משיחות השקר לא פוסחת על ברסלב – ”גם בעניין שלי יהיו מפורסמים של שקר”

יש באמתחתי מאמרים רבים
שחלקם הגדול פרסמתי במשך השנים
המתייחסים ל”חסידות ברסלב”
כקהילה,
ולחסידי ברסלב
כפרטים
ולמשנת רבי נחמן מברסלב זצוק”ל
ביחס למבחן התוצאה
כפי שהוא עולה
מהתבוננות בקהילות השונות הבונות את חסידות ברסלב,
ככלל או כפרט.
יכולים לראות כאן תמצית:

בסרטון זה מונחים עיקרים חשובים מאד להבנת עניין ברסלב
תמצית הדברים כתובה גם כאן בבלוג

השורה התחתונה של מאמרים אלו
הסתכמה עבורי בהצהרה
שפרסמתי מספר פעמים לאחר שנשאלתי בנדון
ואני אנסה לפרוט אותה כאן:

הואיל וזכיתי להכיר בעצמי את כל שדרת גדולי חסידי ברסלב
מהדור הקודם
ובראשם ללא כל עוררין
את זקן חסידי ברסלב
הרב רבי לוי יצחק בנדר זצ”ל

וביודעי ובהכירי את השקפתו הצרופה על פרטי פרטיה
באשר שהוא היה
הכוח המניע שהקים עולה של חסידות זו בארץ ישראל
במסירות נפש

ולא אאריך בכך הואיל והמפורסמות אינן צריכות ראיה,
גם אם ימצאו
מסלפים ומזייפים למיניהם אשר בניכליהם
משכתבים פרטי היסטוריה
על מנת להציב להם נכון להיום פלטרפורמות נוחות
לביסוס שקר תרמיתם
המספק להם קרקע נוחה לאגד עליה את שומעי לקחם
באופן שלא היה מקובל בין חסידי ברסלב
בדורות הקודמים.

ובכן,
אני קובע בוודאות גמורה שכל הקהילות המכנות עצמן
בשם “ברסלב”
המאוגדות כ”חסידות” בפני עצמה
עם “רב” בראשן שמנהיג עצמו ב”רבנות”
כמנהג אדמורי”ם
עם משמשים וחצר ושומרים והנהגות שונות של שררה,
הנן כתות שמשתמשות
בתורת רבי נחמן מברסלב בהשאלה
רק על מנת לקיים עצמן כ”חצר” בפני עצמה,
וכקרדום לחפור בו
את משאבי ה”רב” ואנשי חצרו הקרובים אל המלכות,
ואת כולם אני מכניס
לקטגוריה עליה עמד רבי נחמן בעצמו :
“גם בעניין שלי יהיו מפורסמים של שקר”.

מה זה “מפורסמים של שקר”?

כשבאים לפרק את המושג הזה
אם עושים את העבודה נכון
אפשר להבין את כל תחלואי הדור כולם,
ואפשר בקלות לענות על השאלה
הכיצד ימצאו מי שלבושים במדי היצוג
של האלוקים
הם “רבנים” שאמורים להיות
עיני העדה
המובילים את צאן מרעיתם אל מחוזות
הטוהר והקדושה.

ברור לכל מתבונן בעין האמת
שאדם לא מתפרסם כך סתם.
אדם מתפרסם בשל כישרון מיוחד הגלום בו אתו
הוא משתמש באומנות שאין אותה לאחרים,
ולכן על ידי שמכירים בכישרונו
הוא מתפרסם.

בעניין הפרסום עצמו יש לרבי נחמן
תורות שלמות המזהירות
את ירא השמים
מהפרסום ובוודאי מנטילת הנהגה או קבלת התמנות

“המפסידות את הנבואה”

אבל אומר רבי נחמן מברסלב
דווקא יראי השמים
הם אלו המחפשים להתמנות
על מנת להביא את העולם אל תכלית הטוב
שהם חוזים ברוח קודשם

עד כאן הכל בסדר אם כן מה הבעיה?

אלא ,
אומר רבי נחמן שכאשר אדם מקבל על עצמו
“התמנות” והנהגה,
בקלות יכול הוא ליפול ולהיות
“מפורסם של שקר”
הואיל והשררה והכסף והכבוד
הם כוחות חזקים מאד הפועלים
על גדולי עולם
ולא כל אדם
גדול ככל שיהיה מבוטח בפניהם,
ויכול לעמוד בניסיון

אשר על כן,
אמר רבי נחמן את דברו
ועל זה החרה החזיק אחריו
רבי נתן זיע”א תלמידו המובהק
שברח מכל התמנות
אע”פ שעל פיו נשק כל דבר ועניין מענייני חסידות ברסלב בימיו
ולאחר מכן על ידי תלמידו ר’ נחמן מטולשין זיע”א
ואחריו על ידי בנו רבי אברהם בן רבי נחמן זיע”א
ואחריו על ידי רבי לוי יצחק בנדר זצ”ל,
שמעולם לא החזיקו עצמם יותר
מגבאי בית המדרש
וכולי האי ואולי.

משנפטר רבי לוי יצחק זיע”א
שעוד בימיו
התנער מחוצנו של הרב ברלנד והנהגתו
למרות ניסיונם של חסידי הרב ברלנד
לצייר את רבם כאילו היה חביב על הרב לוי יצחק זצ”ל
שזה שקר וכזב ואין בזה טיפת אמת.

וכן לא הסתיר
את מורת רוחו הגדולה מהרב שיק ז”ל
שנאלץ לפרוש בשל כך מבית הכנסת הגדול בירושלים
והלך ויצר לו חסידות בפני עצמה
עם כל הנהגות האדמורות

או אז
הותרה הרצועה
ומה שהיה מוכר כדבוקה אחת של חסידי ברסלב
התפזר במרחב לשלל כתות שהציבו בראשן
בעלי כתרים שניטלו כל אחד
על דעת
שהעדר הסר למשמעתם צבוע בדגליהם ומנהגיהם,
“ככל אשר יורוך”
עם גאוות יחידה ומערכת לחוצה מאד
של כללים
והנהגות שמחייבות את כל מי שהחליט
לקבל על עצמו שררתו
של הטוען לכתר בראש
ממש כבמאפייני כל כת אחרת
שמגיעה לסגידה והערצה עיוורת
שאתה מקבלים כל צוו מלכותי היוצא מלפני המלך
ממש כך ולא אחרת,
כאשר הפרטים בעדר מזינים עצמם כל הזמן
במושא הערצתם
באופן שמאדיר ומעצים כל פרט שולי
לממדים על טבעיים
כאשר האדרה זו מיוחסת לבעל הכתר ההופך לאלוהי
היודע דעת עליון
וכל מעשיו נעשים כשומע מאחורי הפרגוד,
ואם ימצא מאן דהוא
מתוך העדר אשר יהרהר חלילה על אחד מהפרטים
או ישמיע קול ביקורת
לא רק שהוא מושתק בבושת פנים,
אלא הוא מסומן מאותו רגע
ואם  יחזור שוב על תהיותיו
יסולק בסופו של דבר מהעדר
מוכה וחבול אבל וחפוי ראש,
שזה לגמרי לגמרי ההפך הגמור ממשנתו של
רבי נחמן זצוק”ל
שהדגיש את הנהגתו הגדולה ביותר

“התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל”

ולא פרושה של הנהגה זו כדרך קלי העולם
שסוברים שמדובר רק בהליכה בשדה בלילה
לדבר עם הבורא,
אלא מדובר במשהו הרבה יותר עמוק
שהוא בדיוק ההפך הגמור מהנהגת
העדר המטומטם הסומך עצמו
על עז עיוורת הצועדת בראשו עם פעמון חלוד.

אלא בהנהגתו זו
ציווה רבי נחמן לשומעים בקולו
את תמצית סוד משנתו והיא
ללכת עם הכלים שאותם קיבלת מהבורא
באופן פרטי
ולשכלל את הפרט ממנו הנך בנוי
באופן
שתביא את עצמך אל
תיקונך השלם
בגלגול הנוכחי עם מערכת הנהגות וכללים המצויים כולם
ללא יוצא מן הכלל
במשנתו השלמה והמקיפה של רבי נחמן זצוק”ל
אותה קיבלנו
מהדוגמא המובהקת ביותר לסוג האדם שרצה רבי נחמן להבליט
הוא רבי נתן זצ”ל
שהיה בעצמו עילוי עצום בכל חדרי התורה נגלה ונסתר
אולם לא היה מבוטל ממנו כאין וכאפס צנוע וענו בהנהגתו
עד שצעק קבל עם ועולם –

“אני לא הרבי” !!!

ואלו
ה”מפורסמים של שקר”
בעניין רבי נחמן הם לוקחים את המכוון
של רבנו הקדוש,
ושל רבי נתן תלמידו אל הקצה השני לגמרי
בהופכם את שומעי לקחם לעדר מטומטמים
המסוגלים לעבור עברות ממש
על גופי תורה
ולהכשיר עוברי עברות
על כל שלוש החמורות
גזל – גילוי עריות – ושפיכות דמים

כי כך הרב אמר
ואם הרב אמר אזי מי שיהרהר אחריו
מהרהר אחרי הקב”ה בעצמו
ולא זו אף זו
על מנת לבסס את מעמדם הרם
המדמה עצמם
לבורא עצמו
הם מעמידים אחריהם דור של
“ממשיכי דרך”
שרים שהופכים למושלים בעצמם
אלא שכנועים המה ל’אור האלוהי’
שבראשם

וכך הופכים שמים לארץ, וארץ לשמים
והעולם בוקה ומבולקה
ממש כמו  שהוא מצטייר נכון להיום,
בשומענו חדשים לבקרים,
על מעללי “רב ” פלוני ו”מקובל” אלמוני
שנתגלה קלונם ברבים
ונודעו כנואפים ממש
ר”ל
או כרודפי בצע תאבי ממון
ושררה

כל שכן כאשר מדובר
בכאלה שאין להם נגיעה כלל
בתורת ברסלב
שעדיין מצליחה לעדן
במעט
גם את הפושעים הגדולים המשתמשים בה,
וכאלה ישנם בעולמנו אלפים
בעוונות הרבים.

 

כלל הדברים היוצא מדברינו זה בא ללמד
על הנהגתי שלי
אותה אימצתי כבר לפני שנים רבות
כשפרשתי מהשתייכות לקהילה כזו או אחרת
לא רק בחסידות ברסלב
אלא בכלל בעולם החרדי,
בהכירי את תחלואיו הרבים השונים והמשונים
ולמי שעוקב אחר דברי בעקביות
הדברים ידועים ומוכרים.

אלא שדא עקא יש קצה שני לסוגיה,
והוא הנהגת כתות כגון הנ נח, או הסבא הוא המלך,
או דוד הכי טוב וסיעתו


[את דוד דבש אני מכיר כשהיה עוד חסיד ברסלב ירא שמים מרבים
שעוסק בעבודת השם כדרך גוברין יהודאין צדיקים חסידים ואנשי מעשה]

הקצה השני מכיל קבוצות שולים
שלקחו את מה שתארתי לעיל אודות
המפורסמים של שקר
ועדרי המרבק הצועדים בעקבותיהם
והפכו את עניינם לאנרכיה מושלמת
למשהו שמתואר בסיפור החכם והתם ע”י שני החכמים
שהסתובבו בעולם
כדי להוכיח את טעות העולם הסוברים
“שיש מלך”
ומתואר בלשונו הזך של רבנו:

“וּדְבַר הַמֶּלֶךְ הַנַּ”ל נַעֲשָׂה אֶצְלָם לְמָשָׁל
וּבְכָל מָקוֹם שֶׁמָּצְאוּ הָעוֹלָם בְּטָעוּת, לָקְחוּ אֶת הַמֶּלֶךְ לְמָשָׁל.
כְּמוֹ שֶׁזֶּה אֱמֶת, שֶׁיֵּשׁ מֶלֶךְ, כֵּן הַדָּבָר הַזֶּה….”

כאומרם – אין גדולים ואין קטנים כולנו חברים,
שזה הבל ושטות שלא נשמע כדוגמתה
שהופכים העולם להפקר שעל זה אמר רבנו הקדוש:

“הפקרות אין צריכים כלל”

בטח כאשר מדובר בארחי פרחי שקידשו להם
איזה עניינים של שטות

שאף אחד מהדורות הקודמים לא אחז ממנה !
ולא עשה ממנה עניין כלל,
וכל זאת על מנת להכשיר לעצמם דרך
המאפשרת
להם לפרוק את כל הזיותיהם
אותם הם מחשיבים
ל”רצון הצדיק”
המתבטא בגבב מלמולים חסרי פשר
מלווים בפרצי צחוק מטופשים
אותו הם מפרשים
על דעתם הסכלה והמבולבלת
מערבים יום בלילה חושך באור
וכיד הדימיון השולט ברוב דבריהם
מייצרים עיוותים, סילופים, ודרכים
שמי שמעט הכיר את אורחות הדורות הקודמים
ממלא פיו צחוק מהבל שטותם

עוזבים דברי אלקים חיים הם תורות רבנו הקדוש זיע”א
עבור בלבוליו של זקן
שעבר ובטל מן העולם שכל דבריו המצוטטים
הרי הם
דבורי סרק הבל ושטות לעומת באר מיים חיים
תורת רבנו הקדוש ותלמידיו האמיתיים
ובראשם רבי נתן.

כאשר הכת האחרונה אלו אשר
באמת ובתמים
אוחזים בדרך רבי נחמן מברסלב
ממלאים פיהם מים
הן מצד רצונם “לדון לכף זכות”
שעניין זה יצא מזמן מכלל הפרוש הנכון
והפך לעיוות מוסרי חסר טעם
והן מצד חששם המוצדק מחילול השם יתברך
והוצאת שם רע לרבי נחמן מברסלב
והן מצד חלישותם הגדולה בהעדר
מנהיג חזק המורה דרך
כאן ועכשיו

אם כן, היכן מונחת האמת?

האמת נעדרת.

לכן בדיוק ציווה רבנו ורבי נתן לעסוק בספריו
על מנת למצוא אותה,
ונתן לנו הנהגות והנחיות ברורות איך להתקדם
באיסוף פרטי אמת
המונחים כשכל אלוקי המונח
בכל פרט במציאות.

עניין לאסוף טוב המונח בכל דבר
כולל את יראת הכבוד לחכמים אמיתיים
המצויים בדורנו גם כן,
ויש מהם למכביר,
ללגום מהם עצה ותושיה

אלא שלשם כך אין צריך להפוך לשפחה נחרפת
או לעבד עולם נרצע
על מנת לקבל מכבוד האדמו”ר שיעשה לך טובה
אם תרדוף אחריו
חצי עולם ותלחך את כפות רגליו.

כדי להבין סוגיה שאתה מתקשה בהבנתה
כל שאתה צריך זה
למצוא תלמיד חכם שיפשט לך את הדברים
בהבנתו המקיפה ,
ומשם והלאה התמד בלימודך כאשר בכל מקום בו תתקשה,
אני מבטיחך שאם תחפש נכון
אתה תמצא את זה התלמיד חכם שהתשובה לקושייתך נמצאת אצלו.

הנהגה זו של עבודה עצמית,
תוך שימוש בהנהגות הפרטיות המונחות במשנתו
של רבי נחמן הכוללות את הפניה אל ה”צדיק” שבדור,
שיכול להיות כל רגע מישהו אחר שהתשובה שלך מונחת אצלו
ורק ע”י אמונת חכמים תקבלה
בדרך ארץ ובכבוד שאותו חכמים ינחלו,
היא היא ההנהגה הברורה לי
כרצונו של הצדיק עבור הכת האפויה בלבו
היא הכת של בעל התפילה
שהצליח בסופו של דבר לאסוף ולאגוד את כל אנשי המלך
חזרה אל המלך האמת,
ומשם לחדש כל אחד את כוחו בדרך
שיורה מלך אמת זה
כדי לרפא את הבת מלכה, ולהשיבה אל אביה
שמצטער עד עצם הרגע הזה על שנזרק מפיו אותו דיבור,
ולהחזיר למדינה את שמה הראשון כבתחילה,
במהרה בימינו אמן.