משיחות השקר לא פוסחת על ברסלב – ”גם בעניין שלי יהיו מפורסמים של שקר”

יש באמתחתי מאמרים רבים
שחלקם הגדול פרסמתי במשך השנים
המתייחסים ל”חסידות ברסלב”
כקהילה,
ולחסידי ברסלב
כפרטים
ולמשנת רבי נחמן מברסלב זצוק”ל
ביחס למבחן התוצאה
כפי שהוא עולה
מהתבוננות בקהילות השונות הבונות את חסידות ברסלב,
ככלל או כפרט.
יכולים לראות כאן תמצית:

בסרטון זה מונחים עיקרים חשובים מאד להבנת עניין ברסלב
תמצית הדברים כתובה גם כאן בבלוג

השורה התחתונה של מאמרים אלו
הסתכמה עבורי בהצהרה
שפרסמתי מספר פעמים לאחר שנשאלתי בנדון
ואני אנסה לפרוט אותה כאן:

הואיל וזכיתי להכיר בעצמי את כל שדרת גדולי חסידי ברסלב
מהדור הקודם
ובראשם ללא כל עוררין
את זקן חסידי ברסלב
הרב רבי לוי יצחק בנדר זצ”ל

וביודעי ובהכירי את השקפתו הצרופה על פרטי פרטיה
באשר שהוא היה
הכוח המניע שהקים עולה של חסידות זו בארץ ישראל
במסירות נפש

ולא אאריך בכך הואיל והמפורסמות אינן צריכות ראיה,
גם אם ימצאו
מסלפים ומזייפים למיניהם אשר בניכליהם
משכתבים פרטי היסטוריה
על מנת להציב להם נכון להיום פלטרפורמות נוחות
לביסוס שקר תרמיתם
המספק להם קרקע נוחה לאגד עליה את שומעי לקחם
באופן שלא היה מקובל בין חסידי ברסלב
בדורות הקודמים.

ובכן,
אני קובע בוודאות גמורה שכל הקהילות המכנות עצמן
בשם “ברסלב”
המאוגדות כ”חסידות” בפני עצמה
עם “רב” בראשן שמנהיג עצמו ב”רבנות”
כמנהג אדמורי”ם
עם משמשים וחצר ושומרים והנהגות שונות של שררה,
הנן כתות שמשתמשות
בתורת רבי נחמן מברסלב בהשאלה
רק על מנת לקיים עצמן כ”חצר” בפני עצמה,
וכקרדום לחפור בו
את משאבי ה”רב” ואנשי חצרו הקרובים אל המלכות,
ואת כולם אני מכניס
לקטגוריה עליה עמד רבי נחמן בעצמו :
“גם בעניין שלי יהיו מפורסמים של שקר”.

מה זה “מפורסמים של שקר”?

כשבאים לפרק את המושג הזה
אם עושים את העבודה נכון
אפשר להבין את כל תחלואי הדור כולם,
ואפשר בקלות לענות על השאלה
הכיצד ימצאו מי שלבושים במדי היצוג
של האלוקים
הם “רבנים” שאמורים להיות
עיני העדה
המובילים את צאן מרעיתם אל מחוזות
הטוהר והקדושה.

ברור לכל מתבונן בעין האמת
שאדם לא מתפרסם כך סתם.
אדם מתפרסם בשל כישרון מיוחד הגלום בו אתו
הוא משתמש באומנות שאין אותה לאחרים,
ולכן על ידי שמכירים בכישרונו
הוא מתפרסם.

בעניין הפרסום עצמו יש לרבי נחמן
תורות שלמות המזהירות
את ירא השמים
מהפרסום ובוודאי מנטילת הנהגה או קבלת התמנות

“המפסידות את הנבואה”

אבל אומר רבי נחמן מברסלב
דווקא יראי השמים
הם אלו המחפשים להתמנות
על מנת להביא את העולם אל תכלית הטוב
שהם חוזים ברוח קודשם

עד כאן הכל בסדר אם כן מה הבעיה?

אלא ,
אומר רבי נחמן שכאשר אדם מקבל על עצמו
“התמנות” והנהגה,
בקלות יכול הוא ליפול ולהיות
“מפורסם של שקר”
הואיל והשררה והכסף והכבוד
הם כוחות חזקים מאד הפועלים
על גדולי עולם
ולא כל אדם
גדול ככל שיהיה מבוטח בפניהם,
ויכול לעמוד בניסיון

אשר על כן,
אמר רבי נחמן את דברו
ועל זה החרה החזיק אחריו
רבי נתן זיע”א תלמידו המובהק
שברח מכל התמנות
אע”פ שעל פיו נשק כל דבר ועניין מענייני חסידות ברסלב בימיו
ולאחר מכן על ידי תלמידו ר’ נחמן מטולשין זיע”א
ואחריו על ידי בנו רבי אברהם בן רבי נחמן זיע”א
ואחריו על ידי רבי לוי יצחק בנדר זצ”ל,
שמעולם לא החזיקו עצמם יותר
מגבאי בית המדרש
וכולי האי ואולי.

משנפטר רבי לוי יצחק זיע”א
שעוד בימיו
התנער מחוצנו של הרב ברלנד והנהגתו
למרות ניסיונם של חסידי הרב ברלנד
לצייר את רבם כאילו היה חביב על הרב לוי יצחק זצ”ל
שזה שקר וכזב ואין בזה טיפת אמת.

וכן לא הסתיר
את מורת רוחו הגדולה מהרב שיק ז”ל
שנאלץ לפרוש בשל כך מבית הכנסת הגדול בירושלים
והלך ויצר לו חסידות בפני עצמה
עם כל הנהגות האדמורות

או אז
הותרה הרצועה
ומה שהיה מוכר כדבוקה אחת של חסידי ברסלב
התפזר במרחב לשלל כתות שהציבו בראשן
בעלי כתרים שניטלו כל אחד
על דעת
שהעדר הסר למשמעתם צבוע בדגליהם ומנהגיהם,
“ככל אשר יורוך”
עם גאוות יחידה ומערכת לחוצה מאד
של כללים
והנהגות שמחייבות את כל מי שהחליט
לקבל על עצמו שררתו
של הטוען לכתר בראש
ממש כבמאפייני כל כת אחרת
שמגיעה לסגידה והערצה עיוורת
שאתה מקבלים כל צוו מלכותי היוצא מלפני המלך
ממש כך ולא אחרת,
כאשר הפרטים בעדר מזינים עצמם כל הזמן
במושא הערצתם
באופן שמאדיר ומעצים כל פרט שולי
לממדים על טבעיים
כאשר האדרה זו מיוחסת לבעל הכתר ההופך לאלוהי
היודע דעת עליון
וכל מעשיו נעשים כשומע מאחורי הפרגוד,
ואם ימצא מאן דהוא
מתוך העדר אשר יהרהר חלילה על אחד מהפרטים
או ישמיע קול ביקורת
לא רק שהוא מושתק בבושת פנים,
אלא הוא מסומן מאותו רגע
ואם  יחזור שוב על תהיותיו
יסולק בסופו של דבר מהעדר
מוכה וחבול אבל וחפוי ראש,
שזה לגמרי לגמרי ההפך הגמור ממשנתו של
רבי נחמן זצוק”ל
שהדגיש את הנהגתו הגדולה ביותר

“התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל”

ולא פרושה של הנהגה זו כדרך קלי העולם
שסוברים שמדובר רק בהליכה בשדה בלילה
לדבר עם הבורא,
אלא מדובר במשהו הרבה יותר עמוק
שהוא בדיוק ההפך הגמור מהנהגת
העדר המטומטם הסומך עצמו
על עז עיוורת הצועדת בראשו עם פעמון חלוד.

אלא בהנהגתו זו
ציווה רבי נחמן לשומעים בקולו
את תמצית סוד משנתו והיא
ללכת עם הכלים שאותם קיבלת מהבורא
באופן פרטי
ולשכלל את הפרט ממנו הנך בנוי
באופן
שתביא את עצמך אל
תיקונך השלם
בגלגול הנוכחי עם מערכת הנהגות וכללים המצויים כולם
ללא יוצא מן הכלל
במשנתו השלמה והמקיפה של רבי נחמן זצוק”ל
אותה קיבלנו
מהדוגמא המובהקת ביותר לסוג האדם שרצה רבי נחמן להבליט
הוא רבי נתן זצ”ל
שהיה בעצמו עילוי עצום בכל חדרי התורה נגלה ונסתר
אולם לא היה מבוטל ממנו כאין וכאפס צנוע וענו בהנהגתו
עד שצעק קבל עם ועולם –

“אני לא הרבי” !!!

ואלו
ה”מפורסמים של שקר”
בעניין רבי נחמן הם לוקחים את המכוון
של רבנו הקדוש,
ושל רבי נתן תלמידו אל הקצה השני לגמרי
בהופכם את שומעי לקחם לעדר מטומטמים
המסוגלים לעבור עברות ממש
על גופי תורה
ולהכשיר עוברי עברות
על כל שלוש החמורות
גזל – גילוי עריות – ושפיכות דמים

כי כך הרב אמר
ואם הרב אמר אזי מי שיהרהר אחריו
מהרהר אחרי הקב”ה בעצמו
ולא זו אף זו
על מנת לבסס את מעמדם הרם
המדמה עצמם
לבורא עצמו
הם מעמידים אחריהם דור של
“ממשיכי דרך”
שרים שהופכים למושלים בעצמם
אלא שכנועים המה ל’אור האלוהי’
שבראשם

וכך הופכים שמים לארץ, וארץ לשמים
והעולם בוקה ומבולקה
ממש כמו  שהוא מצטייר נכון להיום,
בשומענו חדשים לבקרים,
על מעללי “רב ” פלוני ו”מקובל” אלמוני
שנתגלה קלונם ברבים
ונודעו כנואפים ממש
ר”ל
או כרודפי בצע תאבי ממון
ושררה

כל שכן כאשר מדובר
בכאלה שאין להם נגיעה כלל
בתורת ברסלב
שעדיין מצליחה לעדן
במעט
גם את הפושעים הגדולים המשתמשים בה,
וכאלה ישנם בעולמנו אלפים
בעוונות הרבים.

 

כלל הדברים היוצא מדברינו זה בא ללמד
על הנהגתי שלי
אותה אימצתי כבר לפני שנים רבות
כשפרשתי מהשתייכות לקהילה כזו או אחרת
לא רק בחסידות ברסלב
אלא בכלל בעולם החרדי,
בהכירי את תחלואיו הרבים השונים והמשונים
ולמי שעוקב אחר דברי בעקביות
הדברים ידועים ומוכרים.

אלא שדא עקא יש קצה שני לסוגיה,
והוא הנהגת כתות כגון הנ נח, או הסבא הוא המלך,
או דוד הכי טוב וסיעתו


[את דוד דבש אני מכיר כשהיה עוד חסיד ברסלב ירא שמים מרבים
שעוסק בעבודת השם כדרך גוברין יהודאין צדיקים חסידים ואנשי מעשה]

הקצה השני מכיל קבוצות שולים
שלקחו את מה שתארתי לעיל אודות
המפורסמים של שקר
ועדרי המרבק הצועדים בעקבותיהם
והפכו את עניינם לאנרכיה מושלמת
למשהו שמתואר בסיפור החכם והתם ע”י שני החכמים
שהסתובבו בעולם
כדי להוכיח את טעות העולם הסוברים
“שיש מלך”
ומתואר בלשונו הזך של רבנו:

“וּדְבַר הַמֶּלֶךְ הַנַּ”ל נַעֲשָׂה אֶצְלָם לְמָשָׁל
וּבְכָל מָקוֹם שֶׁמָּצְאוּ הָעוֹלָם בְּטָעוּת, לָקְחוּ אֶת הַמֶּלֶךְ לְמָשָׁל.
כְּמוֹ שֶׁזֶּה אֱמֶת, שֶׁיֵּשׁ מֶלֶךְ, כֵּן הַדָּבָר הַזֶּה….”

כאומרם – אין גדולים ואין קטנים כולנו חברים,
שזה הבל ושטות שלא נשמע כדוגמתה
שהופכים העולם להפקר שעל זה אמר רבנו הקדוש:

“הפקרות אין צריכים כלל”

בטח כאשר מדובר בארחי פרחי שקידשו להם
איזה עניינים של שטות

שאף אחד מהדורות הקודמים לא אחז ממנה !
ולא עשה ממנה עניין כלל,
וכל זאת על מנת להכשיר לעצמם דרך
המאפשרת
להם לפרוק את כל הזיותיהם
אותם הם מחשיבים
ל”רצון הצדיק”
המתבטא בגבב מלמולים חסרי פשר
מלווים בפרצי צחוק מטופשים
אותו הם מפרשים
על דעתם הסכלה והמבולבלת
מערבים יום בלילה חושך באור
וכיד הדימיון השולט ברוב דבריהם
מייצרים עיוותים, סילופים, ודרכים
שמי שמעט הכיר את אורחות הדורות הקודמים
ממלא פיו צחוק מהבל שטותם

עוזבים דברי אלקים חיים הם תורות רבנו הקדוש זיע”א
עבור בלבוליו של זקן
שעבר ובטל מן העולם שכל דבריו המצוטטים
הרי הם
דבורי סרק הבל ושטות לעומת באר מיים חיים
תורת רבנו הקדוש ותלמידיו האמיתיים
ובראשם רבי נתן.

כאשר הכת האחרונה אלו אשר
באמת ובתמים
אוחזים בדרך רבי נחמן מברסלב
ממלאים פיהם מים
הן מצד רצונם “לדון לכף זכות”
שעניין זה יצא מזמן מכלל הפרוש הנכון
והפך לעיוות מוסרי חסר טעם
והן מצד חששם המוצדק מחילול השם יתברך
והוצאת שם רע לרבי נחמן מברסלב
והן מצד חלישותם הגדולה בהעדר
מנהיג חזק המורה דרך
כאן ועכשיו

אם כן, היכן מונחת האמת?

האמת נעדרת.

לכן בדיוק ציווה רבנו ורבי נתן לעסוק בספריו
על מנת למצוא אותה,
ונתן לנו הנהגות והנחיות ברורות איך להתקדם
באיסוף פרטי אמת
המונחים כשכל אלוקי המונח
בכל פרט במציאות.

עניין לאסוף טוב המונח בכל דבר
כולל את יראת הכבוד לחכמים אמיתיים
המצויים בדורנו גם כן,
ויש מהם למכביר,
ללגום מהם עצה ותושיה

אלא שלשם כך אין צריך להפוך לשפחה נחרפת
או לעבד עולם נרצע
על מנת לקבל מכבוד האדמו”ר שיעשה לך טובה
אם תרדוף אחריו
חצי עולם ותלחך את כפות רגליו.

כדי להבין סוגיה שאתה מתקשה בהבנתה
כל שאתה צריך זה
למצוא תלמיד חכם שיפשט לך את הדברים
בהבנתו המקיפה ,
ומשם והלאה התמד בלימודך כאשר בכל מקום בו תתקשה,
אני מבטיחך שאם תחפש נכון
אתה תמצא את זה התלמיד חכם שהתשובה לקושייתך נמצאת אצלו.

הנהגה זו של עבודה עצמית,
תוך שימוש בהנהגות הפרטיות המונחות במשנתו
של רבי נחמן הכוללות את הפניה אל ה”צדיק” שבדור,
שיכול להיות כל רגע מישהו אחר שהתשובה שלך מונחת אצלו
ורק ע”י אמונת חכמים תקבלה
בדרך ארץ ובכבוד שאותו חכמים ינחלו,
היא היא ההנהגה הברורה לי
כרצונו של הצדיק עבור הכת האפויה בלבו
היא הכת של בעל התפילה
שהצליח בסופו של דבר לאסוף ולאגוד את כל אנשי המלך
חזרה אל המלך האמת,
ומשם לחדש כל אחד את כוחו בדרך
שיורה מלך אמת זה
כדי לרפא את הבת מלכה, ולהשיבה אל אביה
שמצטער עד עצם הרגע הזה על שנזרק מפיו אותו דיבור,
ולהחזיר למדינה את שמה הראשון כבתחילה,
במהרה בימינו אמן.

דרך ארוכה לבד – רוצה רק אותך !! קצת אחרי אמצע הדרך – דווקא כדי לשמור על האמצע …

כשעליתי מסיני בפינוי ההוא ב 1982
הייתה לי כבר הכרות עמוקה עם בורא העולם
אישית בלעדית.

עבורי – החזרה לציוויליזציה הייתה מהולה משני קטבים
האחד – צער נורא ואיום על שגזלו ממני
את הקשר הישיר והבלתי אמצעי
עם מקור האנרגיה אליו הייתי מחובר
באופן שלא רק הסב לי עונג בלתי יתואר
אלא אף מבלי לדעת ורק בדיעבד הסתבר לי
שכל רגע מהווייתי שם היה
מעל המקום ומעל הזמן לגמרי

עם מעשה נסים בהם יכולתי לדעת בהווה מתמשך
את שלא נודע לאחרים ונדמה בעיניהם
לעתיד שעדיין לא,
לא בגלל רוח הקודש או נבואה
שניתנה לי על ידי התגלות
כי קדושה לא הייתה לי, אלא בגלל
שגם ישות לא הייתה לי
רק זרמתי עם האנרגיה האדירה
שהציפה אותי בנועם עילאי
וכשהגעתי מחוץ לסיני נתכסתה ממני
ועל זה היה צערי גדול.

השני – ציפיתי לפגוש סוף סוף
את נציגיו של הבורא עלי אדמות
הם המה היהודים שומרי התורה כדי לרכוש מהם
דרכים שעל פי הבנתי אז הייתה נחלתם הפרטית.

הואיל ולסיני הגיע כמעט כל סוג של בן אנוש,
פגשתי רבים שונים ומשונים
כאשר ברור שכל אחד מהם – אם הגיע לסיני
עשה זאת בדרכי החיפוש,
אותם חרשתי לאורכם ולרוחבם.

זן, בודהיזם, ונצרות מיסטית,
ואמונות נסתרות של בדואים
בכולם חשתי את הזיוף והסילוף
בחושי העדינים והערניים.

לא בגלל שהייתי קנאי למשהו אחר
חוץ מתחושה חזקה מאד
של כיוונון לדבר אחד ויחיד
שהוביל את דרכי כמצפן נסתר
אמת נקיה טהורה וזכה.

את הריח שלה הכרתי מהיכן שהוא
וחיפשתי בכל מקום לזהות אותו.

אחרי ההיכרות המופלאה שלי
עם בורא העולם בנסיבות בהן
התחלתי לשיר תהילים מתוך ספר קטן
שאמי הכניסה לי לכיס כשהתגייסתי כסגולה כזו
שעוצרת קליעי כדורים מלהגיע עד גופי.

ציפיתי לפגוש סוף סוף
את אלו שעבורי היו נושאי חבילת הדואר הזו
עבורי אלפי שנים.

מיד כשנחתתי , פגשתי חבר שחזר בתשובה
הוא לקח אותי לישיבת חב”ד בצפת
אחרי שלושה ימים הכניסו אותי לראש הישיבה
וסיפרו לו שאני מגלגל את כולם עם
שאלות חזקות שאין להם תשובות…

בשיחה קצרה הסביר לי הרב החשוב
את הזכות הגדולה שנפלה בחלקי
להגיע אל מקור האמת [הוא והחסידות שלו] תוך שהוא מזכיר לי
מקומות ביהדות ששם אמצא פחות אמת…..

יצאתי מחדרו, לא השתהתי אפילו דקה,
ארזתי את התיק שלי ויצאתי לטרמפיאדה.
לקח לי יום שלם , הגעתי בלילה לטאבה,
ישנתי בחניון עם שק שינה, בבוקר לקחתי ג’ריקן מים
ונכנסתי לוואדי לכיוון נחל גישרון.

נשארתי שם כמעט חודש
צרחתי לבדי לקירות הקניון, שאגתי לו לבורא עולם
שאני רוצה רק אותו !!!

אחרי שנרגעתי , הבנתי שאני הולך לעשות
דרך ארוכה לבד..

אחרי שלוש שנים שבהן למדתי את
יסודות היהדות לבד לגמרי
תוך כדי הכרת עולם היהדות על כל מרכיביו,
הגיע אלי חבר עם ספר ליקוטי הלכות
של רבי נתן מברסלב.

מיד כשנחו עיני על הטקסט
הריח הכה בי במלוא עוצמתו
שאלתי מיד היכן לומדים את הספרים הללו?
קיבלתי כתובת והגעתי.

מאז עברו שלושים וחמש שנה.

את ריח הליטאים לא יכולתי לסבול מעולם.
לא את היהודי שבהם.
אני אוהב כל יהודי כמו שהוא.
לא סובל את הכרחת המציאות שלהם,
את קביעת המסמרות
את הגאווה המחליאה שנמרחת
בכל ציוץ מהברותיהם המתנשאות.

גם בכמה חסידויות יש את אותו עניין,
גור למשל, אותו סוג של התנשאות מחליאה
קרה ומנוכרת מלובשת במדי רוחניות
על מנת לנצל את כול כולה לשם גשמיות,
לכן שמם גו”ר ראשי תיבות
ג’שמיות ו’ר’וחניות, קודם גשמיות ואחר כך רוחניות.

אבל אני לא אשב כאן עכשיו לעשות ניתוח
של כל זרמי היהדות
הרעיון מובן.

מאז טאבה אני זורם בדבקות עם אותה צעקה:

אני רוצה רק אותך !!!
לכן קל לי מאד לדעת מי עוד רוצה כמוני [מעטים מאד]
לכן קל לי מאד לחיות לבד מבלי להזדקק לקהילה וכד’.

גם בתוך מה שהתפתח להיות “חסידות ברסלב”
אני מסוגל לצחקק בגיחוך כשיספרו לי כל
מיני בדותות שממציאיהן עוד לא נולדו לעולם
כשהכרתי את חסידי ברסלב של הדורות הקודמים
וקיבלתי מפיות שקיבלו ממש
אחד אחרי השני מכלי ראשון מרבי נחמן ממש.

אפשר לראות את זה במאמרים שכתבתי לאלפים
לאורך הזמן הזה שבו אני מציע את תובונותיי
למי שמעוניין בהן.

למה אני מספר לכם את כל זה?
קודם כל כדי לתעד, עבורי ועבור בני אחרי, את ההווה
על מנת שבעתיד יהיה להם עבר ללמוד ממנו.

ושנית בגלל הכתבה שבקישור.
בסופו של דבר
כולם יכירו וידעו שיש צדיק יסוד עולם
שפעולתו בדורנו היא פעולתו של משה רבנו בדורו.

כולם?
בעצם לא.
רק מי שמחפש אמת בכל מאודו.

הנה הכתבה:

“זעזוע – האידיאולוג של הרב שך הגאון רבי אהרן ישעיהו רוטר
היה היום באומן והתפלל על ציונו של רבי נחמן
שעליו דיבר הרב שך כל דבר אסור

לקח לי הרבה זמן להתאושש להסתכל על התמונות האלו
ולא להאמין את מי אני רואה אצל רבי נחמן מברסלב,
האיש שלפני שלשים שנה ויותר היה זה שסלל את הדרך
שהדריך את הרב שך הוא זה שלימד אותו ‘השקפה’,
בשעתו הוא היה הדובר הרשמי, הוא כתב את המאמרים
וביטא את דעת הרב שך הוא נלחם למען דעות שרישמית
היו של הרב שך אבל מעשית הוא זה שסלל וקבע אותם,
הוא היה אז מן השלישיה שיצגה את הליטאים
מטעם הרב שך בועידת אגודת ישראל,
היו אלו חיים שאול קרליץ אהרן ישעיהו רוטר ונתן זוכובסקי,
ישבתי יחד עמו במרכז אגודת ישראל שם היינו שנינו חברים,
הרב רוטר היה השקפיסט ולמרות שהיה חזון איש’ניק
הוא מצא את הדרך לסלול את קו האמצע בין חזון איש’ניק
להרב שך שלמרות שהתחנף לחזון איש’ניקים על מנת
שיכשירו אותו – הרב שך היה בעייתי מבחינתם בשל עברו –
אבל לא יכל לגמרי לקבל את עמדותיהם מפני שהוא צריך
היה גם את הירושלמים ששם לא כל כך
ששו לקבל את דעת וגישת החזון איש

את הרב אהרן ישעיהו רוטר הכרתי אישית
הוא היה כותב ב’צופר’ שהיה בבעלותי
וביטא שם את דעת הרב שך, כשמנגד כתב אצלי הרב טוביה בלוי
וביטא את דעת חב”ד, בין השניים הלך מכות ממש
כל אחד ביטא גישה ודעה אחרת,
הוויכוח העיקרי שלהם היה בענין ‘מיהו יהודי’ כשר’ טוביה בלוי ביטא
את עמדת הרבי שצריך לתקן ולהחזיר את ה’כהלכה’ לחוק
ואילו ר’ אהרן ישעי’ רוטר טען כי צריך לשנות
לגמרי ולכתוב ‘על פי שולחן ערוך’,
אהבתי ששומעים את כל הצדדים זו היתה מטרת העיתון שלי,
אבל שילמתי על כך מחיר מפני שביום מן הימים
הרב אהרן ישעיהו רוטר קרא לי לביתו בבני ברק
לשיחה וביקש שאני לא יאפשר יותר לר’ טוביה בלוי לכתוב,
ובנוסף בא בטענה על שאני לא מבקר אצל הרב שך לא עולה אליו

אבל על כך מה שהתחולל אז קרא בפוסט אחר,
כאן אני מבקש להתרכז במה שחזיתי היום,
מדובר בהחדרת סכין בחזון איש ובהרב שך,
ששניהם שנאו את ברסלב שנאה עמוקה, דיברו נגד השיטה שלהם,
והרב שך אף דיבר נגד רבי נחמן, ולא רק שדיבר
כשבחורים התעסקו עם שידוכים ומדובר היה
בשידוך שצד הכלה הם ברסלבים הוא אמר
בשום אופן לא לעשות את השידוך

לפני שלשים שנה איש לא היה מאמין
כי אי פעם נראה את הרב אהרן ישעיהו רוטר באומן,
זה היה חלום רחוק מאוד, אבל נראה כי
השתנו הזמנים ומשהו קרה השתנתה
אולי התפיסה האנטי ואם הוא העיז ונכנס
לשם סימן שמשהו עבר עליו,
אולי הוא התייאש מן הליטאים ובכל זאת מאמין היום
שאצל החסידים יש יותר צניעות ואידישקייט

ידעתי כי ר’ אהרן ישעי’ בתחומים מסויימים סבור כי אצל החסידים
יותר חזק במיוחד בעניני צניעות הנשים, אבל שירחיק עד לאומן,
זה בשבילי לא רק הפתעה אלא זעזוע.

http://bshch.blogspot.co.il/2014/08/blog-post_597.html?spref=fb

 

“ממני ועד משיח לא יהיה חדשות”

ובכן אחי ואחיותי היהודים,
אביא לפניכם דברים הכתובים באותיות
האלף בית,
אותם למדתם
והן משמשות אתכם כשפה
לדבר בה.
ולמה אני צריך להגיד לכם דבר זה?
הלא ברור הוא…!
אלא שלפעמים מרוב שהעיניים רגילות לשוטט
בהבלי העולם,
ולרפרף על רבדי האינסטנט,
נרדם השכל
ואזי הדעת אינה מסוגלת לחדור עומק
שכל פשוט המובע
בשפת האם בה הנכם
מדברים…
לכן אזהרתי באה  – הקטע הבא, לא למוחות רופסים בא:

ידועה אימרתו של רבי נחמן מברסלב זצוק”ל:

“ממני ועד משיח לא יהיה חדשות”

מהי ההוראה למעשה בדיבורו הזה של רבי נחמן?
אולי כך:

נכון ואמת ויציב
דבר הצדיק יסוד עולם הכולל את כל
נשמות ישראל

ובהתקשרותם אתו הרי הם מתקשרים
לשורשם בדעת,
וע”י כך יכולים לעבוד ה´ ע”פ רצונו יתברך,
אכן כך.
ומאז שחר התהוות סגולת עמנו,
הורגלנו בכגון דא,

הציר המרכזי של כל קהילה
היה מאז ומתמיד הרב,
מורה ההוראה, מטווה הדרך, ובאמונת חכמים,
עשינו ושמענו.
לאורך הדורות ממשה רבנו
שהנחיל לנו את תורת ה´,

השתכללה השיטה, הדפוסים נקבעו,
כל מאורעות הזמן רק חידדו,
ותיעלו, הפנימו, והטמיעו את אופן
פעולת המערכת,
ועם הכנת הכלים ה”טכנים”,
הועלתה רמת החדירה
לתוך פנימיות התורה, 
והפצת אורה
לתוך “מערכת הכלים”.
תוך כדי הפעולה האמורה, ניתן דגש מיוחד

לאופן השפעת ה”מסר האלקי”
מהמערכת הכללית,
למדרגת הפרט,
כאשר בהשתכללות הפרט,
ממילא יושבח הכלל.
אפשר לעקוב אחר התהליך המתואר הנ”ל,

ממשה רבנו ושרי האלפים, מאות וכו´
עם כל התורה כולה,
שבכתב ובע”פ,
לדור דעה
שלא נכנס לארץ ישראל !לאחר מכן
תורת ארץ ישראל, נביאים, שופטים, מלכות, מקדש,

תנאים, אמוראים, “גילוי” הסוד שבזוהר ע”י רשב”י,

התפרקות הכלל לפרטים בגלות.

במהלך הגלות עצמה התקבצות של פרטים
לקבוצות כלל

ששומרות על קשר רציף המקיים מעין
“גג כללי”
על אף המרחק הפיזי,
ע”י בירור וליבון סוגיות הלכתיות הנובעות
מארועי מקום או זמן.בד בבד עם גיבוש ההלכה הכללית
לכל פרט ופרט
ע”י מרן המחבר, 
והרמ”א
באותו פרק זמן בדיוק,
ללא כל תיאום 

מופיעה תורת הקבלה ע”י
האר”י הקדוש
שמכינה 
ביותר עמקות
את חדירת הפנימיות לכל
פרט ופרט.
החסידות שמופיעה לאחר מכן
ע”י הבעש”ט
משרישה ומצמחת את הפרט
למדרגות חדשות
של התקשרות עבודת הפרט בהתכללות ע”י
פרט כולל
עד כדי יצירת שפע החסידיות המוכר לאחר
תקופת הבעש”ט.
עד הופעת רבנו הקדוש

רבי נחמן מברסלב

שפישט את עבודת הפרט לאופן המוכר לנו היום כ :
“התבודדות היא מעלה גדולה ועליונה מן הכל”.
דהיינו כאומר:
יהודי עבוד את ה´ ישירות !
וממני ועד משיח לא יהיה חידוש – כאומר:
עד שתדע בבירור – שמשיח – הוא משיח
דהיינו
אליהו הנביא מופיע בשם ה’
ומושח אדם 

למלך על ישראל
אומר אני לך
נתתי לך את כל מערכת הכלים הנדרשת לך
לגמור את מסע הדורות, ולהגיע לתכליתך
בזה העולם:
להיות אדם מתוקן העומד מול בוראו
כאשר מסכת חייו
אינה נסמכת ונשענת על מעשה אחרים
כי אם על חלק עצמי בלעדי פרטי
שלך מול בוראך!אכן כך,
כאשר יעשה תיקון הפרט באופן המשובח הזה,

אזי תופיע אותה הנשמה הכוללת את כל הפרטים
במופעה המשובח ביותר –
משיחגואל ראשון- הוא גואל אחרון.
נצחתי ואנצח – גמרתי ואגמור.
וק”ל.

אם כך אומר רבי נחמן מברסלב זיע”א,

אז איך נסביר את שפע ה: “צדיקים”, “חוזים”, “מגלי נסתרות”,
“מקובלים”, “מחלקי תיקונים”, “גאוני תורה”, “גדולי הדור”, וכו´, וכו´,
שכל אחד מהם מתנהג כמו
“משיח צדקנו”

בידיעתו רצון הבורא, והעברתו לקהל מאמיניו….

אם תאמר,
הרי אמרת בעצמך שכך מתנהלת המערכת,

אכן אודה על דבריך,
אך ישנו הבדל מהותי וברור
בין מה שלפני אמירתו רבי נחמן מברסלב

לבין מה שלאחרי אמירתו הנ”ל

ואכן אופן קבלת הדברים על ידך

יושפע על פי מידת
אמונת חכמים
שיש לך

בדברי רבי נחמן מברסלב.

אומר רבי נחמן מברסלב:

ממני ועד משיח לא יהיה חידוש !!!
באמירתו זו סגר רבנו הדלתות לכל הרשימה ד’לעיל !
עכשיו,
דע לך אומר רבי נחמן מברסלב,
התיקון האחרון במסע הדורות
הוא תיקון שלך אישי !
אתה צריך אמנם מדריך
ובוודאי עדיף כמה שיותר תלמיד חכם,
אלא דע והבן,
המושג 
“מנהיג” השייך ל“משיח” צדקנו
ניטל מן הדור לכלל ישראל
ואיננו
הוא יוחזר רק עם התגלותו של
משיח צדקנו בב”א.
גם בקרב ה”מדריכים” עצמם,
הם התלמידי חכמים האמיתיים,

מי שחורג מתפקידו
דהיינו:
להסביר, ולהעביר, עצות, הנהגות, כללים, וכו´,
לבאים ללמוד,
והופך את מעמדו ע”י שימוש בתורה
ממשהו כעין – דוור שליח
המעביר את ה”דואר” לבעליו על מנת שיעשה בו שימוש,
הרי הוא יוצא מגדר התלמיד חכם האמיתי,
ונכנס לקטגוריית:
“מפורסמים של שקר”.
[ראו איזה מכשולות נודעו בקרב חסידי “ברסלב”
תלמידי אליעזר ברלנד,אליעזר שיק, שלום ארוש,
ושאר אלו שלקחו עצמם ל”רבנות” בתוך חסידות ברסלב]אין שום ספק שככל שנתקדם הלאה לנקודת
גילוי האמת,

יגבר השקר עד כדי שליטתו בכיפה בריש גלי,
רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב ידע זאת!
לכן אמר את אמירותיו המיוחדות ביחודן
באופן שלמשך תקופה מסויימת היו מצונזרות
על מנת שלא ללבות את אש המחלוקת
שממילא בערה…
“ממני ועד משיח לא יהיה חידוש”

הכוונה למנהיג לכלל ישראל שיחדש דרך בעבודת ה`
כמנהיג יחידי

ישנם מעטים יחסית שאוחזים בתמצית הדברים….”
עד כאן לשון המאמר המקורי.

נמצאנו למדים מהאמור לעיל,
שאנכי הקטן סובר,

בהסתמך על האי בוצינא קדישא
רבי נחמן מברסלב זיע”א שאמר:
“ממני ועד משיח לא יהיה חידוש”
לא ח”ו,
שאין תלמידי חכמים בדור, לא שאין גדולי תורה,
לא ח”ו שיהודי אינו צריך לעשות לו רב שיפסוק לו הלכה,
לא ולא !אלא טענתי חוזרת ונשנת,
ובדקו אותי היטב היכן שאמרתי מה שאמרתי:

לדורנו אין פוסק הדור ! 

דהיינו, אין אחד שהוא מנהיג לכלל ישראל !

משיח יהיה פוסק הדור של כולנו –
המנהיג האמיתי

אין בדבר זה לפגוע בכבודו של מי שיהיה התלמיד חכם הגדול ביותר בדור !

אני חוזר וטוען,
שבמידה והיו כל גדולי התורה בדורנו
מתכנסים תחת קורת גג אחת,

האוכפת פסיקה בהלכות ציבור,
והדגש הוא על הלכות ציבור
ובכל השאר
נהרא נהרא ופשטיה,
הרי אז לגוף כזה שיש לו
נשיא בראשו
הוא היה פוסק הדור.
גם אם היה נוצר מצב כזה,
מה שלא קורה,
למרות ניסיונות כבירים בנושא,

עדיין, דברי רבי נחמן מברסלב זצוק”ל מהדהדים:

“ממני ועד משיח לא יהיה חידוש”.

כאן השיעור הזה מובא מלשון המאמר: