף את ממשלתם על עם הקודש
שמעם חכם ונבון הפך לחוכא ואיטלולא בקרב כל אומות העולם.

אז ככה

בחג שמחת תורה האחרון ביום שמיני עצרת
בחרו להם רבים מבני המוטציות שחונכו בארץ ישראל
על ידי מכוני השמד המכונים כאן “חינוך ממלכתי”.

במקום לרקוד עם תורת ישראל כפי הנהוג מקדמת דנא
בכל תפוצות ישראל, בחרו לצאת לרקוד ב”מסיבת טבע”.

“מסיבת טבע” זה אירוע שהכי קרוב לתיאור של
החינגה שהתחוללה עם עגל הזהב ממש סמוך לקבלת התורה.

מה היה שם בחינגת העגל?
התיאורים המופיעים בכל מיני מדרשים מתארים
נשים מעורטלות מחוללות בריקודי עגבים, עם גברברים מיוחמים,
כאשר בשולי המחנה – מאהל בו מתבצעות אורגיות מלאות תאווה.
וכל זאת מלווה בכלי שיר ונגנים וזמרים יחד עם שתיית שיכר וכו’.
מעין מסיבת טבע….כאשר מתנוסס מעל כולם פסל עגל הזהב.

אז אמנם 3000 ועוד כמה מאות שנה עברו ממסיבת הטבע ההיא
שלאחריה באה מכה נוראה שחיסלה ביום אחד 3000 מבני ישראל.

שם במסיבה ההיא היו הרבה יותר מ 3000 משתתפי מסיבת הטבע ברעים
שם היו 60 ריבוא מבני ישראל כמעט כל בני ישראל שיצאו ממצרים.

אבל

כשנביא בחשבון את מצבו של עם ישראל נכון להיום ברחבי העולם?
אתם תמצאו שכמעט אותו מספר משתתף בחינגת “מסיבות הטבע”
בדרכו שלו, ורק אותו אחוז של בני לוי [שומרי התורה האמיתיים]
שלא השתתף בחינגת העגל, הוא ממש אותו אחוז של אלו
שרקדו עם התורה בשמחת תורה האחרון.

הדברים ברורים.

עכשיו על מנת שנהיה ברורים לגמרי.
כפי שכבר הזכרתי רוב של עם ישראל השתתף בחינגת העגל
שהופקה על ידי הערב רב שביקשו אלוהים אחרים מזה
שהופיע ונתן תורה למשה רבנו, תורה מחייבת מאד.

רוב משתתפי חינגת העגל שמעו באוזניהם את עשרת הדיברות
ועמדו במעמד קבלת התורה הנורא למרגלות הר חורב [סיני].

כך גם בעת הזו, אתם סבורים שהעולם החרדי חף
מהשתתפות ב”מסיבות טבע”?
מה שמתחולל בתוככי הקהילות של החרדים השם יודע
וגם אני קצת.
השתתפות ב”מסיבת טבע” זה לאו דווקא להיות נוכח במסיבה כזו.

אבל מה מסיבת הטבע מספקת למשתתפיה?
פריקת עול והפקרות עד כדי תועבות הניאוף הזימה והזנות?
אז מוצאים את מסגרת פריקת העול הזו גם מבלי לרקוד ב”מסיבת טבע”…

וזה קיים וזה בהיקפים נוראיים ממש בממדים שנאמדו בחינגת העגל.
ומי שיקום להכחיש זאת דומה בעיני לערוצי התשקורת שמיד החלו
לשדר [לא רק כאן בישראל, בכל העולם] “על נערים ונערות תמימים
שרק הגיעו לרקוד להנאתם ב”מסיבת נובה” עד שכולם מדברים
את הנרטיב המלוקק הזה, כאילו מדובר בטוהר המחנה השואף
לאהבה ושלום….

תוסיפו לכך את מה שמתרחש בביצה התל אביבית עם כל תועבות הגויים
המשודרגות כאן בבחינת ישראל עזים שבאומות כשיורדים, יורדים
עד דיוטא תחתונה.

וכמובן תל אביב העיר הגדולה המשפיעה את משנתה הסוררת
לכל רחבי ערי ישראל היונקות את רשימו הטומאה הנשפכת לבטלה לאין סוף..

אז זהו יש סוף.

זה נקרא בשפת התורה – הוגדשה הסאה.

אותו בורא שמיד לאחר חינגת העגל,
הפיל בחרב האחים 3000 מהערב רב ומאלו מבני ישראל שהלכו אחריהם,
ומשאר בני ישראל ביטל מיד את שני הכתרים בהם זכו בעת קבלת התורה,
והחזיר על כנה את גזרת המיתה שנתבטלה בעת קבלת התורה.

אותו בורא וגם בחרב האחים [ותרתי משמע] הביא את מפלצות התופת
אל מקום ההתרסה והכפירה והבגידה של בני ישראל בו בעת הזו.

זו האמת .

כל הנרטיב השקרני של נוער טוב שהלך בסה”כ לרקוד הוא ניסיון
של הערב רב להמשיך את שלטונו הרע. כל סיפורי ביחד ננצח
הם שקר ורעות רוח.

עצם הכנסת חיילי ישראל למות בעזה

למרות שיש המון דרכים לחסל את עזה ומחבליה מבלי לסכן
שערה אחת של בחורי ישראל שעד כה נפלו מאות חללים
במלחמת האין תכלית הזו, שכבר ביום כתיבת הדברים הללו
מדבר שר הצבא על החזרת תושבי עזה לבתיהם וכו,
הרי שהכל מוכח לעיניכם באופן הברור ביותר.

תראו.
אמרתי את דברי לאורך כל שלושת העשורים האחרונים.
מי שהקשיב זכה. מאות יהודים זכו למצוא דרך חזרה אל יהדותם.
אני יודע, השם יודע, והם יודעים.

אני מודיע לכם יהודים יקרים, אין לנו עוד זמן, הסאה הוגדשה,
ולמשחית ניתנה רשות להשחית.

הדבר היחידי שיכול לשנות את המציאות ולהפוך את הקערה על פיה
הוא קבלת עול מלכות שמים של רוב בני ישראל בעת הזו.
חזרה מיידית אל הזהות היהודית.

הבעיה הגדולה היא שהשלטון מונח כרגע בידי הערב רב עמלק ששולטים.

לו יצוייר וכל אוגדות וגדודי הצבא שרותחים כרגע על כוונת המפקדים
לעצור את המלחמה ללא הכרעת המחבלים,
היו מקבלים על עצמם פיקוד מתוך מחנה גיבורי החייל,
ויוצאים על כלי המלחמה שלהם אל ירושלים,
כובשים את הכנסת ואת בניין הממשלה ואת אולפני השידור
ומשדרים לבני ישראל קוממיות ?
באותו רגע ממש אני בטוח שמיד יתגלו על כולנו גילויים מהשמיים
לסיוע ביציאה למלחמת מצווה כנגדכל אוייבי ישראל בכל מקום שהם,
עד הרחקת כל איום מעל בני ישראל בעת הזו.

או אז אפשר יהיה לבנות את בית המקדש על הר הבית,
ולכונן את מלכות בית דוד בסיוע של מלכות שמיים.

את מה שיש לי להגיד אני אמשיך להגיד ללא חת.
אני סבור שיש כבר מספיק יהודים כיום שמסוגלים להבין
את הדברים שאני אומר.

קומו. התקוממו, בואו נקיים יחד
את היעוד ההיסטורי שקבע לנו בוראנו.

התנערו לגמרי מכל השקרנים המתחזים למיניהם
אל תתנו להם לשלוט יותר בשום מקום.

הרימו את ראש היהודי אשר נזר אבותיו על ראשו
פתחו את הלב היהודי שלכם לאהבת ישראל המקורי.

לבשו את בגדי תפארתכם בני עמי.
והתייצבו לראות את ישועת ה’ אשר יעשה לכם
באם תלכו בדרכיו.

סדר הפרשות לקראת סיום חומש בראשית
מפגיש לנו את האבות המייסדים
משיח בן דוד – יהודה, ואת משיח בן יוסף – יוסף.
בעיקר בפרשה זו – ויגש, בה מתואר המפגש הטעון בין יהודה ליוסף.

הנביא יחזקאל תיאר לנו כבר כיצד הכל בא על מקומו לשלום

“דַּבֵּר אֲלֵהֶם כֹּה אָמַר אֲדֹנָי יְהוִה הִנֵּה אֲנִי לֹקֵחַ אֶת עֵץ יוֹסֵף
אֲשֶׁר בְּיַד אֶפְרַיִם וְשִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל חברו [חֲבֵרָיו] וְנָתַתִּי אוֹתָם עָלָיו
אֶת עֵץ יְהוּדָה וַעֲשִׂיתִם לְעֵץ אֶחָד וְהָיוּ אֶחָד בְּיָדִי.

שמע ישראל ה’ אלקינו ה’ אחד.

בקרוב בימינו
מרדכי היהודי
שלהי חנוכה התשפ”ד

ל-ה’ הישועה !!

עלה נעלה וירשנו אותה !!!


כתיבת תגובה