פירות הבאושים שצמחו באשכנז. עץ המות כת השטן.

ה ל ל ו י ה !!
 
מה לא ברור?
לפני כמעט 100 שנה הכה שורש
עץ רע רעיל מלא ארס באשכנז.
[אשכנזים כן אשכנזים – גרמניה – נאצים]
העץ פיתח ענפים
והביא פירות רעל ארסיים ביותר,
בדמות בני אדם שתרגלו כביכול את ה”תורה”,
אבל מצד ס”מ המות שבה.
הדור השני והשלישי שלהם
הפכו ליותר ויותר ארסיים,
זה הפך ליער

וזה נעשה ג’ונגל.

 

ג’ונגל מלא נשמות רעות אכזריות.

 

מתוך הג’ונגל קמה כנופיה
של הרעים ביותר
מבין הפרטים
שצמחו מפירות הביאושים.

הם הקימו אגודה של חכמים להרע.

 

הם הבינו את התועלת בהתחברות
לגויים
שונאי ישראל,
ויחד עמם, הם רקחו את תכנית
ההשמדה הנוראית על בסיס
מה שמאחד את רוב האנושות

שנאת ישראל-יהדות-ויהודים.

 

השלב הראשון של תכניתם היווה
בסיס לאופרציה שהונדסה מתוך
חישוב כל הנתונים מההיסטוריה
מניסיונות של קודמיהם לחסל

את שנואי נפשם.

 

קודם כל הם פנו לחסל פיזית
כמה שיותר מבני ישראל

שומרי התורה והמצוות.

 

זה הצליח להם מעל המשוער.

 

לאחר שהסתיים השלב הראשון
הם פנו
לשלב השני בתכניתם.
הם השתלטו על שאריות בני ישראל
המפוזרים על פני הכדור,
ואספו אותם למחנה הריכוז הגדול ביותר
על פני האדמה.

ארץ ישראל.

 

70 שנה חלפו מאז.
הם הגיעו אל קצה גבול היכולת שלהם

להסתיר את כוונתם.

 

עכשיו הם מתגלים, בריש גלי.

 

הם יכולים לעשות זאת, כביכול על פי סברתם,

הם שולטים כמעט בכל העולם !!

 

אלא שכרגיל
הרשעים המרושעים האלה
שוכחים תמיד

שיש בורא לבריאה.

 

והצאן הצייתן הזה שעושה
מה שהם אומרים לו

שייך לבורא , ולא להם.

 

הם שוכחים שהבורא הזה
הוא כל יכול,
הם שוכחים שהבורא עצמו

ברא את השטן שהם עובדים.

 

הם שוכחים הרשעים האלה שהבורא
ישחט את השטן. כך כתוב.
אבל הם שוכחים.
 
בני ישראל.
ממשלת ‘ישראל’ הנוכחית מורכבת
מעובדי שטן. כופרים בבורא.
כן כן, גם ה”חרדים והדתיים”
וכל מועצות החכמים שלהם ששותפים
לשלטון זה,

הם עובדי שטן.

 

אלו לא עובדים את אלוקי ישראל.
הם משרתים נקלים של השטן והכת שלו.
 
בני ישראל
ככל שתבינו זאת מהר יותר
כך תינצלו אתם וכל אשר לכם
מהאסונות שעומד הבורא
להנחית על רשעים מרושעים אלו
אפילו מקרב הגויים, יש בני אדם
שמבינים את המציאות לאשורה.
 
אל תתבלבלו לחשוב
שתמלטו מעונש.
בגלל שנולדתם לאמא יהודיה,
אתם מחשיבים עצמכם “יהודים”.

אל תתבלבלו.

 

אתם פשוט צריכים לפתוח
את פרשת השבוע
ולקרוא על הנחשים שבאו
והפילו מקרב בני ישראל במדבר אלפים.
 
אתם צריכים פשוט לפתוח
פרשת השבוע שעבר
ולקרוא על קרח ועל ראשי הישיבות,
גדולי התורה, אנשי הרוח, והאינטלקטואלים
שנבלעו אתו באדמה.
 
אף אחד לא ימלט מהעונש
על הבגידה
הנוראה בכנסת ישראל, במשה רבנו,
ובאלוקי ישראל !!
 
על מה ולמה בני ישראל
תביאו על עצמכם אסון?
 
שומר ישראל, שמור שארית ישראל,
האומרים בכל יום שמע ישראל !!
 
כך תגידו עוד מעט בסליחות באלול.
אתם מבינים מה זה “שארית ישראל“?
האומרים בכל יום שמע ישראל !
זה שארית ישראל.
 
אלו שדבקים באלוקי ישראל,
ונאמנים לו ולתורתו,
ומקיימים רצונו.
והוא שחוקר לב וכליות יודע בדיוק
מי הוא זה משארית ישראל.
 
הללויה !
 
הסרטון המצורף הוא להמחשה
שיש בני אדם נורמלים בעולם.
 
תגידו אתם כבשים תמימות
עד מתי תתנו לרשעים האלה לשטות בכם?
מסכות? שני מטר? סגר?
תגידו אתם באמת כאלה טיפשים?
מתי תקומו להעיף
את שלטון הערב רב מעליכם?
 
כמה תודה לקב”ה
שלא עשני אהבל כמוכם.
 
ואם אתם לא כמוהם, ואתם אוחזים כמוני?
אתם שארית ישראל !!
שבת חוקת התש”פ

שבת שלום מתוקים.