צבא גיבורי ישראל הנאמנים לאלוהי ישראל ! מגיעים לדעה אחת ומסכימים על דרך אחד.

 

07 מאי 2010

כ”ג אייר התש”ע.

שאלו אותי:
תגיד אתה ‘דתי’?

מה אתה עושה כאן באינטרנט ?

תשובה:
כל כוונת המציאות שלי כאן ברשת
מכוון וממוקד לעורר דבר אחד,
וזה ממש לא ההתעניינות, ב’אישיות’ הפרטית שלי,
[אע”פ שאני מעורב עד צוואר, רובי וכולי]
וברווח האמור לצאת לי מזה
[איזה רווח יכול לצאת מכל הרפש הזה לכל הרוחות??]

העולם הזה מאוס עלי ברמות מטורפות.

מזמן פרשתי ממנו,
עוד בתוקף כוחי העצום [לא מגזים] בצעירותי,
אמנם מניסיוני בכל תחומי החיים בהם השתכשכתי,

רכשתי מיומנויות רבות, מעל הסטנדרט של המיינסטרים.

מעולם לא כלאתי את דעתי
בתוך תחומי גטו מחשבה הנתון

למוסכמות חברתיות כאלה ואחרות.

וזאת מתוך לקיחת אחריות מוחלטת

על כל מחשבה דיבור ומעשה שלי.

צעדתי, ועדיין, עם מבט על כל הספקטרום,
מבלי לתת לשום דעה קדומה, או לחץ והכרח,
לקחת פיקוד על הבחירה שלי.
כך גם הגעתי עד הלום עם כל המשתמע מכך.
והמשתמע מכך שאם הגעתי לאן שהגעתי נכון להיום?
הרי שכל מה שעבר עלי עד כה והביא אותי לאן הגעתי,

מבורר אצלי בירור אחר בירור באופן הכי מבורר.

לכן נדמה לפעמים למתבונן בי,
כביכול אני חוצה גבולות,
או משמש הפך גמור להצהרותי שלי, אבל ,
באמת כל זאת נתון לאחריותו של המתבונן,

ולכלי השגתו.

לכשלעצמי?
די לי באלוקתו.
ובהסכמות הנובעות מהבנתי אותו דרך מורי ורבותי
להם זכיתי בתוך המסלול בו הובלו חיי עד כה,

וגם זאת מבחירה מבוררת אותה בחרתי.

לכשנפצעתי וטעמתי טעם המוות
וכבר גמרה דעתי שאני מת,
החלטתי שמאחר והשאירו אותי כאן
אני מוסר את נפשי לראות בעודי בחיים חיותי
את גאולת ישראל השלמה

כולל בניין בית המקדש, ועיני יחזו במלך ביופיו.

וכך אני פועל מאז ועד היום כבר למעלה משני עשורים.
כבר מתתי. כפשוטו. אמנם לשניות ספורות,

אלא שדי בהן.

עכשיו אני חי מתוך ידיעה ברורה – שכל רגע מחייב.
לכן גם איני מפחד מרוב הדברים המפחידים בני אדם

כי איני מפחד למות שזהו שיאו של פחד בן אנוש.

אמנם, אם יודע אני פחד מהו,
הרי שזה יכול להיות רק מחשש
קלקול טהרתי וקדושת מהותי
בהיותי נשמה מנשמות ישראל הקדושות

בקדושת בוראן.

ולכן העולם הזה מאוס עלי
הואיל וככל שעובר הזמן
רף טומאת יושביו עולה,

וכארי בסוגר זעמי גובר.

מהו הדבר אותו אני רוצה לעורר
ואדע שהצליחה דרכי?
פשוט
אני עובד על זה כבר שנים על שנים
ומי שעוקב יודע
סוד הגאולה מונח במשפט אחד המופיע
בסיפורי מעשיות של רבי נחמן
בסיפור משבעה בטלרס
ביום החמישי מהמועט המחזיק את המרובה

המשפט הוא:

***כאשר יגיעו לדעה אחת ויסכימו על דרך אחד.***

תוכלו לקרוא את הסיפור כאן:
דלגו ליום החמישי וקראו שם את כל הסיפור

ומצאו את המשפט הזה במשמעותו בסיפור.

בכל אופן,
המשפט הזה מניע כמעט את כל פעולותי
אני מבין בפשיטות, שאני פרט,
חלק מכלל נשמות ישראל,
ולא תתכן גאולת כלל ישראל,

ללא כל הפרטים.

לכן שמתי למטרה לאחד ככל היותר פרטים
למעשה כלל אחד
ועל זה אני פועל שנים רבות

ומי שעוקב אחרי יודע.

כל מציאותי כאן זה כדי לעורר את מי
שמבין חשיבות מה שאנו עושים
ולחזק לפעולה מאד פשוטה :
התכנסות כל בני ישראל
למצב תודעתי אחד בו כולם

מסכימים על דרך.

הדבר היחידי שעליו בני ישראל
מסוגלים לסמוך במעשה שכזה

הוא תורת ישראל מקור זהותנו היחיד.

לו יצוייר ורוב בניין ומניין של בני ישראל
יסכימו שאחדות ישראל יכולה לבא לידי ביטוי
רק עם תעודת הזהות התורנית
כרעיון ודעה אחת המוסכמת על רוב בני ישראל,
אזי מיד תחזור “כנסת ישראל” אל דודה
ואל המסילה העולה בית א-ל

הוא בית עולמים – אריאל – מקדשנו.

אתה הקורא [וכנ”ל בנות ישראל]
אתה יודע בסתר לבך
אם אכן לבך הוא לב יהודי נאמן לאמונת אבותך,
שהדברים שאתה קורא הם אמת לאמיתה,
אתה מבין שזה הדבר
אשר יביא לגאולת ישראל,
אלא שספקות אמונה יש בך,

אם יתכן דבר שכזה במציאות ימינו.

ממש משום כך אני נמצא כאן לשנן ולחזור ולהודיע :
ישועת ה’ כהרף עין !!
תמורות עצומות התרחשו בהיסטוריה האנושית

בהתראת זמן קצרה מאד.

נותרו 8 שנים למלאת 70 שנה
מאז שהוקמה “מדינת ישראל”….
על פי הידוע לי משתגיע שנת ה 70 למדינה זו,
יחולו תמורות גדולות ביותר בעולם כולו.

ישועת ה’ כהרף עין !!

הדבר שנדרש ממך כעת בעצם מאד פשוט –
הסכמה לדברים.

הסכמה פרושה שתוף. השתתפות ושיתוף.

ככל שתתפשט הבשורה בכל שדרות ישראל
על האפשרות לחזור לזהות המקורית של בני ישראל
כאומה מפוארה החיה את חיי האומה
על פי הצו האלוקי העתיק ,

כך תקרב גאולת ישראל.

כדי לחדד ולהפיג את הערפל המצוי
בגבולות הכניסה אל הסכמה שכזו

אבהיר באופן הברור ביותר :

אלו המייצגים כביכול נכון להיום
את תורת ישראל
הן מאלו המכונים חרדים,
והן מאלו המכונים דתים לאומים,
והן משאר זרמי ה’יהדות’,
אף אחד מהם

לא מכוון להסכמה הזו עליה אני מדבר!

הואיל וכל אחד מהם
טוען לכתר ‘אנא אמלוך’ – אני אוביל, אני אנווט, אצלי האמת, וכו’….
ויתרה מזו אף זו, רוב המהלכים הנובעים משותפות
רוב זרמי היהדות עם שלטון ההשחתה של מדינת ישראל
גרמו להשחתת רוב מחנה הקדושה בעם ישראל בדורות אלו,

כך שגרעין הקדושה העיקרי קטן הוא מאד יחסית.

כך או כך
מלך אחד יש לישראל ועל כסאו לא ישב זר !!
כל עוד ואין לנו גילוי אליהו שבא למשוח
את הראוי לכך,
יש לנו מודל שלטוני אחד ויחיד

שנותר מאז ימות גלות בבל:

נשיא מזרע דוד העוסק בכל ענייני הלאום המדיני הריבוני,

ולצדו בית דין אחד ונשיא בראשו המוציאים קול אחד לכלל ישראל.

זהו המודל הנכון והאמיתי לשלוט בעם הקודש בעת הזו.
מרגע שהתפרדה החבילה
והתפזרו תפוצות ישראל לכל תבל,
הייתה הצדקה בדיעבד לכך
שלכל גלות בפני עצמה יהיה
בית דין.
ואני אומר – בדיעבד גמור !
רק משום והואיל וקשה היה לשמור על רצף הלכתי אחד
בימים של גזרות שמד ורדיפות בלתי פוסקות,

אזי הייתה הצדקה לקיום בתי דין בכל תפוצות ישראל.

אולם נכון להיום,
הואיל ושב גרעין האומה אל אדמת המולדת,
חובה מן הדין למנות בית דין אחד לישראל
הפוסק קול אחד לכלל ישראל !

והנתון לסמכות מנהיג שיהיה אך ורק מזרע דוד המלך.

אלו שהיה בידם לעשות כן מגדולי ישראל
ולא עשו כך, יתנו את הדין ! ואני מבטיח לכם שכך יהיה.

הם יתנו את הדין. גדולים ככל שהיו או יהיו.

כלל הדברים היוצא מדברנו ברור.
ללא נקיטת פעולות אלו המוצעות כאן,
וידועות היטב לכל מי
שיש לאל ידו להביא לידי כך,
אנו כצאן ללא רועה, הנתון למשיסה ולמרמס

לכל גל וגל המתרגש בעולם.

בטח ובטח אם בראשנו עומדים כופרים המורדים באלוהי ישראל,
עוקרים תורת ישראל ונאמניה מעל אדמת ישראל ,
ושותפים עמם אנשי קרדום תורה העושים לביתם

תמורת אתנן שוחד וכבוד.

סוף דבר מי יישורנו, הואיל ובידוע הוא
משניתנה הרשות למשחית להשחית חלילה

לא מבדיל הוא בין צדיק לרשע…

אשר על כן אחי היקר,
אתה המבין את נורא נוראות תורף הדברים
עד היכן זה מגיע, קודם כל התפקד !
הצטרף לרעיון בלבך, קבל אותו ,

תפיץ אותו, למד עליו.

אני נמצא כאן להזכיר ולשמש מוקד להתכנסות
ככל שנגדל ונאסוף את צבא גיבורי ישראל
הנאמנים לאלוהי ישראל
ולדרך אבותינו-רועינו הקדושים –
אברהם יצחק ויעקב, משה רבנו, אהרון הכהן,
יוסף הצדיק, ודוד מלך ישראל חי וקיים,
זכותם יגן עלינו, אזי זכותם תעורר
את כל צדיקי הדורות לקום ולדרוש במפגיע
את גאולת ישראל מאבינו שבשמיים

המייחל גם הוא להתעוררות בניו.

זכור – אי אפשר בלעדיך.

היעד המניע את כל המעשה הוא –

***להגיע לדעה אחת ולהסכים על דרך אחד.***

אין לי דרך אחרת להגיד לכם
את מה שאני אומר כאן
אבל הואיל ואין אחר האומר את הדברים
בקול ברור כמוני הרי שאני מרגיש חובה
לחזור ולשנות שוב ושוב,
בתקווה שיחוס וירחם עלינו מי שבידו לרחם
ויזכה אותנו להגיע אל גאולתנו ללא הצורך בעוד אסונות,

מתוך רחמים גמורים ופשוטים, וחסדים גדולים.

אין לי כל סמלים מפלגתיים, ג’ובים,
טובות הנאה חומריות דגלים, סלוגנים,
או צעיפים להציע לך.
אין לי צוות הגהה, עסקנים,

תורמי כספים, וגם כסף אין לי.

אבל אני היחידי שמציע לך
את המתנה הגדולה ביותר
שיכול מאן דהוא לזכות אותך בה,
אם רק תסכים בלבך להצטרף לרעיון,
ולכנוס ולהכניס את כל התלויים בך, והנלווים אליך,
אתה תזכה לחיות ולראות את מה
שייחלו אבות אבותך לאורך אלפי שנים –

את גאולת ישראל.

וכמובן – את הערך המוסף של חיי הנצח
המובטחים לרואי פני גואלנו מלך מבית דוד
שיתגלה במהרה בימינו.

אמן.

ל-ה’ הישועה !!

עלה נעלה וירשנו אותה !!!

מרדכי היהודי
תפארת שביסוד

התש”ע