מודל ניהול המדינה אשר העליתי ברוטרנט בשנת 2006, תועד כאן בבלוג. איזה תמימות :)

כשאולמרט יצא למלחמת לבנון שלו
העלתי ברוטרנט [שנת 2006 – הייתי אחד משחקני ההרכב הראשון]
מודל שחשבתי אז כמתאים לניהול המדינה.
כשקראתי את זה עכשיו צחקתי.
אמנם חלקים נרחבים ממנו עדיין מתאימים, אלא
שאז עדיין לא הייתי מעורה ומכיר
את נבכי הסדר העולמי החדש,
באופן המוכר לי היום.
בכל מקרה המודל הזה העלה שאלות אצל חלק מהחברים
עניתי [בהמשך הפוסט] לשאלות.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
הפוך בה והפוך בה,
ס-ו-ר-י-ה ר-ו-ס-י-ה.
סוריה מבחינה מדינית וצבאית אינה אלה זרוע אסטרטגית ממנפת לאג’נדת ההתפשטות של פוטין, ותפיסתו את עניין הסדר העולמי החדש.
אג’נדה זו הולכת וקרבה לשלבים אופרטיביים
המשלבים את כל הזרועות הלוקחות חלק בהיררכיית הציר.
אירן והגמדים לעולם לא היו יוצאים לחזית עולמית ללא הגיבוי
הפיזי (המשמעותי ביותר) והמנטלי המתקבל מלשכת חובב הכלבים.
נפקא מינה אופרטיבית?
הצעה למי שמוכן לשמוע
מבלי להיות קנאי לשום דגל אחר חוץ מדגל קיום חיי
אומת בני ישראל.
70 הזאבים בנסיונם האחרון לטרוף את הכבשה,
לא יצליחו גם הפעם.
ע”י איחוד ושימוש בכל הכוחות כ-ו-ל-ם !
הכרזה ברורה תצא מישראל לאומות העולם –
בכל הקשור ביצר הקיום של העם היהודי היושב בארץ ישראל,
אין ימין או שמאל, אופוזציה קואליציה, אלא
בעת הזו, הואיל ומלחמה נפתחה
שמימדיה ברגעים אלו אינם מביאים
לידי ביטוי, אפס קצהו של סופה.
עם ישראל יתאחד סביב יסוד
הקונצנזוס המאגד את החלקים הגדולים ביותר מהעם:
הצבא. [הערת הזמן הזה – הצבא נהרס והושחת לגמרי מאז]
מפקד הצבא, יוביל עם מפקדיו את צבא העם,
להגן בכל החזיתות על עם בני ישראל.
משטרת ישראל על כל אגפיה יוכפפו למטכ”ל צהל.
כנ”ל כל כוחות הביטחון למיניהם, חשאיים וגלויים.
אין צורך באוטונומיות שונות שפועלות ללא תיאום.
מערך חירום מל”ח, ארצי ומקומי,
יאוייש ע”י בעלי כישורים לעת חירום כל אחד במקומו.
את המדינה תנהיג מועצה בת 23 נציגים
שתורכב באופן הבא:
7 קציני צבא ויוצאי השירות החשאי האדוקים ביהדותם
ישמשו כיועצים בתחומי הביטחון
ונמצאו נקיים מפעילות פוליטית כלשהיא.
(קצינים שהיו מעורבים מרצונם באופן פעיל לטובת הסכמים
שנעשו בעשורים האחרונים עם המחבלים תפסל בחירתם)
1 אדם מקצועי מתחום הכלכלה.
1 אדם מקצועי מתחום הבריאות.
1 אדם מקצועי מתחום תחבורה.
1 אדם מקצועי מתחום משפטים.

11 אנשים בני תחום גיל 50 עד ועד בכלל 60 בלבד כדלהלן:
בעלי השכלה תיכונית בלבד,
מתנדבים לטובת החברה,
לא היו קצינים בצבא,
בעלי ארבע ילדים ומעלה,
יבחרו לפי אזורי הארץ כדלהלן:
2 מייצגים לאזור הדרום.
2 מייצגים לאזור הצפון.
4 מייצגים לאזור המרכז.
3 מייצגים לאזור מזרח (יו”ש)
נציג 1 יהיה נציג בית דין תורני שיוקם לטובת המודל.

בכל התכנסות של הוועדה ימונה יו”ר לשם הפרוטכל
על פי סדר חוזר חלילה הכולל את כל חברי הוועדה,
כל החלטות הוועדה יתקבלו על פי רוב כנגד מיעוט.

בית הדין התורני יורכב מ 11 רבנים גדולי תורה כדלהלן:
1 מהמגזר הליטאי.
1 מהמגזר החסידי.
1 מהמגזר הספרדי.
1 מהמגזר התימני.
1 מהמגזר הדתי לאומי.
1 נציג חב”ד.
1 נציג קהילות ארה”ב.
1 נציג קהילות אירופה.
1 נציג קהילות דרום אפריקה.
1 נציג קהילות אוסטרליה.
1 נשיא אחד בראשם שיהיה מוסכם
על כל פוסקי הדור מכל המגזרים.

כל הסוגיות שידונו על סדר יומה של וועדת ההנהגה הנ”ל
יועברו לבקשת פסק דין התורה מבית הדין התורני,
שייוצג בוועדה ע”י נציג בית הדין כחבר מן המניין.

פסק הדין יוצג לחברי הוועדה ועל בסיס כל הנתונים
תתקבל החלטה ברוב.

לפני הגיחוך,
קרא עוד פעם,
עדיין מגחך?
המודל הזה טוב לאין ערוך משלטון הכנופיות נכון להיום. [2006 כן?]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
מכאן עניתי למישהו שביקש הסבר ענייני לאמור לעיל.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
אמת כוללת התחלה אמצע סוף.
א – התחלה
מ – אמצע
ת – סוף.
*התחלה* – הכרת המציאות
א. האיום הקיומי על עם ישראל השוכן בארץ ישראל מוחשי ומיידי.

ב. ה”אוייב” ולהגדרה זו אתה יכול להכניס כל מה ומי
שנלחם על מנת להעביר את המהות הנקראת ישראל מן העולם,
והצליח להביא את ה”חברה הישראלית”
למציאות קוטבית יצרית ומלאה שנאה ותיעוב בין קרעים ושסעים המוגדרים מגזרית באופן שכביכול בלתי ניתן לאיחוי.

ג. למרות המתואר לעיל ה”ישראלי” נוטה להדחיק
את מציאות האיום עד לרגע מימושו, תכונה אתה אפשר להסביר את הביטוי כ”צאן לטבח יובל” וכו’, הן בשל תשות כח
מכמות התלאה החקוקה על עצמות האומה
מאלפי שנות רדיפות שמד והריגה,
והן בשל כובד העוון הקולקטיבי הנישא על כתפיו.

ד. ה”אוייב” אינו מאבד אף שעת כושר למימוש תאוותו,
ומזהה בקלות את מצב השבירה הקיים ואת האפשרות הנקראת לפניו.
ה.
1) חלל עצום ווואקום מנהיגותי,
הן בשל ענקי הרוח שהנהיגו בהיסטוריה את העם הזה
וביחס לירידת הדורות נחשבים
אנשי ציבור היום פחותי ערך,
והן בשל הסתאבות ושחיתות שפשו בשדרות השלטון
שנוצרו לעם מאז הקמת מדינת ישראל,
ריקבון שהביא למשבר אמון עצום בין העם לבין “מנהיגיו”.

2) חלל ווואקום מנהיגותי רוחני בין תופסי התורה “הרבנים”
שגם ביניהם פשתה מחלוקת שהפרידה ושברה לרסיסים
את מוקד הכח המרכזי. בנוסף לשחיתות שפשתה במגזר
בשל ניסיונות הגיוס של רבים מהרבנים לטובת שלטון הזדון הקיים.
*אמצע* – ההכרה בקיום חולי היא חצי דרך לרפואה.
קל מאד להבין מדוע הצבא הוא המכנה המשותף
הטוב ביותר לכלל,
ואני לא מרגיש צורך מיוחד להסביר למה,
כל בר בי רב ששכל בקודקודו, מבין שהתשובה(בדרך הטבע)
לאיום המוחשי המיידי על קיומו של עם ישראל
השוכן בארץ ישראל,
[ונגזרת מזה גם הפזורה ברחבי תבל] היא – הגנה צבאית.

וברור שבכלל זה התקפה צבאית על מנת לנטרל איומים על האומה.
אם אתה לא תגן על עצמך, מפני האוייב הקם עליך להורגך,
טוב לך שתבלע כמה קפסולות של מורפין במינון גבוה וסגור עניין.
ההגנה שלנו (בדרך הטבע) היא הצבא.
תוך כדי כתיבת שורות אלו, יושבים אנשים שאננים בביתם
(לא בשדרות ובאשקלון) רובם אינם מודעים כלל
לעוצמת ההתפתחות העלולה לפרוץ ברגעים ספורים
ולהפוך לתופת רווית אימה בכל רגע נתון,
בעיקר כעת כאשר האיום המיידי עזב בעיקרו את
החזית בה נלחם הצבא, ועבר לעורף דהיינו
לערי ישראל ולכל מושבותיו
המאויימים על ידי רקטות וטילים
במספרים של אלפים המסוגלים חלילה לקטוע את קיום
אומת בני ישראל על אדמתה בארץ ישראל,
שוב כפי שהתרחש בעבר. [בהיסטוריה]
הסיבה ל”שאננות” הזו היא תחושת הביטחון
שמשרה קיומו של הצבא.
אני לא נמנה על הבוטחים בצבא
בפורמט הנוכחי, זה פשוט לא הצבא ששרתתי בו,
מהטעם הפשוט והמשמעותי שהצבא הסתאב והושחת
ואינו נאמן יותר לערכים הבסיסיים עליהם הוא הושתת בהקמתו.
הגם שאני סבור שכשהוא הוקם כבר אז נזרעו בו
זרעי פורענות השחיתות, הזנות, הזימה, הגניבה המעילה,
והבגידה. וזאת בשל היריבות שהיוותה
את בסיס המחלוקת בין כנופיות הכופרים שהשתלטו על
עם הקודש כשהחליטה יד ההשגחה
להשיב את בני ישראל למולדתם.

*הסוף*
כולל דברים שאין להם הוויה כרגע לכן לא נדבר עליו.
אולם אסביר לך את שביקשת.
נבצר מבינתי איך הבנת שאני מדבר על הנהגה נטולת השכלה,
(ואתה לא היחיד)
עבור שוב על המספרים וההגדרות
ותמצא שאין לך בסיס לחשוב כך.
עניין קבוצת ה -11 אנשים מתחום הגילאים 50 עד 60 מצריך הסבר:
תחום הגיל הנ”ל מתואר במשנה בפרקי אבות
המתארת תכונת כל עשור גיל בחיי האדם,
כתחום שנועד לעצה.
זאת אומרת באופן טבעי
אדם בן חמישים הוא אדם שמסוגל לעצה.
מדוע בעל השכלה תיכונית בלבד?
משום שהאקדמיה משחיתה את מידות האדם.
זו עובדה שניתנת לבירור.
מכל מקום לא אתווכח עם חמומי המוח.

אשלח אותם לקבוצת ה – 11 הראשונים המוזכרת לעיל
שכולם מאנשי האקדמיה…
מפקדי הצבא, ואנשי המקצוע יהיו אנשי אקדמיה,
[מבחינתי אני מוותר עליהם, אבל כדי לרצות את כולם,
ננסה לבחור מהם את הרציונאלים]

שים לב שקבוצת ה 11 מתחום גיל ה – 50 נאספת לפי אזורים,
ונבחרת מבין כאלו המשרתים את החברה בהתנדבות,
בנוסף להיותם אבות למשפחה בת שישה נפשות
המצריכה תחום אחריות נרחב.

על השכלתם של בני התורה המצויים במודל
איני צריך להוכיח דבר,
אדם העוסק בתורה ברמה המכוונת במודל
אינו בר השוואה כשווה ערך לגדולי המשכילים שתוכל למנות,
וזו עובדה פשוטה.

גדולי המשכילים בעת הזו נחשבים
על פי תורת ישראל – בורים ועמי ארצות
אם אין להם את חכמת התורה.
המודל הזה הוא רק סקיצה שנשלפה מהמותן כמענה
למצב בו אוחזים כעת “מנהיגי האומה”.
אני לא סומך על המודל הקיים.
לכן אני מציע מודל חלופי.
זהו לעת עתה.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
רוטרנט – 2006