האלו הם גיבורי ישראל ? האלו הם “מנהיגי ישראל”?

חזרה


 

12/11/2019 21:27:12

הפעם אלו דמעות של זעם !!
דמעות רותחות של חוסר אונים,
של ארי בסוגר
עם דעת אדם המוסיפה מכאוב
עם כל “עליית מדרגה”.

האלו הם גיבורי ישראל ?
האלו הם “מנהיגי ישראל”?
האם מה שנגד עינינו קשור ל”ישראל”
כפי שאתם מכירים ממי שסיפר לכם על זה?

כן, קשור ועוד איך…
קשור לערב רב שיצרו את העגל
בזמן שמשה רבנו מקבל תורה בראש ההר,
קשור לערב רב שהולך לזנות עם בנות מואב בשיטים
ואחריו נשרכים טיסות השוקולד למיניהן,
קשור לדתן ואבירם שהולכים להלשין לפרעה
על כך שמשה הרג את המצרי.
ועל כל השטינקרים הממלכתיים נכון להיום המעודדים הלשנות.
קשור לקרח ועדתו מ”גדולי התורה” רודפי הכבוד, השררה, והבצע.
ועם כל לבושי הגלימות והטורבנים העכשוויים, עם שלוחי השטן שלהם בשלטון הזדון.
קשור בכבלי נחושתיים מלאי ניאוף, שטות, והבל העולם הזה מקדמת דנא
עד עצם היום הזה בערי החטאים ההמלאות את ארץ ישראל הקדושה בגילוליהן.
קשור לירידת הדורות, עד דיוטא תחתונה של דור המבול הפלגה וסדום ועמורה גם יחד…
והכי קשור לתאוותו של עמלק ללוק את דמן של ישראל.
עם הצורר הנוכחי שהזריק ל 6 מיליונים את זריקת המות.

ככה זה קשור ל”ישראל”…

אבל אני השתדלתי כל חיי מיום שעמדתי על דעתי
להיות קשור לישראל הנאמנים לתורת משה, למוסרה הטהור,
לאמת האבסולוטית המגולמת בה, לחסד ולגבורה שבה
ולתפארתה רבת ההוד לנצח,
לחכמה ולבינה,
הרי הם היסוד המוסד למלכות דוד…

ועכשיו?
הכל חרב מול עיניי הכלות לגאולה,
ורק דמעות רותחות נושרות מזויות עיניי
מזעם איום ונורא על כך ששוב נקלענו בצוק העתים
אל דרך חתחתים בשל רועים רעים,
וחוטאים ההולכים בעקבותיהם.

אני יודע ש”יהיה בסדר”, לא רק מאמין, יודע.

אבל זה לא יהיה בגלל החגבים המרושעים הארורים ששולטים בבני עמי עכשיו.
זה בגלל שנצח ישראל לא ישקר.

וגם אם אתנחם על שנות חיי שירדו לטמיון בדור
בו שחררנו את הר הבית ויכולנו לבנות את הבית
ולהקים את ממלכת הכהנים והגוי הקדוש,
עדיין אזעם על עולם רע אותו אני משאיר ליוצאי חלציי,
בני ובנותי ונכדי ונכדותי.

זעם נורא
על כך שלא השכלתי, ולא טרחתי מספיק …

ואולי ירחם אולי יחוס , ויזכני עוד בחיים חיותי
לראות את כל אשר שואף אליו לבי הנתון לאבי שבשמיים.

אבל בנתיים כאשר חצי נפץ מוטחים מעל ראשי בני עמי
וחצי מות מוזרקים להם מרצונם המלא,
והמה בבהלה ובפחד נשים זקנים וטף באים אנא ואנא
ואין להם מנוח, בגלל אוייבים רעים מבית !!
חגבים עלובים שאינם יוצאים למחוץ אוייב,
למרות שיש בידם
כל האפשרות לעשות זאת !!

אני זועם. זעם נורא ואיום.
ואין לי מה לעשות חוץ מלדמוע…
ולהמשיך להמתין.
עם תפילה.
שירחם אבי שבשמיים ויפתח לי
את השערים הנעולים, ואבוא בם.
ותבוא הישועה !!

עלה נעלה וירשנו אותה !!!

מר חשוון התש”פ

מרדכי היהודי.


חזרה