מהו קשר רשעים? מי הוא המנהיג בדורנו? איזה עזרה הוא צריך?

“קשר רשעים הוא, וקשר רשעים אינו מן המנין”
(סנהדרין כו ע”א)
הגמרא אומרת על כך [בתרגום] :
מהו קשר רשעים?
לשבנא שהיה שר בכיר
בממשלו של חזקיה מלך יהודה
היו מאה ושלושים אלף תומכים-שומעי לקחו,
לחזקיהו המלך היו רק מאה ועשרה אלף.
כאשר האשורים כבשו את כל
ארץ יהודה וצרו על ירושלים,
רצה שבנא להבטיח את עתידו האישי
ושכנע את תלמידיו להיכנע לאשורים.
הוא גם שלח מכתב באמצעות
חץ אל סנחריב בו הוא מביע את כניעתו
ומאשים את חזקיהו במלחמה.
במכתב זה מנסה שבנא לדאוג לגורלו
לאחר הכיבוש האשורי.
חזקיה חשש שהוא צריך לקבל את הכרעת הרוב
ולוותר על העצמאות הפוליטית
והרוחנית של עם ישראל, כסברתו של שבנא.
לכן שלח הקב”ה את ישעיה הנביא
כדי להדריכו שבמקרה זה
אין ללכת על פי הרוב,
כיון שקשר רשעים הוא,
וקשר רשעים אינו מן המנין.
חזקיה לא שת לבו לשבנא ולרוב שלו,
לא נכנע לסנחריב – זו היתה לכאורה
החלטת התאבדות
לא רק עבורו אלא גם לכלל ישראל,
הואיל וסנחריב עלה על ירושלים עם מליוני חיילים
חזקיה הכריע את המלחמה
על ידי שעלה על יצועו והלך לישון
והותיר את המלחמה לאלהי ישראל באמונה שלמה,
ואכן כך היה.
כל חיל המיליונים בלילה אחד מת
חוץ מסנחריב לבדו שנותר
כדי לראות ולהיווכח בגדולת הבורא
יתברך ויתעלה שמו של אלהי ישראל.
כך גם כעת יהיה,
אלא שכדי שזה יתרחש
צריך שיאספו אל מנהיג האמת – אנשי אמת,
הם לא חייבים להיות הרוב
כפי שהבאתי ממעשה חזקיה ושבנא,
אבל המנהיג צריך בכל זאת חיל.
אי אפשר לצפות מאדם יחידי
לפעול את המלחמה עבור כל העם,
בוודאי לא כאשר מדובר בעני ורכוב על חמור,
שזו טעות נפוצה בקרב המאמינים הסוברים
שהגואל יהיה מעין סופרמן בעל כוחות על טבעיים
שבאותות ומופתים סטייל הודיני
ושאר קוסמי העולם המפורסמים
יכריע את המערכה.
הגואל אכן יקבל כוחות שכאלו
רק לאחר שימשח למשיח ה’
על ידי אליהו הנביא שיתגלה במהרה בימינו,
אבל את כל נצחונותיו לכיבוש ארץ ישראל
וגירוש העמים הזרים היושבים בה
וביסוס ישראל על אדמתם
עד בניית הבית השלישי –
נאלץ הגואל לבצע בדרך הטבע
[בסייעתא דשמיא] יחד עם גיבורי ישראל
המתייצבים עמו למלאכה.
אשר על כן, ראו כמה קשה התהליך ,
ושבעתיים יותר, מאחר שהגואל אינו בא
כמו אלו ה’פוליטיקאים’ של היום
המציעים מרכולתם בשוק כתגרנים,
וכל שכן אינו כופה את מנהיגותו
אלא בני ישראל צריכים לזהות מנהיגותו
ולקבלו עליהם מיוזמתם ובחירתם.
כל גאולת ישראל תלויה בבחירה של בני ישראל,
ואין הם צריכים להיות רוב מספרי,
כי אם מאוחדים בדבקותם באמונת ישראל
יראי שמים החפצים בגאולה
ההולכים אחר מנהיג אחד המובילם לקוממיותם.
יהי רצון שיתקיים בנו ממש בימים אלו. אמן.