הסכם שלום ? יקבלו את האפשרות להסתלק מכאן, ואם לא יקחו אותה – ימותו.

אצלי הדברים ברורים כשמש בצהרים.
פעם בהיותי עלם צעיר
הובא לידיעתי – שמו של מי שגנב ממני כסף,
ועד שהגיע זה המידע אלי,
לא היה לי שמץ של מושג להיכן נעלם הכסף.

מיד כשהגיע אלי המידע ,
ווידאתי את מקום הימצאו של הגנב
הגעתי לבניין בו הוא מתגורר, לחצתי על האינטרקום,
וכשענה אמרתי לו – מדבר מוטי אלוף יש לך דקה לרדת למטה
עם הכסף שגנבת.

הוא ירד אחרי 5 דקות עם סכין קומנדו.
שברתי לו את העצמות.

את הכסף מצאתי בכיס המכנסיים שלו,
ורק אחרי שהודה לקחתי אותו.
מאותו יום לא ראיתי אותו עוד.

מעודי כשעמד מולי מי שהייתי בטוח
שהולך לתקוף אותי,
תמיד תקפתי אותו שנייה לפני שהוא תקף.

לא עלה על דעתי מעולם להחניף למי שאיים עלי,
ולבטח לא התרפסתי מעולם למתנשא, תקיף ככל שהיה.

למה אני מספר לכם את זה?
אני בטוח שכל אחד מהגברים היהודים שהכרתי,
הן בצבא, והן בשיטוטי הרבים ברחבי ארץ ישראל,
על כל שדרותיה,
לא מעלה על דעתו לחשוב לחיות
בהתרפסות מעושה ומוצגת כהומניות
שמטרתה ללמד לפראי אדם תרבות מהי.

זה נחמד לאנטרפולוגים שנוסעים לאפריקה
להתעסק עם שבטי זולו.

אבל שאני אחיה בארץ ישראל
עם פראי אדם שמילדותי גודלתי עמהם
ולמדתי את בוגדנותם ואת מידותיהם הרעות
אשר יכולות להזיק עד כדי תקיעת סכין בגב שאפנה
ולו רק לשנייה אחת בלתי זהירה?

ערבים הם חלאות אדם במידותיהם הגרועות,
ואל תגידו לי לא להכליל !!

הם כולם בוגדים נאלחים
ואם ימצא ביניהם מאן דהוא שתמצאו בו מידות טובות
הרי זה בגלל שאמו המסכנה היא יהודיה שנכפתה ונאנסה
על ידי אביו הרשע.
ערבי טוב זה ערבי מת וגם 40 שנה בקבר אין בו אמונה !
נקודה סוף פסוק .
אז ללכת לעשות אתם הסכם שלום ???
למה לא ?
אני אעשה אתם הסכם שלום כזה שישאיר אותם
בתוך תחומי מדבריות תימן וסעודיה
מבלי יכולת לצאת משם לעולמי עולמים.
כזה הסכם שלום אעשה עמם,
ואם לא ירצו? ימותו.
שמד המוני בלי כחל וסרק.

יקבלו את האפשרות להסתלק מכאן,
ואם לא יקחו אותה – ימותו.

זה הסכם שלום אמיתי עם היצורים הנאלחים הללו.

אז איפה כל הגברים האמיתיים היהודים
שהכרתי ברחבי ארץ ישראל?
אוכלים אותה.

הם נתנו את השלטון על עצמם בידי ערב רב
של מתחנגלים ארורים
שפיתו אותם לבלוס תאוות בלי גבול,
מכל הבא ליד וכמה שיותר,
וכן.
לחלוטין.
לא לשמור את הסימן המובהק של היהודי – שבת.

בגלל זה הם אוכלים אותה
כמו כל סיסי נושך כריות מעאפן
ומפטירים כמו נשים זקנות – אין מה לעשות – זה המצב ….

אז שתדעו לכם.
אני לא מוציא את עצמי מהכלל.
אני כאן יחד אתכם,
אוכל את כל הזבל שאתם מביאים על כולנו.

אבל הבדל מהותי ביני לביניכם.
אני זועק שיש מה לעשות,
ואני גם אומר איך לעשות את זה.

אם אמות בסופו של דבר מבלי לעשות
את מה שאני מבין שצריך לעשות,
לפחות אמות עם ראש זקוף ומורם כיהודי נאמן.

אתם תמותו כמו סיסי רכרוכי
שאכל את כל החזוק עד לגרון.

אתם מגעילים אותי – אתם שסומכים
על ההומואים האשכנזים
והמשתכנזים שמנהלים את הצבא ואת המדינה.

אתם מעוררים בי קבס.
אין בכם גבר יהודי אחד שיקום ויבין
שככה לא רק שלא מנהלים מדינה וחברה.

ככה ??
אין חברה נורמלית אחת בעולם
שמוכנה להירמס כך על ידי פראי אדם
מסוג הרבה יותר נמוך ממנה,
ואל תביאו לי דוגמאות מהאשכנזים הגויים
שהמה המוצא הגנטי של הערב רב השולט בכם היום.

קחו דוגמא מיפן, שם האיסלם מחוץ לחוק.
קחו דוגמא מסין שם מחסלים מוסלמים.

בכל המזרח, יש להם עמוד שדרה לאומי חזק,
אז הם מסלקים מעליהם כל קרציה.

פשוט גברים ששומרים על תרבותם ועל נשותיהם.
כי זה יצר טבעי שטבוע באנושות
לשמור על המשפחתיות ועל המנהגים.

רק כאן באומה שאמורה הייתה להוות את האור לגויים,
יש התגלות של נחיתות בשפל המדרגה כזו,
וכל זאת בשל כמה תאוות בשרים
ולהיטות אחר ממון שררה וכבוד.

מפסידים תיקון עולם ויעוד היסטורי
שבהבטחת הבורא מוביל לחיי נצח.

כמה טיפש אפשר להיות ???

כתיבת תגובה