אללה הוא אכבר, או שבועת היפוקרטס, מה ההבדל כאשר מתים רבים מוטלים מבני עמנו? שואה שהייתה?

סרטי המטריקס אינם סרטי מדע בידיוני
אלו סרטים דקומנטרים המכילים מידע מקיף לאנושות
על תהליכים אמיתיים שהתרחשו בקרב האנושות
במאות השנים האחרונות, על פי ידע שהועבר מדורות קודמים
ונצבר ויושם על הדורות האלו בהם אנו חיים.
 
כל מה שילד נחשף אליו עד גיל 7, נצרב בו
כתבנית שתוביל את חייו.
הסרטון בלינק כאן מסביר זאת היטב.
 
למעשה *כל* ! ואני מדגיש *כל* הדורות שצמחו כאן
מאז החל העידן החדש, עם התפתחות הטכנולוגיה בערך לפני כ 250 שנה,
הם דורות שתבניות החיים של הפרט, נבנו כך שישרתו
את מפעילי ה”פרמידה” [כבר אין צורך להסביר מה זה] והעומדים בראשה.
 
מאז שהתחלתי לפרשן את המציאות [כבר מעל 3 עשורים]
הפירושים שלי נחשפו יותר ויותר לעולם, וישנם מושגים שמסתובבים
בין כל “המתעוררים” למיניהם, שאני אביהם מולידם.
 
אין לי כל צורך בקרדיטים אע”פ שאני מתנגד גדול
לכל השרלטנים למיניהם שמנצלים ידע שלי לתועלתם האישית,
ולא כמו שאני מניח אותו לטובת אחי בני ישראל והאנושות בכלל.
 
זה ממש עד כדי כך, ואני שם פס אחד גדול על שרלטנים אלו
שמתהדרים בנוצות לא להם לשם הפקת רווח אישי מפעילותם.
 
אני לא אומר את זה על מנת לקבל בעצמי איזה רווח מהעניין,
אלא על מנת לכוון מטרה ויעדים הלאה עבור אלו שיודעים בוודאות
שאני לא מבזבז כאן מילים עבור הגאווה שלי או הנרקסיזם המגלומני שלי.
 
אני פרוש חשוף, וגלוי לגמרי, על פני כל העשורים הקודמים עם
אלפי מאמרים ברשת, שידורי רדיו,
הרצאות ביוטיוב, בלוג, ופורמים עתיקים.
 
העוקבים הוותיקים שלי יכולים להעיד שלאורך השנים
תארתי את תמונת המצב הנוכחית בדיוק מירבי,
כאשר זה לא היה מונח כלל בדמיונות של בני אדם.
 
אני אומר את כל זה למרות שאני יודע
שאפילו מתי המעט שכן מסוגלים להבין את מה שאני אומר,
גם הם צרובי תודעה, שמקשה עליהם להגיע אל המכוון באופן הנכון.
 
זה ממש לא בגלל שאני סופרמן, או משיח או משהו בדומה.
זה פשוט בגלל איזושהיא סיבה שאין לי כל מושג לגביה.
 
אני לא נצרבתי בכל אותן תבניות,
ומאז שאני ילד, יש לי מחשבה עצמאית לחלוטין
שלא תלויה בשום מבנה חברתי,
חוץ מהמבנה היהודי המקוריהצמוד לתורת משה.
גיבורי הילדות שלי הם גיבורי התנ”ך היהודים הנאמנים לבורא עולם.
משבגרתי ועמדתי על דעתי, שורשי הובילו אותי אל פנימיות היהדות,
כול נאמנותי נתונה לבורא עולם.
לכן קל לי לזהות בוודאות את כל השקרנים המזוייפים
המשתמשים בזהות שכזו.
הקבלות שלי מונחות לבדיקה חשופות וגלויות,
ויש מי מעוקבי לאורך השנים שיכול גם להעיד.
 
למה אני כותב כל זאת?
כי יש לנו עוד דרך ללכת. דרך מסוכנת מאד, לכלל ישראל.
 
אני כבר מתתי מהעולם וזה ידוע למי שיודע.
[דרך אגב ביום ראשון הקרוב ראש חודש אייר,
נערוך את סעודת ההודיה השנתית על חזרתי לחיים מאותו מוות.
כל חברי מוזמנים לסעודה זו, אבקש לתאם אתי הגעה בפרטי,
הסיפור מצורף בסרטון כאן בתחתית הרשומה.
 
הואיל וקיבלתי על עצמי, לאחר שהבנתי שאני כן נשאר פה,
לעשות ככל יכולתי לקרב את גאולת ישראל על פי הפורמט
המונח בכתבי הקודש מדברי נביאי ישראל, ושאר ענקי הרוח
של אומתנו המפוארה, אכן את זאת אני משתדל לעשות
ככל המתאפשר לי.
זה גם יכול להסביר את מאמרי החתומים
ב”עלה נעלה וירשנו אותה”.
 
כדי לא להאריך, אקצר כך:
המורכבות המסובכת של מציאות ימינו, מוכיחה שבני ישראל
מצויים בסכנה קיומית חמורה.
 
את ההוכחה לכך מספקים האדישות של ההמון,
למתים הרבים [יש נספה בלא משפט] מבני עמנו,
הן מרוצחים בני עוולה משונאי ישראל מהלאומים השונים,
המצויים ממש ברחובותינו, מסתובבים בינינו,
והן משונאי ישראל, אוטואנטישמים מקרבנו המוטמעים בעמנו
כערב רב הדובר בשפתנו, נקרא בשמותינו, וחי כביכול כחלק מאיתנו, ולא היא.
 
לדאבון לב, אין באמירה הזו להזיז אף אחד מההמון הצועד שוב
אל המשרפות המודרניות כצאן לטבח, לכיוון של הצלה.
השנים האחרונות הוכיחו זאת מעל לכל ספק.
אמנם לא אלמן ישראל, ושומר ישראל המנהיג את עולמנו,
בוודאי מנהיג את עמו הנבחר אל גאולתו,
אולם לא בשמיים היא,
ואין לנו את האפשרות לומר אחרת מ”אבל אשמים אנחנו”.
 
לכן עלינו לקחת גורלנו בידינו ולפעול להצלת ילדנו, נשינו, זקנינו,
עוללנו וטפנו, ממש להציל את חייהם של הדורות הבאים,
ובוודאי לשמר את מורשתנו המפוארת שהתדרדרה בדורנו
לשפל נורא כפי המובן בחוש לברי הדעת.
 
דורנו מתאפיין בחוסר מנהיגות הנדרש להשיב את בני עמנו
אל זהותנו המקורית, למרות שיש מתחזים רבים המתיימרים לכך.
 
על פי תחושותי שלא הכזיבוני מניסיון העבר,
מונח אצל כל יהודי מבני עמנו, רגש עמוק של קרבה אל האמת.
אלא שלדאבון לב, תועבות העולם הזה ומשמניו המטמאים
העטו על פיסת לב אמת כזה, המונח אצל כל יהודי,
קליפות קשות ומסכים, המרחיקים אותו מן האמת הנצרכת
להצלתו של יהודי זה ותולדותיו.
גם על זאת יש דרך תיקון
אותה העמיד הבורא כבר לאדם הראשון.
 
תשובה.
כשאיש הישראלי מכוון את לבו אל האמת המונחת בזהותו במקורית
מייד נפתחים לפניו דרכי התשובה אליה.
ושם מונחת הבחירה.
 
וזה ממש בידיו של כל איש ואשה מבני ישראל.
לכן בהבנת גודל האחריות המונחת על הפרט לביטחון תולדותיו
והגם שעדיין המעשה הוא לא לשם שמיים בשלמות,
עדיין בעצם הרצון להציל את עצמך, ואת הקרובים לך,
אתה גם מסייע לכלל ישראל, הואיל וככל שיתרבו הפרטים מבני ישראל
המבינים את גודל האחריות, כך ינצלו יותר ויותר מהכלל,
מדרך החורבן עליה צועד כרגע עמנו המפואר.
 
למי שזה נשמע הזוי, מוזמן לפתוח את כל הסרטים מהשואה האחרונה,
ולנסות להבין שזה ממש יכול להתרחש שוב,
ושהסיסמה “לעולם לא עוד” היא רק סיסמה נבובה
של מפטמי האווזים השקרנים משלטון הזדון הנוכחי
שהביא על כולנו את המציאות הנוראה ששוררת כעת.
 
זה כל מה שאני יכול לעשות.
לדבר ולכתוב, כי אין עם מי לעשות כלום כרגע,
ואני מכיר את כל אלא שכן רוצים, וכן עושים…
כוסות רוח למת וממש לא בכיוון.
 
מתי אפשר יהיה לעשות?
כשנתאחד כולנו למהות אחת סביב זהותנו המקורית – יהדותנו
באופן הנכון, ונניח המושכות בידי חכמי הדור האמיתיים,
אז בוודאי יהיו גילויים אלוקים מיידים, שיובילו אותנו
אל גאולתנו המובטחת.
 
אז הנה כתבתי. וגם את זה “הם” יכולים להעלים,
כמו שהעלימו את רוב דברי מהמרחב, וחסמו וסתמו,
ואפילו גם ניסו לרצוח אותי ממש.
 
אבל הם לא יכולים להעלים את האמת
כי השקר אינו יכול לעמוד יציב למשך זמן ארוך.
 
ואמת היא חותמו של הקב”ה.
ובה אשתמש לחתום את המאמר הזה
שנכתב לכבוד יום השנה הל”א לנס ההצלה שלי.
א’מת מ’ארץ ת’צמח.
 
מרדכי היהודי
כ”ו ניסן התשפ”ב
 
ל-ה’ הישועה !!
 
עלה נעלה וירשנו אותה !!!