הסמכות \ מי נתן להם סמכות?

מהיכן נוצרה הסמכות לבן אדם אחד
לאכוף “חוק” על זולתו בן אדם כמוהו ממש?
שאלת הסמכות ידועה ומוכרת,
ונידונה בהרחבה בכל מחוזות בני האדם.
הרי האדם נולד חופשי לחלוטין בן חורין
לעולם שמונגש לכל הבריות לעשות בו
ככל העולה על רוחם, מבחירה.
אלא שמצד התנהלות חוקיות הבריאה המוחשת בחוש,
ומוכרת על ידי בני האדם כולם,
נימנו בני האדם בכל מקומות מושבותם
והחליטו שעל מנת לשמור על מוסר וסדר,
צריכים המה לחוקק חוקים שיבטיחו את שמירת המוסר,
והסדר האנושי באופן שיבטיח את שמירת המרחב הציבורי
מפני אנשים שנפשם הורתה להם
שחופש בני האדם שניתן לבריות כולם לבחור בין הטוב לרע,
והם בוחרים ברע,
על כן מפניהם הסכימה דעת בני האדם החפצים בטוב
למנות בני אדם כמותם להיות שומרי החוק והסדר,
ובמקרה שבו יעברו על החוק והסדר שנקבע
לטובת בני האדם החפצים בטוב
העמידו שופטים לשפוט את בני האדם העבריינים,
ולפסוק להם עונשם
כפי שקבעו אלו אשר מינו כלל בני האדם
לשמירה על החוק והסדר.
אז מהיכן הסמכות שואלים כולם?
ממך, ומכם כלל בני האדם
אשר נתתם סמכות ביד בני אדם כמוכם
לשמור עבורכם על החוק והסדר.
אלא מאי…?
כיוון שאלו שנפשם חשקה ברע
וכך הם בוחרים לחיות את חייהם,
כשהבינו את מעשה בני האדם החפצים בטוב,
הבינו הללו, שעדיף להם
להשתלט על המקום אליו ניתנה הסמכות שלכם בני האדם
החפצים בשמירת ערכי הטוב,
ולכן שמו נפשם ומאודם להעמיד אנשים משלהם
[אנשי הרוע והרשע] מחופשים לבני אדם החפצים בטוב,
ולכבוש את המקום בו מחוקקים חוקים, ומאצילים סמכות.
בנוסף, ראו לאייש את כל אלו שהופקדו
לשמור על המרחב הציבורי קרי השוטרים, וקציני הצבא,
באנשי רוע כמותם, משלהם,
והגדילו לעשות
כאשר מינו לשופטים את
החכמים ביותר מביניהם לרוע.
וכך על ידי השתלטותם על מקורות הסמכות,
נמצאה הסמכות בידם
לעשות בבני אדם החפצים בטוב
ככל העולם על רוחם.
והרי שאלת הסמכות נפתרה מיד.
שכן הסמכות ניתנה מלכתחילה על ידי החפצים בטוב
על מנת להטיב, ולא להפך חלילה.
נמצא שאם הסמכות משמשת הפך תכליתה
מיד הופקעה ופג תוקפה של הסמכות
שניתנה על מנת להטיב ולא להפך,
מכך מובן שאנשי הטוב מיד
אמורים לבטל את הסמכות ולהפקיעה מידי
אנשי הרשע שהשתלטו עליה שלא כדין,
ולגרשם מכל מקום בו הם מופקדים על הסמכות.
אולם אנשי הטוב מהיותם חפצים בטוב,
נפלו לטעות אליה נופלים רבים ממתייפייפי הנפש
הגורסים שערכי הטוב לא כוללים רע כלל…
והרי אין שטות גדולה מכך
כדברי תיקוני הזוהר תיקון ס”ט:
“וּבְגִין דָּא אָמַר בֶּן סִירָא טָב לְבִישׁ לָא תַעֲבִיד וּבִישָׁא לָא מָטֵי לָךְ.”
תרגום: אָמַר בֶּן סִירָא, טוֹב לָרָע אַל תַּעֲשֶׂה, וְלֹא יַגִּיעַ אֵלֶיךְ רָע.
משמע חכמי הזוהר מצווים לטוב – לא לעשות טוב לרע
על מנת שלא יגיע אליך רע,
משמע שצריך להפקיע מהרע כל סוג של טוב.
לעניינינו
פשוט שאת הסמכות שנתנו בני האדם החפצים בטוב
צריך להפקיע מיד מידי בני האדם
שהשתלטו על מקורות הסמכות, וחפצים המה להשליט את הרע.
ברור לעין כל נכון להיום
שאלו השולטים במקורות הסמכות
משתמשים בה בכל המקומות בהן היא נאכפת
[בית משפט, משטרה, כוחות אכיפה כגון הוצאה לפועל, וכד’]
באופן רע מאד לבני האדם בכללות,
באופן המפעיל עושק, גזל וחמס,
על רוב בני האדם, ותוך כדי הנהגת איפה ואיפה,
באופן המעוות ביותר, עד כדי רציחה ואונס, זנות וזימה
המתגוללים ברחובות הטוב
תוך כדי רמיסת כל ערכי הטוב והצדק והאמת.
אשר על כן,
ברור ומוחלט שבני האדם החפצים בטוב
המבינים את סוגיית הסמכות שהם עצמם נתנו בידם
למי שמשתמש בה בסמכות לרעתם,
מיד יקומו לקחת הסמכות חזרה לידם.
אבל איך ייקחו חזרה את הסמכות לידם,
והרי אלו לקחו אותה כבר בזרוע?
אשר על כן חייבים בני האדם החפצים בטוב
להימנות שוב ולקום להעמיד להם בני אדם אחרים
טובים מהראשונים,
ולתת בידם את הסמכות על מנת שייקחו הם בשמם
את הסמכות
מידי אלו המשתמשים בה ללא רשותם, לרעתם.
בנתיים עד שיעשו זאת,
יודיעו בני האדם בכל מקומות מושבותם,
שאינם שועים עוד לסמכות אנשי הרוע
המשתמשים בה שלא לטובתם,
ובכל מקום בו ינסו אנשי הרוע לכפות את חוקיהם הזדוניים,
לא ישעו להם ויעשו הכל לא לקיים את דבריהם,
הואיל ואין בידם סמכות לכך.
וישתדלו למהר ולמנות בני אדם אחרים הטובים מהם
על מנת שיקבלו הנהגת הסמכות מרוב בני האדם,
החפצים בטוב, על מנת
להשליט חזרה ערכי הטוב והצדק והאמת בכיפה.
אם ובמידה ואנשי הרוע לא ירצו להניח
את מוקדי השלטון
ויפתחו במלחמה מול אנשי הטוב והצדק,
חייבים אנשי הטוב והצדק
לצאת למלחמת מצווה למיגור אנשי הרוע.
לגבי השאלה הפילוסופית המוכרת
“מי קובע מה זה טוב ומה זה רע”?
הרי התשובה מאד פשוטה.
בני ישראל חייבים להבין
רע עכשיו מאד לכול בני ישראל
והיה ויש מישהו מכם שסבור שלא מדובר ברע – וטוב לו?
הרי הוא מאנשי הרוע.
מאד פשוט.
אשר על כן אחי היקר והנחמד ואת אחותי היקרה
כשאתם קוראים את הדברים הללו
אשר טרחתי והעליתי לפניכם
אני בטוח שאתם מבינים היטב מה צריך לעשות
אם הנכם מאנשי הטוב.
את הסמכות שנתתם לאנשי הרוע
פשוט תקחו בחזרה,
ותפקיעו מהם את האפשרות להשתמש בה – בסמכות – לרעתכם.
זה קל וזה אפשרי.
יש בינינו בדור הזה מספיק אנשי הנהגה
מצד הטוב, בטח לא תמצאו אותה במקום המחופשים
הנמצאים שם עכשיו במוקדי השלטון. הם לא שם.
ואם אינכם מוצאים מאן דהוא ראוי,
תבואו אלי.
אנכי הקטן יודע לעשות זאת.
כל שאני צריך זה את הסמכות לקבל מכם.
ותהיה בזה בחינת – פלאות אראנו, והבן.
זה ממש לא התנשאות, וגם לא התיימרות,
זה קיום דברי חכמים – במקום שאין איש היה איש.
אם תמצאו מישהו אחר שיעשה זאת עבורכם
באופן הרצוי והנכון
מהרו ומנו אותו לעשות זאת.
אשמח לחזות בכולכם פועלים לטובתכם היא טובתנו ,
ולטובת התלויים בכם ובנו.
עד כאן דברי להיום
מרדכי היהודי
ערב יום הכיפורים התשפ”א
ל-ה’ הישועה !!

עלה נעלה וירשנו אותה !!!

עבדים לעבדים מבחירה עצמית?? למה לוותר על החרות ?

בני ישראל

אתם שנולדתם למציאות של “מדינת ישראל”
ברור לכם כביכול שמדובר בסדרי שלטון שנוצרו כדי לספק חיי חברה תקינים
לבני ישראל השבים למולדתם ל”הקים בה את הבית הלאומי” שעליו חלמו
דורות רבים של בני ישראל באלפי שנות גלות בין האומות.
אתם מקבלים תעודת לידה, תעודת זהות, מספר,
והנכם מוכנסים למאגר ה”אזרחים”

של מדינת ישראל.

כל הסמכות כביכול של סדרי השלטון עליכם כ”אזרחים” מתהווה
בגין הנפקת תעודת הלידה הזו, תעודת הזהות הזו והמספר שהשלטון מספק לכם.

אתם נולדים בני ישראל בני חורין משוחררים מכל סמכות למעט מורשת אבותכם
היא תורת ישראל שהיא מקור הזהות היחיד שלכם.
הסכמתם להעניק סמכות ל”שלטון” שהתיימר לספק לכם סדרי חברה תקינים
בשם המחוייבות לתואר “ישראל” מתוך כוונה לתקן חיי חברה תקינים
המושתתים על “צדק” “אמת” “משפט” “בטחון” “רווחה”.

תורת ישראל הנחילה לכל האנושות ערכים אלו ועוד אחרים נוספים
והמערכת הפנימית הבונה את מהותכם בנויה אינטואטיבית על ערכים אלו
שהועברו מדור דור מאב לבן מאמא לבת מרב לתלמיד.

תורת ישראל העניקה לבני ישראל
מכל מבחר האנושות כולה את הערך העליון מכולם”בני חורין”.

אתם אינכם עבדים לעבדים. הנכם עבדים לכוח העליון היחיד שלא שיעבד אתכם
והעניק לכם את חרותכם – בורא העולם – שהנחיל לכם את מערכת ההפעלה היחידה
שערכיה מושתתים על אמת וצדק אבסולוטים בלתי ניתנים לערעור.

היה קל מאד לרמות אתכם בני ישראל בעת הקמת המדינה
כאשר אודים מוצלים מאש המשרפות נאגדו למשלוחי פליטים ויובאו כמטען אנושי
אל אדמות המולדת מחד, ומאידך שוכנעו בני המזרח לוותר על רכושם הרב
ולצאת ברובם הגדול אל המסע המפרך אל ארץ הקודש.

ההמתנה ארוכת השנים לקריאת הגאולה נתנה את אותותיה בבני ישראל באשר הם
ומיד לכשהתאפשר ונדמה היה ששליחי הסוכנות הנם מלאכים מן השמים
שנשלחו לבשר את הגאולה התייצבתם כולכם בכוח ה”נעשה ונשמע”
אל הארץ המובטחת.

לכן כשנתקלתם בשוטר “עברי” וב”ממשלה עברית” וב”בית משפט עברי”
היה זה כסות עיניים עבור כולכם הואיל ולא עצרתם רגע לברר האם באמת מדובר
בחוקים ובמשפטים שבגללם המתנתם אלפי שנים לקריאה הקדושה…..

כמובן שקומץ קטן מכולכם שעמד על המשמר לאורך כל הדורות זעק חמאס !
אלא שקולו נבלע בקול שירת הגאולה
שהוגבר על ידי הרמקולים רבי העוצמה של ה”שלטון העברי”

היום תוכלו בקלי קלות להבין מה אומר לכם לאחר 65 שנות קיום של סדרי שלטון אלו.

האמנם?

האם אתם מבינים שכשנולדים הילדים שלכם הם הופכים ל”אזרחים”
במדינה ששלטונה כפוף לאפיפיור הנוצרי?
האם אתם מבינים שבעצם קבלת תעודת הלידה ותעודת הזהות והמספר
הנכם הופכים להיות נתינים של ממלכת הרשע?
האם ברור לכם שהחוקים שאתם נשפטים לפיהם הנם חוקים
המשרתים את השלטון השולט בכם על מנת להשמיד מכם את יהדותכם?
האם ברור לכם שאין כל סמכות לשלטון זה לשפוט אתכם כלל?

חוקיו של שלטון נוכרי זה אינם חוקי בני ישראל או תורת ישראל.
לשלטון זה אין כל תוקף או מנדט מבני ישראל לשלוט.
אם תבינו את זה חרותכם הנצחית מובטחת.
כל עוד שתמשיכו לספק לשלטון זה מנדט לשלוט בכם
אינכם אלא עבדים של עבדים.

זה מה שאתם רוצים להיות ???