הבעיה הגדולה היא שהשלטון מונח כרגע בידי הערב רב עמלק ששולטים ביד רמה.

שחטתי בימי חלדי מלא פרות קדושות.
עליתי על בריקדות שגרמו לי צרות צרורות באופן אישי.

וויתרתי על העולם הזה ביום שהבנתי
שהכל בעצם נמצא בעבר השני ממול
כי בעבר בו אני נמצא לא מצאתי איש.

היו לי שתי ברירות
אחת -ללכת עם מה שליבי אומר לי.
השניה -להוריד את הראש ולעבור לעבר הזה
בו נמצאים כולם…

לא היה לי ספק
עוד בימים בהם לא היה לי מושג ביהדות
ולא הכרתי את זהותי הלאומית
כבר אז הייתי בעבר שממולו היה כל העולם.

אני התייצבתי עם ראש מורם
לא קיבלתי את המוסכמות כמובן מאליו
חקרתי כל דבר לעצמי
וככל שהגעתי למסקנות
כך נותרתי לבד.

כך גם הגעתי ליהדות
מתוך הזבל עם כל החתולים
בניתי עולם שלם בנוי מהערכים
אותם בודדתי ממה שמתרחש ממול
מתוך תקווה שההולכים אחרי – תולדותי
ימשיכו את הדרך באותו אופן
ואכן כך זה מסתמן.

אחרי ההקדמה הזו – אני רוצה להגיד לכם
את הדברים הקשים שאתם נמנעים לעסוק בהם,
ומעדיפים ללכת הלאה עם “יחד ננצח” למרות
שה”יחד” היחידי שיכול להיות יחד בינינו הוא
היהדות. ולמרות שאתם לא מתכוונים לזה בכלל !

ואני מדבר בלשון נוכח “אתם” וכו’,
ולא על מנת להכליל חלילה את מי שזה לא מגיע לו,
אלא בגלל שהממשלה שלכם, בתי המשפט שלכם,
וכל הלאומיות ה”ממלכתית” היא כזו.

שמה פס על היהדות, משחקת אותה כאילו, משתמשת ביהדות
כדי ל”עבוד” על המסכנים שמקדשים את המדינה השקרנית,
שבעצם היא – המדינה הזו – זה רק כמות זניחה של בני אנוש,
כופרים ומורדים באלוהי ישראל ובתורתו, ובכל זאת משתמשים
בסמלי היהדות כדי לאכוף את ממשלתם על עם הקודש
שמעם חכם ונבון הפך לחוכא ואיטלולא בקרב כל אומות העולם.

אז ככה

בחג שמחת תורה האחרון ביום שמיני עצרת
בחרו להם רבים מבני המוטציות שחונכו בארץ ישראל
על ידי מכוני השמד המכונים כאן “חינוך ממלכתי”.

במקום לרקוד עם תורת ישראל כפי הנהוג מקדמת דנא
בכל תפוצות ישראל, בחרו לצאת לרקוד ב”מסיבת טבע”.

“מסיבת טבע” זה אירוע שהכי קרוב לתיאור של
החינגה שהתחוללה עם עגל הזהב ממש סמוך לקבלת התורה.

מה היה שם בחינגת העגל?
התיאורים המופיעים בכל מיני מדרשים מתארים
נשים מעורטלות מחוללות בריקודי עגבים, עם גברברים מיוחמים,
כאשר בשולי המחנה – מאהל בו מתבצעות אורגיות מלאות תאווה.
וכל זאת מלווה בכלי שיר ונגנים וזמרים יחד עם שתיית שיכר וכו’.
מעין מסיבת טבע….כאשר מתנוסס מעל כולם פסל עגל הזהב.

אז אמנם 3000 ועוד כמה מאות שנה עברו ממסיבת הטבע ההיא
שלאחריה באה מכה נוראה שחיסלה ביום אחד 3000 מבני ישראל.

שם במסיבה ההיא היו הרבה יותר מ 3000 משתתפי מסיבת הטבע ברעים
שם היו 60 ריבוא מבני ישראל כמעט כל בני ישראל שיצאו ממצרים.

אבל

כשנביא בחשבון את מצבו של עם ישראל נכון להיום ברחבי העולם?
אתם תמצאו שכמעט אותו מספר משתתף בחינגת “מסיבות הטבע”
בדרכו שלו, ורק אותו אחוז של בני לוי [שומרי התורה האמיתיים]
שלא השתתף בחינגת העגל, הוא ממש אותו אחוז של אלו
שרקדו עם התורה בשמחת תורה האחרון.

הדברים ברורים.

עכשיו על מנת שנהיה ברורים לגמרי.
כפי שכבר הזכרתי רוב של עם ישראל השתתף בחינגת העגל
שהופקה על ידי הערב רב שביקשו אלוהים אחרים מזה
שהופיע ונתן תורה למשה רבנו, תורה מחייבת מאד.

רוב משתתפי חינגת העגל שמעו באוזניהם את עשרת הדיברות
ועמדו במעמד קבלת התורה הנורא למרגלות הר חורב [סיני].

כך גם בעת הזו, אתם סבורים שהעולם החרדי חף
מהשתתפות ב”מסיבות טבע”?
מה שמתחולל בתוככי הקהילות של החרדים השם יודע
וגם אני קצת.
השתתפות ב”מסיבת טבע” זה לאו דווקא להיות נוכח במסיבה כזו.

אבל מה מסיבת הטבע מספקת למשתתפיה?
פריקת עול והפקרות עד כדי תועבות הניאוף הזימה והזנות?
אז מוצאים את מסגרת פריקת העול הזו גם מבלי לרקוד ב”מסיבת טבע”…

וזה קיים וזה בהיקפים נוראיים ממש בממדים שנאמדו בחינגת העגל.
ומי שיקום להכחיש זאת דומה בעיני לערוצי התשקורת שמיד החלו
לשדר [לא רק כאן בישראל, בכל העולם] “על נערים ונערות תמימים
שרק הגיעו לרקוד להנאתם ב”מסיבת נובה” עד שכולם מדברים
את הנרטיב המלוקק הזה, כאילו מדובר בטוהר המחנה השואף
לאהבה ושלום….

תוסיפו לכך את מה שמתרחש בביצה התל אביבית עם כל תועבות הגויים
המשודרגות כאן בבחינת ישראל עזים שבאומות כשיורדים, יורדים
עד דיוטא תחתונה.

וכמובן תל אביב העיר הגדולה המשפיעה את משנתה הסוררת
לכל רחבי ערי ישראל היונקות את רשימו הטומאה הנשפכת לבטלה לאין סוף..

אז זהו יש סוף.

זה נקרא בשפת התורה – הוגדשה הסאה.

אותו בורא שמיד לאחר חינגת העגל,
הפיל בחרב האחים 3000 מהערב רב ומאלו מבני ישראל שהלכו אחריהם,
ומשאר בני ישראל ביטל מיד את שני הכתרים בהם זכו בעת קבלת התורה,
והחזיר על כנה את גזרת המיתה שנתבטלה בעת קבלת התורה.

אותו בורא וגם בחרב האחים [ותרתי משמע] הביא את מפלצות התופת
אל מקום ההתרסה והכפירה והבגידה של בני ישראל בו בעת הזו.

זו האמת .

כל הנרטיב השקרני של נוער טוב שהלך בסה”כ לרקוד הוא ניסיון
של הערב רב להמשיך את שלטונו הרע. כל סיפורי ביחד ננצח
הם שקר ורעות רוח.

עצם הכנסת חיילי ישראל למות בעזה

למרות שיש המון דרכים לחסל את עזה ומחבליה מבלי לסכן
שערה אחת של בחורי ישראל שעד כה נפלו מאות חללים
במלחמת האין תכלית הזו, שכבר ביום כתיבת הדברים הללו
מדבר שר הצבא על החזרת תושבי עזה לבתיהם וכו,
הרי שהכל מוכח לעיניכם באופן הברור ביותר.

תראו.
אמרתי את דברי לאורך כל שלושת העשורים האחרונים.
מי שהקשיב זכה. מאות יהודים זכו למצוא דרך חזרה אל יהדותם.
אני יודע, השם יודע, והם יודעים.

אני מודיע לכם יהודים יקרים, אין לנו עוד זמן, הסאה הוגדשה,
ולמשחית ניתנה רשות להשחית.

הדבר היחידי שיכול לשנות את המציאות ולהפוך את הקערה על פיה
הוא קבלת עול מלכות שמים של רוב בני ישראל בעת הזו.
חזרה מיידית אל הזהות היהודית.

הבעיה הגדולה היא שהשלטון מונח כרגע בידי הערב רב עמלק ששולטים.

לו יצוייר וכל אוגדות וגדודי הצבא שרותחים כרגע על כוונת המפקדים
לעצור את המלחמה ללא הכרעת המחבלים,
היו מקבלים על עצמם פיקוד מתוך מחנה גיבורי החייל,
ויוצאים על כלי המלחמה שלהם אל ירושלים,
כובשים את הכנסת ואת בניין הממשלה ואת אולפני השידור
ומשדרים לבני ישראל קוממיות ?
באותו רגע ממש אני בטוח שמיד יתגלו על כולנו גילויים מהשמיים
לסיוע ביציאה למלחמת מצווה כנגדכל אוייבי ישראל בכל מקום שהם,
עד הרחקת כל איום מעל בני ישראל בעת הזו.

או אז אפשר יהיה לבנות את בית המקדש על הר הבית,
ולכונן את מלכות בית דוד בסיוע של מלכות שמיים.

את מה שיש לי להגיד אני אמשיך להגיד ללא חת.
אני סבור שיש כבר מספיק יהודים כיום שמסוגלים להבין
את הדברים שאני אומר.

קומו. התקוממו, בואו נקיים יחד
את היעוד ההיסטורי שקבע לנו בוראנו.

התנערו לגמרי מכל השקרנים המתחזים למיניהם
אל תתנו להם לשלוט יותר בשום מקום.

הרימו את ראש היהודי אשר נזר אבותיו על ראשו
פתחו את הלב היהודי שלכם לאהבת ישראל המקורי.

לבשו את בגדי תפארתכם בני עמי.
והתייצבו לראות את ישועת ה’ אשר יעשה לכם
באם תלכו בדרכיו.

סדר הפרשות לקראת סיום חומש בראשית
מפגיש לנו את האבות המייסדים
משיח בן דוד – יהודה, ואת משיח בן יוסף – יוסף.
בעיקר בפרשה זו – ויגש, בה מתואר המפגש הטעון בין יהודה ליוסף.

הנביא יחזקאל תיאר לנו כבר כיצד הכל בא על מקומו לשלום

“דַּבֵּר אֲלֵהֶם כֹּה אָמַר אֲדֹנָי יְהוִה הִנֵּה אֲנִי לֹקֵחַ אֶת עֵץ יוֹסֵף
אֲשֶׁר בְּיַד אֶפְרַיִם וְשִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל חברו [חֲבֵרָיו] וְנָתַתִּי אוֹתָם עָלָיו
אֶת עֵץ יְהוּדָה וַעֲשִׂיתִם לְעֵץ אֶחָד וְהָיוּ אֶחָד בְּיָדִי.

שמע ישראל ה’ אלקינו ה’ אחד.

בקרוב בימינו
מרדכי היהודי
שלהי חנוכה התשפ”ד

ל-ה’ הישועה !!

עלה נעלה וירשנו אותה !!!


אזעקה !! סכנה קיומית לבני ישראל בעת הזו !! האם תקומו לעצור את האסון הלאומי הבא?

שם לכם הצעה על השולחן.
אם אתם מתחברים, אנחנו מצילים את בני ישראל.

לא צחוק. אמיתי לגמרי.

 

בואו נצא לדרך.
בבחירות האחרונות מספר ה*לא בוחרים*

הגיע ל 2.000.000 [שני מיליון] !!!

 

על פי סקרים שנערכים בימים אלו,
מספר זה יעבור את חמישים האחוזים מכלל פנקס הבוחרים.

זה אומר שיהיה כאן רוב ל*לא בוחרים* על פני הבוחרים.

 

ההצעה שלי היא כזו.
אני מקים נכון להיום [אם יהיו שותפים רבים לדרך]

חמ”ל שישמש מטה לכל ה*לא בוחרים*.

 

ההצעה שלי אליכם פשוטה מאד.
בחמ”ל זה נרכז פניות מכל רחבי הארץ של מתנדבים

שיקימו חמ”ל\מטה ל*לא בוחרים* בכל שכונה ועיר.

 

הכתובות והמיקומים יועברו למטה הכללי שאנכי ועוד כמה חברים נרכז.

אנו נהיה אחראים לפרסם את המיקומים הללו בכל מדיה אפשרית.

 

ביום ה”בחירות” שיוכרז ע”י המושחתים, אנו נצא לכל המטות הללו,
ונכניס כולנו פתק אחד יחיד ומאוחד שיודפס ויעמוד לכלל ה*לא בוחרים*
במטות הנ”ל בכל עיר ושכונה בארץ.

על הפתק יהיה כתוב:

 

“היום אנו בוחרים
להתנתק מהמוסדות המושחתים
של תאגיד רוטשילד,
ולהכריז בהצבעה זו
על כוונת רוב בני ישראל
להקים ריבונות יהודית

בארץ ישראל”

 

מודיע לכם בזאת, שאין לי אשליות לגבי אופן הפעולה

שינקטו המושחתים.

 

אולם יחד עם זאת , זו תהיה ההתארגנות הראשונה והרצינית

להראות למושחתים את כוחנו הגדול בפעולה זו של אחדות דעה.

 

אני מבין ויודע ומאמין שפעולה שכזו
תתן את הפוש הראשון לגלגל שלג ענק
שירמוס בסופו של דבר כל אפשרות של המושחתים
לבטל את המשך הפלת מלכות הרשעה,
מה שיאפשר כמובן הקמת ריבונות יהודית בפורמט חדש
שיבוא על מקומו של הפורמט אותו המציאו המושחתים

באופן שקשה מאד לכם לצאת משעבודו.

 

ברור לכם שמהלך כזה יטרוף למושחתים את כל הקלפים.

כמובן ברור לכם שהצעה זו לא תצא לפועל בלעדכם.

 

לכן אם ברצונכם לפעול משהו לעתידכם ועתיד ילדכם,

הרי ההצעה מונחת כאן לפניכם, ובזאת תבחנו.

 

האם תמשיכו לשבת ולנסח פוסטים המתנגדים לדרך המושחתים ותו לא,
או שתקומו כולכם להבין את המשפט העצום המצוטט
בתמונת הנושא על הדף שלי, הלקוחה מדברי ענק הרוח

רבי נחמן מברסלב, שהוא בעצם משפט הגאולה:

 

“נגיע לדעה אחת – ונסכים על דרך אחד”

 

עזבו עכשיו מנהיגים, כוכבים, מנהלים, מוכשרים, וכד’.

ההצעה הזו מופנת לכל פרט ופרט מאחינו ואחיותינו בני ישראל.

 

כל אחד או אחת – מנהיגים את שומעי לקחם, והתלויים בהם.
זה לטובת כולנו, לא בקטע של רווחים חומריים,

זה בקטע של סכנה קיומית המרחפת על כולנו.

 

אנו זקוקים לריבונות יהודית חזקה
שתקבל את השראתה מזהותנו המקורית שמאפיינת את אומתנו

אלפי שנים, ועליה הורגנו והושמדנו לאורך דורות.

 

אם ברצונכם להצטרף ליוזמה הזו, הן כפעילים הן כתומכים
הגיבו בבקשה את תמיכתכם כאן בתגובות, ושתפו לחבריכם.
הנה שם לכם את זה על השולחן,

תראו לנו מה אתם יודעים לעשות יחד כולם.

 

פניות של מתנדבים יתקבלו בפרטי שלי
בפייסבוק – https://www.facebook.com/profile.php?id=100008518719511
במייל – Mordecha111@Gmail.Com
ויענו שם .
 

כאן בפוסט בפייסבוק בבקשה להגיב בשפה נקייה,

וברוח חברית. הצעות, שדרוגים, והארות יתקבלו בברכה.

 

אל תספרו כאן בבקשה על ההערכות שלכם לגבי סיכוי הצלחה,

היו אתם אלו שמביאים את ההצלחה.

 

זכרו ! בנפשנו הדבר !!
המושחתים קיימים רק בגלל

שהנחנו להם לעשות ככל העולה על רוחם.

 

היוזמה המדוברת כאן אמורה לשנות את כללי המשחק !!
אם זה לא מדבר אליך – דפדף.

אם אתה מחובר – התייצב תגיב ושתף.

 

מרדכי היהודי
כ’ באב – 40 יום לפני יום הדין ראש השנה

התשפ”ב

 

ל-ה’ הישועה !!

 

עלה נעלה וירשנו אותה !!!

קרינה אלקטרומגנטית היא הגורמת ל”פריצת מגפות” בעולם. כולם כבר הספיקו לשכוח מ 5G….

לפני שנתיים העליתי את הסרטון המצורף לפייסבוק.
מרץ 2020.
לקח להם כמה ימים והם כיסו את הסרטון בפייסבוק עם הכיתוב
“מידע לא נכון” – בודקי עובדות .
הם לא מחקו. הם לא חסמו. רק כיסו וחתמו – מידע לא נכון.רוב הכבשים “סומכים בעיניים עצומות” על “בודקי העובדות של פייסבוק”
[איזה אהבלים]
וכך אתה נוכח לדעת, שפרטים מאד חשובים נמחקים מהזיכרון הקולקטיבי
של עדרי הכבשים, שבעצם כל מה ששומעים ברקע, זה את פעיות כבשים אלו
שמייצרים רעשי רקע שבולעים כל מה שיש מסביב במרחב.
וכך מתנהלת הנדסת ההמונים, המשפיעה באופן דומיננטי ביותר
על חיי כל יצור אנושי על פני האדמה.

חשמול אלקטרומגנטי של מעטפת כדור הארץ
הוא הגורם העיקרי ל”מחלות ויראליות” המתפשטות בעולם
וגורמות בתצוגה מזוייפת כאילו מדובר ב”מגפה” שלמדענים “אין מושג”   
כיצד היא מתפשטת בעולם….

בכל פעם שה”מדענים” הגדילו את תדרי הקרינה האלקטרומגנטית בעולם
פרצו מחלות ויראליות – שפעת – שהשפיעו על חלקים גדולים מהאנושות
את אותם תסמינים ל”מחלה” הויראלית שהרופאים מכנים אותה שפעת.

ככל שגדל חשמול האוויר העוטף את כדור הארץ, כך פרצו ה”מגפות”.
אפשר לבדוק את זה מדעית.
הנתונים מראים שבכל פעם שה”מדענים” [בהוראת מפעיליהם] 
הגדילו את עוצמת הקרינה החשמלית בעולם – פרצה מגפה.

האדם החכם הזה בסרטון לפניכם מסביר את זה בשפה ברורה.
צרפו את הדברים שלו ואת מה שכתוב כאן לעובדה שבעת הפעלת קרינת ה 5G
ממש באותה עת פרצה “מגפת הקורונה”.
יתרה מזו – העיר שבה פרצה ה”מגפה” היא העיר ווהאן בסין,
כאשר שבוע לפני גילוי “פריצת המגפה”, הפעילו שם ה”מדענים”
את רשת ה 5G בתפוקה מלאה.
אותה רשת נפרשה בעולם כולו באותו זמן בכל מקום מיושב ע”י בני אנוש.

זה לא מספיק עבורך להבין?
אז אתה פשוט חלק מעדר הכבשים הטיפשות הסומכים על “בודקי עובדות”
מבלי לבדוק את העובדות בעצמך !!

אם אתה כזה – או שתתעורר כשתצפה בסרטון המוכיח את זה,
או שתגיע אל בית השחיטה ב”עיניים עצומות”…

פוטין – אוקראינה – קלאוס שוואב – ביל גייטס – ביידן – נאט”ו – סין – סוריה – מה הקשר?

קורא אנשים מבולבלים.
חלקם אוקראינים לשעבר שמבסוטים עכשיו

“שפוטין ישחרר את אוקראינה משלטון ה”נאצים” השולט בה”

 

רוסים לשעבר שטוענים

“שאוקראינה הפכה לדמוקרטיה חופשית, ופוטין יחזיר את מסך הברזל.”

 

קורא ישראלים שחלקם ביקר בקייב וטעם מכל הבא ליד ובשפע,

“מצטער עבור כל הבלונדיות המסכנות שיושבות במקלטים, מיובשות.”

 

קורא ישראלים שפוטין עבורם הוא משיח בן יוסף.
קורא ישראלים שמדווחים
“שרחובות ראשיים באודסה ובחרקוב ובחמלינסקי
וגם בשדרות קייב, קרויים על שמות צוררים רוצחים
הרבה יותר גרועים מהנאצים”…
כאילו שסטלין
[מושא הערצה לכל מי שגדל כאן בארץ בקיבוצים\מפא”י\מפ”ם\מערך\עבודה וכו’…]
היה מלאך לבן שעזר לאמא רוסיה להיפטר מהרושם הנורא
שהשאיר אחריו לנין, או מי מהצארים ששלטו בדוב הרוסי לאורך שנים….
וזה לא נגמר, מיליון דעות בשנייה….
 
אז תקשיבו.
האנושות הגיעה שוב אל הגדשת הסאה.

בכל מקום על הכדור….בעיקר על אדמת הקודש.

 

התועבה הסחי והמיאוס, הכיעור על כל גווניו, השקר הנורא,
ההונאה הגזל, השוד, העושק, הרצח, הזנות הניאוף והזימה…
הכל עלה על גדותיו בניצוחם של צאצאי עמלק,
ומלכות אדום, לבן, בלק ובלעם, וכל יוצאי חלציהם,
יחד עם הערב רב, והישמעלים, ורבים מבני ישראל אשר נוהים
אחר ההבל המטונף ששטף את העולם.
 
עת שילומים הגיעה.
ההשמדה ההמונית בדרך.
יש כאלה שייחסו אותה לאג’נדה 21 -30, יש כאלה שייחסו אותה
לשאיפות אימפריאליסטיות של מנהיגים מגלומנים,
אבל האמת?

יש רק אחד שקובע.

 

התורה מספרת לנו על כמה השמדות המוניות מהיסטוריית האנושות.
מדור המבול שמנה כמה מיליוני בני אדם נותרו 4 זוגות בני אדם,

8 יצורים אנושיים, שמהם המשיך הכל.

 

בדור בוני מגדל בבל, הייתה השמדה המונית

שחיסלה כמעט מחצית מהאנושות שהייתה קיימת באותה העת .

 

בסדום ועמורה חוסל מחוז שלם שמנה כמה מיליוני בני אנוש.
 
במלחמת העולם הראשונה הושמדו מעל 100 מיליוני בני אנוש,
בשנייה גם כן בתוך המיליונים הרבים שהושמדו נשרפו גם כמה מיליונים
מבני עמנו.
 
כנראה שאנחנו שוב לפני השמדה המונית שכזו.
 

בכל השמדה שכזו האנושות התקדמה אל הבירור האחרון בו אנו נמצאים.

 

כעת הבחירה היא כל כך חדה וברורה !!
אתה בן אדם טוב או רע?
 
אם אתה רע, או שתתאפס ותחזיר את עצמך אל ערכי הטוב
או שתתפגר, כי הרע לא יוסיף לשלוט בעולם אחרי ההשמדה הבאה.
 
הגאולה שתבוא אחרי ההשמדה הבאה, תהיה גאולת הטוב שאין אחריו רע.
הטוב האבסולוטי הנצחי ישלוט בעולם. בעולם הבא.
 
תבחר עכשיו נכון.
לטובתך.
 

לשון זכר מתייחס לשני המינים.

 

זה לא פוטין, רוסיה או אוקראינה, גם לא קלאוס שוואב, או ביל גייטס.
 
זה בורא עולם.
היכונו לביאת המשיח !
 
אדר ב’ מגיע עם הנהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם.
שלב שלב עד
הגאולה שאין אחריה שוב שעבוד.
גאולה שלמה.

מרדכי היהודי
כ”ג אדר א’ התשפ”ב

ל-ה’ הישועה !!

עלה נעלה וירשנו אותה !!!

“התנועה הציונית דאגה להם לחלב וכריכים… בדרכם לאושוויץ.” רודולף ורבה – ״ברחתי מאושוויץ״

אושרת ניסים Oshrat Nissim בפוסט חובה :
בשבוע שעבר נסחפתי לקריאה
של ספר מרתק, לא יכולתי להפסיק לקרוא
זה ספר שצריך להיות בלימודי היסטוריה

ומשום מה השמיטו אותו…

ותכף אתם תגלו למה לא רצו שתדעו

מה נכתב שם.

הספר נקרא ״ברחתי מאושוויץ״
והוא תיעוד של רודולף ורבה
בין האנשים הבודדים שהצליחו לברוח מאשוויץ
והוא זה שחיבר את “דוח אושוויץ” בשנת 1944,
בזכות זה כל העולם נחשף
למה קרה באמת באשוויץ.
בספר תוארו דרכי השמדת היהודים באושוויץ
והודגש מספרם הרב של הנרצחים
הדוח הזה הגיע לראשי הציונות,
לותיקן ואפילו לצ’רציל
זו הייתה עדות ממישהו שהיה שם

והוא רשם בפירוט כמה להערכתו הושמדו שם.

יש כל כך הרבה דברים שאפשר
לכתוב על הספר הזה ואני אכתוב

על הנקודות שהדהימו אותי

1. הילדות שלו – ורבה נולד בסלובקיה
ב-1939 נאסר עליו להגיע לבית ספר
בגלל היותו יהודי
והוא נשלח לעבודה כפועל שחור
הוא בעצמו לא מבין איך הוא לא התמרד
קודם, נגד התקנות שקרו
לאט לאט בהדרגתיות
נשללו זכויותיהם,
הוא ואחרים הגיבו להם באדישות
אבל מה שגרם לו לבסוף להתעורר,
זה שרצו לשלוח את היהודים לאזורי
“התיישבות מחדש”
לשלוח את הגברים והחזקים

לעבודה במחנות.

בשלב זה הוא החליט לברוח לאנגליה
אך נתפס נשלח למחנה נובאקי
הוא ברח משם
ואז נתפס והוחזר

ומשם נשלח למיידנק ומשם לאשוויץ.

הוא בעצמו לא מבין איך אנשים סביבו פשוט
קיבלו את התקנות וההגבלות באדישות
ושיתפו עם זה פעולה,

עד שהיה מאוחר מידי.

תקנה קטנה הובילה אפליה גדולה
עד שכבר האדישות והקהות
גרמו לאסון גדול,
בדיעבד הוא הבין שהרצון
לשלוח את החזקים והגברים

למקום אחר היה בשביל למנוע מרד.

2. כוח הרצון שלו – היו הרבה אנשים שניסו
שניסו לברוח מאשוויץ ולא שרדו,
הוא היה נחוש וכל הזמן
חשב על דרכים לברוח מהמקום הזוועה,
הסיבה שהוא הצליח זה
שהייתה לו מטרה גדולה
הוא רצה לברוח כדי להציל את שאר היהודים
הוא אמר שאם בחוץ ידעו על מה שקורה
מכונת ההשמדה תפסק
הוא רצה שה”משלוחים”
של נשים גברים וילדים חפים מפשע

אל תאי הגז יפסקו.

הייתה לו סיבה יותר גדולה מעצמו כדי לברוח
הוא רצה להציל אחרים

ולבסוף הוא הצליח.

3. הערמומיות וההסוואה של הרוע.
הנאצים השאירו את הכל בסוד,
בזכות זה אנשים “הובלו כצאן לטבח”
היהודים על הרכבות היו בטוחים
שהם מגיעים לאזורי “התיישבות מחדש”
כשהם הגיעו לאזור של ה”מקלחות”

לידם היו עצים פרחים וערוגות…

הנצאים דאגו שיהיה שקט מופתי ושלא

יחשדו בכלום, כדי שלא תהיה התקוממות.

אם מישהו מהאסירים האחרים

ניסה לגלות משהו, הוא נלקח לצד ונורה מיד.

תאי הגז היו מסודרים ונראים כמו מקלחות
כשהם הגיעו חילקו להם מגבת וסבון…
המקלחות היו אטומות לרעש
כך שאלו שבחוץ לא יכלו לשמוע
את הצרחות שלהם מבפנים.
בסיפור הוא מתאר איך הימלר
שהיה הארכיטקט של הפתרון הסופי

שכלל את מכונת ההשמדה בקור רוח.

אבל מה שהדהים אותי הכי הרבה,
ואפשר לכתוב כל כך הרבה דברים עליו
זה שהוא עשה הכל
בשביל להזהיר את העולם

כדי להציל אחרים.

כשהוא ברח הוא הגיע
לנציגי התנועה הציונית
כשהם שמעו את הסיפור
על מה קורה באמת באשוויץ
ואיך מכונת ההשמדה עובדת
הם התייחסו אליו

כאילו הוא קונספירטור.

הם הקשיבו לו בחשדנות ולא האמינו
הוא רשם את “דוח אשוויץ” המפורט והמפורסם
בו פירט מה קורה שם וכמה נרצחים מידי יום,
הוא התחנן בפניהם שיצילו את
יהודי הונגריה שיפסקו המשלוחים לאשוויץ
לכן הם שלחו את הדוח לישראל קסטנר,

חבר ועד ההצלה בבודפסט.

האנשים בתנועה הציונית
אמרו לו שהוא איש עם ניסיון

ושאפשר לסמוך עליו.

בסופו של דבר מה שקרה
שקסטנר העביר את הדוח הזה לאייכמן
וגם נתן לו את הכתובת של ורבה,

אבל ורבה כבר הספיק לברוח.

אייכמן ידע שאין לו מספיק אנשי גסטפו
כדי לעמוד בהתנגדות של מיליון איש יהודים מהונגריה
לכן היה חייב את שיתוף הפעולה של קסטנר
קסטנר נפגש עם אייכמן וסיכם איתו
להציל כ-1700 אנשים מקורבים
קסטנר שמר על שתיקה
ולא הפיץ את הדוח לקהילות היהודיות
בהונגריה, כתוצאה מכך
הם עלו בתמימות על הרכבות
400,000 איש, בלי לדעת שהם

נוסעים אל מותם.

התנועה הציונית
דאגה להם לחלב וכריכים…

בדרכם לאושוויץ.

מה שהדהים את ורבה
זה איך למרות הידיעה על השמדה
של חפים מפשע, מכונת אושוויץ לא נפסקה
בעלות הברית לא הפציצו את המסילות בדרך לשם
לא נעשה מאמץ כדי להציל את שאר המשלוחים

והתנועה הציונית שתקה.

ורבה הרגיש חסר אונים
בשביל זה הוא ברח…
חיים ויצמן אמר בקונגרס הציוני ב1937
“…הזקנים יעברו מן העולם…הם נשורת
כלכלית ומוסרית בעולם אכזרי…

רק ענף אחד ישרוד…עליהם לקבל זאת..”

והנה מה שורבה אומר על זה בספרו:
“רק ענף אחד ישרוד?
האם קסטנר, כמו היטלר, האמין בגזע עליון
באומה יהודית, המורכבת מן העילית
למען העילית

בידי העילית?

האם זה היה הפירוש שנתן לנאומו
הקודר והמפוקח של דוקטור חיים ויצמן?
אם כן, מי הוא זה שיבחר בענף?

מי הוא זה שיחליט?

ברחבי אירופה, ניתנה האמת להאמר

היו יהודים שהיו להם גיבורים משלהם,

לקומונסטים, לסוציאליסטים …היו מחתרות
לעשירים היה כסף
ולציונים קסטנרים
ומה עם כל השאר?

המוני העם הפשוטים?

הם כנראה, היו הנשורת,
שהייתה אמורה להיגרף לכבשנים
על ידי הנאצים,
שהשתמשו במנהיגי היהודים כבמטאטא שלהם
ומלאכתם השקדנית שלא אנשי ניקיון אלה

היא אזהרה לדור הבא.

אין ספק שהנאצים הפעילו שיטת השמדה המונית,
אך לא היו מצליחים
ללא שיתוף פעולה מצד המנהיגים

של הקהילות.

…גיוס משתפי פעולה מרצון היווה מרכיב חשוב
במדיניות הנאצית ובעקבות הד”וח שלי,
שנכתב באפריל 1944,
ידע קסטנר בדיוק מה מתכננים

הנאצים לעשות במיליון יהודים בני ארצו.

הוא שמר על שתיקה
וכתוצאה מכך הלכו 400 אלף מהם בתמימות

וללא התנגדות אל מותם בתאי הגז”.

מתוך הספר “ברחתי מאושוויץ”
של רודולוף ורבה
ספר חובה
שאפילו המתרגמת שלו
לא הבינה איך לקח 35 שנה
לתרגם אותו לעברית
על ידי אנשים עצמאיים

ולא על ידי היסטוריונים.

אולי, כמו דברים אחרים,

זו היסטוריה שלא רוצים שנדע.

עוד שאלה היא
מדוע קסטנר העיד לטובת
קורט בכר פושע נאצי מובהק

לאחר תקופת המלחמה?

עלינו לזכור ולא לשכוח
לזכור איך התאפשרה השואה,
איך זה לא היה מתאפשר
ללא שיתוף פעולה מצד מנהיגים,
ללא אדישות וקהות של ההמונים
ללא “זה זמני, זה יעבור”
“זה לטובתנו”
“זה לטובת בריאות הציבור
הרי היהודים מפיצים מגיפות”
“באמת יש להם מטען גנטי מסוכן”
בשם “המדע”, האאוגנטיקה
והשבחת הגזע,

בוצעו פשעים מחרידים בעם היהודי.

עלינו להיות עם יד על הדופק
כאשר חוקים לא מוסריים
בעליל נחקקים
מתרחשים לנו מתחת לאף
בכל תקופה, ובכל זמן
תחת כל מנהיג או גורו

“שאפשר לסמוך עליו”

עלינו להתקומם ולהתנגד
ורבה נחשב בתקופתו
כקונספירטור ואף אחד לא האמין לו
אולי כדאי לנו ללמוד מכך
ולהקשיב לעדויות של אחרים מהשטח
במקום לשלטון, לתקשורת,

ולנבחרי הציבור?

לכל מי שהוא חלק ממערכת
שהיא כמו פירמידה בראש
המנהיגים מחלקים הוראות
וכל אלו שמתחת

“רק מבצעים הוראות”

כמו ששמענו לאחרונה הרבה…
וכמו שורבה רשם בספרו
” אין להסכין לרוע
לא כעושה דברו
לא כצופה בו
ולא כקורבנו”

כשסיפרו לעולם שהם פיצחו את הקוד הגנטי, הייתה להם כבר מוטציה אנושית.

כמו שכבר הוכח,
חלק מענייני בדיקת המטוש,
ובדווקא לכולם ללא יוצא מן הכלל,
על מנת להגיע לבניית מאגר עולמי של

ה Dna האנושי.

זאת על מנת לבנות נוסחה כללית

שתגרום למוטציה אנושית של חצי זכר וחצי נקבה.

למוטציה זו יש לממשלת הצללים מכת השטן שם
ושמה הוא – הבפומט – שזה אמור להיות זן בני האנוש

שנועד להישאר בחיים לאחר ההשמדה ההמונית.

הם אמנם קוראים לזה דילול,
אבל הם מתכננים להיפטר מרוב האנושות,
ולהשאיר רק 500 מיליון שישמשו כת עבדים
אם אתם סבורים שמדובר בהזיות מומצאות
הנה לכם סרטון שיסביר לכם בפשוט
את מה שאני טוען כבר שנים שמבחינות רבות
אנשי כת השטן נמצאים
בפור של 100 שנה על כל מה שידוע ומוכר לנו,
בעיקר מהבחינה הטכנולוגית,
וכמו שברור מעצם העובדה שנתגלה כבר בעולם
שאנשי כת השטן הודיעו על כוונותיהם
מספר שנים קודם להוצאה לפועל,
בכל מיני דרכים בעיקר דרך סרטי הוליווד ,
ועוד סדרות טלוויזיה שרק בדיעבד לאחר ההתרחשות
נודע הדבר שכבר שודרו סרטים וסדרות שבהם נשתלו

הודעות מפורשות מדוייקות לחלוטין.

קחו למשל את הקטע הזה, בו בסדרת הסימפסונס המפורסמת
ציירו את מפת הבחירות האחרונות בארה”ב כבר לפני כמה שנים….


דרך אגב הדמות המצויירת דומה להפליא למר ג’ייקוב רוטשילד
בכיר משפחת רוטשילד….

הסרטון המובא לפניכם להלן מסביר את
פיצוח הקוד הגנטי של ה DNA האנושי,
ואת אפשרות המדע לשחק עם זה
באופן השטני ביותר.

בבקשה

המזימה לחסל 6 מיליון יהודים מתועדת בעיתוני העולם 20 שנה לפני עליית היטלר ימ”ש לשלטון, ועוד – כמה מנות חיסון הזמין מיליקובסקי לבני ישראל?

אם אוכיח לכם
שהמזימה לחסל 6 מיליון יהודים
[או חצי מהעם היהודי – בעיקר את האדוקים בדתם]
תועדה בעיתוני העולם [אמריקה, אנגליה, קנדה] 20 שנה
לפני שהיטלר בכלל עלה לשלטון,
אתם תאמינו לי שמזימת הקורונה מתוכננת זה מכבר שני עשורים,
והם מוציאים ואתה מכוח אל הפועל דווקא בעיתוי הזה
לאחר שהם הצליחו להביא את האנושות
לרמת שנאה דומה למה שהתרחש בגרמניה
בשנות ה 30 של המאה הקודמת כנגד יהודים אדוקים בדתם,

תאמינו?

אגיד לכם בשולי הדברים.
רבים לא האמינו אז בגרמניה
שהעם התרבותי מבין העמים באותה העת
– הגרמנים – יהפוך לעם של מפלצות אדם
שיורים לתוך ראשי תינוקות, וקוצרים איברים כשעשוע,
הרוב הגדול של היהודים לא האמין.
היו כאלה שסברו שזה יתכן,
אבל לא הצליחו להאמין שמדובר
לא רק בכמה מפלצות אדם מקרב הגרמנים,
אלא בכל העם הגרמני,
ובנוסף כל עמי אירופה ובראשם הפולנים,
האוקראינים, הקרואטים, ועוד ועוד.
מספר מועט מאד של יהודים מפוכחים
הצליחו להבין את גודל המזימה
ומילטו את עצמם ואת התלויים בהם למקום מקלט בטוח,
שכמעט ולא היה בנמצא…
אני יכול לספור על אצבעות יד אחת את אלו שיאמינו לי,
מתוך כל היהודים החיים בדורנו,
המשך ישיר ל”פתרון הסופי”,
שמדובר בתכנית רב שלבית של העמלקים שבכל דור ודור
ששואפים להגיע אל תכליתם עלי אדמות – ללוק את דמם של בני ישראל,
ולהגיע לחיסול טוטאלי של היהדות
ונשאי היהדות היהודים מעל פני האדמה.
אני זועק מעל כל במה כבר למעלה מ 3 עשורים
שמדינת רוטשילד זו נועדה להקמת מחנה ריכוז עולמי
להשלמת המלאכה.
אל מדינה זו יובאו נאצים רבים לאחר המלחמה
בזהות של קרבנות יהודי השואה.
הכנופיה שקיבלה את השלטון מידי מנדט האו”ם
נבחרה לתפקידה הזה בקפידה.
שהשתלמו והוכשרו לתפקידם בטורקיה
יחד עם כת הדונמה השבתאית.
והכריז שכאן תקום “מדינה ככל המדינות”, ו”עם ככל העמים”.
כך הוא גם עשה.
את השלטון הוא ביסס באופן כזה שה”נבחרים”
ימויינו לפי נאמנותם לאג’נדה שהוא הוביל [הוועדות המסדרות]
כך הוא התנהל גם לפני קום המדינה
כשמיינו באירופה את כל היהודים האורטודוקסים [שומרי התורה והמצוות]
ושלחו אותם אל המשרפות,
בעוד שאל ספינות המעפילים אספו את כל הארחי פרחי
מפורקי העול שהועברו מדתם היהודית
על ידי תנועת ההשכלה שבמשך הזמן שינתה את שמה
לתנועת הציונות.
התצורה המופיעה נכון להיום במדינת ישראל,
מאפשרת שוב לבצע השמדה המונית
של יהודים אדוקים בדתם [שומרי תורה ומצוות]
ואכן כזאת הם עושים בדיוק בדרך לשם.
אחים ואחיות יהודים
האמונה היהודית מבטיחה למי שהולך אתה
את מסע הנצח של בני ישראל.
מי מכם הולך אתה?
קומו והתקוממו.
קיימו עכשיו את הסיסמה שהטביעו המתחזים והשקרנים
שמשתמשים עד היום בציניות מחליאה
בכל סמלי היהדות וההיסטוריה של בני ישראל.
לעולם לא עוד?
קומו ותוכיחו שזה לא סיסמה ריקה !!!
עכשיו אל תפספסו !
אתם חייבים את זה לעצמכם.
צפו בסרט המצורף,
זו הוכחה מוחלטת למזימת האומות

לחסל יחדיו את ישראל.

וכן – אמריקה בראש.

רוצים לשמוע משהו מרטיט?

אתם יודעים כמה מנות חיסון הזמין מיליקובסקי
עבור אזרחי ישראל?

נחשו….

מחילת הארנב ?? עוד הדרך ארוכה פנימה….

 

פעם?
הפוליטיקלי קורקט היה הרציונאל החברתי.
היום הרציונאל התפוגג ונשארה עטיפת צלופן,
שעוטפת איזה נרטיב שקרי ב”תקינות”
שהם מודים שהיא רק פוליטית…

במילים אחרות
הכל מותר עד שתופסים אותך.
ומי יכול לתפוס אותך?
רק מי שהצליח לייצר לעצמו
פוזיציה חזקה משלך.

הכאוס החברתי המדוגם בנרטיב
שכולל מחד להטבי”ם שכל יסוד מהות עצם קיומם
יושב על תועבה מוסרית [על פי התקינות החברתית של פעם]
ומאידך כל משפט [מ”משפטי הפתיחה” הישנים של פעם]
נחשב “הטרדה מינית” [על פי הפוליטקלי קורקט של היום]
הגיע לשיאים של אבסורד בסוג של גיחוך
שיכול לעורר הקאה אצל בר דעת.

אלא שגם המושג הזה – דעת
הושחת לשפל של מדרגה ב”אקדמיה”
שנתפסת נכון להיום כרחם של הדעת…

לכן אפשר למצוא בקלי קלות
אנשי אקדמיה מלאים במה שההמון מכנה “דעת”
אבל בעצם מתבררים כטיפשים גמורים
במושגים של חכמת חיים כפי שנמדדו בעבר.

המציאות הזו היא חורבן.
לא רק של הדעת
כי דעת קולקטיבית של חברה
היא לשד העצמות של הפרטים
המרכיבים חברה.

לכן כאשר אין דעה אחת מוסכמת על הכלל
כמשנה חברתית, ואין דרך אחת מוסרית שמתקבלת
על “דעת” כל הפרטים,
הרי שה”כלל” הזה שבנוי מפרטים
שמתירים למציאות כזו להתרחש
נדון לחורבן ופירוק כללי לגורמים.

כי מי יגיד מה מוסרי? ומי יחליט מה אסור?
בטח אם אלו שה”חברה” הפקידה
על שמירת הכללים לכלל,
בנויה מפרטים שמשתתפים בחגיגת ה”מותר לי הכל”
ורק שלא יתפסו אותך…

רון קובי למשל
אני כל כך מרחם עליו,
רון קובי הוא ‘מוצר’ שנוצר כאן
על ידי הציונים המסיידים
על ידי בן גוריון וחבר מרעיו.

יש נכון להיום במדינת ישראל
כמה מאות אלפים רון קובי כאלה
בפורמט דומה פחות או יותר

אלו ה”עם ככל העמים”
שרצה בן גוריון להקים כאן
זו “המדינה ככל המדינות” שהוא חלם עליה.

מבנות ישראל החסודות הוא הצליח לבנות
זונות עבריות לאלפים עם כסף או בלי
ושודדים, רוצחים וגזלנים עבריים.

זה היה החזון של הפגר הרע הזה.

ואל הדורות הללו גדלו כאן כמה אלפי רון קובי,
והוא עצמו משמש להם פה ומציב להם דרך.

למה אני מרחם עליו?
כי אני מרחם על כל יהודי שהשתבשה עליו דעתו.
מצד אחד אני יכול לראות בזוויות פיו את החן היהודי
ומהצד האחר? המטורף הזה יכול בקלי קלות לגרום
לפוגרום נורא בין יהודים,
כשהוא מנפץ את סמלי היהדות
ויורק על כל מה שמריח מאמונת אבות אבותינו.

ויתרה מזו אף זו, הוא לא מצליח להבין [מסכן לגמרי]
שכשהוא מדבר על הצבת עץ אשוח ומסיבת “סילבסטר” ימ”ש
הוא בעצם מכריז שהוא לא אתאיסט שכופר בכלל במציאות א-ל
אלא מסיונר נוצרי חובב אשוחים.

אז מה מסכן?
כי הוא באמת לא מיסיונר נוצרי, ונצרות לא באמת מעניינת אותו,
[וגם לא אסלם כשהוא קורא לערבים לפתוח שוב את המסגד בעיר]

רון קובי הוא פשוט מוטציה של בן גוריון והדורות
שגידלו כאן חבורת הכופרים המייסדים שמכונים כאן “ציונים”.

רון קובי רוצה מסיבות, דיסקוטקים, נערות מעורטלות,
וכל מה שעולה על דעתכם כשאתם מדמיינים את סדום?
זה מה שהוא רוצה. ולא רק הוא.
זה חתום בד.נ.א של רבים מבני האנוש,
“חובבי עריות” כך מתארים חז”ל – להתיר להם עריות.
רוצים “חופש” לעשות ככל העולה על רוחם.

וזה האמת שמסתתרת מתחת לעטיפת הפוליטיקלי קורקט
של המוסר המזוייף שמשודר נכון להיום מכל קשקושי me to
ושאר ההתחסדויות המוצעות לכותרות המסתובבות
בכיכרות ההבל ה”מוסרי” השחוק של הזמן הנוכחי.

פעם?
הפוליטקלי קורקט היה הרציונאל החברתי,
והחברה שמרה עליו כי היה ברור
שזה עמוד השדרה עליו נשענת החברה הבריאה.

היום?
משנפרצה כל חומה או גדר, או כלל, או חוק, [רק שלא יתפסו אותך]
הלך עמוד השדרה, הלך אחריו הגוף, הלכה אחריו החברה .
חורבן.

מחילת הארנב עוד עמוקה ,
כולה רק מטר ראשון בדרך פנימה,
אבל זה כבר ארוך מידי.
נסתפק בזה לעת עתה.

בנתיים ??
זה בדיוק מה שנשאר.
בנתיים…
נשתדל לשמור על שפיות, ולדבוק באמת.


 

 

אתה פחדן? אתה תמות! רוצה לחיות? קום והגן על אהובך, מולדתך, בני עמך! מי הוא המנהיג שלך?

השימוש במלחמה מקורו בפשע.
הפשע הגדול ביותר במלחמה – הוא הרג – רצח הנפשות.
למה שבני אדם יצאו במלחמה אלה כנגד אלה?

בדרך כלל מקור היציאה למלחמה נעוץ באדם אחד
בדרך כלל מדובר במגלומן אחוז בשיגעון גדלות
המגובה בעוד כמה אנשים סביבו שמתדלקים את השיגעון שלו,
ומעבירים את האובססיה בטירוף אל מאות אלפי אידיוטים שימושיים
הסרים למשמעתם באופן שמוכנים הם להקריב את היקר מכל
עבור שאיפותיו של המגלומן היודע להלביש את כל גחמותיו
בסיפור מעטפת שמספק להמונים דגל ללכת אחריו.
כל אידיאולוגיה
המונחת סביב יציאה למלחמה יזומה כנגד בני אדם – היא שקר.

אני מדגיש, אני לא מדבר על אלו המגינים על עצמם
ועל בני משפחותם, וארצם – מפני תוקפים.
אני מדגיש! אני לא מדבר על אומה היוצאת לגרש מעל אדמות המולדת שלה
פולשים זרים שכרסמו לעצמם טריטוריה בנפתולי מרמה והונאה.

בציור דברים שכזה התוו חז”ל את המוסר האמיתי והנכון ביותר:

כאשר מאן דהוא קם לבצע בך פשע זה, מהר והזדרז וקום
אתה לפניו, ובכל הכוח העומד לרשותך,
מגר את הפושע והשמד את יכולתו לקיים זממו.
איך ? ע”י זממו אשר זמם לך:

הקם להורגך השכם להורגו.

כל “מוסר” אחר הנו עיוות מתועב של ערכי אמת
המושפלים למחוזות עולם השקר.

כל מי שאוחז ב”מוסר אחר”, יהא מי שיהא – יחשב אוייבך
ממש כמו אלה הקמים להורגך.
לכן גם המושגים “לא מעורבים”, “חפים מפשע” “טוהר הנשק”
הם קשקוש של מוסר מזוייף של נוצרים.
אין דבר כזה חפים מפשע בזמן מלחמה !!
כל מי שנמנה על האוייבים שיהא זקן אשה או טף, אינו חף מפשע
דינו מות, כי אם לא תהרגהו אתה, הוא יהרגך,
בין אם בחזית, בין אם מראהו “רועה תמים” עם עדרו, בין אם הוא מקוששת עצים זקנה,
או ילדים משחקים עם כדור שזיהו את הסכנה והזעיקו את כוחותיהם שלהם,
שחיסלו את חיילך. זה או אתה או הם. ובבחירה כזו, לעולם זה יהיה הם.
רחמים על האוייב הם אכזריות על האוהב.

עם ישראל – שוחר שלום הוא.
אולם כאשר נדרש הוא למלחמה
נלחם הוא בעזות גדולה ומנצח את אוייביו.

אם נדרש לאסטרטגיה של גדולי מנהיגי ישראל
כפי שהם מתועדים בתורת משה, הרי שנלמד על הדרך
הדיפלומטית בה מנוהלת דוקטורינת המלחמה של בני ישראל:

שימו לב – עם ישראל בדרכו לארץ ישראל לאחר היציאה ממצרים,
הבורא בעצמו ציוונ אותם, ונתן להם מנהיג שהוא גם מצביא דגול.

צריך לעבור דרך אדום, משה מנהיג בני ישראל, שולח מסר למלך אדום.

“נַעְבְּרָה-נָּא בְאַרְצֶךָ לֹא נַעֲבֹר בְּשָׂדֶה וּבְכֶרֶם
וְלֹא נִשְׁתֶּה מֵי בְאֵר  דֶּרֶךְ הַמֶּלֶךְ נֵלֵךְ
לֹא נִטֶּה יָמִין וּשְׂמֹאול עַד אֲשֶׁר-נַעֲבֹר גְּבֻלֶךָ.”
    

משה פונה אל השכל הישר, סה”כ זו היא הדרך בה אנו צריכים לעבור
תן לנו לעבור, אנו לא דורשים מאומה רק מדרך כף רגל, בדרכנו.

מלך אדום מלא הרהב עונה:

יח  וַיֹּאמֶר אֵלָיו אֱדוֹם לֹא תַעֲבֹר בִּי פֶּן-בַּחֶרֶב אֵצֵא לִקְרָאתֶךָ. 

הרברבן מאיים על משה במלחמה.

משה מנסה שוב לדבר על לבו:   

יט וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל בַּמְסִלָּה נַעֲלֶה
וְאִם-מֵימֶיךָ נִשְׁתֶּה אֲנִי וּמִקְנַי וְנָתַתִּי מִכְרָם
רַק אֵין-דָּבָר בְּרַגְלַי אֶעֱבֹרָה. 

דברים פשוטים – אם נשתמש במשהו שלך נשלם עבורו במחיר מלא.  

מלך אדום מתעקש:

כ  וַיֹּאמֶר לֹא תַעֲבֹר וַיֵּצֵא אֱדוֹם לִקְרָאתוֹ בְּעַם כָּבֵד וּבְיָד חֲזָקָה. 

משה לא מתעקש ומחליט לא לקחת סיכונים מיותרים הואיל
ויש דרך אחרת, אמנם יותר ארוכה ומייגעת, אבל חוסכת מלחמה,
אז הולכים בדרך אחרת.  אבל  זוכרים…    

כא  וַיְמָאֵן אֱדוֹם נְתֹן אֶת-יִשְׂרָאֵל עֲבֹר בִּגְבֻלוֹ וַיֵּט יִשְׂרָאֵל מֵעָלָיו. “

אפילו במחיר שקצה נפש העם:

וַיִּסְעוּ מֵהֹר הָהָר דֶּרֶךְ יַם-סוּף לִסְבֹב אֶת-אֶרֶץ אֱדוֹם וַתִּקְצַר נֶפֶשׁ-הָעָם בַּדָּרֶךְ.

אלא שמגיעים לטריטוריה של סיחון, ושוב בדרכי שלום, פונה משה:

וַיִּשְׁלַח יִשְׂרָאֵל מַלְאָכִים אֶל-סִיחֹן מֶלֶךְ-הָאֱמֹרִי לֵאמֹר.
כב אֶעְבְּרָה בְאַרְצֶךָ לֹא נִטֶּה בְּשָׂדֶה וּבְכֶרֶם לֹא נִשְׁתֶּה מֵי בְאֵר
בְּדֶרֶךְ הַמֶּלֶךְ נֵלֵךְ עַד אֲשֶׁר-נַעֲבֹר גְּבֻלֶךָ.

אלא שלסיחון מלך האמורי יש כבר דוגמא מאדום,
קיבלו דיווח מדוייק על ה”פחדנים” שסרו מן הדרך לאחר איום ברור.
סיחון ומועצת החכמים שלו מסיקים שהדרך הטובה ביותר
זה לא לענות תשובה מילולית, הם יוצאים למלחמה כדי לזכות
בתהילה הנדרשת להם כדי להשתרר על כל האזור אשר לפי סברתם,
יסורו למרותם לאחר שהם יכניעו את העם המוזר הזה
העולה ממצרים ונקשרים בו סיפורי אותות ומופתים
אבל מסתבר שהוא “מפחד” מעימותים,
לפי סברתם הנשענת על האופן בו הבריח אדום את ישראל מעליו….
ברור לסיחון שאם הוא מכניע את ישראל, הרי שהוא מקבל את הנהגת
העולם הישן. 

וְלֹא-נָתַן סִיחֹן אֶת-יִשְׂרָאֵל עֲבֹר בִּגְבֻלוֹ
וַיֶּאֱסֹף סִיחֹן אֶת-כָּל-עַמּוֹ וַיֵּצֵא לִקְרַאת יִשְׂרָאֵל הַמִּדְבָּרָה
וַיָּבֹא יָהְצָה וַיִּלָּחֶם בְּיִשְׂרָאֵל. 

איי..? יוצאים למלחמה?

וַיַּכֵּהוּ יִשְׂרָאֵל לְפִי-חָרֶב וַיִּירַשׁ אֶת-אַרְצוֹ מֵאַרְנֹן עַד-יַבֹּק עַד-בְּנֵי עַמּוֹן
כִּי עַז גְּבוּל בְּנֵי עַמּוֹן. וַיִּקַּח יִשְׂרָאֵל אֵת כָּל-הֶעָרִים הָאֵלֶּה
וַיֵּשֶׁב יִשְׂרָאֵל בְּכָל-עָרֵי הָאֱמֹרִי בְּחֶשְׁבּוֹן וּבְכָל-בְּנֹתֶיהָ. ..

ואם כבר יוצאים למלחמה אז גומרים את העבודה כמו שצריך:

כִּי-אֵשׁ יָצְאָה מֵחֶשְׁבּוֹן לֶהָבָה מִקִּרְיַת סִיחֹון
אָכְלָה עָר מוֹאָב בַּעֲלֵי בָּמוֹת אַרְנֹן.
וַיֵּשֶׁב יִשְׂרָאֵל בְּאֶרֶץ הָאֱמֹרִי.
וַיִּשְׁלַח מֹשֶׁה לְרַגֵּל אֶת-יַעְזֵר וַיִּלְכְּדוּ בְּנֹתֶיהָ ויירש (וַיּוֹרֶשׁ)
אֶת-הָאֱמֹרִי אֲשֶׁר-שָׁם.

מה עושים עם הממלכה הכבושה ?
מפקידים עליהם פקידים שימשלו וממשיכים הלאה:

וַיִּפְנוּ וַיַּעֲלוּ דֶּרֶךְ הַבָּשָׁן
וַיֵּצֵא עוֹג מֶלֶךְ-הַבָּשָׁן לִקְרָאתָם
הוּא וְכָל-עַמּוֹ לַמִּלְחָמָה אֶדְרֶעִי. 

עוג מלך הבשן אחד מהמלכים הבלתי מנוצחים דורות על דורות:

וַיַּכּוּ אֹתוֹ וְאֶת-בָּנָיו וְאֶת-כָּל-עַמּוֹ עַד-בִּלְתִּי הִשְׁאִיר-לוֹ שָׂרִיד וַיִּירְשׁוּ אֶת-אַרְצוֹ. 

עד בלתי השאיר לו שריד. לא לוקחים שבויים.
כיבוש כיבוש ועוד כיבוש, והחרמת האוייב לבלתי השאיר לו שריד,
עד ניטרול כל כוחו והשמדת יכולותיו להתקומם שנית. הכרעה ברורה.
וירושת ארץ האוייב.
~~~~~~~~~~
גם יפתח הגלעדי בהפטרת פרשת חוקת בה מתוארים הקרבות הללו
מסביר למלך בני עמון שמכריז מלחמה על ישראל,
לאחר שהלה טוען לזכות השיבה לטריטוריות כבושות ע”י ישראל
מימי מלחמת בני ישראל עם משה, כפי המתואר לעיל.
[מזכיר לכם משהו?]
קראו בעיון:

וַיִּשְׁלַח יִפְתָּח מַלְאָכִים, אֶל-מֶלֶךְ בְּנֵי-עַמּוֹן לֵאמֹר:
מַה-לִּי וָלָךְ, כִּי-בָאתָ אֵלַי לְהִלָּחֵם בְּאַרְצִי.
יג וַיֹּאמֶר מֶלֶךְ בְּנֵי-עַמּוֹן אֶל-מַלְאֲכֵי יִפְתָּח,
כִּי-לָקַח יִשְׂרָאֵל אֶת-אַרְצִי בַּעֲלוֹתוֹ מִמִּצְרַיִם,
מֵאַרְנוֹן וְעַד-הַיַּבֹּק, וְעַד-הַיַּרְדֵּן; וְעַתָּה,
הָשִׁיבָה אֶתְהֶן בְּשָׁלוֹם.   

יד וַיּוֹסֶף עוֹד, יִפְתָּח; וַיִּשְׁלַח, מַלְאָכִים, אֶל-מֶלֶךְ, בְּנֵי עַמּוֹן.
טו וַיֹּאמֶר לוֹ, כֹּה אָמַר יִפְתָּח:
לֹא-לָקַח יִשְׂרָאֵל אֶת-אֶרֶץ מוֹאָב, וְאֶת-אֶרֶץ בְּנֵי עַמּוֹן.
טז כִּי, בַּעֲלוֹתָם מִמִּצְרָיִם; וַיֵּלֶךְ יִשְׂרָאֵל בַּמִּדְבָּר עַד-יַם-סוּף, וַיָּבֹא קָדֵשָׁה.   

יז וַיִּשְׁלַח יִשְׂרָאֵל מַלְאָכִים אֶל-מֶלֶךְ אֱדוֹם לֵאמֹר אֶעְבְּרָה-נָּא בְאַרְצֶךָ,
וְלֹא שָׁמַע מֶלֶךְ אֱדוֹם, וְגַם אֶל-מֶלֶךְ מוֹאָב שָׁלַח, וְלֹא אָבָה;
וַיֵּשֶׁב יִשְׂרָאֵל, בְּקָדֵשׁ.   

יח וַיֵּלֶךְ בַּמִּדְבָּר, וַיָּסָב אֶת-אֶרֶץ אֱדוֹם וְאֶת-אֶרֶץ מוֹאָב,
וַיָּבֹא מִמִּזְרַח-שֶׁמֶשׁ לְאֶרֶץ מוֹאָב, וַיַּחֲנוּן בְּעֵבֶר אַרְנוֹן;
וְלֹא-בָאוּ בִּגְבוּל מוֹאָב, כִּי אַרְנוֹן גְּבוּל מוֹאָב.   

יט וַיִּשְׁלַח יִשְׂרָאֵל מַלְאָכִים, אֶל-סִיחוֹן מֶלֶךְ-הָאֱמֹרִי מֶלֶךְ חֶשְׁבּוֹן;
וַיֹּאמֶר לוֹ יִשְׂרָאֵל, נַעְבְּרָה-נָּא בְאַרְצְךָ עַד-מְקוֹמִי.
כ וְלֹא-הֶאֱמִין סִיחוֹן אֶת-יִשְׂרָאֵל, עֲבֹר בִּגְבֻלוֹ,
וַיֶּאֱסֹף סִיחוֹן אֶת-כָּל-עַמּוֹ, וַיַּחֲנוּ בְּיָהְצָה;
וַיִּלָּחֶם, עִם-יִשְׂרָאֵל.   

כא וַיִּתֵּן יְהוָה אֱלֹהֵי-יִשְׂרָאֵל אֶת-סִיחוֹן וְאֶת-כָּל-עַמּוֹ, בְּיַד יִשְׂרָאֵל–וַיַּכּוּם;
וַיִּירַשׁ, יִשְׂרָאֵל, אֵת כָּל-אֶרֶץ הָאֱמֹרִי, יוֹשֵׁב הָאָרֶץ הַהִיא.
כב וַיִּירְשׁוּ, אֵת כָּל-גְּבוּל הָאֱמֹרִי–מֵאַרְנוֹן, וְעַד-הַיַּבֹּק, וּמִן-הַמִּדְבָּר,
וְעַד-הַיַּרְדֵּן.   

כג וְעַתָּה יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל, הוֹרִישׁ אֶת-הָאֱמֹרִי, מִפְּנֵי, עַמּוֹ יִשְׂרָאֵל;
וְאַתָּה, תִּירָשֶׁנּוּ.   

יפתח מסביר לו את עובדות החיים,
זה היה נשמע כך בשפה מדוברת נכון להיום:
יפתח מתאר את רצף העובדות ההיסטורי, מסביר שפני בני ישראל
מעולם לא היו למלחמה, אלא הואיל ויצאו אותם מלכים עם בני עמם
להרוג בבני ישראל על לא עוול בכפם, הרי שבני ישראל הכו אותם
מכה אחת אפיים, השמידו יכולתם הצבאית, הרגו כל זכר, שבו את הנשים,
שללו את שללם, וכבשו את האדמות.
לכן אין לך כל טענה.
כי חוק הוא, אשר היוצא להילחם במלחמה רק כדי להרוג, ולבוז שלל, הרי אם הפסיד?
הפסיד הכל, ואין לו כל דרך לבקש חזרה – בטח לא ע”י איומים.

עכשיו קראו מה אומר יפתח – אתה מדבר אלי בשם אלוהך?
יש לך טענות כביכול על זכויות שניתנו לך בשם האלוהים שלך?

כד הֲלֹא אֵת אֲשֶׁר יוֹרִישְׁךָ, כְּמוֹשׁ אֱלֹהֶיךָ–אוֹתוֹ תִירָשׁ;
וְאֵת כָּל-אֲשֶׁר הוֹרִישׁ יְהוָה אֱלֹהֵינוּ, מִפָּנֵינוּ–אוֹתוֹ נִירָשׁ.   

לנו יש את האלוהים האחד והיחיד שלצוויו אנו שומעים.
ועוד אני מציע לך, אל תלך לדרך המלחמה הישאר במקומך
כי אם תצא למלחמה, סופך יהא כסופם של קודמך.

אין כאן התרפסות, אין כל הבעת פחד, רק הבהרת דברים ברורה.

כה וְעַתָּה, הֲטוֹב טוֹב אַתָּה, מִבָּלָק בֶּן-צִפּוֹר, מֶלֶךְ מוֹאָב:
הֲרוֹב רָב עִם-יִשְׂרָאֵל, אִם-נִלְחֹם נִלְחַם בָּם.
כו בְּשֶׁבֶת יִשְׂרָאֵל בְּחֶשְׁבּוֹן וּבִבְנוֹתֶיהָ וּבְעַרְעוֹר וּבִבְנוֹתֶיהָ,
וּבְכָל-הֶעָרִים אֲשֶׁר עַל-יְדֵי אַרְנוֹן, שְׁלֹשׁ מֵאוֹת, שָׁנָה–וּמַדּוּעַ
לֹא-הִצַּלְתֶּם, בָּעֵת הַהִיא.
כז וְאָנֹכִי, לֹא-חָטָאתִי לָךְ, וְאַתָּה עֹשֶׂה אִתִּי רָעָה, לְהִלָּחֶם בִּי:
יִשְׁפֹּט יְהוָה הַשֹּׁפֵט, הַיּוֹם, בֵּין בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וּבֵין בְּנֵי עַמּוֹן.   

דברים נכוחים וברורים שאינם מתיישבים על לב האוייב:

כח וְלֹא שָׁמַע, מֶלֶךְ בְּנֵי עַמּוֹן, אֶל-דִּבְרֵי יִפְתָּח, אֲשֶׁר שָׁלַח אֵלָיו. 

לא רוצים לשמוע? תשאו בתוצאות:

וַיַּעֲבֹר יִפְתָּח אֶל-בְּנֵי עַמּוֹן, לְהִלָּחֶם בָּם; וַיִּתְּנֵם יְהוָה, בְּיָדוֹ.
לג וַיַּכֵּם מֵעֲרוֹעֵר וְעַד-בֹּאֲךָ מִנִּית עֶשְׂרִים עִיר,
וְעַד אָבֵל כְּרָמִים, מַכָּה, גְּדוֹלָה מְאֹד;
וַיִּכָּנְעוּ בְּנֵי עַמּוֹן, מִפְּנֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל.

אין הפסקת אש, אין שיחות, אין או”ם שמו”ם,
הכרעה ברורה וחיסול האיום.

הקם להורגך השכם להורגו.
חסל את כל יכולת האוייב לפעול נגדך ע”י ניטרולו המוחלט.

ועוד דוגמה ברורה ואחרונה למאמר זה:

מלחמת מדיין
שונה מלחמה זו מכל המלחמות האחרות.
היא לא נועדה לצורכי כיבוש ארצות, אלא מטרתה הייתה “לתת נקמת ה’ במדיין”
שהחטיאו את ישראל. המדיינים התייצבו כנגד הקב”ה והחטיאו את ישראל,
והמלחמה בהם נועדה להכרית את אויבי ה’. במלחמה כזאת נדרשו גם בני לוי להשתתף,
שכן זה חלק מתפקידו של ‘חיל השם’ – למלא את “נקמת ה'”.

וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר. נְקֹם נִקְמַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאֵת הַמִּדְיָנִים אַחַר תֵּאָסֵף אֶל עַמֶּיךָ.

למרות שהבורא מודיע למשה בפירוש שלאחר מלחמה זו הוא נאסף אל עמיו,
דהיינו נפטר מן העולם, למרות זאת משה מזדרז לקיים צווי הבורא ולא מתמהמה.

וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה אֶל הָעָם לֵאמֹר הֵחָלְצוּ מֵאִתְּכֶם אֲנָשִׁים לַצָּבָא וְיִהְיוּ עַל מִדְיָן לָתֵת נִקְמַת יְהוָה בְּמִדְיָן.

הם מתארגנים, ויוצאים למלחמה. הם הורגים כל זכר, זקנים, נערים ולוחמים,
שוללים את כל הבקר והצאן, מחסלים את חמשת מלכי מדין, ואת בלעם בן בעור הרשע.
וכאן שימו לב !
הם שובים את הנשים ואת הטף, וחוזרים עטורי זרי דפנה אל מחנה ישראל.
ומה מתרחש?

וַיִּקְצֹף מֹשֶׁה עַל פְּקוּדֵי הֶחָיִל שָׂרֵי הָאֲלָפִים וְשָׂרֵי הַמֵּאוֹת הַבָּאִים מִצְּבָא הַמִּלְחָמָה.
על מה משה קוצף?
וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם מֹשֶׁה הַחִיִּיתֶם כָּל נְקֵבָה [???]
[הרי] הֵן הֵנָּה הָיוּ לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל בִּדְבַר בִּלְעָם לִמְסָר מַעַל בַּיהוָה עַל דְּבַר פְּעוֹר וַתְּהִי הַמַּגֵּפָה בַּעֲדַת יְהוָה.
וְעַתָּה הִרְגוּ כָל זָכָר בַּטָּף, וְכָל אִשָּׁה יֹדַעַת אִישׁ לְמִשְׁכַּב זָכָר הֲרֹגוּ.
מה משה ? אין רחמים ? טף להרוג? נשים ? “חפים מפשע” “לא מעורבים”…?
אלו הרחמים !! כי אם לא תרחם על בני עמך שלך, אתה תתאכזר עליהם !

את כוח האוייב צריך להשמיד טוטאלוסט, עד שלא נשאר ממנו שריד ופליט, ויכולת.
לא עשית כך בחייך? השארת נחש בביתך לבניך.

חייבים להדגיש בהדגשה ברורה וחדה.
כל המתואר לעיל יכול לצאת מכוח אל הפועל
רק כאשר יש מנהיג ברור לבני ישראל שכל בני ישראל סרים למשמעתו.
משה רבנו בוודאי היה מנהיג כזה.
יהושוע בן נון כובש הארץ היה מנהיג כזה.
יפתח נקרא אל כס המנהיג לאחר שמועצת העם – בשם העם [היה דבר כזה]
הבינה שתכף תבוא שואה לכלל העם אם לא ימונה מנהיג צבאי
תקיף שיודע להתנהל על פי מוסר התורה המקובל.

בימיו של דוד המלך, התפשטה מלכות ישראל על כל סביבותיה
באופן שלאחר פטירת דוד המלך, ומלוך בנו שלמה, השתרעה
מלכות ישראל [בית דוד] על כל העולם כולו בדרכי שלום !!
כאשר כל מלכי העולם הבינו את היתרון בהפקדת ניהול האנושות כולה
בידי שלמה המלך שמלך בכיפה.

הדברים ברורים דיים.

דרוש מנהיג אמת, איש ישר דרך, ההולך בדרך אבותינו,
שקיבלו עול מלכות שמיים, וכוונתו לשם שמיים.

יש כזה חי וקיים.

השאלה הגדולה היא האם ישכילו חכמי בני ישראל וכלל ישראל
להמליך על עצמם בעת הקשה הזו את המנהיג הזה שיוביל את כולנו
אל גאולת ישראל המובטחת?

או שמא יצליחו שוב חגבי העלה הנידף המורדים באלוהי ישראל
ובשם איזה “קוד מוסרי” מומצא, ע”י בני בליעל שכוונתם הסרוחה היא
למשוך את רוב בני ישראל, להביאם אל שואה נוספת, וחורבן, כפי שעשו בעבר.

ברור לחלוטין שאת התשובות לשאלות הללו נדע
בדיעבד בשנים הבאות עלינו לטובה.
לכל אחד ואחת מכם – אתם הקוראים דברים אלו
תהיה השפעה מכרעת על התוצאה.

הבחירה בידכם.
ראו כאן בסרטון המצורף איך לימד חניבעל מקרתגו לחייליו שיעור מוסרי
על חיים ומות ……

 

אתם מבינים את המפלצתיות המדהימה של הגאונות המנהלת מהלך מטורף שכזה? ט”ו בשבט התשע”ו

ובכן חברי וחברותי
הנה לנגד עינינו אנו חוזים בחוש הראיה לגמרי באור יום,
איך כל מה שדיברנו עליו כאן בעשר השנים שחלפו,
קורם עור וגידים,
והמפלצת השוכנת בצללים
ומחליטה מה יהיה סדר היום העולמי
מצליחה [בהצלחה מדהימה מבחינתם]
להעביר את האג’נדה ממש ללא כל בעיה !!
הייתם מעלים על דעתכם אפשרות שכזו?
תחשבו שניה.
כל מדינות אירופה…
זה לא איזה וועד בניין או שכונה הא?
כמה עשרות אומות שחולקות יחד חתיכת אדמה גדולה,
מנהלות אורח חיים שלוו למדי, עשירות יחסית, ואיכות חיים.

האם ברור לכם מה מתרחש לנגד עינינו?
הרי זה מעבר לכל היגיון , שכל ישר, וטבע אנושי….
מנהיגי האומות הללו כבמטה קסם עושים יד אחת
עם איזה גורם נעלם שמכוון אותם
והם פותחים את שערי מדינותיהם לעדרים של פראי אדם
זומבים מפלצתיים שאונסים וחומסים שודדים וגונבים ורוצחים
בבני עמם , בזמן שאלו המנהיגים משכנעים דרך אמצעי התקשורת
בהם הם שולטים שמדובר אמנם בתרבות נחותה,
אלא שדווקא בגלל זה – “האג’נדה של האינטגרציה הרב תרבותית
היא שתגרום לאותם פראי אדם להתמתן ולרכוש את אורח החיים הנעים של האומות המארחות”

ובנתיים מספר עצום של בנותיהם של האומות הללו הנשים
והילדים שלהם עוברים טראומה הנובעת מאונס ברוטלי , רצח מזעזע,
ושוד וגניבה של הכל בכל מכל.

רק שלא תחשבו רגע שאני מרחם על המפלצות המחופשות באירופה
שרק לפני שישים שנה היו הם אלו אשר שיחקו את תפקיד המפלצות פראי האדם
הרוצחים והשודדים שהעבירו את בני עמנו אחת מהשואות הנוראות בתולדותיו.

אני לא מרחם על אף אחד מהם.
זהו מהלך אלוקי מכוון בהשגחה פרטית לפרוע את החוב הנורא.
כאדם אני סולד מכל גילוי אלימות, וקשה לי פגיעה בנשים ילדים ותשי כוח,
אבל בחשבון הכללי כשאני עושה אותו, ברור לי לחלוטין שגלגל הזמן
מעיד בברור על מציאות דין ודיין שלא נעלם מעיניו מאומה.

אנו כאן העוקבים אחר ההתרחשות מזה כמה שנים זה מכבר
העלנו את כל חלקי הפאזל והם פזורים בפוסטים השונים
על הדף שלי ובקבוצה “סדר עולמי חדש” בפייסבוק, וגם כאן בבלוג.

ברור לחלוטין למי שעוקב שהנהירה העצומה של צונמי פראי האדם
המביאים עמם הרס וחורבן לכל מקום הגיעם לא רק
ממומנת ע”י יד נעלמת,
[כל הגעה של “מהגר” כזה לאירופה שווה כמה אלפי
דולרים, תכפילו את זה במליונים, ותבינו את סדר הגודל של תקציב השינוע]
אלא אף מתוכנתת ומהונדסת ע”י הטמעת קוד ההתנהגות
הנדרש מכל “מהגר” כזה .

האיסלם הוא רק בחירת ברירת מחדל גלובלית למסע הכיבוש הנוכחי,
ואל תטעו לרגע… !!
אירופה נכבשת בימים אלו בלי מלחמה קונבנציונאלית כפי שמקובל להבין כיבוש – מאז ומקדם !!
אירופה נכבשה בדרך מאד יחודית !!
ממשלת הצללים המנהלת את האג’נדה כבשה את כל מוקדי השלטון
במדינות אירופה, ומשם היא שולטת על כל כוחות האכיפה – משטרה וצבא
ולכן אתם לא רואים את הצבא והמשטרה נלחמים בכוחות
הכיבוש שאותם מנהיגים מכניסים בריש גלי בשערים הפתוחים של מדינתם
ומממנים להם לינה אוכל בגדים וכו’…..אלא אדרבא מסייעים להם בהוראת מנהיגי המדינות.

אתם מבינים את המפלצתיות המדהימה של הגאונות המנהלת מהלך מטורף שכזה?
זה לא מוח אנושי מנהל את העסק הזה זה השטן בכבודו ובעצמו
ואת זה לא אני אומר, אומרים את זה אותם אלו שקצה הקרחון שלהם
מכונה “הבונים החופשיים” שהם כת עובדי השטן לו הם קוראים ‘לוציפר’.

בוני המגדל שמכרו נשמתם אליו ומסתתרים מאחרי אמונות ואג’נדות שונות
ברחבי העולם מהם “נוצרים” מהם “מוסלמים” מהם “אתאיסטים”
והם לא בוחלים ללבוש כל סוג של לבוש שיספק להם כר פעולה להרחבת גבולות שליטתם.

גל ההינע שמציף כרגע את אירופה, עומד לשטוף גם את ארה”ב.
ובעקבותיה את כל העולם.
זהו מבול ממש.

אמנם המבול המקורי של המים שמחה את היקום, יש אומרים פסח על ארץ ישראל,
אלא ש”ניתזו ממנו גם נתזים לארץ הקודש”.
כאן בארץ ישראל המודל שנבחר לשמש דוגמא לכל העולם
היה הפיילוט של השארת הערבים והאסלם בקרב בני ישראל
עם אג’נדת ה”דו קיום” היא היא האג’נדה הרב תרבותית.
תכנית החלוקה שכבר ביום יישומה הראשון התנפצה עם מתקפת כל צבאות ערב,
על כנופיית המתחזים המכונים כאן “האבות המייסדים”..

מכאן למדו מהנדסי האג’נדה העולמית את עיקרי תכנית הפעולה שלהם
והעתיקו את המודלים לשאר המקומות.

דבר אחד ממש כמו כל אלו ששיחקו את אותם תפקידים בדיוק בגלגולים קודמים
גם אלו המנהלים את זה היום לא לוקחים בחשבון:
יש כאן מלך.
מלך מלכי המלכים.

יש לו סבלנות גדולה, ועל פי מה שלמדנו מתהליכי העבר
הוא גם נותן להם להגיע עד הקצה של הקצה.

אז תדעו לכם.
אנחנו כבר בקצה של הקצה.
דברים גדולים נכונו לנו.
ראש השנה לאילנות היום, ויש אילן אחד
הוא אילן הנשמות – עץ החיים.
כל האוכל ממנו חי לנצח.
עץ חיים הוא למחזיקים בה ותומכיה מאושר.
וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל,
היא אור האין סוף ברוך הוא – אשר חילק את אורו
לאלפים בשיעורין ומידות על מנת שיוכל להתיישב בכלים
הם נשמות ישראל הקדושות אשר אמורות
להכיל אור זה ולהנחילו לגויים כאמור: “אור לגויים”.

בידוע הוא לכל, שהזרע לפני נביטת הניצן, נרקב,
ומתוך הריקבון עולה הנבט וצומח הניצן.
אין לשער את גודל הריקבון הפושה בעולמנו בימים אלו,
ומי שסבור שמה שחוזות בו עינינו הוא הסוף,
אני מצהיר ואומר – חברים וחברות תחזיקו חזק !!

אמנם זה ריקבון ללא ספק, אולם אין זה סוף התהליך כי אם התחלתו.

עוד נכונו לנו ימים רבים של שקר,
עד אשר יֵרַקֶב לחלוטין עולמנו למצב בו
תצמח האמת.

ככל שהשקר יגבר כך תגבר חומרת שלטונו
ודין שיעשה באנושות כולה יחייב על פי הנראה
תהליכים שכנראה יגררו צרות צרורות לכלל האנושות,
עד אשר יתקיים בין אנשי האמת דברי הנביא:
“וְהָיִיתָ מְשֻׁגָּע מִמַּרְאֵה עֵינֶיךָ אֲשֶׁר תִּרְאֶה.”

ואמנם הגם שתתגלה האמת בעולם באופן ברור
יכחישו רבים אותה, ולא יקבלוה, עד אשר אנשי אמת
הזועקים בחוצות לא רק יחשבו כהזויים,אלא אף
ירדפו עד חורמה, באופן שמזכיר את שואת הנאצים.

אולם לא אלמן ישראל.
מי שהוציא את אבותנו ממצרים וגאלם,
ומי שבכל דור ודור מצילנו מידם,
הוא זה אשר יגאל את בני ישראל
הנאמנים בבריתו וקיימים במאמרו
ממש כפי שנשבע לאבותנו ולנו,
לעת קץ, אשר לא גילה מלבו לפיו.

שיבואו ימים טובים לבני ישראל בקרוב
שהכל יעבור ברחמים
ונמצא עצמנו [בני ישראל המקוריים וכל גרי הצדק ואנשי האמת הנספחים]
אחרי הסערה הגדולה שתשנה את כל הכדור הזה לגמרי
לפורמט הנקרא – העולם הבא.

מרדכי היהודי
ט”ו בשבט התשע”ו

ל- ה’ הישועה

עלה נעלה וירשנו אותה !!!