אללה הוא אכבר, או שבועת היפוקרטס, מה ההבדל כאשר מתים רבים מוטלים מבני עמנו? שואה שהייתה?

סרטי המטריקס אינם סרטי מדע בידיוני
אלו סרטים דקומנטרים המכילים מידע מקיף לאנושות
על תהליכים אמיתיים שהתרחשו בקרב האנושות
במאות השנים האחרונות, על פי ידע שהועבר מדורות קודמים
ונצבר ויושם על הדורות האלו בהם אנו חיים.
 
כל מה שילד נחשף אליו עד גיל 7, נצרב בו
כתבנית שתוביל את חייו.
הסרטון בלינק כאן מסביר זאת היטב.
 
למעשה *כל* ! ואני מדגיש *כל* הדורות שצמחו כאן
מאז החל העידן החדש, עם התפתחות הטכנולוגיה בערך לפני כ 250 שנה,
הם דורות שתבניות החיים של הפרט, נבנו כך שישרתו
את מפעילי ה”פרמידה” [כבר אין צורך להסביר מה זה] והעומדים בראשה.
 
מאז שהתחלתי לפרשן את המציאות [כבר מעל 3 עשורים]
הפירושים שלי נחשפו יותר ויותר לעולם, וישנם מושגים שמסתובבים
בין כל “המתעוררים” למיניהם, שאני אביהם מולידם.
 
אין לי כל צורך בקרדיטים אע”פ שאני מתנגד גדול
לכל השרלטנים למיניהם שמנצלים ידע שלי לתועלתם האישית,
ולא כמו שאני מניח אותו לטובת אחי בני ישראל והאנושות בכלל.
 
זה ממש עד כדי כך, ואני שם פס אחד גדול על שרלטנים אלו
שמתהדרים בנוצות לא להם לשם הפקת רווח אישי מפעילותם.
 
אני לא אומר את זה על מנת לקבל בעצמי איזה רווח מהעניין,
אלא על מנת לכוון מטרה ויעדים הלאה עבור אלו שיודעים בוודאות
שאני לא מבזבז כאן מילים עבור הגאווה שלי או הנרקסיזם המגלומני שלי.
 
אני פרוש חשוף, וגלוי לגמרי, על פני כל העשורים הקודמים עם
אלפי מאמרים ברשת, שידורי רדיו,
הרצאות ביוטיוב, בלוג, ופורמים עתיקים.
 
העוקבים הוותיקים שלי יכולים להעיד שלאורך השנים
תארתי את תמונת המצב הנוכחית בדיוק מירבי,
כאשר זה לא היה מונח כלל בדמיונות של בני אדם.
 
אני אומר את כל זה למרות שאני יודע
שאפילו מתי המעט שכן מסוגלים להבין את מה שאני אומר,
גם הם צרובי תודעה, שמקשה עליהם להגיע אל המכוון באופן הנכון.
 
זה ממש לא בגלל שאני סופרמן, או משיח או משהו בדומה.
זה פשוט בגלל איזושהיא סיבה שאין לי כל מושג לגביה.
 
אני לא נצרבתי בכל אותן תבניות,
ומאז שאני ילד, יש לי מחשבה עצמאית לחלוטין
שלא תלויה בשום מבנה חברתי,
חוץ מהמבנה היהודי המקוריהצמוד לתורת משה.
גיבורי הילדות שלי הם גיבורי התנ”ך היהודים הנאמנים לבורא עולם.
משבגרתי ועמדתי על דעתי, שורשי הובילו אותי אל פנימיות היהדות,
כול נאמנותי נתונה לבורא עולם.
לכן קל לי לזהות בוודאות את כל השקרנים המזוייפים
המשתמשים בזהות שכזו.
הקבלות שלי מונחות לבדיקה חשופות וגלויות,
ויש מי מעוקבי לאורך השנים שיכול גם להעיד.
 
למה אני כותב כל זאת?
כי יש לנו עוד דרך ללכת. דרך מסוכנת מאד, לכלל ישראל.
 
אני כבר מתתי מהעולם וזה ידוע למי שיודע.
[דרך אגב ביום ראשון הקרוב ראש חודש אייר,
נערוך את סעודת ההודיה השנתית על חזרתי לחיים מאותו מוות.
כל חברי מוזמנים לסעודה זו, אבקש לתאם אתי הגעה בפרטי,
הסיפור מצורף בסרטון כאן בתחתית הרשומה.
 
הואיל וקיבלתי על עצמי, לאחר שהבנתי שאני כן נשאר פה,
לעשות ככל יכולתי לקרב את גאולת ישראל על פי הפורמט
המונח בכתבי הקודש מדברי נביאי ישראל, ושאר ענקי הרוח
של אומתנו המפוארה, אכן את זאת אני משתדל לעשות
ככל המתאפשר לי.
זה גם יכול להסביר את מאמרי החתומים
ב”עלה נעלה וירשנו אותה”.
 
כדי לא להאריך, אקצר כך:
המורכבות המסובכת של מציאות ימינו, מוכיחה שבני ישראל
מצויים בסכנה קיומית חמורה.
 
את ההוכחה לכך מספקים האדישות של ההמון,
למתים הרבים [יש נספה בלא משפט] מבני עמנו,
הן מרוצחים בני עוולה משונאי ישראל מהלאומים השונים,
המצויים ממש ברחובותינו, מסתובבים בינינו,
והן משונאי ישראל, אוטואנטישמים מקרבנו המוטמעים בעמנו
כערב רב הדובר בשפתנו, נקרא בשמותינו, וחי כביכול כחלק מאיתנו, ולא היא.
 
לדאבון לב, אין באמירה הזו להזיז אף אחד מההמון הצועד שוב
אל המשרפות המודרניות כצאן לטבח, לכיוון של הצלה.
השנים האחרונות הוכיחו זאת מעל לכל ספק.
אמנם לא אלמן ישראל, ושומר ישראל המנהיג את עולמנו,
בוודאי מנהיג את עמו הנבחר אל גאולתו,
אולם לא בשמיים היא,
ואין לנו את האפשרות לומר אחרת מ”אבל אשמים אנחנו”.
 
לכן עלינו לקחת גורלנו בידינו ולפעול להצלת ילדנו, נשינו, זקנינו,
עוללנו וטפנו, ממש להציל את חייהם של הדורות הבאים,
ובוודאי לשמר את מורשתנו המפוארת שהתדרדרה בדורנו
לשפל נורא כפי המובן בחוש לברי הדעת.
 
דורנו מתאפיין בחוסר מנהיגות הנדרש להשיב את בני עמנו
אל זהותנו המקורית, למרות שיש מתחזים רבים המתיימרים לכך.
 
על פי תחושותי שלא הכזיבוני מניסיון העבר,
מונח אצל כל יהודי מבני עמנו, רגש עמוק של קרבה אל האמת.
אלא שלדאבון לב, תועבות העולם הזה ומשמניו המטמאים
העטו על פיסת לב אמת כזה, המונח אצל כל יהודי,
קליפות קשות ומסכים, המרחיקים אותו מן האמת הנצרכת
להצלתו של יהודי זה ותולדותיו.
גם על זאת יש דרך תיקון
אותה העמיד הבורא כבר לאדם הראשון.
 
תשובה.
כשאיש הישראלי מכוון את לבו אל האמת המונחת בזהותו במקורית
מייד נפתחים לפניו דרכי התשובה אליה.
ושם מונחת הבחירה.
 
וזה ממש בידיו של כל איש ואשה מבני ישראל.
לכן בהבנת גודל האחריות המונחת על הפרט לביטחון תולדותיו
והגם שעדיין המעשה הוא לא לשם שמיים בשלמות,
עדיין בעצם הרצון להציל את עצמך, ואת הקרובים לך,
אתה גם מסייע לכלל ישראל, הואיל וככל שיתרבו הפרטים מבני ישראל
המבינים את גודל האחריות, כך ינצלו יותר ויותר מהכלל,
מדרך החורבן עליה צועד כרגע עמנו המפואר.
 
למי שזה נשמע הזוי, מוזמן לפתוח את כל הסרטים מהשואה האחרונה,
ולנסות להבין שזה ממש יכול להתרחש שוב,
ושהסיסמה “לעולם לא עוד” היא רק סיסמה נבובה
של מפטמי האווזים השקרנים משלטון הזדון הנוכחי
שהביא על כולנו את המציאות הנוראה ששוררת כעת.
 
זה כל מה שאני יכול לעשות.
לדבר ולכתוב, כי אין עם מי לעשות כלום כרגע,
ואני מכיר את כל אלא שכן רוצים, וכן עושים…
כוסות רוח למת וממש לא בכיוון.
 
מתי אפשר יהיה לעשות?
כשנתאחד כולנו למהות אחת סביב זהותנו המקורית – יהדותנו
באופן הנכון, ונניח המושכות בידי חכמי הדור האמיתיים,
אז בוודאי יהיו גילויים אלוקים מיידים, שיובילו אותנו
אל גאולתנו המובטחת.
 
אז הנה כתבתי. וגם את זה “הם” יכולים להעלים,
כמו שהעלימו את רוב דברי מהמרחב, וחסמו וסתמו,
ואפילו גם ניסו לרצוח אותי ממש.
 
אבל הם לא יכולים להעלים את האמת
כי השקר אינו יכול לעמוד יציב למשך זמן ארוך.
 
ואמת היא חותמו של הקב”ה.
ובה אשתמש לחתום את המאמר הזה
שנכתב לכבוד יום השנה הל”א לנס ההצלה שלי.
א’מת מ’ארץ ת’צמח.
 
מרדכי היהודי
כ”ו ניסן התשפ”ב
 
ל-ה’ הישועה !!
 
עלה נעלה וירשנו אותה !!!


משרבט שקוף בהעדר זהות, בטבלת חיים עמוסה באכזבות, לב שבור אינו משכן לכוונות זדון.

ריבונו של עולם

אתה יודע….והייתם נקיים בעיני אלקים ואדם…קודם כל בעיניך…
כי אדם מה מבין?
אבל כן, גם אדם.
ולמקרה שהוא לא יבין, ואני יודע שהוא לא,
למרות זאת הרי נקיים בעיניך ראשון וקודם,
ואם בעיניך נקי, אז אסתדר עם אלו
מבני האדם שיחשבו אחרת….

ובשבילם, ובשביל אלו שמשוטטים משועממים בחצי ימיהם,
מיובשים מאורך הגלות וממרירות שגרת יומם המזדקנת,
מחפשים לחלוחית בכל שלולית מים גנובה
את זהותם המהוהה המאבדת את צבעיה ודוהה
ובתוך תוכם מחפשים שבב אור להיתלות בו
ולא כדי להכעיסך חלילה, אלא כדי למצוא חיות בנפשם העייפה
אולי מלחם סתרים כי יונעם ישבעו יותירו,
כדי שתוכל לברכך נפשם המיוסרת בחרטת תשובתם….

אבי שבשמים אתה יודע כוונתי וחשקי וכוספי,
ובשפיכת דמי ולא בפעם הראשונה
אקריבו על מזבחך הלא מובן בכוונת כפרתו, למען תברכני ותנשאני ממקום
משכני הבזוי בו אני ממליכך ומקבל עלי עול מלכותך ….באהבה.

לכם אחי המשוטטים בשדה מבול אש התבערה:

“הכי פשוט זה להעלם.
להוריד הילוך ולתת גז.
למה מה קרה?
כמה שעות של אשמורת אחרונה
אוירה רוויה מי מה למה ואיך..
פילטרוט נוגע לא נוגע
משחקי מילים לובשי צורה
יוצקי תוכן אשליה בלתי ממומשת.

הכי קל לסמן עוד איקס
בטבלת חיים עמוסה באכזבות
זה בעצם מהלך אוטומטי
מוכר וידוע.

רק רציתי שתדעי
שהמכחול שוטט על מרחבי הבד
בודד מבלי לזכור שמכחול הוא
משרבט שקוף בהעדר זהות,
ולפתע פתאום צבעים הופיעו
החל מתבהר פסיפס מרהיב
מיוחד נדיר עמוק ובעל משמעות.

רק רציתי שתדעי
שמרוב שמחה בהופעת תמימות
בהעדר זהות בגעגועים אין קץ
שומרים נטשו את משמרתם.

רק רציתי שתדעי
שגם מבלי כל הבטחה והתחייבות
מעבר לפרודות אויר מחוברות
סיבים של אור, הלב פועם.

רק רציתי שתדעי
שלב שבור אינו משכן
לכוונות זדון.

רק רציתי שתדעי שנעמת לי.

את זה חזרתי להגיד לך
ומי יודע
מתי אחזור שוב
לקרוא את תשובתך.

היי שלום אחות, זכרי,
אם יזדמן לך שוב
מכחול בודד
שמרי עליו
כי מי יודע מי יסחט שוב השפורפרת
לצייר את ציורך.”

ואכן ריבונו של עולם
יחוד קודשא בריך הוא ושכינתא משאת נפשו של כל צדיק
ובעולם שפל זה נמהל הכל ברפש עכירות החומר
ואור זך מעיב עליו ענן קדרות השקר
ויורד גולש מתדרדר במדרון חלקלקות הדורות
ומדור קליפות נדמה להיכל קודש
באבוד עקבות אנשי אמונה ומעשה
והסתר אסתיר לך עלילה להתעולל בה
ומי יאמר לך מה תעשה ומה תפעל?

על כן באתי כך לאמר:

אבא שבשמים – אני מתבייש ונפשי אינה יודעת מנוח.
נתת לי עולם ומלואו, ואני לא רק שלא שמרתי עליו, גם החרבתי.
נתת לי כלים, מידות, וכל הניצרך כדי לחיות עם יופי, שמחה, וטוהר.
וקילקלתי.

אבא שבשמים – גם כשאני אומר שאני לא רוצה לקלקל עוד
אני חושש ורועד מהרגע בו אעמוד שוב מול העוצמה של היצר.

אבא שבשמים אני בוש וניכלם ואיני יודע איך לפנות אילך
אחרי כל כך הרבה פעמים שהבטחתי, החלטתי, וקיבלתי על עצמי, לא עוד!
כל פעם מחדש אני מזועזע מהקלות בה אני נופל.

בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו.
הזהו רצוני?

שנים של תפילות, לימוד, מעשים, מהם לעומת רגע הנפילה?
ולתקן אפשר? אז למה בכלל לקלקל?

ריבונו של עולם, נתת לי עולם ומלואו,
ואני לא יודע איך לשמור אותו כפי שביקשת.
האמת? זה קשה מאד.

חיפשתי אנשים שיעזרו לי לעשות את מה שברור לנו ביחד שאתה רוצה.
כשמצאתי, התברר שכל אחד רוצה את מה שאתה רוצה,
אבל כל אחד רוצה להיות זה שהרצון שלך עובר דרך הרצון שלו.
אז איפה הרצון שלך כשזה עובר דרך הרצון שלי?
האם הרצון שלך מקבל גוונים אחרים כשהוא עובר דרך רצונות של אחרים?

ריבונו של עולם – אני בוש וניכלם,
לא מסוגל אפילו לפנות אליך, להרים את הראש
אף על פי שהצדיקים אמרו לי שזה מה שצריך לעשות
דווקא במצב הזה !!
לא יכול, קשה לי.

רוצה להגיד לך שוב שאני מצטער,
מתחרט וכל שאר המילים שאמרתי המון פעמים בעבר
אבל תמונת הכלב המלקק את קיאו
לא נותנת לי.

אשוב ואחטא ואשוב?
הרי כתוב מפורש שאין מספיקין בידו.
ואתה שחוקר לב וכליות, יודע .
אז היכן התשובה?

ריבונו של עולם – נתת לי עולם
ציוות אותי מצוות
ובראת מהות רעה מאד שלא נותנת לקיים אותן כרצונך.
רצית שאתגבר, רצית שאנצח.
ואני מובס.

ניסיתי, אתה יודע.
התגברתי, אתה זוכר.
ניצחתי, אתה שומר.

אז למה בכל זאת הכל חרב?

ריבונו של עולם – כל זה בעולם שבראת לי.

תגיד ריבונו של עולם – מה עם העולם שלך?

אז זהו ריבונו של עולם, אתה יודע שבערך שמתי כאן את מה שרציתי,
ואתה שיודע את הווייתי עוד לפני קיומה
הרי כך קבעת בעלילותך
ולבי גלוי וידוע לפניך וכוונתי,
ואפילו אם יש בי רצון נסתר לרכוש שכר פעולתי
ולאוו דווקא לנחת רוח לפניך
רחם על גוש עפר וקרוץ חומר
וגאל. כי גואל אתה.
ומלך גדול על כל אלהים.
ורחמיך הגמורים והפשוטים שאין בהם תערובת דין כלל
כנפי שכינה מחסה יהיו להסיר הלוט
ולהטיב החתימה בזאת החנוכה.
ובכל מושבות ישראל אור ושמחה, שלום ואהבה.