כי באין סוף אין כיוון, אין התחלה, אין למעלה אין למטה, אין סוף.

ריבונו של עולם תראה
בסה”כ הכללי
זה אתה בראת כאן הכל.

זה קל מאד להרגיש רשע
כשאתה כזה צדיק וקדוש ונבדל
אבל תראה ריבונו של עולם
זה אתה בראת כאן הכל בדין
וראית שלא מצליח לך כך
אז עמדת ושיתפת בזה רחמים…

וזה הרבה יותר מזה
כי הרע כולו עד מרכז תמציתו
יוצא מהטוב
כי אתה הטוב ובראת על מנת להיטיב
ולשם כך בראת את הרע
ועלילת דברים כזו כביכול מדובר כאן בבחירה..

ואני יודע לגמרי שהמוח הקונבנציונאלי
יכול לקחת את זה לתהום וזה כבר קרה
אבל היו כאן צדיקים
שבררו לנו את הדרך דייקא במעבר בתוך הדין
כדי להגיע לרחמים
ומהם למדתי
שוגג ומזיד אונס ורצון
הכל בגזרת הבורא יתברך שמו

אם כך על מה כל הטורח והסבל הנורא הזה
וכן אני יודע שזה דומה לשאלת המלאכים
על מה שווא בראת בני אדם
וגם אני יודע
שלא מחשבותך מחשבותי
ואין לי השגה
ואני עני ואביון מדעת
נחשב לכלום

אבל כלום זה גם משהו
ואפילו משהו אני לא לעומתך

אבל אבית תהילה מגושי עפר קרוצי חומר
אז היי
ריבונו של עולם זה אנחנו
חתיכות בוץ מגובל לצורה של נאד נפוח

ואני מה זה מתאמץ שנים לשוות לנאד הזה צורה
וכל פעם מחדש נתקל בעלילה המופלאה הזו שלך
וחוזר להיות חתיכת בוץ דביק שמאבד צורה
עם עוד טיפת נוזל
ונשפך ומטפטף, ונעשה סמרטוט
ספוג במי רגלים

ואז פתאום אתה מאיר לי בתוך הביצה המטונפת
שדייקא מפה אתה רוצה תהילה

אז מה אני אגיד לך ריבנו של עולם
אתה תעשה את שלך ואני אעשה את שלי
כי זה מעשה שלך וזה מעשה שלי
אני אשתדל בכל מאודי
מכל מקום שאהיה בו
למצוא את טיפת האור שלך
ומשם לשבח אותך
כי זה מה שאתה רוצה
כך אני מבין

כי לכל מקום הנמוך ביותר שאגיע [שלא נדע מצרות]
תמיד אוכל להבין בהבנה פשוטה
שיש מקום נמוך יותר וגם שם אתה תהיה
כי נמוך זה דבר יחסי..

כי גם כל הבריאה המופלאה המפעמת ביופיה
היא מקום נמוך לעומת האור אין סוף שלך
אז מה לי נמוך יותר?

גם זה אין סוף
כי באין סוף אין כיוון
אין סוף אין התחלה אין למעלה אין למטה
אין סוף

אז תגיד ריבונו של עולם
למה אני נפול כזה בלי שמחה?
הרי בכל מקום הייתי אמור להיות שמח
כי בכל מקום אתה נמצא…

אני יודע למה, וגם אתה
אני רוצה יותר, עוד,
כי מי שקצת יודע
מבין כמה עוד יש באין סוף
וזה יכול להתפרש בדעת בני אדם
גם למעלה וגם למטה
כי רק אצלך אין למעלה או למטה
אצלי יש ויש
אז איך אני זוכה למצות את המקום בו אני נמצא ?

ריבונו של עולם
על זה רציתי לדבר אתך
עשה טובה
כרגע אני לא יכול לעשות יותר מידי חשבון
תן לי את ההרגשה האמיתית הזו שלך
שאתה שמח בי איפה שאהיה
ויחד עם זאת אני מתחנן
עשה לי טובה
תן לי להיות במקום
שאתה רוצה שאני אהיה בו
ואת ההבנה שהמקום שבו אני נמצא
הוא המקום שאתה רוצה…

אני יודע שזה הרבה מילים ריבונו של עולם
ואני יודע גם שאתה יודע הכל
והרבה יותר טוב ממני
אבל בדיוק בשביל זה בראת אותי לא?

כדי לראות איך דווקא א נ י אומר לך את מה שאתה יודע
נכון?

אז הנה אמרתי
אני מקווה לשמוח בזה שאתה שמח בי
אני רוצה לרצות להיות במקום
בו אתה רוצה שאני אהיה
שהרי אתה הוא מקומו של עולם
ולא העולם מקומך

וזה בכלל מעלה קושיה
מה זה בכלל למעלה מן המקום?

אבל קושיות לא חסר
ולא תמיד יש עליהן תשובות
ואני לא מעוניין בכלל לעסוק
במלחמות.

אני רוצה שלום