אספר לכם חלום שלי מלפני 30 שנה…

היה זה לאחר שהגעתי לישיבה
במוסררה ירושלים
“לב יהודה”

לילו של יום כיפור
הלכתי לישון מוקדם
לאחר תפילת ערבית
תכננתי לקום בחצות לילה כדי להספיק
להגיד כל מיני עניינים

אמנם בחצות לילה
[ידעתי בדיעבד הואיל והתעוררתי מיד לאחר מכן]
והנה אני עומד בשדה גדול,
לילה עם שמים זרועי עבי גשם כבדים
אור הלבנה מבצבץ בקושי ביניהם ,
עיני נשואות לשמים,
כשלפתע ללא התראה או הכנה מוקדמת
נחרדתי כך שכל גופי החל לרטוט
כבמטה קסם שמעתי קול אדיר של מליארדי מלאכים
שרים כולם יחד
ה ל ל ו י ה ……
קול אדיר עצום ונורא…..
ומיד עם השמע הקול,
ראיתי כביכול נקרעים השמים
וצינורות ענק מגיחים מבעד לחלקי השמים הקרועים
ומהם נשפכים מפלי
ח ל ב
שוצפים וקוצפים וממלאים את כל הארץ
בנוזל הלבן

מיד נעמדתי עם פני נשואות מעלה,
פערתי את פי מלוא לוגמיו
ולגמתי בשקיקה עוד ועוד חלב…
מיד נזכרתי באבי מורי שיחי’

רצתי אליו ,
תפסתיו בידו ומשכתי אותו אל השדה
כדי שגם הוא יזכה ללגום מהחלב…
כל אותו הזמן,
המשיך קול מליארדי המלאכים בשירה האדירה
ה ל ל ו י ה………
ליל כיפור התשמ”ה.
התעוררתי מעט אחר חצות מתוך החלום הנ”ל.

תזכו לשנים רבות ארכות נעימות וטובות.

                  להבדיל  – זה הסרטון רק אילוסטרציה להמחשה קלושה 🙂