מהו קשר רשעים? מי הוא המנהיג בדורנו? איזה עזרה הוא צריך?

“קשר רשעים הוא, וקשר רשעים אינו מן המנין”
(סנהדרין כו ע”א)
הגמרא אומרת על כך [בתרגום] :
מהו קשר רשעים?
לשבנא שהיה שר בכיר
בממשלו של חזקיה מלך יהודה
היו מאה ושלושים אלף תומכים-שומעי לקחו,
לחזקיהו המלך היו רק מאה ועשרה אלף.
כאשר האשורים כבשו את כל
ארץ יהודה וצרו על ירושלים,
רצה שבנא להבטיח את עתידו האישי
ושכנע את תלמידיו להיכנע לאשורים.
הוא גם שלח מכתב באמצעות
חץ אל סנחריב בו הוא מביע את כניעתו
ומאשים את חזקיהו במלחמה.
במכתב זה מנסה שבנא לדאוג לגורלו
לאחר הכיבוש האשורי.
חזקיה חשש שהוא צריך לקבל את הכרעת הרוב
ולוותר על העצמאות הפוליטית
והרוחנית של עם ישראל, כסברתו של שבנא.
לכן שלח הקב”ה את ישעיה הנביא
כדי להדריכו שבמקרה זה
אין ללכת על פי הרוב,
כיון שקשר רשעים הוא,
וקשר רשעים אינו מן המנין.
חזקיה לא שת לבו לשבנא ולרוב שלו,
לא נכנע לסנחריב – זו היתה לכאורה
החלטת התאבדות
לא רק עבורו אלא גם לכלל ישראל,
הואיל וסנחריב עלה על ירושלים עם מליוני חיילים
חזקיה הכריע את המלחמה
על ידי שעלה על יצועו והלך לישון
והותיר את המלחמה לאלהי ישראל באמונה שלמה,
ואכן כך היה.
כל חיל המיליונים בלילה אחד מת
חוץ מסנחריב לבדו שנותר
כדי לראות ולהיווכח בגדולת הבורא
יתברך ויתעלה שמו של אלהי ישראל.
כך גם כעת יהיה,
אלא שכדי שזה יתרחש
צריך שיאספו אל מנהיג האמת – אנשי אמת,
הם לא חייבים להיות הרוב
כפי שהבאתי ממעשה חזקיה ושבנא,
אבל המנהיג צריך בכל זאת חיל.
אי אפשר לצפות מאדם יחידי
לפעול את המלחמה עבור כל העם,
בוודאי לא כאשר מדובר בעני ורכוב על חמור,
שזו טעות נפוצה בקרב המאמינים הסוברים
שהגואל יהיה מעין סופרמן בעל כוחות על טבעיים
שבאותות ומופתים סטייל הודיני
ושאר קוסמי העולם המפורסמים
יכריע את המערכה.
הגואל אכן יקבל כוחות שכאלו
רק לאחר שימשח למשיח ה’
על ידי אליהו הנביא שיתגלה במהרה בימינו,
אבל את כל נצחונותיו לכיבוש ארץ ישראל
וגירוש העמים הזרים היושבים בה
וביסוס ישראל על אדמתם
עד בניית הבית השלישי –
נאלץ הגואל לבצע בדרך הטבע
[בסייעתא דשמיא] יחד עם גיבורי ישראל
המתייצבים עמו למלאכה.
אשר על כן, ראו כמה קשה התהליך ,
ושבעתיים יותר, מאחר שהגואל אינו בא
כמו אלו ה’פוליטיקאים’ של היום
המציעים מרכולתם בשוק כתגרנים,
וכל שכן אינו כופה את מנהיגותו
אלא בני ישראל צריכים לזהות מנהיגותו
ולקבלו עליהם מיוזמתם ובחירתם.
כל גאולת ישראל תלויה בבחירה של בני ישראל,
ואין הם צריכים להיות רוב מספרי,
כי אם מאוחדים בדבקותם באמונת ישראל
יראי שמים החפצים בגאולה
ההולכים אחר מנהיג אחד המובילם לקוממיותם.
יהי רצון שיתקיים בנו ממש בימים אלו. אמן.

מה ההבדל בין כבשנים המפוזרים בטרבלינקה, אושוויץ, ודכאו, לבין גוש דן שהופך לכבשן אחד גדול עם פצצה אחת?

בס”ד

כולם יודעים שבישראל שלטו הבריטים במסגרת מנדט בריטי.

שני דברים קצת פחות ידועים, מהו מנדט?
ועל אילו שטחים חלש המנדט הבריטי.

אז ככה, מנדט, הינו מסמך בינלאומי בעל תוקף משפטי בו ניתנו ע”י חבר העמים (מקביל לאו”ם של ימינו) שטחים ללא מימשל עצמי לשליטת מדינה ריבונית כ”פקדון נאמנות” על מנת שתיטיב עם תושבי השטחים הללו.

ויודגש להבדיל מקולניות, מנדט אינו כולל סיפוח והחלת הריבונות של אותה מדינה שלטת.

הבריטים קיבלו מנדט על פלשתינה על מנת
– ושיהיה ברור זה כתוב שחור על גבי לבן, זו לא ‘פרשנות’-

על מנת להקים בית לאומי לעם היהודי, ובלשון המנדט (סעיף 2):
לדאוג לקיומם של תנאים מדיניים, מנהליים וכלכליים שיבטיחו את הקמתו של הבית הלאומי היהודי בפלשתינה;

כעת, בספרי ההיסטוריה שאנו למדנו תמיד דיברו על המנדט ב”ארץ ישראל” – אך המנדט ניתן על פלשתינה והשטח של פלשתינה, כמצויין במפה שצורפה למנדט בוועידת סאן-רמו, כלל את ש-נ-י עברי הירדן.

שנתיים לאחר הנפקת המנדט וימים ספורים טרום אישורו הסופי הוסף סעיף מס’ 25 שקבע:
כי לבריטניה ניתנת הסמכות לדחות או להַתלות באופן זמני את יישומו של המנדט לגבי השטחים שבעבר הירדן המזרחי.

סעיף זה הוסף בלחצה של בריטניה אשר הבטיחה לעבדאללה, השייח ההאשמי, שבתמורה להתמרדות נגד האימפריה העותמנית תהפוך אותו למלך.

כך או כך במנדט עצמו ל-א ניתנה סמכות לבריטניה לגזול את עבר הירדן המזרחי מהבית הלאומי של היהודים.

בכל מקרה, הבריטים עשו זאת ובסמוך לאחר חתימת המנדט הודיעו ליהודים כי עבר הירדן המזרחי סגור בפניהם ואין הם יכולים להתיישב בו.
למעשה בפלשתינה היו פלשתינים מוסלמים= פלסטינים.
פלשתינים יהודים= ישראלים.

פלשתינה חולקה לשניים, על אף שע”פ המסמך בעל התוקף המשפטי האחרון בעניין השטחים האלו כל פלשתינה אמורה היתה להיות הבית הלאומי של היהודים, פלשתינה חולקה לשתיים,
ועבר הירדן המזרחי ניתן לפלשתינים מוסלמים בלבד.

היתה רק בעיה אחת כמלך על אותם פלסטינים שמה בריטניה, לא פלסטיני, אלא בדאווי האשמי ולכן אמנם ניתנה להם מדינה אך על השלטת הלאום הפלסטיני במדינה הם היו צריכים להלחם.
דרך אגב, עד ליום זה למעלה מ70% מה”ירדנים” הינם פלסטינים, – האוכלוסיה ההאשמית מונה כ-5%.

ואולם בניגוד לסברותיהם של הבריטים שהניחו שבכך יפסיקו ערביי פלשתינה את מלחמתם בבריטניה,- הנ”ל המשיכו.

הם כמובן דרשו שמדינה יהודית לא תקום בפלשתינה, באף חלק שלה.

עכשיו גם ברור מדוע החלוקה מ-47′ ניתנה באופן של ”החלטה” שתוקפה המשפטי תלוי בהסכמת הצדדים.

האו”ם לא יכל להתכחש למסמך המנדט הרשמי שבו ה-ו-ב-ט-ח-ה הקמת המדינה היהודית בפלשתינה.

החלטת החלוקה היתה בפועל ביצוע חלוקה שנ-י-י-ה וייסוד 2 מדינות פלשתיניות ומדינה יהודית בשטח שהוגדר כולו כשטח המיועד להוות בית לאומי לעם היהודי.

ירדן קיבלה עצמאות כשנה בלבד לפני החלטת החלוקה, לאחר ההחלטה ועם הכרזת הקמת המדינה היהודית היא לא היססה וניסתה לכבוש את כל עבר הירדן המערבי.

היא הצליחה לכבוש את הגדה המערבית ומזרח ירושלים, בעוד המצרים הצליחו לכבוש את רצועת עזה.

בשנת 49′ סיפחה ירדן רשמית את הגדה המערבית ונציגיה כיהנו בפרלמנט הירדני.

ב-67′ במלחמת מ-ג-ן הצלחנו להשיב את השטחים שנכבשו.

עוד ”שים לב” אחרון:
מצרים לא דרשה את רצועת עזה במסגרת הסכמי השלום..

בשנת 1988 כמה חודשים לאחר פרוץ האינתיפאדה התנערה ירדן מהגדה המערבית והודיעה רשמית כי הינה מסירה כל תביעותיה הטריטוריאליות עליהם.
אז תשפוט אתה, של מי השטחים האלו לעזאזל?

מלחמת 47 היתה מלחמת ”או אנחנו או הם”.

מלחמת 67 היתה מלחמת ”או אנחנו או הם”.

מלחמת 73 היתה מלחמת ”או אנחנו או הם”.

גם ההתהוות של גבולות בין העמים האירופים היתה שרשרת של מלחמות שנמשכו עשרות עד מאות שנים .

אף אחד לא טוען שהמלחמה הראשונה היא הקובעת את הגבולות הסופיים . בעצמך טענת בדבריך (כפי שידוע בעולם) כיבושי שטחים במלחמת מגן אינם מחייבים החזרי שטחים .

ארץ ישראל בתקופת התורכים והבריטים היתה קרויה פלשתינה .

פלשתינה הם שטחי מדינת ירדן ומדינת ישראל ביחד .

החלטת האו”ם היחידה בנושא חלוקת פלשתינה הם גבולות 47 .

פלשתינה חולקה לשלושה חלקים :
מזרחית לנהר הירדן – מדינת ירדן ,
מערבית לנהר הירדן – אזור ערבי וישראל.

פרצה מלחמת השחרור בה ניסו מדינות הערביות השכנות יחד עם ערביי האיזור להחריב את היישוב היהודי .

בסוף המלחמה ב-48 קמו בשטחי פלשתינה שתי מדינות :
מדינת ישראל .
מדינת ירדן .

מעולם לא היתה דרישה למדינה ערבית נוספת . הפלשתינים ראו עצמם כחלק ממדינת ירדן .

עכשיו ידידיי
אמרו נא לי, האם הבעיה שלנו היא אומות העולם? או שמא הישמעלים שהובסו ובעזרת ה’ יובסו
בכל התמודדות שתהיה בעתיד?

לא.

הבעיה העיקרית של עם ישראל נכון להיום היא בעיית החגבים המסתובבים בינינו, משומנים היטב
מכספי בני עשו ומלכי סעודיה, מנהלים כאן כנופיות סטייל מאפיה סיציליאנית,
שולטים בבתי המשפט, בכוחות האכיפה, ובכל שדרות השלטון.

האם יעלה על הדעת שאתה היהודי הפשטו שקורא עובדות הסטוריות אלו לעיל
תשב מנגד בחיבוק ידים כשחגבים דוגמת אודי ברק, ביבי, מופז, ושאר הבסטונרים
מציגים את מולדתנו כאילו היתה הסחורה שרק הרגע רכשו בשוק הסיטונאי, ומייצגים אותנו
כאילו היינו אותו הצאן טבחה שהובל ברכבות ברחבי אירופה להישרף בכבשנים?

מה ההבדל בין כבשנים המפוזרים בטרבלינקה, אושביץ, ודכאו, לבין גוש דן שהופך
לכבשן אחד גדול עם פצצה אחת?

צריך להעיף את שלטון החגבים הקנוי הזה !!!
צריך שלטון יהודי לעם ישראל !!

עלה נעלה וירשנו אותה !!!

הטעות במחשבה על נצחון גורמת לכולם להפסיד, המשימה אינה – הנצחון. המשימה היא – כיבוש. !

איזהו גיבור? הכובש את יצרו.
ומי לנו גיבור יותר מן היצר?

המשימה הכללית של עם ישראל אינה הניצחון הרגעי בסבב הזה,
האויבים גררו אותנו לזירת אגרוף,
[זה מכוון כי הפרד ומשול מעולם הייתה השיטה הטובה למשול]
עם שופט ופעמון המצלצל כל אימת שהיריב מדמם להפסקת פציעות,
ושוב חוזרים לזירה כדי להכתיר את המנצח.

המרים יד על ישראל דינו אחד.
השמדה טוטאלית.

איי… אנחנו לא ראויים!?!

נכון.
הואיל והכיבוש באמת ניסיון גדול הוא,
אתה צריך להיות כובש על מנת למגר את הרע ולהשליט טוב,
אם כבשת והבאת שחיתות? תחטוף באיזה שלב…וחזק
וכי בכדי נשמעות זעקות “הכיבוש משחית”?

כיבוש נועד להפיץ טוב בעולם,
הנכנע לכיבוש מקבל עליו את תנאיו של הכובש.
ובאם ממשלו של הכובש מביא את הנכבש לטוב אמיתי,
מדוע ימרוד הנכבש בכובש?

איזהו גיבור הכובש את יצרו…
זה שרוב הכובשים השליטו את הרע שלהם?
לכבוש על מנת להשליט את מה?

אם המושכות יינתנו ביד הנכבש (היצר)
הרי שאין ברצון אף אחד להיות נכבש
וינהיג עצמו עם המושכות שניתנו בידו
להיות כובש ולא נכבש.

האמת היא אחת,
לו יצוייר והאמת היא שדה טלפטי יחובר אליה
כל טלפט לפי כישוריו והכשריו.

האמת טובה לכולם, ללא יוצא מהכלל.
והיכן היא הטובה בעולם השקר?

אם הכובש בגבורתו כובש על מנת להשליט
טובת האמת על הנכבש,
אזי טוב לו, וטוב לכולם.

המשימה אינה רק ניצחון בזירה.

המשימה היא לנצח על מנת לכבוש את העולם כולו
כדי להשליט בו אמת.

לא רק על ידי החרב (אע”פ שגם זה נצרך)
אלא בדרכי האמת האחת והיחידה
המגולמת בתורת ישראל שניתנה בהר סיני למשה.
ואמנם בכל מקום בו הלכו ישראל עם משה רבנו
הם נאלצו לנצח ולכבוש על מנת לקיים את השלום עם הרתעה ברורה.

קדושת היהודי שורה בכל העולם כולו,
אחרי אלפי שנות נדודים במרחבי ארעא,
עד שאול תחתיות ומתחתיו,
לכל מקום הגיעה קדושת ישראל על ידי פיזור ישראל בכל קצוות תבל.

שבעים הזאבים שהכבשה כבר בתוך בית בליעתם
תקועה אינה נבלעת ואינה יוצאת,
מטלטלים בין תאוותם לטרוף הטרף וללוק את דמו,
לבין האימה והאמוק השוטף אותם מפחד החנק הסותם
את דרכי נשימתם, וכל זאת מבלי יכולתם לא לבלוע ולא לפלוט.

ויכבד ה’ את לב פרעה.
ומעמיד להם מלך אכזר כהמן.

ומיהו המן?

ברא הקב”ה את הרע על מנת להיטיב,
אולם מרד בו (הבעל דבר) ובימיו של המן רצה למלוך כביכול בכיפה
מה עלה בדעתו? אסלק את ישראל מהעולם ישראל,
וכביכול על ידי סילוק נציגיו, המשמרים את הוראות ההפעלה לבריאה,
יסולק מלכם ב”ה, ללא אפשרות לשלוט בעולמו… [היל”ת]
(קודשא בריך הוא אוריתא וישראל חד הם).

חייל בלע ויקיאנו
וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ, תְּלֻהוּ עָלָיו. י וַיִּתְלוּ, אֶת-הָמָן, עַל-הָעֵץ, אֲשֶׁר-הֵכִין לְמָרְדֳּכָי;
וַחֲמַת הַמֶּלֶךְ, שָׁכָכָה.
אין אזכרת מלך במגילה, אלא הכוונה למלך ברוך הוא, הבורא יתברך שמו.

אין דבר כזה שימרוד הרע עד כדי השמדת הטוב מבלי התערבות הבורא.

תלוהו עליו. דהיינו כאשר חפץ לעשות כך נעשה לו.
ויתרה מזו אף זו – מביטנו יורישנו אל…
לא רק שתלה אותו אלא הפך כוונתו נעשה
שאם כבר התערב הבורא
על מנת לכלות את הרע שזומם לכלות את הטוב,
אזי כבר ישלים הבורא פעולתו,
וכל אשר גזל הרע מהטוב בכל שנות רשעותו,
ישיב הבורא חזרה אל שורשו בקדושה.

וְנַהֲפוֹךְ הוּא, אֲשֶׁר יִשְׁלְטוּ הַיְּהוּדִים הֵמָּה בְּשֹׂנְאֵיהֶם.

וַיָּסַר הַמֶּלֶךְ אֶת-טַבַּעְתּוֹ, אֲשֶׁר הֶעֱבִיר מֵהָמָן, וַיִּתְּנָהּ, לְמָרְדֳּכָי;
וַתָּשֶׂם אֶסְתֵּר אֶת-מָרְדֳּכַי, עַל-בֵּית הָמָן.

הנה כאשר חוט השערה המפריד בין כוחות הסטרא אחרא
לבין צד הקדושה [זה לעומת זה]
נמחק על ידי חיסול הרע, הרי שאין עוד מקום לרע בעולם,
ומיד מקומו הופך להיות מקום הקדושה – מרדכי מקבל את בית המן.
והבן.

ואם הנך סבור שכל האמור מדבר רק על אשר נעשה בימים ההם
עליהם מסופר במגילה?
הרי שכלל מובהק בידינו:
“ואם קראה למפרע לא יצא”.

הכוונה שהודיעו לנו חז”ל שאם קרא בעל הקורא את המגילה
שלא מן הכתוב אלא ע”פ, לא רק שלא יצא ידי חובת קריאה
אלא לא הוציא את השומעים ידי חובה.

ולימדונו רבותינו מחלק הסוד, שהאמור לעניין
“אם קראה למפרע לא יצא”,
שאם חושב אתה שמדובר בסיפור עתיק שהתרחש לפני מאות שנים?
טועה אתה !!

אלא שהסיפור הזה מתרחש בכל דור ודור ובכל רגע ורגע,
בכל מדינה ובכל משפחה וכו’…
ככתוב:
וְהַיָּמִים הָאֵלֶּה נִזְכָּרִים וְנַעֲשִׂים בְּכָל-דּוֹר וָדוֹר, מִשְׁפָּחָה וּמִשְׁפָּחָה,
מְדִינָה וּמְדִינָה, וְעִיר וָעִיר;

ועוד ידובר.

בנתיים נזכור ולא נשכח – יהושוע בין נון > כ ב ש < את הארץ במלחמה,
[כיבוש יריחו הוא המפתח לכיבוש הארץ !!]

ושלמה המלך > כ ב ש < את העולם בחוכמתו.
מי שישתמש כנגדכם בהתרסה שהנכם כובשים –  אמרו לו – אמת דיברת !

המשימה היא לכבוש !!!
כדי לְנָצֵח לַנֵצָח.

כדברי רבי נחמן מברסלב זיע”א :
“ניצחתי ואנצח גמרתי ואגמור”

מרדכי היהודי

ל-ה’ הישועה !!
עלה נעלה וירשנו אותה !!!


בתחתית כן השיגור כיתוב באנגלית, “יריחו”. כניעה או השמדה.

טיל יריחו 1

17:00 – כל העיתונאים והכתבים הזרים הוזמנו למקום כינוס
לשם הודעה דחופה ביותר של דובר ממשלת ישראל.
17:30 – לאחר כינוס ווידוא שכל הכתבים הזרים נמצאים במקום,
נכנס כוח של הימ”מ ומחרים לכולם את מערכות השידור,
העיתונאים נעצרים מעצר מנהלי, ונאסר עליהם לצאת מאולם הכינוס.
18:00 – כל קווי הטלפון במדינה מנותקים לשיחות לחו”ל,
רק קווים צבאיים מסווגים מחוברים.
19:00 – עוצר בכל מדינת ישראל.
אין יוצא ואין בא. הצבא מפטרל בכל הערים המוערבות,
וחוסם את כל כפרי הערבים.
20:30 שעת השיא,  הרייטינג נתון כולו לערוצי החדשות.
בכל בירות המזרח התיכון, נראתה תמונה אחת על מסכי הטלוויזיה.
כוחות הל”א של צהל השתלטו על כל שידורי הטלוויזיה במזרח התיכון,
והאפילו קליטה, דיגיטלית, אנלוגית, וחסמו קשר לשאר מדינות העולם.
טלפונים מבוהלים,
החרידו את המעטים שעדיין לא צפו במרקע, למכשירים.
 
70 אחוזים מאוכלוסיית המזרח התיכון, מרותקת למרקע.
תמונה המחולקת למס` תמונות קטנות, בריבוע מסגרת המסך,

כמס` בירות מדינות הישמעאלים באזור.

 

בתחתית כל תמונה, כיתוב עם שם הבירה והמדינה.
באמצע המרקע, שעון דיגיטאלי, הסופר לאחור.
הספירה החלה ב 20.00 בדיוק, השעון עמד על 24 שעות.
תמונת השעון שקופה, והספרות רצות על רקע כן שיגור אדיר.
 בתחתית כן השיגור כיתוב באנגלית, “יריחו”.
על קו המסגרת התחתון של המסך כתוב:
בעוד…(ספרות רצות בספירה לאחור עם השעון במרכז), ישוגר
טיל זה עם ראש נפץ גרעיני לכל אחת מהבירות בתמונה.
אלא אם כן תצא הודעת כניעה רשמית של גורמי השלטון
בכל מדינה ומדינה.
ראשי המדינות, מלווים בצלמים יטוסו עם כתב הכניעה במסוקים,
ומטוסים שרק הם יורשו לטוס במרחב האווירי של המזרח התיכון.
ולנחות בשדה התעופה בלוד.
מדינה שראשה לא יגיע עם כתב הכניעה עד השעה הידועה
ולא תיצור קשר,

תושמד.


כדי להיות ברורים

כל המוצע כאן הנו אילוסטרציה להמחשה שנכתבה כדי לספק
זווית ראיה שלא נמצאת בתחום ליקוי המאורות.
מה שבטוח שכדי להוציא מכוח אל הפועל מהלכים
שיובילו את בני ישראל אל יעודם ההיסטורי
צריך לפרק כאן את ‘מעשה השטן’ של הנאצים שהקימו את
‘מדינת [רוטשילד] ישראל’
ולהקים סוף סוף את מלכות בית דוד
לבנות את בית המקדש
ולגאול את ישראל.