ראיה שהדור הזה הגיע למעשיו של דור המבול?

“ויראו בני האלהים את בנות האדם כי טובת הנה

ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו”

 

אפילו מלאכים אשר נפלו משמיים אל הארץ,
לאחר התחייבותם שלא יקלקלו מעשיהם,
נפלו בשבי התאווה הגדולה כאש מאכלת היא

תאוות המשגל.

 

בידוע הוא אשר תאווה זו מסוגלת להפיל גדולים וטובים
ועל יוסף הצדיק נאמר :

“ויהי כהיום הזה ויבא הביתה לעשות מלאכתו ואין איש מאנשי הבית שם בבית”

 

ועל זאת ידוע לנו מהמדרשים השונים שאפילו יוסף לא יכל לעמוד יותר בפיתוי
וכבר עמד ל”עשות מלאכתו” דהיינו לבא על אשת פוטיפר,
אלא שברגע האחרון נראתה לו דמות אביו,

ועצר עצמו עד כדי כך שיצאו ממנו 10 טיפות מבעד לציפורני אצבעות ידיו.

 

עד כדי כך תאווה זו הכופה אדם כמו יוסף הצדיק
להגיע עד קצת היכולת האנושית לעמוד בניסיון הזה,
וכל שכן אדם רגיל מן השורה,

וכל שכן בדור פרוץ ומופרע בפרעות מתועבות שלא יעלו על הדעת.

 

אבל זה היה לאורך כל הדורות,
מאז מעשה האשה הראשונה שהתפתתה לנחש,
ולאורך הדורות, בהן ברא הבורא נשים בצורה ויופי,
המערפלים לחלוטין את דעת גדולים וטובים

עד שמאבדים הם את כל דעתם בהגיעם אל מול ניסיון שכזה.

 

שהרי רוב נשים שבעולם קלות דעת הנה, ונוחות להתפתות ולפתות,

בטח כאשר יש להן רווח נאה מחכה בסוף הפיתוי.

 

אשה נקנית בפרוטה ובשווה פרוטה, כך דברי האין סוף ברוך הוא בתורתו.
ולאחר שנקנתה בפרוטה,

יכולה לבלוע לתוכה בתים, מכוניות, וחשבונות בנק, אחוזות ויהלומים, זהב וכסף רב….

 

אלא שבדור המפותל הנוכחי, כאשר נפרצו כל חומות המוסר,
ומה שנשמר לחדרי חדרים – מעשה הזיווג בין זכר לנקבה,
הפך לנחלת הרבים באופן שכל קטן שאינו מוליד
יכול להגיע לחזות במו עיניו כל מעשה זיווג של כל בעל חיים עלי אדמות,
באופן הזמין ביותר ללא כל מגבלה ויש אשר אף מלמדים אותו מקטנות
מעשים אלו, כאילו מדובר בללמדו
איך מורחים את פרוסת הלחם בשוקולד למריחה,
או שזו תכנית הלימודים של “משרד החינוך”
של חברת בני האנוש בה הוא חי,
ועוד מוסיפים לו ידע נרחב בעולמות התאווה הזו

עם הסברים מפורטים המצולמים מכל זווית.

 

ולא זו אף זו, העמיקה תהום התבערה לרדת,
אל סטיות המפורשות במעשי דור המבול, כאשר בא מין על מינו,
ואף בבעלי החיים, עד שנתערבב כל מעשה הבריאה
להיות תהו ובהו וחושך על פני תהום. זכרים בזכרים,

נקבות בבעלי חיים וכד’.

 

דור המבול.
וכמובן כאשר יורד המין האנושי אל דיוטא תחתונה שכזו,
מופיעים מופעי זוועה של אונס ילדים ותינוקות, ורציחתם,
והקרבתם באש, ושתיית הדם,

ועוד מזוועות נוראות שאי אפשר להעלות על הכתב.

 

אז שתדעו !!
אתם חיים בדור כזה !!
צפו בפייסבוק – הפופאי מכריז שכל הנוצרים עובדים את “לוציפר”=השטן
 

המציאות המתוארת בטקסט הנורא הזה קיימת סביבכם !!
אתם יכולים להתעלם, להדחיק, אולם זה לא יעזור.

כל זמן שאינכם קמים לשנות את המציאות אתם שותפים !!

 

אתם חייבים לדעת !!

 

מי שהביא את המציאות הזו אל רחובות בני העם הקדוש “ישראל”
אלו הערב רב עמלק המוטמעים בתוכנו, ולא זו אף זו
שולטים בנו בעת הזו !!!
בתמונה : מיליקובסקי ראש ממשלה וסער נער טיפוחו שר חינוך בבר נוער הבית הפתוח של נערים הומוסקסואלים

ערב רב.
 

תפסיקו לשקר לעצמכם !!
אם לא הייתם נהנים מ”החופש” שלכם לנאוף כאוות נפשכם
לא הייתם ממשיכים לבחור בנואף הגדול
ה”מלך” שמולך כאן כבר עשורים.
תקראו כאן בהרחבה מפורטת: לחצו על הקישור.
חייו הסודיים של נתניהו

או באפס הכלומניק בעל הג’ל.
ראש ממשלה עם הפרעה התנהגותית

 

או ברפורמי הנאלח עם הכיפה חמישה גרוש.

 

ולא הייתם נותנים לחזיר היבלות היונק את דמכם למלא את הארץ

בזונות הקוראות לכם לזרוק את הזקנות ולקחת צעירה עסיסית.

 

או לאכול כל מה שזז, ולקרוע לגזרים את היהדות והיהודים.

 

ולא הייתם מגיעים למצב בו אוייבים מבית ומחוץ שופכים את דמכם

השכם והערב עד אשר אינכם מסוגלים עוד לחיות בלי פחד מהמתרגש עליכם.

 

זעקתי לפני עשורים שרק מעשה תשובה המוני של בני ישראל,
או לחילופין אסון לאומי בקנה מידה ענק,

הם שיביאו לשינוי המיוחל במציאות.

 

כעת לאחר שעברו עשורים אלו, מלווים בזעקותי,

ברור לאן הפנים מועדות.

 

ועדיין אני מבהיר בכל תוקף !!
גם כעת אין דבר העומד בפני התשובה !!
אם כל אחד ואחת מכם יבין שאין הדבר תלוי אלא בו,
יש לנו סיכוי.
קלוש אמנם אבל יש סיכוי.

פרשת בלק התשפ”ב.

 

3 סוגי אוייב לבני ישראל מובהקים בפרשה זו:
פרשת בלק מתארת בתחילתה
את מפגשם של שני שונאי ישראל בלק ובלעם בהרחבה רבה,
ובסופה מתארת הפרשה את מעשהו המתועב
של זימרי נשיא בית אב של שבט שמעון.
שלושת האנשים הללו מבטאים באופיים ובמעשיהם

את שלשת סוגי האוייבים של ישראל.

 

בלק ובלעם מסמלים את האוייבים החיצוניים של עם ישראל,

החפצים לפגוע בישראל בשיטות שונות.

 

האוייב בלק אינו שואף להשמיד את ישראל,
עצם קיומו של ישראל נסבל מצידו,
אך יחד עם זאת בלק איננו חפץ שישראל ישכנו בקרבתו,

אלא שישארו כעם של נוודים במדבר סיני.

 

לעומת זאת האוייב בלעם שואף
להשמיד כליל את עצם קיומו של עם ישראל.
וכן כתב רש”י: “וגרשתיו, מן העולם, ובלק לא אמר אלא:
ואגרשנו מן הארץ, איני מבקש אלא להסיעם מעלי,

ובלעם היה שונאם יותר מבלק .

 

בנוסף לאוייבים החיצוניים החפצים לפגוע בישראל,
מופיע גם האוייב הפנימי של עם ישראל,
בצלמו ובדמותו של זמרי בן סלוא, ששאיפתו היא:
להתדמות לגויים, להתבולל, להתהולל, ולעבוד עבודה זרה.
בכך מבטל הוא את יחודיותו של עם ישראל,
ולמעשה מכחיד את קיומו של ישראל כעם.

[“עם ככל העמים”, “מדינה ככל המדינות”]

 

פרשת בלק מלמדת, כי אפילו שיתוף הפעולה
בין שני אוייבי ישראל בלק ובלעם, לא הועיל להם כנגד ישראל.

משום שה’ מגן על ישראל מאוייביהם החיצוניים אף ללא ידיעתם.

 

וכן מצאנו שה’ באהבתו את ישראל,
הפך את קללת בלעם לברכה, וזאת אף ללא ידיעתם של ישראל.

כפי שאמר דוד המלך ע”ה: “לעשה נפלאות לבדו, כי לעולם חסדו“.

 

לעומת זאת, את המלחמה כנגד האוייב הפנימי,
נתן ה’ בידיהם של ישראל עצמם.
וכן מצאנו שדרכו של זמרי לאמץ
את הזימה והעבודה זרה לחיק היהדות,
גרמה למגפה ומותם של כ”ד אלף מישראל.
אך בעת שהופיע פנחס הכהן וקנא לה’, נעצרה המגפה.
על מעשה פנחס וקנאתו ל-ה’ קיבל מאת השם כהונת עולם,
ונתן לו ה’ את בריתו – שלום.

פנחס הוא אליהו.

 

כתוב מפורש הוא שנפש האדם מחמדת ענייני עריות,
אלא שלשם כך בדיוק נתן הבורא לאדם דעת, להתגבר ולבחור
בדרך הישר והטוב.
הגויים המגולמים בבני ישמעאל ועשו, והיוצאים מהם,
מקבילים הם לאוייבים נכון להיום.
המוסלמים כבלק רוצים לסלק את בני ישראל מקרבתם
וזה מה שמעניין אותם.
בני עשו לכל התפלגותם, מנסים בכל מאודם,

לסלק את בני ישראל כליל מהעולם.

 

הערב רב עמלק המצויים בתוכנו, דוברים בשפתנו, נקראים בשמותינו,
ונמצאים בכל מוקדי השלטון בארצנו, רוצים להשמידנו כיהודים הן בגופנו
והן ברוחנו.
אין צורך לפרט מי הם אלו, כאשר הדוגמה ההיסטורית
היא אחד מראשי שבטי ישראל בכבודו ובעצמו.
צאו ולימדו מי הם אלו המנסים בכל מאודם
לעקור את יהדותנו ומורשת אבותנו, ויוודע לכם בדיוק מי הם שונאינו
מבקשי רעתנו העומדים עלינו לכלותינו.

הדברים נכתבים בפרשת בלק התשפ”ב

פרשת בלק מכילה המון עניינים הקשורים לאחרית הימים כולל הקץ המוחבא בה,
דווקא בקללות שהפכו לברכות בפיו של הנבל המכשף הגדול בלעם סתום העין.
רבים אינם יודעים הואיל וזה מחלק הסוד של תורת משה,
ששני בניו של בלעם הרשע הטמא, שאפילו לא כדאי להזכיר את שמותם
בגלל טומאתם הרבה, ועל שמם נקראים ה”ערב רב” שפירושו המכשפים הגדולים,
שפועלים עד עצם היום הזה, בהובלתם את :
הבונים החופשיים, ואת ברוני הסדר העולמי החדש, ואת כל ממשלת הצללים
השואפת לחסל יותר מ 90 אחוז מהאנושות ובתוכם את *כל* נציגיו של הבורא

הם בני ישראל [היל”ת]

ובכן אי אפשר לתת לפרשה זו לעבור מבלי להזכיר את סתום העין של הדור שלנו,
אשר היה בין מקבלי ההחלטות מחבורת הכופרים הציונים
אשר לקחו לעצמם את השלטון על עם הקודש בעת החדשה הזו,
שבני ישראל חזרו לארצם, ובני בליעל אלו עמלו ועמלים עד עצם היום הזה
לא לאפשר ריבונות יהודית מקורית המחזירה את מלכות בית דוד,
ובניית מקדש היהודים על כנם.
סתום העין הנבל השודד והנואף של הדור הזה, מכונה בשמו של מי שהתורה
מעידה עליו:
“ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, בישראל לא קם אבל באומות העולם קם, ואיזה זה בלעם.”
ויש לעיין פירושים רבים לפסוק זה , אבל לא נתעכב על זה כאן,
רק נציין את העובדה שסתום העין שהכה את הדור בו אנו חיים
לקח לעצמו את השם “משה” ועוד הוסיף עליו את הכינוי “דיין” המכיל בתוכו את הדין
שנגזר על בני ישראל להיות נשלטים על ידי ה”ערב רב” [המכשפים הגדולים]
באחרית הימים, על אשר הוציא משה עמם ממצרים גם את בניו

של בלעם הם הערב רב וכל הכת ההולכים אחריהם.

 

משה דיין.

 

בלעם הרשע זה שהחזיר את מפתחות הר הבית 6 שעות לאחר כיבושו,
במלחמת 6 הימים.
בלעם הרשע שרדף אחרי כפר שלם של ערבים שברח לירדן,
והחזיר אותו חזרה
ל”אדמתם” בארץ ישראל.
בלעם הרשע שנאף, ושדד, וגנב, כל זמן שיכל .
ייתכן שזו תמונה של ‏‏אדם אחד‏ ו‏טקסט‏‏
עד כאן מסרתי לכם מסירת המודעה.

מה את\ה מתכוון\ת לעשות ?

 

1933 עד 1945 ו 6 מיליון מתים – לא הספיקו לכם ללמוד ב 2021 ? אתם ממשיכים לצעוד בשקט מופתי אל המשרפות. רחמנות.

משכתבי ההיסטוריה השקרנים,
שסילפו ועיוותו את מה שהיה באמת,
החלו את עבודתם עוד בתקופת תנועת ההשכלה
שהשמידה מיליוני יהודים מיהדותם עוד לפני שואת הנאצים.
את רוח הגבורה היהודית המקורית של מרד גטו וורשה,
הם סילפו, עקרו את העיקר, והותירו את התפל הדלוח.
[תשאלו את עפר שרנקה אלוני]
הם גם שיקרו בהקשר למחתרות טרום הקמת המדינה.
סילפו מערכות שלמות כדי לייצב את הנארטיב,
המוטמע נכון להיום בתודעת ההמון החי נכון לעכשיו,
בהתאם לאג’נדה אותה רצו לקבע.
[תשאלו את ד”ר אורי מילשטיין]
גם לאחר קום המדינה,
ולמרות רוח הלחימה והגבורה של גיבורי ישראל,
שאותה לא הצליחו לטשטש הן במלחמת השחרור, והן ב 6 הימים,
הם יצרו אווירת חרדה כללית בעורף, ובכל מלחמת ההתשה הארוכה

שמנהיגי האג’נדה ניהלו עם “שליטה בגובה הלהבות”,

 

עד שאספו את גיבורי ישראל על קו בר לב על גדת התעלה
וב 1973 רצחו בקנוניה ארורה 2500 מגיבורי ישראל בכוונת מכוון
תוך קשירת קשר עם אותו משומד ממוצא יהודי
הרשע הנרי קיסנג’ר שר”י.
[חפשו את החומר המצוי ברשת עם הטייטל – “הקשר המרובע” 
על הדפים שלי תוכלו למצוא המון מהחומר הזה…]
הם לא הפסיקו לשפוך דם יהודי מאז אותו יום כיפור.

זה לא הערבים. > ולא מדינות אוייב.>  זה “הם”. !
אותם אלו שמזריקים עכשיו זריקות רעל לילדים
כדי להרוג כמה שיותר מהם.

קראו בהרחבה בקישור המצורף – כאן

זה אותם אלו שבמנגנון פשע מאורגן נוראי,
בקור רוח של נאצים חטפו תינוקות רכים מהוריהם היהודים,
ומכרו אותם לניסויים רפואיים נוראיים,
ליורשי מנגלה, שמעולם לא הפסיקו לפעול,
והם אלו אשר המציאו את זריקות הרעל הנוכחי.

זה אותם אלה שכל פעם שגיבורי ישראל הפכו קערה על פיה,
במערכות מלחמות שנכפו עליהם וניצחו את המערכה,
“הם” – עצרו אותם רגעים לפני ההכרעה הטוטאלית של האוייב
עד כדי כך שלא יוכל יותר להרים את ידו על בני ישראל.
ולא רק שעצרו אותם מלהשמיד את כוחו,
“הם” גם אלו, שניהלו “שיחות שלום”,

וביטלו כל הישג צבאי שהושג במערכה.

החזירו אדמות מולדת ששוחררו לידי האוייב.
כאשר הדוגמה הנוראה ביותר לכך
אינה גוש קטיף הפורח שהוחרב על ידי”הם” , לא ולא,
הדוגמה הנוראה ביותר היא:

“הר הבית בידינו” –

ל 6 שעות בלבד,

עד שהגיע הרשע שתום העין
הנקרא לא פחות ולא יותר “משה”
שהיה ההפך הגמור בזה לעומת זה
לדמות האמת ששכנה בו והיא בלעם שתום העין

בן בעור הוא לבן הארמי.

 

המקום הקדוש ביותר לבני ישראל ששוחרר,
הופקר וחולל על ידי “”יהודים”” וניתן לשליטת ערבים,
כדי להשוויץ בחופש פולחן עאלק….

כל זאת בזמן שיכלו לסלק מכאן כל רגל סרוחה של זרים.

אותו רמאי שודד נואף שרדף אחרי כפר ערבי שלם שברח לירדן,
והחזיר אותו לארץ מטעמים “הומניטריים”…

בלעם הרשע.

“הם” אלו ששיתפו פעולה עם אומות העולם שונאי ישראל
בוועידת מדריד, בהסכמי אוסלו, הסכמי וואי [וואי וואי וואי]
שגבו חייהם של אלפי יהודים שדמם ניגר כמים.


“הם” אלו שנבחרו כל השנים על הטיקט של “ימין” מזוייף ושקרני

תוך הרדמת ההמונים עם הנדסת תקשורת מרעילה,
וס[ש]קרים שקריים על “דעת הקהל” הרוצה “שלום”
כאשר בכל רגע נתון מדובר על מלחמה בלתי פוסקת
ש“הם” דאגו לשמר, כדי להחזיק את כולם בפחד מתמיד,
ולהחזיק כוחות צבא ומשטרה עם “משילות” חזקה,

ומשטר חירום צבאי שמעולם לא בוטל מאז קום המדינה.

ויקפדיה:

“הם” גם אלו שמנהלים, מתחזקים, ומממנים את החמאס,
את פת”ח, את הג’יהאד האיסלמי, את הקאסם, והגראד,
וגם את כיפת הברזל, וגם את תחמושת המטוסים המפציצים
דיונות של חול בעזה…
[ממש כמו שרוטשילד שמדינה זו הנקראת “ישראל”
היא תאגיד הרשום ברשם החברות האמריקאי תחת בעלותו,
שמימן ב WW2 גם את כוחות הברית, וגם את המכונה הנאצית.]
האם היטלר היה רוטשילד ?

במקום לסיים את המערכה בהשמדה מוחלטת של כוח האוייב
שהיה מורכב מפאלחים עלובים, הם דאגו לאמן ולהכשיר את
“לוחמי החופש” ה”פלסטינים” עד המופע של “מתאבדים”

הגובים את חייהם של בני ישראל


בפיגועים נוראים הקורעים את לב האומה.

נשמע לכם הזוי?
“הם” גם אלו שמזריקים לכם עכשיו זריקות רעל.
כמו שהזריקו לרוב הנשים האתיופיות שהגיעו לארץ זריקות עקרות.
למה הבאתם אותם לכאן אם עיקרתם אותם?
“הם” מתוכננים על כל צעד ושעל.
“הם” בסה”כ חיילים ש”מבצעים פקודות”.
חיילים בצבא של הרשע המרושע
שבכל דור ודור קם עלינו לכלותינו.

הס”מ – השטן.

זה שמחופש למלאך לבן –
תלמיד חכם נורא שיודע את כל התורה

יותר מכל גדולי ישראל יחד.


אבנר נתניהו זוכה בחידון התנ”ך 
זה שמתלבש במצוות. וגורם לכולם לחשוב
שהוא בעצם עובד את הבורא
בכזו נאמנות שאין כדוגמתה משחר הבריאה.

ובנתיים, ברחבי אדמת המולדת, שוכבים מתים, גיבורי ישראל!

שנטבחו לא בשל חלישותם, לא בגלל מוג לבם הפחדן חלילה,
לא בגלל שארכובותם נקשו זה לזו ברעד בלתי נשלט.

אדרבא ! גיבורי ישראל אין עזים מהם בכל האומות !

אלא ש”הם” דאגו מאז קום המדינה, לחסל את הגיבורים הגדולים,
וכמו שהעלילו על דוד מלך ישראל
שכביכול שלח את אוריה החתי כדי למות בחזית,
כדי לקחת את בת שבע לאשה,

דאגו אלה ללמוד היטב כל מילה בתורה שהביאה להם תוצאה כרצונם.

לכן הם ידעו לייצר את החזיתות, בכל גבולות ישראל, ולייצר את
המלחמות/מבצעים שאפשר יהיה לשלוח את גיבורי ישראל למות בהם.
ואת אלו שלא הצליחו להרוג בחזיתות, הם סירסו.
ועוד אמרו את זה בריש גלי –

“לא נפגע בבלתי מעורבים אפילו על חשבון חיילי צהל”


אמר את זה ממש לא מזמן “שר הביטחון” הנוכחי שלכם.

העמידו שופטים צבאיים,
המציאו חוקים מטורפים להוראות פתיחה באש
שבפרספקטיבה היסטורית מעמידים את התצוגה המטורפת הזו
לא כחכמי חלם, אלא כבעלי פיגור שכלי מתקדם, ו”הם” קראו לזה:
“הקוד האתי של הצבא המוסרי ביותר בעולם”
כשכל לוחם מוערך בעולם היודע מזה מלחמה, צוחק ומגחך
למשמע הפארסה המטורפת הזו.
ניחא אם הייתה זו בדיחה….תצחקו…
אבל זה מחסל את גיבורי ישראל!

שומו שמיים !!

יש לגיבורים האלה הורים, משפחות, יתומים, אלמנות !!

אכפת ל”הם” ? תשכחו מזה.
עבורם אלו נתונים סטטיסטים
על לוח השחמט בארגז החול של”הם”.
יהודים בני ישראל !!
מתי תקומו ותתקוממו?
אני זועק כבר למעלה מ 3 עשורים,
מלווה את האירועים בזמן אמת עם התרעות ואזהרות

כאשר הצעקות שלי הגיעו כבר עד כסא הכבוד בוודאי !!

אבל התשובה אותה אני מקבל,
אם אין אתערותא דלתתא, לא תהיה אתערותא דלעילא !
[אם אין התעוררות מלמטה – לא תהיה התעוררות מלמעלה!]
אחי בני ישראל הקדושים
היום יותר מתמיד אפשר להבין מה כתוב כאן בטקסט הזה.
רק מקום המדינה הזו שוכבים באדמת ארץ ישראל
עשרות אלפים מטובי בני ישראל – לחינם !!!
דמם ניגר כמים ומרווה לאדמה הבולעת אותו בצער על אשר
נתקללה עוד מיום בלעה את דמו של הבל שרצח קין.
עד מתי פתאים תאהבו פתי?
מדוע לא תחזרו אל ה’ אלוקיכם ויושיעכם מעצמכם ?!

לא “הם” ולא המונם יושיעו לכם בניכליהם.

קומו והתקוממו !!
אל תהיו גם אתם קרבנות המוקרבים על מזבח המולך.

לא אתם ולא ילדיכם.

קומו לעמוד על נפשותיכם !!


זעקת מרדכי היהודי

ערב שבת וארא התשפ”ב

ל-ה’ הישועה!!

עלה נעלה וירשנו אותה !!!