הכיצד זונות מטונפות וחבר בועלי נידות רשעים גנבים שודדים רוצחים ואנסים הפכו ל”מנהיגי ישראל”?

כשבן גוריון הגיע לארץ כבחור צעיר, קיבל אותו הסבא רבה שלי ר’ אליהו עבו זצ”ל
בחוות סג’רה [אילניה של היום] אותה הקים יחד, עם בן דודו ר’ שלמה אל-כייאל עבו ז”ל גיבור החיל,
שהפיל חיתתו על כל ערביי הגליל.

“אני לימדתי את בן גוריון לעדור את אדמת ארץ ישראל”
סיפר הסבא רבה שלי ע”ה.
בן גוריון שהה בחווה שבועות מס’ והתוודע היטב לאחיה גיבורי התהילה של סבתי ע”ה שרה לבית עבו
אחים גיבורים שהבכור בהם והשנים אחריו היו מפקדי טבריה ומשחרריה,
כשעוד לפני קום המדינה הבריחו ממנה את הערבים
ושחררו את העיר.

לימים לכשתפס אותו בן תשחורת “בן גוריון” את השלטון במדינת ישראל יחד עם חבר מרעיו,
והשתרר על עם הקודש, פנו האחים חזרה לדלת אמותם הצנועה וחיו את חייהם
הרחק מעין הסערה.

האחרון שחי מביניהם נכון להיום אמר לי לפני כשנתיים:

“אם היינו יודעים שזה מה שהם יעשו כאן
בחיים לא היינו נותנים להם לקחת את המושכות….”

בסרטון שתראו כאן בקישור תוכלו לראות את יום השנה לשחרור צפת ,
ויציאת ספר התורה מבית עבו אל הר מירון לציון רבי שמעון בר יוחאי. 1949.

בית עבו הנהיג את יהודי הגליל כשלוש מאות שנה לפני קום המדינה
דודו של הסבא רבה שלי, רבי שמואל עבו היה קונסול של כבוד
של הממשל הצרפתי, ומושבו נקבע בצפת
תחת ידו היו כ 7500 דונם קושאן מאדמות הגליל
הוא הקים את השכונה הראשונה בראש פינה, את יסוד המעלה, את משמר הירדן ואת הישוב מירון
בנו רבי יעקב חי עבו שיפץ את מבנה הציון של רבי שמעון בר יוחאי לפורמט המוכר נכון להיום.
רבי יעקב חי עבו זצ”ל מסר לידי הברון רוטשילד מאות דונמים
חינם אין כסף !!! ואת חלקם מכר לו, כדי ליישב עליהם את אחינו בני ישראל השבים מהגלות .
כוונתו הטהורה הייתה לשם שמים, הם לא יכלו להעלות על הדעת

איזה נבלה דֶ’לָא’שמעטה היה הרוטשילד הזה וחבר מרעיו שעשו להם “סיבוב לא קטן”
על הסבא שלי ע”ה עם “העם ככל העמים” שהם תכננו להרים כאן.

אם היו יודעים אז אבותי ואבות אבותי שזו תוכניתם
היו מחסלים אותם בעודם קטנים כי היו גיבורים בארץ שאין מי שהיה עומד בפניהם.

אבל היו תמימים אוהבי ישראל עד כלות, יראי שמים שחשבו שהנה הנה מגיעה גאולת ישראל המיוחלת
וחוזרים הבייתה אחינו בני ישראל ומה לנו להחזיק בכל כך הרבה אדמה שהרי לשם כך חיכינו…

וכך, השתלטה חבורת הזבל על עם הקודש, תפסו את מוקדי השלטון, ויחד עם ההסכמים שהיו להם
עם היטלר והנאצים ימ”ש [תבררו !!!] לחסל את היהודים שומרי התורה והמצוות,
ומאידך גיסא עם הבריטים לסנן סינון אחר סינון את ה”מעפילים” המורשים להיכנס ארצה
רק אתאיסטים פורקי עול, וחבורות של כלומניקים בורים ועמי ארצות ממש כמו אלו
שמחפשת עד היום הסוכנות היהודית בקולחוזים הנידחים של ערבות אוקראינה
שתיינים, מלאי זימה, אנשי “תרבות אנשים חטאים” מלאי זנות
ותאוות בשרים למיניהן.

הקימו כאן מנגנון שמד אמתני שגרס לחצץ דק כל מה שנראה או נשמע כיהדות.
חבורת השלטון ביססה את אחיזתה ולפיתתה בעם הקודש שהתכנס לגטאות מתוחמים
כדי לשמור על גחלת יהדותו,
והקימה “ממשלה” ומנגנוני אכיפה שכפו על עם הקודש
לשלוח את ילדיהם ל”התחנך” בבתי השמד הרוחני שהקימו.

תרבות יוון , וכל חכמת יוון היא זו שתוכלו לראות עין בעין
בסרטון המובא לכם כאן איך הושרשו זרעי הפורענות בעם הקודש כבר בימים ראשונים.

מי שיצפה בסרטון הזה דרך המשקפיים שהצעתי לו יוכל ללא כל קושי להבין את מציאות ימים אלו
כאשר זונות מטונפות וחבר בועלי נידות רשעים גנבים שודדים רוצחים ואנסים הפכו ל”מנהיגי ישראל”…

ואת זה “אתם” הולכים לבחור !!!
שיבושם לכם.

 

 


רבי אליהו עבו זצ”ל הסבא רבה שלי [סבה של אמי שתחי’] 

גדל על אדמת הקודש מירון, שם שיחק בימי ילדותו, 20 מטר מציון הרשב”י
שם היה לעלם והתחתן עם מזל לבית לוי מצפת. התגורר עם הוריו ואחי אביו במירון
בנחלת אבות אותה קנו כדי להיות משומרי ציון הרשב”י. קשר אמיץ נקשרו בני הדודים רבי אליהו סבי
ובן דודו שלמה [תמונתו להלן] ויצא שמם לתהילה כגיבורים יהודים החיים בין שבטי ערבים.
משנפטרו הוריו של הסבא רבה שלי, קבר אותם בנחלת הבית סמוך ונראה לציון הרשב”י.
[משהגיעו הציונים העלימו את הקברים ובנו עליהם מבנה “ישיבה”]
עתה משנותרו לבדם בני הדודים נענו להצעה שקיבלו לרדת אל מבואות בקעת בית נטופה
ולהקים שם מערך שמירה לחוות סג’רה שהייתה בתכנון הקמה.
הסבא רבה עבר יחד עם אשתו להקים את חוות סג‘רה [אילניה של היום]
יחד עם בן דודו שלמה עבו [אל-כייאל = הרוכב] כבר אז יצא שמעו
כגיבור יהודי מוכר שהפיל חיתתו על כל ערביי הגליל, ובתיעודים [לא רשמיים של מדינת הציונים]
הוא מוזכר כשומר העברי הראשון, למרות שאותו בן נעוות המרדות בן גוריון
לקח לעצמו את התוארה הזה וקרא לעצמו בביוגרפיה שלו השומר העברי הראשון עפרא לפומא.
לאחר שנולדו ילדיו של הסבא רבה שלי, וגברו האיומים על חייהם, עברו לטבריה, 
ושם השתרשו בניו ובנותיו והיו למפקדי ומשחררי טבריה במלחמת השחרור.

 


רבי שלמה אל-כייאל – עבו. השומר העברי הראשון.
הכינוי ‘אל-כייאל’ בערבית משמעו הרוכב, הוצמד לשלמה עבו

בשל גבורתו הרבה שיצא שמעה בכל ארץ הגליל , דבר שגרם לכל ערביי הגליל לכבדו ולהעריצו,
עד שהכתירוהו כמוכתר הפוסק בכל סכסוכים שנתגלעו בארץ הגליל .
ממקימי חוות סג’רה יחד עם הסבא רבה שלי רבי אליהו עבו זצ”ל, ומניח היסוד המוסד לאגודת ה”שומר”.

מימין אברהם עבו ע”ה, באמצע אחיו נחום יבלח”ט ממפקדי ומשחררי טבריה בעת מלחמת השחרור.

אברהם עבו ע”ה ממפקדי טבריה ומשחרריה במלחמת השחרור. 
היה בבריגדה היהודית בצבא הבריטי, ומיד עם הקמת המדינה בהוראת בן גוריון ויגאל אלון
הקים חולית חיסול נאצים בשליחות המוסד שפעלה באירופה בחסיון גמור כמה שנים. 
סיפוריו ששמעתי מכלי ראשון היו מסמרי שיער. 
גברים יהודים היו. 
ולא ממתרפסי ההנהגה הקיימת היום.

 


רבי יעקב חי עבו זצ”ל – מקים הישובים ראש פינה, יסוד המעלה, משמר הירדן, מירון, 

ובונה ציון רבי שמעון בר יוחאי זיע”א לצורתו הנוכחית. 
בן דודו של הסבא רבה שלי רבי אליהו עבו זצ”ל שתמונתו ראשונה כאן לעיל.