יום בהיר אחד באמצע החיים, 6 מיליון מוזרקים, וזהו ? זאת הבחירה ?

ה״בחירה״ שלכם בהרכב התליינים
תשנה משהו?
הרי כבר לפני שני עשורים
אני אומר לכם שעובדים עליכם בעיניים

זה כתוב, מתועד.

 

ועכשיו יש לכם מספיק זמן
לעשות את החשבון
הבחירה שלכם מאז שאתם בוחרים
הטיבה לכם כאזרחי מדינת המקלט

לעם היהודי?

 

מדינה יהודית ודמוקרטית
חרות שם על ״מגילת העצמאות״ (פחחח)
אז את היהדות כבר מחקו לכם
מתעודת הזהות,

עכשיו גם את הדמוקרטיה ??

 

מתי הבחירות שלכם הובילו את
המדינה למקום שאתם באמת רוצים?
נאדה.
אתם בוחרים, ו״הם״ ממשיכים.
למה?
כי ה״מדינה״ לא שלכם.
מה לא מובן?

המדינה שלהם.

 

ו״הם״ משלו והם מושלים,
והם ימשיכו למשול
גם עם הבחירות שלכם.
כי אתם בחרתם להיות עבדים לעבדים
במקום להיות בני חורין

בנים ל-ה׳ אלקיכם.

 

תלכו לבחור?
אם תרצו או לא תרצו אתם בוחרים
כי זה עולם הבחירה
ובחירה לא בטלה
והרשות נתונה לכל אחד לעשות כרצונו
בבחירתו לפיה הוא מעצב את דמותו
אבל מהי צורתנו הלאומית

הנשקפת מבעד למסכי העולם?

 

עם של מטומטמים שלא קולטים
איך מזימת מפלצת האומות המשחרות
לדם ישראל שוב קורמת עור וגידים
ומעלה בשר, ודמות השטן מרצדת

בראש פולחניהם נשקפת מכל פינה.

 

ושוב ???
6 מיליון מוזרקים.
ככה?
יום בהיר אחד באמצע החיים,
קאונטריקלאב, גולף, לונדון, דובאי,
וסתם בירה בפאב על החוף..

מדינה של מוזרקים ???

 

כשכל העולם נע על הסקלה
בין המשתאים איך העם היהודי
למוד שואת הנאצים שוב ?
6 מיליון?
לבין הרוב שיושבים וצוהלים
את צהלולי הקוזקים ושאר הפורעים
כשהריחו דם יהודי שפוך…
תגידו ..

יעזרו לכם בחירות?

 

הבחירה היחידה שיכולה להציל משהו
זה הבחירה למודת דם חכמת הניסיון.
תבחרו רק במלך מלכי המלכים
הקב״ה שאין עוד מלבדו,
ורק לבחירתכם זו
ממתין מסתתר עליון
כדי לגאול אתכם.

תבחרו נכון.

 

שימו מבטחכם באחד והיחיד
המושיע אתכם מכל תלאות הגלות
שהחזיר אתכם אל אדמתכם
על מנת לקיים כל דברי נביאי ישראל
על אחרית הימים וגאולת ישראל

השלמה שאין אחריה שעבוד.

 

אל תשעו אל מבטח שווא
שכבר הוכחה תרמיתם
והגיע עד הנפש
לאחר שמצצו לשד עצמותנו
של כולנו, במסים, וארנוניות,
ובעבודת פרך, למלא כרסם
וחשבונות אוצרם
מטוב ארצנו ויבולה הדשן
ואתכם להושיב בערי מסכנות
כלואים במכלאות שייש וזכוכית
מאות בני אדם,
על דונם אחד או שנים,
כשאת מרחבי ארצנו מולדתנו
ניכסו להם, הפקירו אדמותיה
המסולאות בפז
לידי פולשים זרים, בני בריתם
ישמעאלים, ושאר עממים,
התירו דם אחינו ואחיותו בני ישראל
שניגר כמים מאז שקם שלטונם הרע והאכזר,
הרסו רוח לחימת גיבורי ישראל,
והפכו אותם ללעג וקלס,
הרבו הזימה, הזנות, והניאוף,
השוחד, והטיית המשפט, רצח, גזל,
וכל הארץ מלאה גילולי עבודות זרות

מכל הכדור.

 

את כל זה בחרתם??

מה בחרתם – קיבלתם.

 

עכשיו אנחנו כבר כעשרים שנה
מהזמן שאמרתי עליו
״עברנו את נקודת האלחזור״
כעת האפשרויות צומצמו לגמרי
זה או שאתה חוזר במידי
ללבושי היהודי שלך
ואז תהיה ראוי לנסי יציאת מצרים
או שתקבר במכת חושך

במצרים.

 

בחירה מוצלחת 🙏
ממש באהבה
בלי טיפת קנטור
וממש אין קמצוץ של ציניות
באהבה,
בתמימות ובפשיטות.
💝
מרדכי היהודי
ג׳ ויקרא

התשפ״א

ל-ה׳ הישועה !!

עלה נעלה וירשנו אותה !!!

כתיבת תגובה