מי זה מדבר בסרטון המצורף? את מי ראיינו בהסוואה ?

תבינו.
למה שרוטשילד יציג עצמו כ״יהודי״?
הרי הוא עומד בראש כת השטן העובדים את לוציפר
ברמת כישוף הגבוהה ביותר שקיימת.
אז מה יהודי כאילו?

תשובה
אם תבינו למה היו צריכים לאפיין את המדינה שהם הקימו כיהודית
תבינו למה רוטשילד צריך היה להזדהות כ״יהודי״.

זה הכל הפוך על הפוך ובכפולות.
כדי לייצר אנטישמיות ברמות שיוציאו את הטורף
מכל צאצאיו של עמלק ואת פרא האדם מצאצאי ישמעאל
צריך להציג לפניהם את הקרבן הפוטנציאלי
כמשהו שמאיים מאד על משמני הארץ של עשו וישמעאל.

לכן ה״יהודי״ הערמומי עם הגרידיות לממון ברמות של הזיה
הוא בדיוק הטריגר המעולה ביותר ליצור המוני רוצחים בפוטנציה,
שמתאגדים למדינות שיוצרות צבאות עם כל משחית נוראיים,
והכל על מנת לכלות מעל פני האדמה את שנואי נפשם ארוכי ועקומי האף.

לכן רוטשילד הוא ״יהודי״ ולכן הוא הקים את האו״ם
על מנת להקים את ״המדינה היהודית״.

כי היהודים הם שנואי נפשם של המוני סוגדי השטן
ואגלה לכם סוד שחצי האנושות יודעת.
רוב האנושות סוגדת לשטן.

ורוב האנושות חגגה לגמרי,
ועישנה את הבשר אותו אכלו במשתה היטלר
שנמשך כמה שנים בשנות ה 30 של המאה הקודמת,
בעשן גופות יהודים שנשרפו בקרמיטוריומים ברחבי אירופה.

וזה היה בסה״כ השלב הראשון של הפתרון הסופי.
יש בתכנית הזו (הפתרון הסופי) כמה וכמה שלבים.
רוטשילד שמימן את היטלר, עבר לשלב הבא.

מאחר ובשלב הראשון חוסל רק חצי לערך מבני ישראל והמלאכה לא הושלמה,
היה צריך להקים
מחנה ריכוז ענק, לשארית הפליטה.

מיד עם ההכרזה שוחררו הכלבים ששוסו כמה שנים לפני כן
(גדודים של ערבים אומנו על ידי ה ss הנאצי )
וכך המדינה שרק קמה הותקפה ביום הכרזתה,
ועד עצם היום הזה היא מותקפת.

הואיל ואמנם כוחות האופל קיבלו עוצמה אדירה באחרית הימים בהם אנו חיים,
אבל אל לכם לשכוח !

יש כאן מלך ! מלך מלכי המלכים !
בורא העולם בכבודו ובעצמו.

בזמן שהמכשפים הנוראיים הללו פועלים גם ברגעים אלו
להוציא מכוח אל הפועל את מזימותיהם הרצחניות,
הבורא פעל בסיבוב סיבותיו לפזר שוב את עמו הנבחר בגלות,
הואיל ועדיין לא הגיעה עת הקץ,
ומעשה הקמת המדינה תואר על ידי גדולי עולם בזמנו כ״מעשה שטן״!

לכן היו חייבים אנשי האופל לשנות את תכניותיהם,
באופן שיקיף את כל היהודים ולא רק בארץ ישראל.

כך הגיעה לעולם האג׳נדה הנוכחית.
לא אפרט כי הפרטים ידועים לרובכם,
רק אגע בנקודה המרכזית הקשורה לכתוב לעיל.

חיסול 95 אחוזים מהאנושות,
על ידי ההזרקה הידועה.

ובתוך כך השלמת הפתרון הסופי
והשמדת כל בני ישראל מעל פני האדמה, היו לא תהיה.

הואיל ויש מספיק כאלה שמבינים לאשורם
את כל הניואנסים המדוייקים בטקסט האמור לעיל,
אני בטוח שהדברים ינשאו ויגיעו לתעודתם
ממש כמו שכל רעיוני ודברי בעשורים האחרונים התפשטו ונפוצו לכל העולם
על ידי ״בעלים״ רבים שלא רק ניכסו לעצמם את הזכויות ונעשו המודיעים מאחרי הפרגוד,
אלא אף הוסיפו עוד כהנה וכהנה כפי דימיונם המפותח וכו׳ ולא אאריך בכך.

אביא לכם סוג של הלבשת דברי בסרטון שאם אומר לכם
שכיסו אותי בגלימה ועיוותו את קולי וכך ראיינו אותי,
אז אלו שמכירים את דברי לאורך השנים יכולים בקלות להתבלבל ולחשוב
שבהפוך על הפוך אני עובד עליהם, וזה באמת אני 🤣

מועדים לשמחה
מרדכי היהודי

חמישי דחול המועד התשפ״ד

ל-ה׳ הישועה !!!

עלה נעלה וירשנו אותה !!!