כבשים אריות או ערב רב טמא שותף לרוצחי הגרזנים המתועבים?

שלושה קטעים חריגים היו לי עם כבשים.
הראשון היה בהאחזות נח”ל כישור, שהייתי ממקימה בזמן שירותי הצבאי.
סבי ע”ה ביקש ממני כמה חודשים לפני פסח
לרכוש טלה מדיר אל אסד הסמוכה. כך עשיתי. זה היה טלה בן שבוע.
הנקתי אותו עם בקבוק מחלב העזים הלבנות
שהיו עיקר הכנסות ההאחזות באותה עת.
את חלבן הייתי מוביל יום יום אל מפעל שטראוס בנהריה של אותם ימים.
הכבש הזה דבק בי באהבת נפש כאילו הייתי אמו ממליטתו.
הרבה יותר מאהבת כלב לבעליו, רצה לישון אתי באותה מיטה,
היה הולך אחרי לכל מקום, והיה ממתין לי ברחבת החניה,
כל פעם שהייתי חוזר מנסיעה. מדהים לחלוטין.
היה מלקק את פני באהבת אין קץ.
כששחטו אותו לכבוד הרגל, בכיתי.
לא יכולתי לטעום מבשרו.

הקטע השני היה בהילולת הבבא סאלי לפני יותר מ 25 שנה.
החברים התכנסו כל אחד ממקומו בארץ למקום שסוכם.
שי דרומי הגיע עם טנדר ועליו הכבש שהבטיח להביא.
כשהחנה את האוטו, כולם התקבצו לראות אותו את הכבש.
חבל עבה קשר את קרניו אל גוף הרכב כי זה היה כבש מגודל וקצת פראי.
שי התיר את החבל מהרכב והחל למשוך את הכבש כדי להורידו מהרכב.
הכבש היה חזק ואימתני, לא זז מילימטר.
אל שי הצטרפו כמה מהחברה והחלו למשוך את החבל הקשור אל הקרניים,
אולם זו הייתה בהמה חזקה במיוחד שלא הסכימה להיכנע בשום פנים ואופן.
הכבש הותיר את החברים אובדי עצות.
כל הזמן הזה התבוננתי בו לתוך העיניים, לכבש.
ראיתי את הנחישות שלו, וידעתי ששום כוח לא יזיז אותו לרדת מהרכב.
ביקשתי את תשומת הלב של החברים, וכשקיבלתי אותה,
הוריתי להם לזוז מהרכב, את קצה החבל לקחתי בידי, ועליתי אל ארגז הטנדר,
הרמתי את אזנו של הכבש, ולחשתי לו כך:
דע לך שקידוש ה’ גדול נזקף לזכותך,
בעבור כבוד הצדיק ר’ ישראל אביחצירא זצוק”ל, לשם כך הביאוך לכאן,
הכל מוכן בהידור מצווה והברכות שיברכו יהיו לתיקון נשמתך,
הרגשתי את הריכוך במשיכת החבל הקשור לו בקרניו,
התרתי את הקשרים ושחררתי אותו מהחבל לגמרי, וכך שוב לחשתי באוזנו,
אתה בא אתי עכשיו לאן שאני מוליכך…
עשיתי צעד לכיוון הירידה מהטנדר והוא אחרי, קפצתי למטה, והוא אחרי,
וכך צעד צעד הובלתי אותו לעינייהם המשתוממות של חברי אל בית השחיטה,
שם הכבש כנוע לגמרי נתן לשוחט לעקוד אותו, והשחיטה עברה חלק,
כמו כשרות בשרו עליה העיד השוחט והבודק הצדיק.

הקטע השלישי היה לאחר שקמתי מפציעתי הקשה.
נסעתי למושב נחלים כדי לרכוש כבש
לסעודת ההודיה הראשונה שערכתי לרגל החלמתי והצלתי המופלאה.
דורון פורר הבעלים של הדיר הראה לי מכלאה ובה 10 טלאים בני שנה
ואמר לי – הנה הם תבחר.
ניגשתי אל גדר המכלאה ואמרתי לו “אתה חושב שאני יודע לבחור?”
השם יבחר, אני רק יכול להציע להם –
וכך פניתי אל הכבשים שעמדו במרחק של 7-8 מטר ממני:
“חברלך” – קראתי להם –
“מי מכם רוצה לעלות על שולחנם של תלמידי חכמים?”
מיד יצא אחד מהם, רץ אלי, ליקק לי את היד,
ועמד תוך שהוא תוקע את עיניו לתוך עיני.
דורון כמעט התעלף, הוא אמר לי זה הכבש הכי טוב שיש לי כאן.
בשמחה העמסנו אותו היישר לביתו של הרב מחפוד בבני ברק
ובחצרו נשחט, נותח, וחולק הכבש שעליו אמר הרב מחפוד הי”ו
כבש כזה חלק מעודי לא שחטתי.
אכלו מבשרו 400 איש מתושבי עמנואל בסעודה הראשונה,
[כמובן היו עוד תוספות של בשר וכהנא וכהנא, אבל כולם זכו לטעום ממנו.]

מה נזכרתי בכבשים הללו היום?
כשחלפה במוחי המחשבה על אברכי משי, לומדי תורה, שמתנפלים עליהם
שני רוצחים ערבים פראי אדם ומכים בהם בגרזנים, ורוצחים אותם נפש,
מבלי שהם יכולים כלל להשיב מלחמה שערה, ולהתגונן, מיד חלפה במוחי
הכנעת הכבשים המוכנים למות על קידוש ה’, ועושים זאת באהבה.
כך נזכרתי בכבשים ההם, ובתחושת הצער שחשתי בכל פעם שנשחטו.

אלא שכאן לא מדובר בכבשים, וגם לא מדובר בשחיטה כשרה,
כאן מדובר ברצח מטורף של בני אדם יקרים שלא עלה בדעתם להזיק אף אחד.
עם כל זאת נזכרתי בכך שאנו עמו וצאן מרעיתו של הבורא,
וזעקתי לפניו – עד מתי עוזך בשבי ותפארתך ביד צר !? עד מתי ?
עד מתי רשעים יעלוזו? ועוד שאגתי:
על מי אתה מלך ?

והדי זעקותי מילאו את כל חלל היקום, וחזרו אלי ריקם, ותוארם היה
“אבל אשמים אנחנו”. כך זה אצל הצאן.
הכבש הוא כבש לעולם. ישחט, יטרף, עד שיגיע זמן,
וגר זאב עם כבש, ואני מוסיף שגם הזאב יהיה נוהג ככבש תמים ורך.
ומיד שמעתי קול מדבר אלי בתוך תוכי ואומר:
“גור אריה יהודה מטרף בני עלית כרע רבץ כאריה וכלביא מי יקימנו”
“בנימין זאב יטרף בבקר יאכל עד ולערב יחלק שלל ”

אז נכון שבנתיים גיבורי ישראל שבויים בשקר נכלוליות הערב רב השולט
ולכן הכבשים נטרפות ללא רחם, אולם לא אלמן ישראל, ולא בנים יתומים אנו
נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, ואל נקמות יופיע לנקום דם עבדיו השפוך
אולם איפה אתה ואת ממקמים את עצמכם בעת הזו?

שהרי ברור לכל מי שדעת בקרבו:
ערב רב זה לא מי שהוא מוצאו בעמים אחרים. לא ולא.
במשפחה אחת ממוצא יהודי יכולים להיות יהודים שומרי תורה ומצוות,
ובני אנוש ממוצא יהודי באותה משפחה שבחרו להם את דרך הערב רב.
כפי שהסברתי בהרבה מהשיעורים שמצויים בערוץ היוטיוב שלי.

ערב רב זה כינוי לכל מי שבחר לעבוד אלוהים אחרים ולא את אלוהי ישראל.
רבי שמעון בר יוחאי מכנה תאוות נשים “אלוהים אחרים”, מבינים את הכיוון?

זה לאו דווקא אלילים עץ ואבן, או שאר יוגה ופולחני גויים.
מדובר בכל דרך המסיתה את היהודי מלעבוד את אלקי ישראל בדרך אבותינו.

אז הנה יש לכם מדד ברור להבין מי הוא ערב רב בעת הזו.
בוודאי כל מי שיוצא נגד התורה, נגד לומדיה, ושומרי מצוותיה
ובעזות נגד אלקי ישראל הוא “ערב רב” גמור.

יש בהם בבני ישראל כבשים דוגמת המסורתיים עם הארץ אשר אולי
לא שומרים קלה כבחמורה, אולם יתגברו כארי וכלביא נגד מקללי ה’ ר”ל,
ויצאו למלחמה נגד הכופר המקלל, אלו וודאי לא ערב רב,
למרות שהם נדמים כגויים ומהלכים בלי ומרגישים עם,
אולם בעת המבחן ימסרו את נפשם לגיא ההריגה על קידוש ה’.
אלו לא ערב רב.

אולם אלו אשר יוצאים במצח אשה זונה וחצופה להשמיד כל חלקה טובה
עם ריח של קדושת ישראל? אלו וודאי מכרו נשמתם לשטן.

אז הנה יש לנו מדד לבחון את המציאות באופן הפשוט ביותר.
אז גם אם תאמרו, אנו לא כבשים שניתן לכל אחד לשחוט בנו כאוות נפשו,
והואיל וזו התדמית של שומרי התורה החרדים, אין אנו רוצים בה,
אז אדרבא, קומו והיו אריות ולביאים להגן על צאן מרעיתו של הבורא,
כך תזכו גם אתם להיות חלק ממסע הנצח של בני ישראל !!

הבחירה בידכם ואף אחד לא יוכל להתחמק ממנה.

היכן אתה ממקם את עצמך אח?
היכן את ממקמת את עצמך אחות?

כבשים מצאן מרעיתו של הבורא המוכנים לשחיטה על קידוש שמו?
אריות המגינים על הצאן הזה?
או שמא מהטורפים הטמאים הינכם?
מה הבחירה שלכם?

מרדכי היהודי

ערב שבת קודש “אמור”
עשרים למטמונים התשפ”ב

ל-ה’ הישועה !!

עלה נעלה וירשנו אותה !!!

אתה בטוח שאתה לא הולך לבחור לעצמך את התליין שיכרוך חבל התלייה על צווארך ?

שלום על ישראל 

אתם חושבים בחירות הא?

ובכן יש לי חדשות בשבילכם

זהו השבוע האחרון בחודש אדר המסיים את חודשי השנה.

מוביל בביטחון גמור אל הראשון בחודשי השנה ניסן חודש הגאולה !

טוב אז תקשיבו – זה לא סתם ככה נבחר התאריך הזה.

גם המן סבר ש”הפיל פור” הוא הגורל [בחירות] ויצא לו תאריך ……

גם אחשווראש חשב שהתאריך “עבר” לכן הכריז על משתה.

אוקצור חברים יקרים תקשיבו

שאלו אותי כמה חברה איך זה אני מעז לצאת נגד “גדולי ישראל”

מכל הזרמים שאומרים שחייבים להצביע ולבחור בבחירות….

“למה מי אני בכלל” ??? 

אלו ששאלו ככה היו עדינים, היו גם הרבה יותר בוטים.

אז אני אגיד לכם מי אני

לי קוראים מרדכי ואני יהודי ללא כל צל של ספק

ולכן אני מרדכי היהודי.

ככזה בחנתי מהרגע הראשון בו עמדתי על דעתי

ועדיין עם שדרוגים ושכלולים של מסננות מעולות

אני בוחן נכון להיום

כל פיסת מידע שמתקבלת אצלי במוחין 

ומסנכרן אותה עם מידע שכבר קיים אצלי במערכת.

כדי להבין יותר טוב, אני אבהיר

אלו שכבר עוקבים אחרי הפרסומים שלי

יודעים שאת ההכרות שלי עם בורא עולם

עשיתי לגמרי לבד ללא עזרתו האדיבה של אף אחד

מ”גדולי המחזירי בתשובה” של הדור

שלהגם מפוזר בכל חור

עשיתי את זה רחוק מבני אדם במדבר תוך התבודדות של כמה שנים

והגעתי לאן שהגעתי עם עצמי הפוגש את בוראי ללא כל אמצעי.

עיקר המפגש העצום שלי אתו היה על פסגת הר גבוה בסיני.

אם את\ה לא מכיר את הסיפור תוכל להתעדכן כאן:
https://shaatat.com/2005/05/01/11/

אבל זה לא העניין שאני מדבר עליו,

זה רק רקע כדי להבין שאני ממש לא מחוייב לאף אחד מאלו גדולי תורה ככל שיהיו

בעניין ההשקפה הנכונה וההתבוננות במציאות מצד ההכרות האישית

הבלתי אמצעית שלי עם מי שהם מתיימרים להגיד לי

שהוא הבורא המשותף של כולנו והם מדברים בשמו.

הם לא היו אתי שם על ההר.

אבל !!! זה לא מה שהבנתי בהתחלת הדרך !!! ממש לא !!!

הגעתי מההר ההוא תוך חיפוש אדיר אחריהם – אחרי גדולי התורה…

רציתי ללגום מהם נופת צוף סודות וקודים של הפעלה

לתורה הנפלאה שהבנתי בכל חושיי שהיא היא מפת הדרכים

היחידה האמיתית והאבסולוטית אותה הצלחתי לקלוט

כ GPS משוכלל ואדיר שיכול להוביל אותי כאן בעולם הזה

בין כל דרכי המבוך המפותל והמבולבל.

לכן מיד כשפינו את סיני ועליתי חזרה אל בני עמי

חיפשתי אותם.

מצאתי.

ותך זמן קצר ברחתי חזרה אל המדבר המצומצם שהותיר לנו ה”שלום”.

מאז ועד היום [כמעט 40 שנה] אני חותר את דרכי לבד בעולם !

זה לא אומר שלא למדתי את פירושיהם לתורה,

זה לא אומר שלא ישבתי בישיבות בהן ישבו גדולי תלמידי חכמים

זה לא אומר שלא נכנסתי כמעט לכל בתי גדולי ישראל של הדור הקודם

והייתה לי היכרות אישית כמעט עם כולם.

זה לא אומר שזלזלתי בהם או בתורתם, ההפך הוא הנכון.

כיבדתי ואני עדיין מכבד, כי אלו ואלו דברי אלוקים חיים

ועד שיתגלה משיח ואליהו הנביא שיתרצו את כל המחלוקות

אין לנו אלא את דיבריהם כי הם “עיני העדה” ואחריהם הולך הצאן,

והם ה”שופט אשר יהיה בימים ההם”.

זה לא אומר שהם לא טועים – תועים – ומטעים.

אבל יחד עם זאת, הואיל ואני לא פוסק הלכות

ואני לא נחשב לגדול תורה שמורה השקפה,

אלא כיהודי פשוט, בניתי לי מערכת שלמה של נתונים

המבוססים על לימוד של שנים שמאפשרת לי לבחון דברים עצמאית,

ממש כמו שלימדו אותי אותם תלמידי חכמים שלמדתי אתם תורה

עוד לפני שהמציאו את הגמרא של שטיינזלץ ובטח לא את השוטנשטיין

[צ’טער, חברים שלא מבינים יצטרכו לגגל או לשאול מי שמבין]

אותי לימדו רבותי, ללמוד גמרא כמו שלמדו אותה לפני 2500 שנה

ורק לאחר שאני מצליח להבין פשט בעצמי ללכת לראות מה אומרים המפרשים. 

כך למדתי תורה עם תלמידי חכמים שנחשבים נכון להיום מגדולי התורה של הדור.

לכן סיגלתי לי את הדרך הזו לכל סוגי הלימודים שלי.

אני קודם כל לומד את הנתונים עם מערכת ההבנה שלי 

נשען על מה שחנן אותי ה’ חכמה ובינה דעת והשכל

ולאחר שאני מגבש מסקנות, אני יוצא לבדוק מה אחרים חושבים.

זו דרך שהלכו בה כל “גדולי ישראל” האמיתיים

זו לא הדרך בה הולכים המפורסמים של שקר המפרכסים זה את זה כדי לשמר לעצמם את המעמד…

לכן, קל לי מאד בטח ובטח לאחר שיש כבר פרספקטיבה גדולה מאד של זמן ומבחנים שכבר נבחנו,

ותוצאות שכבר התהוו ומאמרים שכבר נכתבו – פזורים בהמון מקומות

בהם ההתרעות שלי לגבי מהלכים של “גדולי ישראל” למיניהם ששרטטו דרך

שבזמן אמת צעקתי ללא מורא שהיא דרך לא נכונה !! 

שתוביל את בני ישראל אל עבר פי פחת !!

שזה חזרה על חטאים קודמים של מרגלים למיניהם שהם נשיאי העדה

המחללים שם שמים ומוליכים את העדרים אל תהומות מלאי שכול ואסון.

לא שמעו, “למה מי אתה בכלל”?, “אתה יכול לפעור פה על גדולי ישראל?”

תוצאות?

אחת לאחת.

אוקצור יש קבלות. ומי שיודע יודע.

לא אומר לכם את כל זה כדי להתרברב או כדי להתנשא חלילה

אני אומר לכם את זה כי אנחנו עומדים להיכנס לעידן אחר

עידן שבו אנשים יצטרכו לקחת החלטות במהירות 

ולא תהיה שהות כלל לדעת לאיזה כיוון לפנות ,

ולכן מי שהרגיל את עצמו לסמוך בעיניים עצומות אחר מחלקי נתחי דגים עם רוטב

כשיריים של הצדיק או לחלק כאפות עם מרפקים מחודדים במירוץ אחר שאריות יין

שטיפטפו להן משפמו של איזה אדמו”ר לתוך כוס, או מי שהסכימה דעתו

לנתץ לשבור ולהרוס קירות וספסלים וסטנדרים בתוך היכל בית ה’

כי הרב של הפלג המתנגד מנסה לקחת את סמכויות הרב שלו,

אלו מסוג האנשים שנבלעים באדמה חיים הם וכל עדתם יחד עם קורח וראשי הסנהדראות שלו.

כמה שיותר מאחינו בני ישראל שיצליחו עכשיו כל עוד אפשר

להינצל מסחיפת צונאמי האפיקורסות ומבול הטמטום

אזי זכינו ודיינו רק בזה.

לכן אני אומר עכשיו לאחר ההקדמה הארוכה הזו [שמי שקרא אותה כבר זכה]

מי שרוצה להציל את עצמו ואת בני ביתו שלא יתקרב לבחירות !!!

שלא יצביע ולא יבחר באף אחד מאלו המתעתדים להמשיך את ממשלת הזדון

השולטת בעם הקודש בעת הזו !!!

לבחור מתוך רצון חופשי – לא לבחור !!!

ואני אוכיח את דברי אלו שהם הם דעת התורה הנכונה והאמיתית

כנגד כל אלו המתיימרים להיות בעלי “דעת תורה” שכזו.

אני מביא לכם ציטוט מדוייק [בשמו של בני בכורי נ”י] 

המביא דברי בוצינא קדישא רבי שמעון בר יוחאי זיע”א

מהזוהר הקדוש פרשת פנחס דף רלח עמוד א’

בשם ה”רעיא מהימנא” הוא לא אחר ממשה רבנו זיע”א !!!

אחלק לפסקאות בציטוט דברי הזוהר המקוריים

ואתרגם כל פסקה כך שיוכל להבין גם מי שאינו מבין לשון הזוהר.

אם אתה מחפש אמת אתה תמשיך לקרוא בלי להתעצל.

פסקה ראשונה

אָמַר רַעְיָא מְהֵימָנָא, הֵשִׁיב אֶת חֲמָתִי, מַאי הֵשִׁיב אֶת חֲמָתִי. אֶלָּא ג’ מְמוּנִים דְּגֵיהִנָּם, 

חַד עַל שְׁפִיכוּת דָּמִים, וְחַד עַל גִלוּי עֲרָיוֹת, וְחַד עַל עֲבוֹדָה זָרָה. וְאִינּוּן: מַשְׁחִית, אַף, וְחֵימָה. 

הוּא (חמא דהוה) (ס”א חימה דהוה) טָאס בְּעָלְמָא. אָמַר הֵשִׁיב אֶת חֲמָתִי מֵעַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, 

וְלָא אָמַר מֵעַל הָעָם, דְּאִינּוּן עֵרֶב רַב, דְּאִתְּמַר וַיִּפּוֹל מִן הָעָם בַּיוֹם הַהוּא כִּשְׁלֹשֶׁת אַלְפֵי אִישׁ, 

דְּהָכִי אוֹקִימְנָא וְשָׁאִילּוּ לְבוּצִּינָא קַדִּישָׁא. (ע”כ)

תרגום

אָמַר הָרוֹעֶה הַנֶּאֱמָן, הֵשִׁיב אֶת חֲמָתִי. מַהוּ הֵשִׁיב אֶת חֲמָתִי? 

אֶלָּא שְׁלֹשָׁה מְמֻנִּים שֶׁל הַגֵּיהִנָּם: אֶחָד עַל שְׁפִיכוּת דָּמִים, וְאֶחָד עַל גִּלּוּי עֲרָיוֹת, וְאֶחָד עַל עֲבוֹדָה זָרָה. 

וְהֵם: מַשְׁחִית, אַף, וְחֵמָה. הוּא (ראה שיהו”ה) (חמה שהיה) עָף בָּעוֹלָם. 

אָמַר הֵשִׁיב אֶת חֲמָתִי מֵעַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וְלֹא אָמַר מֵעַל הָעָם, שֶׁהֵם עֵרֶב רַב, 

שֶׁנֶּאֱמַר וַיִּפֹּל מִן הָעָם בַּיּוֹם הַהוּא כִּשְׁלֹשֶׁת אַלְפֵי אִישׁ, שֶׁכָּךְ בֵּאַרְנוּ וְשָׁאֲלוּ לַמְּנוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה (עד כאן).

פירוש מתומצת:

כאשר הכתוב אומר “עם” הכוונה לערב רב ולא לישראל.

פסקה שניה

וּמַה כְּתִיב, קְחוּ מֵאִתְּכֶם תְּרוּמָה לַיְיָ, וְלָא מֵעֵרֶב רַב, דְּלָא אִתְקְרִיאוּ קְהִלָּה וְחִבּוּר,

עַד דְּאִתְעֲבָר מִנְּהוֹן עֵרֶב רַב, כִּבְיָכוֹל בְּזִמְנָא דְּמִתְעָרְבִין בֵּינַיְיהוּ, כְּאִילּוּ לָא הֲווֹ גּוֹי אֶחָד.

וּבְגִין דָּא קְחוּ מֵאִתְּכֶם תְּרוּמָה, וְלָא מִשׁוּתָּפוּ אַחֲרָא, דְּלָא בָּעֵינָא לְשַׁתְּפָא אַחֲרָנִין בֵּינֵי וּבֵינַיְיכוּ.

תרגום

וּמַה כָּתוּב? קְחוּ מֵאִתְּכֶם תְּרוּמָה לַה’, וְלֹא מֵעֵרֶב רַב. שֶׁלֹּא נִקְרָאִים קְהִלָּה וְחִבּוּר עַד שֶׁעָבַר מֵהֶם עֵרֶב רַב. 

כִּבְיָכוֹל בִּזְמַן שֶׁמִּתְעָרְבִים בֵּינֵיהֶם, כְּאִלּוּ לֹא הָיוּ גוֹי אֶחָד. וּמִשּׁוּם זֶה קְחוּ מֵאִתְּכֶם תְּרוּמָה, 

וְלֹא מִשֻּׁתָּפוּת אַחֶרֶת, שֶׁאֵינִי רוֹצֶה לְשַׁתֵּף אֲחֵרִים בֵּינִי וּבֵינֵיכֶם.

פירוש מתומצת:

כל זמן שבני ישראל מחוברים עם הערב רב אינם נקראים “גוי אחד”

והבורא לא מוכן לקבל תרומות מבני ישראל 

וממילא ברור שכל תרומה ל”מוסדות תורה” היא תרומה כזו

כל זמן שבני ישראל מעורבים עם הערב רב

הואיל והקב”ה אינו מוכן להכניס לשותפות בינו לבין בני ישראל “אחרים”.

פסקה שלישית

וְלֹא עוֹד, אֶלָּא כַּד עֵרֶב רַב מְעוּרָבִין אִינּוּן בְּיִשְׂרָאֵל, מַה כְּתִיב (איכה א) הָיוּ צָּרֶיהָ לְרֹאשׁ. 

וְיִשְׂרָאֵל בָּתַר דְּמִתְעַבְּרֵי מִנַּיְיהוּ אִלֵּין מַה כְּתִיב, שְׂאוּ אֶת רֹאשׁ כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. 

וְלָא עוֹד, אֶלָּא דְּאָמַר קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, אֲנָא בָּעֵי לְדַיְּירָא עִמְּכוֹן. הֲדָא הוּא דִּכְתִּיב, 

(שמות כה) וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם.

תרגום

 וְלֹא עוֹד, אֶלָּא כַּאֲשֶׁר עֵרֶב רַב הֵם מְעֹרָבִים בְּיִשְׂרָאֵל, מַה כָּתוּב? (איכה א) הָיוּ צָרֶיהָ לְרֹאשׁ. 

וְיִשְׂרָאֵל, אַחַר שֶׁעוֹבְרִים מֵהֶם אֵלּוּ, מַה כָּתוּב? שְׂאוּ אֶת רֹאשׁ כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. 

וְלֹא עוֹד, אֶלָּא שֶׁאָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, אֲנִי רוֹצֶה לָדוּר עִמָּכֶם. 

זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (שמות כה) וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם.

פירוש מתומצת:

כל זמן שבני ישראל מעורבים עם הערב רב, יהיו הערב רב – הם הראשים והמנהיגים !!! 

אבל מהרגע שבני ישראל נבדלים מהם – מיד מתגלה מנהיגם האמיתי של בני ישראל 

ומיד חוזר הקב”ה ל”דור” עם בני ישראל.

פסקה רביעית

וְלֹא עוֹד, אֶלָּא כַּד בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּגָלוּתָא, עָלַיְיהוּ אִתְּמַר מִי מְעַכֵּב שְׂאוֹר שֶׁבַּעִסָּה, 

וְהָא אוֹקְמוּהָ מָארֵי מַתְנִיתִין, בְּזִמְנָא דְּעֵרֶב רַב אִינּוּן רָאשִׁים עַל יִשְׂרָאֵל, 

כִּבְיָכוֹל כְּאִילּוּ (ס”א עברין שולטני דקודשא בריך הוא), עַבְדִין שׁוּלְטָנוּ בְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא, 

וְיִיעָלוּן בְּמִשְׁפְּטֵי כֹּכָבַיָּא וּמַזָּלֵי. וּבְגִין דָּא צַּוְוחִין וְאַמְרִין, (ישעיה כו) יְיָ אֱלֹהֵינוּ בְּעָלוּנוּ אֲדוֹנִים זוּלָתֶךָ.

תרגום 

וְלֹא עוֹד, אֶלָּא כַּאֲשֶׁר בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בַּגָּלוּת, עֲלֵיהֶם נֶאֱמַר, 

מִי מְעַכֵּב? שְׂאוֹר שֶׁבָּעִסָּה. וַהֲרֵי בֵּאֲרוּהוּ בַּעֲלֵי הַמִּשְׁנָה, בִּזְמַן שֶׁעֵרֶב רַב הֵם רָאשִׁים עַל יִשְׂרָאֵל,

כִּבְיָכוֹל כְּאִלּוּ (מעבירים שלטון של הקדוש ברוך הוא) עוֹשִׂים שִׁלְטוֹן בְּהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, 

וְנִכְנָסִים בְּמִשְׁפְּטֵי כוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת. וּמִשּׁוּם זֶה צוֹעֲקִים וְאוֹמְרִים, (ישעיה כו) 

ה’ אֱלֹהֵינוּ בְּעָלוּנוּ אֲדנִים זוּלָתֶךְ.

פירוש מתומצת:

כל זמן שבני ישראל מעורבים עם הערב רב לא רק שהם נותנים 

את השלטון בבני ישראל לידי הערב רב, אלא אף נותנים בידם 

כביכול שלטון על הקב”ה!

וזאת בשל שלטונם על “גדולי התורה” שהם כביכול מייצגי הקב”ה בעולם, 

ולכן לא יוצאים מהגלות וממשיכים לצעוק על השיעבוד.

עד כאן בציטוט מהזוהר הקדוש .

ובכן מי שיש בו טיפת דעת

מבין באופן הפשוט ביותר את הקשר אל הבחירות שיגיעו השבוע.

אני טוען שמי שהולך לבחור ולהצביע

שיהיה ‘גדול בתורה’ ככל שיהיה הרי הוא שופך דמים, מתעתע, ומעכב גאולת ישראל, 

וכל אסון ודין קשה הנובע מחיבור זה עם הערב רב חל על ראשו ועל אחריותו !! 

וזאת גם אם אין לו שום אינטרס בבחירות אלו ורק “בתמימות” הוא סובר כך בטעות.

כל שכן ובן בנו של קל וחומר אם מדובר באיזה “גדול תורה”

שקרדומו עמו וחופר הוא לו באר מים להשקות את צאנו ממימי הזדון של הערב רב. 

את כל זה אני מציע לכם בחיבה ובאהבה מתוך ידיעה

שחוץ מתפילה עליכם אחי ואחיותי בני ישראל

אין לי אלא רק להציע לכם לשמוע לקול הקורא הזה שלי

ולהצטרף לבני ישראל המקוריים האמיתיים המייחלים לגאולת ישראל השלמה

על ידי גואל בן דוד משיח צדקנו שיתגלה במהרה בימינו ויושיע לישראל .

אל תלכו להצביע ולהשתתף בסעודתו של אותו מלך רשע !!!

מוצאי שבת ויקהל פיקודי,
תחילת חומש ויקרא
התשע”ה לבריאת העולם.

ל-ה’ הישועה

עלה נעלה וירשנו אותה !!!

מרדכי היהודי.