עכשיו כל הג’יפה ה”חרדית” צפה ועולה, מפורסמי השקר מפריחים הבל ורעות רוח, ומתירים להלשין ולמסור….

עכשיו כל הג’יפה ה”חרדית” צפה ועולה.

כל החוזרים בשאלה מונפצים.

 

הלברטל המצחין [עוזר הרב אליישיב (פחחחח 🤮)]

שופך מאסה מלאת חנופה מעוררת בחילות.

 

ה”גדויייילים” פוסקים דין רודף למי שמשתתף במניין,
ומתירים להלשין ולמסור

כל מי שמפר את **צו הבריאות**.

 

מפורסמי השקר מפריחים הבל ורעות רוח

כדברים שקיבלו מאחרי הפרגוד.

 

שרלטנים בכל תור לסופר מרצים את ניתוח המצב
לקהל אהבלים שמסתופף
בהתקהלות של 40 – 50
ששכחו שבבוקר הם לא הסכימו להשלים מניין

כי אסור להתקהל….

 

והעיקר !!
כולם עם כפפות, כחולות, לבנות, שחורות,
עם אבקה או בלי
מרשים לעצמם לגעת בכל משטח
כי הם עם כפפות, אבל מגרדים את האוזניים,
ואת העיניים, ואפילו מחטטים באף כי זה עם כפפות
ותכף הם יזרקו

אותן בחניה של הסופר.

 

מה זה כבש?
פעם גידלתי אחד , בן יומו.
הנקתי אותו עם בקבוק, גדל והיה לכבש גדול
היה נכנס אתי לכל מקום,
הולך אחרי בנאמנות הרבה יותר גדולה משל כלב ,
כשהיה גדול מספיק הובלתי אותו לזה שקנה אותו,
והוא הוביל אותו לשחיטה. כי לשם כך קנה אותו

ולשם כך ביקש ממני לגדלו.

 

לא יכולתי לטעום מבשרו.
זה המעט שיכולתי לעשות כדי להוכיח [לעצמי]
שמה שהפקיד לחלוטין את אמונו בידי
לא היה לריק.

אבל זה לא עזר לו, הוא נשחט.

 

כי כך הכבש הולך אחר זה
המובילו לשחיטה.

בנאמנות.

 

אז נכון שהרוב – זה כבשים כאלה,
אבל יש המון זאבים, וצבועים מחופשים
בתוך עדרי הצאן קדשים הזה לכבשים תמימות,
כי בינינו?
אם אתה זאב
ואתה משוגע על טעם של כבש?
איפה הכי טוב לך להיות?
בתוך עדר כבשים לא ?

אז מה הבעיה להתחפש?

 

הפוסט הזה נכתב בשל בחילות שתקפו אותי
מאוסף דברים ששמעתי, וקראתי, על הנעשה

בתוך מרבצי ה”חרדים” נכון להיום.

 

אל תטעו
אני לא מצטרף בזאת רשמית
אל גל העכירות נגד חרדים

ששוטף בצונאמי את רחובות סדום ועמורה.

 

אני טוען כבר שנים, שאבדה חכמת חכמיו,
ולציבור המסכן הזה אין הנהגה ראויה,
וזה ממש כך אצל כל בני ישראל בכל המגזרים,
הסיפור של ה”חרדים”, מצטייר עכשיו כך,
הואיל והם לכאורה המייצגים ה”רשמיים”
של הקב”ה בעולמו,
ולכן ככאלה הם חוטפים את אש החזית,

אבל באמת?

 

העמלק שיורה חיציו בכינון ישיר
אל לב בני ישראל השומרים תורה ומצוות
כוונתו להמשיך את מגמת בוני מגדל בבל,
שהמשכם הישיר ממש בלא הפסק מאז ועד היום
מסומל ע”י ה”בונים החופשיים”
השולטים בכל העולם, ובוודאי במדינת ישראל
בשותפות מלאה עם שאר אגודות כת השטן,
בדרכם אל השלב הבא ב”פתרון הסופי”

הוא השמדת ישראל מהעולם, [היל”ת]

 

והכוונה בעיקר למה שמסמל ישראל

כ”בנו בכורו” של בורא העולם.

 

כשכוונתם בסופו של יום מוסברת היטב
בספרים הקדושים:
הואיל ומחשבתם הקלוקלת נוטה לסבור שכל זמן
שישראל [נציגי הבורא עלי אדמות] נמצאים בעולם,
אזי יכול הבורא המכונה אלוקי ישראל לשלוט בעולם,
ועל פי סברתם הקלוקלת אם יסלקו את ישראל מן העולם
לא יוכל הבורא המכונה אלוקי ישראל לשלוט בעולם,
וברגע שיצליחו להשמיד את ישראל,
יעבור השלטון בעולם
לזה אשר אותו הם עובדים – השטן.

הם בכוונה לא מאפשרים להטמיע את הסרטון הזה, אבל עיברו לפייסבוק שם תוכלו לצפות בו..

אלא שהבל יפצה פיהם המטונף,
וכי יכול מאן דהוא מהנבראים לקחת
שלטונו של הבורא?
עד כמה שחכמתם עצומה להרע,
הרי טיפשים מטופשים חסרי דעת המה,

לחשוב להלחם בבורא עולם ?

 

נאס”א, חלליות, תחנות חלל, וכו’
זה הכל בכל מכל כל
המשך ישיר של
מלחמת בוני מגדל בבל בבורא.
וכמו שאז נקם במשמרתם הראשונה, נקמה גדולה
כך יהיה עתה
שינקום הבורא נקמת דם עבדיו השפוך,
וביזיון ושמד והריגה לאורך הדורות
שעמלקים אלו וכל כתותיהם הסבו בייסורים גדולים
לעמו וצאן מרעיתו.
וכך תחזינה עינינו ועיני כל המייחלים
לגאולת ישראל המובטחת

בקרוב ממש !!

 

כה דברי מרדכי היהודי

ערב פסח התש”פ

 

ל-ה’ הישועה !!

 

עלה נעלה וירשנו אותה !!!