סדר עולמי חדש…? גיבובי שטויות של גויים הלוחמים באלוהי ישראל.

מי שאמון על אמונת בני ישראל
דרך השקפת התורה בדרך אמת,
יודע שאת המציאות מנהיג הבורא
המכונה בפי יודעי דבר –

“אחדות הפשוט המאחד את כל פעולות המשתנים”

מעיני מאמין כזה, בר דעת,
כל התיאורים של “מומחים בענייני ה”סדר העולמי החדש”
הם גיבובי שטויות והבלים.

והגם שיש בהם עובדות נכונות
וסוג של אמת שמשתנה בהתאם לנסיבות,
הרי הם עורבא פרח כי המציאות לא נשלטת
ע”י חכמים להרע מסוג כלשהוא
[יכולים להיות בשר ודם או כוחות רוחניים שליליים (ס”מ ס”א) ]
אלא ע”י מקור הטוב – בו אין תערובות דין כלל.

אשר על כן,
העיסוק בפרטים מי הוא מה, ולמה,
בענייני החושבים מחשבות להרע,
הוא עצמו נפילה למלכודתם כדברי רבי נחמן מברסלב:
“לא תכנס עם פתוייך בטוען ונטען,
כי אריכת הרגשת החושב אפילו לבחינת השולל
תפעל הגברת החפץ ותתהפך הרצון אליו”

מאידך גיסא הרצון לסייע לאחרים
שלא ליפול למלכודות הרע
פועל גם אצל אלו אשר לא מסוגלים לכך
או המתיימרים לכך בלי כיסוי.

וצריך להבין.
אכן כמי שעוסק בעניינים אלו
בקבוצה מיוחדת לכך כבר שנים
אני יכול להעיד על התקפה של עדרים
בעקבות חיפוש בגוגל עם המילים
“סדר עולמי חדש”
מגיעים המונים לבקשת הצטרפות לקבוצה הנ”ל,
רובם ככולם מסורבים מהסיבה הפשוטה
שחדשים כאלה שאין להם מושג קלוש
בכוחות הפועלים
משולים לתינוק שעוד לא צמחו לו שיניים
שמבקש להתקבל לפקולטה למדעים,
ועוד עם מגרעת של שטיפת מוח
שמצריכה חינוך מחדש
על מנת להגיע למצב קליטה נכונה.

וזה נוגע בוודאי גם לעניין הטרנספורמציה הנדרשת
לקבלת אמונה נכונה בדרכי היהדות
שעל זה בוודאי יש יתרון לתמימים
שלא שובשו אורחות מחשבותם
בטינופת האפיקורסות.

מה שבטוח זה שעל פי הבנתי המוגבלת
המהלכים יצאו מכלל שליטת בני אנוש
ועברו להנהגה אלוקית, לכן ממש לא משנה
מה יעשו כרגע בני האדם
חוץ מעניין התשובה של בני ישראל
שיכול לקדם את מהלכי הגאולה לקראת הקץ
לו אנו מצפים אלפי שנים.

וזה כבר תלוי בכם.
אני מבחינתי משתדל מאד גם באופן אישי
וגם עם בני ביתי התלויים בי, והנלווים אלי.
אם כל אחד יעשה כך מובטחת לכולנו
גאולה ברחמים.
בהצלחה לכולנו.