האמת האבסולוטית = דת?

גם אם תמצא אלף מונחים שיסתיימו כולם ב”ציה”,
גרביטציה, אבולוציה, וכו`,
הרי מבטיח אני לך, שאת כולם תמצא סדורים כל אחד במקומו הראוי לו,
במערכת ההפעלה שסופקה לבריאה.

לי באופן אישי, לא מפריע כלום.
בעולמי המסודר, יש הנחיה ברורה:

“סור מרע ועשה טוב”.

הנחיה כללית זו, נפרטת לפרוטי פרוטות,
בפשפוש הפרט במרכיביו.

אם זכה, הרי שבכל הרמות בהן יגיע למצוי,
יתעלה יותר,
ויגיע לתכלית לשמה הוא נברא:
חיבור החומר לרוח.

בתוך תכלית כזו למשל ה”גרבטיציה”
הוא כח הכבידה,
משחקת תפקיד חשוב והוא כח המושך,
שלעומתו יש כח המכריח.
(לא אכנס להסברים עמוקים מפאת קוצר היריעה)
אולם בכללות ובפשטות,
אין “דת”.

לפי שיטת ה”דתות”, לכל גנב מצוי או רוצח
יש “דת” ש”מצווה” אותו.

הנרטיב שהוטמע לקופסיות ההמון כביכול יש “דתות”
קיים בעולם כבר כ2000 שנה ומעלה.

מהרגע שאותו איש החליט לייסד לעצמו
כת חדשה מחוץ ליהדות.

אין דתות בעולם.
יש עובדי אלילים שמשתחווים לפסלים.
ויש המוני בני אדם שהולכו שולל
על ידי בני אנוש שהמציאו שיטה שהצליחה
להפיל ברשתה המוני בני אנוש .

שיטה שהומצאה על מנת לשרת לגיונות רומיים
שכל כוונתם הייתה לגייס המונים
לשאיפות האימפריאליסטיות שלהם.

מאותה סיבה בדיוק הומצא האיסלם.
אין דתות בעולם, וזו לא מלחמת דת.
זו מלחמה על ריבונות ,
שיש בנביעתה גם שנאה אדירה
לאומה שהנחילה לעולם
את האמת האבסולוטית הגלומה בתורת משה,
שנאה למוסר האנושי הגדול הנובע ממנה
אותו הם רוצים להעלים מהעולם,
כך שיתאפשר להם לחיות
ללא מוסר זה כאוות נפשם הבהמית.

אין דתות בעולם, זהו שקר שהאנושות אמצה.

הדת שייכת לגויים.
הם המציאו דתות.

היהודי הוא מופע אותנטי
של התגלמות רצון הבורא בעולמו שברא.

חלק נכבד ממה שבונה יהודי
זה החיבור עם ארץ ישראל.

החיבור בין היהודי לארץ ישראל
במופע התואם את רצון הבורא הוא:
מלכות.
מלך. סנהדרין. עם קודש.

ישנה אמת אבסולוטית אחת.

מי שאוחז בידו את מערכת ההפעלה (עם המדבקה האורגינאלית )
הולך בדרך המלך,
וזוכה לעבור את המסלול שנקבע לו ולהצליח במשימתו.

מי שרוצה להשתמש ב”קוד הפתוח”, או באלטרנטיבות אחרות,
החופש בידו, לעשות כרצונו, התוצאות אליהן יגיע יהיו הישגיו.

אל תקשה לי מ”דוסים”, או דומיהם,
האמור, אמור בכללות לכולם.

האמונה מתחילה במקום בו נגמר השכל.

כאשר חכמי ישראל ניגשים להתמודד עם סוגיה סבוכה,
הם אינם תולים את אי מציאת הפתרון, בכפירה בהימצאות תשובה,
אלא במוגבלותם בשל מגבלות חומר.

האופציה הזו המונחת לפתחם, מאפשרת להם נייחא למוחין
בעת אי מציאת הפתרון, התעמקות חזרה בנקודת האמונה,
ואז בדרך הרוחני המתחבר למעלתו הגבוהה ממנו
יש וימצא הפתרון לקושייתם ששכבה לה ללא פתרון.

אצל המדען, אופציה זו אינה קיימת.
הוא חייב ! למצוא פתרון לקושייתו !

וכאשר לא ימצא הפתרון, הוא יהיה חייב ליישב זאת באופן
שיישב סתירות שיווצרו מעצם אי מציאת הפתרון.
מכאן עד לקיומן של הנחות יסוד משוללות
כל בסיס אמיתי הדרך קצרה.
לכן קביעה מדעית היא אמת מוחלטת עד שתמצא לה פירכה,
ואם יפריכו אמת קבועה זו מיד תתקבל הקביעה החדשה כאמת מוחלטת,
עד שימצא לה פירכה גם כן.
איזה מן שיטה מטומטמת זו?

ולמי אתה מאמין?

מלכות בית דוד – אגדת עם? פולקלור יהודי? איפה אתה ?

באחד מרגעי ההתבוננות
כאשר האותיות פרצו את מחסום החלום
ועברו מימדים מעיבור ללידה
שבהתרחשותה חרתה לנצח את נגיעת התחושה
האישית של הפרט אל הכלל…
ראה ראיתי מגדל בבל,
ועל זה חג ומועד חפוי ראש ואבל,
אך האם על המראה לכעוס ולרגוז,
ואותה לנתץ כקליפת האגוז?
מי פה את הסדר החליף ובלבל,
וקרקור העורב מתנגן ככינור ונבל,
היאך אבדה חכמת חכמיו,
והדור כולו מתבוסס בדמיו?
יתא ולא אחמינא ביקשו מחיי מתים,
שמא בחבלו יאבדו מטמונים,
גם בסוד הגלגול לתועלת הכלל לא נתנה דעתם
לולי הבטחת מסתתר נעלם.
אוי לי ואללי לי, קינה ארעימה,
אשרי העם שככה לו, לתוכי אפנימה,
כך עלה במחשבה תחילה, בשורש האחד
דין ורחמים, ידיעה בחירה, ההכרעה לבד.
דור מסכן ומבולבל, מסוכסך ומפורד,
העבד מנהיג, הכלב אריה, הכבש נטרף ואבד,
צועקים אין יאוש, וטובעים במרה,
השפע נשפך ברחובות, אך בכל מארה.
אני מת לכל זה, וחי רק אותך,
גם אם גדל עווני, וחטאי בחיקי,
לב נשבר ונדכה, אזבח בחצות היכלך,
חתירה שחתרת, ידך שהושטת, תהא מרגועי.
גם אם במיימי תורתך ייסרוני
אברהם אוהבך מיחדני
יצליפו חיצי חידודין, בשם ארזים
עצי עקידה לי משמרים.
תפארת בנים אבותם, יעקב ישראל,
שכם ודינה, תמר יהודה,
מיעוט רבים שניים, מאחד משיחיי,

במי ל- ה` אליי.

הדישדוש בבוץ, מתאים לצפרדעים מקרקרות.
אותי לימדו בתור לוחם יהודי,
להקטין ככל האפשר
את מהירות התגובה מרגע טראומה,
עד להחלצות ממנה.
ובאותו מרווח קטן,
להשתדל שתגובות הפולס האינסטקטיביות,
יהיו מלאות ככל האפשר בלווי שכלתני
של עיבוד נתונים.
בכיינות, ומשיכת כתפיים,
מאפיינים ילדים סבוניים מפונקים.
צריך לשנס עכשיו מתניים !
כל יראי השם !
להפסיק להיות חזירים לוטשי טלפיים כשרות.
צריך להיות גוברין יהודאין !!!
לחזק את השורות של כולם !!!
לזרוק לעזאזל את הכינויים:
“חרדים”, “מיזרוחניקים”, “מסורתיים”,
ושאר ירקות !!
צריך לאגד את כל מי שבשם ישראל
הוא כולל
את קיום תורת ישראל כפשוטה,
זו התורה שניתנה למשה בהר סיני,
שבת, טהרה, תפילה, אמונה, יראת שמים.
צריך להקים בית דין אחד שיכלול את כל גדולי התורה של דורנו,
שיפסוק הלכה אחת בהלכות ציבור,
לכלל עם ישראל.
בית דין, שכל בתי הדינין ברחבי העולם היהודי,
יהיו כפופים אליו.
(עוד אכתוב על כך כאן)
צריך לברר מתוך אלו שידוע עליהם בוודאות
שהם מזרע דוד המלך,
איש בעל שיעור קומה,
הן בתורה, והן בעיניני דיומא,
ולמנותו לנשיא הגולה החונה בארץ ישראל,
ומצפה לכינון מלכות דוד.
ע”י מהלכים אלו, יתקבצו היהודים תחת קורת גג אחת.
וממילא כשזה קם,
זה נופל,
וד”ל.
זכיתי לצווח ככרוכיה, כבר לפני כ- 15 שנה,
כשנחשבתי “מטורלל” גדול,
 שצריך להקים סנהדרין,
מעל כל במה ופורום,
מעל גלי האתר !
היה מי ששמע !
אחרי עשור שנים,
זכיתי לחוות בהתרגשות
 את אשר עדיין נחשב למעשה “מטורללים” –
הקמת הסנהדרין.
אבל זה קרה.

אמנם זה לא המהלך שאני מתאר לעיל,
ואמנם גם מהלך 
זה נשלט
ע”י בעלי אינטרסים מובהקים,
שמנצלים את הכמיהה של היהודי
לתועלתם האישית,
אולם למרות זאת המהלך המתואר לעיל,  
כבר הרבה יותר מגובש ומתאים למציאות,
ונשמע פחות “מטורלל”.
כשם שראינו את זה קורה,
עוד נראה את זה קורה.
ואז, נגיע למהלך ה”מטורלל” ביותר…..
מלכות בית דוד, והקמת בית מקדשו של העם היהודי.
בב”א.
להתבכיין, אפשר עוד 2000 שנה.

הנוכל מתחיל בהצגת השקר כאמת, ומסיים בהוקעת האמת כשקר.

רק עם הגיע תור הקצינים המתוכנתים לטעום את מנעמי המטכ”ל,
ידענו את מנטרת השלום בהקיפה הנוכחי.
מאז ומעולם הוכרעו מלחמות
ע”י ניצחון צד אחד על משנהו,
וניצחון פרושו,
השמדת יכולת האוייב פשוטו כמשמעו,
דהיינו אם השמדת יכולתו
פירושה השמדתו הפיזית של האוייב הקם להורגך
הרי שזאת יש לעשות.
אין דבר כזה  “חפים מפשע” או “לא מעורבים”
במלחמה כל האומה העומדת מולך למלחמה היא האויב.
אלה שה”צדקנות” המטורפת
של ממציאי המוסר החדש של העת הזו,
גורסת שבאוייב יש חפים מפשע לא מעורבים,
ועל כן נאלץ לספוג קורבנות כואבים מהם בנפש ודם,
ע”מ שלא לפגוע בחפים מפשע מקרב האוייב.

אין שקר גדול מזה.

האבסורד שבחיבוקים בין אולמרט ועאבס,
באותו פרק זמן בו נורים קסאמים על דרום ישראל
היא אבן בוחן אתה אפשר להבין את גודל הכאוס המנטלי
עם אובדן אמות המידה הנכונות
הגורם לתבוסה טוטאלית בכל התחומים.

כשיש אוייב ויוצאים למלחמה
אזי אין שבים משדה הקרב
עד למיגורו המוחלט של האוייב.

כך ינקתי מבני משפחתי שהיו ועדיין
גם היום לוחמים עזי נפש,
כך למדתי בצעירותי, כאשר הייתי חייל,
כך אני מבין גם היום.
כל הקשקושים על השמדת עם
ועוד סופרלטיבים
הלקוחים ממעשה הנאצים וכו`,
הרי הם פרופוגנדה מוטמעת במוחות רופסים
של מלחכי פנכה נרצעים.
מה עוד שיש בדורנו זה
אג’נדה מטורפת של בני בליעל
שמגמתם המוצהרת היא לעקר את
המחשבה העצמאית
מ”בני אדם קטנים” שצריכים להפקיד זכויותיהם האזרחיות
בידי ממשלה גלובלית אחת שתרכז מדיניות….. 


מציאות קיסר עולמי זה לא המצאת הדור שלנו,
ה”מוסר הכפוי” הזה היה כאן תמיד בסביבה.
החריב את ביתנו, שרף את היכלנו, והגלנו מארצנו.

צריך להכיר ולהבין שלמרות שרבי יוחנן הודיענו
שמוסרו של רבי זכריה בן אבקולס
הוא שגרם בסופו של דבר לשינויי גרסאות בתורה
הואיל
והתפזרו רבותינו בפזורת הגלות,
באופן שלא ידעו אחד מהשני,
וכך נפסקו הלכות,והוכרעו סוגיות
כאשר לעיתים לא דבריו של זה, כדבריו של זה,
וכל זאת בשל רצונו של רבי זכריה בן אבקולס
שלא לגרום לשינוי בתורה.
ממש הפוך על הפוך
הדברים מצריכים לימוד ]
כדי להבין זאת יותר
אביא את סיפור המעשה בקצרה,
מה גם שהוא קשור מאד לימי בין המצרים, 
בהם מציינים עם היהודים מבני ישראל,
את חורבן ביתנו תרתי משמע:
“הגמרא מספרת
על בר קמצא, שהביא למקדש עגל
ששלח בידו הקיסר להקריב במקדש
אלא שבדרך הטיל בו בר קמצא מום,
כדי לפסלו להקרבה,
ו”לסבך” בכך את חכמי ישראל.
רצו חכמים להקריב את העגל,
בגלל הסכנה שנשקפה לתושבי יהודה
אם ישמע הקיסר שסרבו להקריב את הקרבן ששלח
הואיל והלכה היא
לא מקריבין בעלי מומין על המזבח
אבל
רבי זכריה בן אבקולס אינו מרשה להקריב את העגל.
ורבי זכריה בן אבקלוס הוא
המתיר או אוסר בדור.

למה? “שמא יאמרו בעלי מומין קרבין לגבי מזבח” (גיטין נו, א).
רצו חכמים להרוג את בר קמצא מדין רודף,
שלא ילך וילשין לקיסר,
וגם לזאת רבי זכריה בן אבקולס אינו מסכים
שמא יאמרו שלא בגלל ‘דין רודף’ הרגו אותו,
אלא מפני שהטיל מום בקדשים,
ו
ילמדו מזה בטעות
שהמטיל מום בקדשים נהרג.
כיון שלא הרגו את בר קמצא – הלך בר קמצא והלשין לקיסר,
וגרם למלחמה שבסופו של דבר
הביאה לחורבן בית המקדש,
ולכל הצרות שעברו על עם ישראל
במשך אלפי שנות גלותנו,
בימי הצלבנים, בימי האינקויזיציה,
בימי השואה ובכל התקופות.
מה היה החשבון של ר` זכריה בן אבקולס?
וכי לא ידע שצפויה מלחמה עם הרומאים
אם יעליבו את הקיסר?
וכי לא ידע שפיקוח נפש דוחה את האיסור
להקריב בעל מום על המזבח?
הרי ודאי ידע שפיקוח נפש דוחה
את הלאו שלא להקריב בעל מום.
מדוע א”כ התנגד להקרבה?
התשובה היא, וזו אכן הייתה תשובתו של רבי זכריה
שאמנם מותר לעבור על לאו,
ואפילו על הרבה לאוים, בשביל פיקוח נפש,
ואפילו לחלל שבת ויום הכפורים מותר בשביל פקוח נפש,
אבל במה דברים אמורים?
הדברים אמורים, כאשר מדובר
על דחייה זמנית של דין מדיני התורה כגון:
חילול שבת לצורך פיקוח נפש.
באופן זה מותר לעבור כמעט על כל התורה כולה בשביל פיקוח נפש.
אבל כאשר אין מדובר על דחייה זמנית של דין מדיני התורה,
אלא יש חשש לשינוי התורה – כאן אין עוד היתר של פקוח נפש
(כפי שהוכיח ה”ים של שלמה” על מס` ב”ק לח, א).
אם ילמדו דין לא נכון,
ותצא הלכה לדורות,
שבית דינו של רבי זכריה בן אבקולס
פסק שבעלי מומים קרבים על המזבח,
זהו שינוי התורה,
ושינוי התורה – אינו נדחה מפני פיקוח נפש.
זו הייתה סברתו של רבי זכריה בן אבקולס.
סברה חזקה מתוקף היות רבי זכריה בן אבקלוס
לפוסק שבני דורו ישמעו לפסיקתו ויסורו למשמעתו.
ועל סברה חזקה זו אומר רבי יוחנן בגמרא,
ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו,
ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו
“.
כי ההכרעה כר` זכריה באותו הזמן
הביאה בסופו של דבר
בדיוק את הדבר לו חשש ר` זכריה לכתחילה:
שכחת התורה הנוראה שגרמה הגלות
עד כדי שינוייה במקרים מסויימים.
והרבה יותר גרוע מכך – החריבה את בית המקדש
ושלחה את בני ישראל לגלות
תוצאה שהסבה לבני ישראל
נזקים עצומים לאורך דורות.
עכשיו?
מצחיקה ההשוואה בכלל לחשוב
מי מהנערים המנוערים האלו המכריעים כאן
את גורלו של עם ישראל יוכל להשתוות
לציפורן אצבע רגלו הקטנה של ר` זכריה.
ויותר מכך בהרבה
אם תתבוננו בכותרת הפוסט הזה תבינו תורף כוונתי
‘הנוכל מתחיל בהצגת השקר כאמת, ומסיים בהוקעת האמת כשקר?’

 עצם נקיטת העמדה הזו בשם ‘מוסר’
על ידי מי מאלו שמוסר לשמו
כפי המובא במקור האוטנתי שהנחיל מוסר לכלל האנושות
הוא תורת משה
רחוק מהם כמטחווי קשת
בין אם הם מדברים על חפי פשע בקרב האוייב
בין אם הם מדברים על “זכויות אדם”
או אפילו על גבולות ארץ ישראל
הרי ברור לכל בר דעת שמוסרם הוא שקרי, מזוייף, ולא אמיתי.
שהגם כאשר יש לזה סימוכין ממקור הכי מוסרי שיכול להיות,
אחד מגדולי חכמי ישראל
פוסק דור
בימים שבית המקדש מונח על תילו

עדיין, יש אמת,
ויש 
אמת לאמיתה.
וביניהם יש
חורבן או תקומה.
לא פחות ולא יותר.
סיכום:
אכן, טוב היה מצבנו אם כל ישראל יושבים על אדמתם
עובדי השם  מקיימי מצוות קלה כבחמורה,
כולם חוזרים בתשובה מאהבה.
מוסרנו היה כאומה טהורה השואפת להתעלות ולהגיע
אל היעוד המשובח שנכון לנו מהבטחת הבורא.
בוודאי אז יכון שלום בארץ ואין מחריד.
הואיל והמצב כפי שהוא,
נידון הוא כפי שהוא.
את אוייבי ישראל יש להכריע.
אי אפשר לעשות עמם שלום, אלא אם יוכרעו הכרעה ברורה.
כדי להכריעם הכרעה ברורה צריך להרוס להשמיד ולהרוג בהם עד חורמה.
יש לצבא הישראלי הנוכחי את האמצעים לעשות זאת.
אם בשלב הזה יכנסו שיקולי “מוסר” מזוייף כלשהם,
יכריעו האוייבים אותנו.

אין לך מוסר גבוה מזה,
כאשר אתה הורג את מי שרוצה להרוג אותך.

מלך לישראל עכשיו ! את מדינת ישראל בפורמט כת השטן צריך לפרק.

המלכות
ראשית יש להבדיל בין המושג שלטון וממשל
למושג מלכות בו אנו עסוקים.
השפעת השלטון והממשל נובעת מהתאגדות מספר פרטים
והיכולת שניתנה לפרטים אלו
להשליט סדר ולקבוע את חיי הפרט\אזרח
מכוח שלטונם שניתן בידם
על מנת לתת שרות לאזרחיו ע”י מערכת חוקים
שקובעת התאגדות זו של פרטים כדי
להעמיד את סדר החיים הציבורי הכלכלי והחברתי,
להשפיע על האופן שבו יסדרו הפרטים \ האזרחים
את אורח חייהם התקין והפשוט.
 לא כן היא המלכות, תפקידה ומהותה שונה בתכלית.
בכמה מקומות נזכרת המלכות כגורם מאחד,
דהיינו המלך והמלכות הם נקודת האחדות של העם:
רבי חנינא סגן הכהנים אומר: הוי מתפלל בשלומה של מלכות
שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו. אבות ג, ב
בפשטות ניתן להסביר שהשלטון הקובע בכוחו את סדרי החיים
מונע את האנרכיה, ולא נותן לאי הסדר ולתוהו ובוהו לשלוט,
בזה כוחו של הממשל, ולכן יש להתפלל לשלומה של כל מלכות,
שבעצם היותה שלטון היא משליטה סדר.
לפי זה, לו יצוייר שתקום אומה שכל אנשיה צדיקים וחסידים,
לא תצטרך האומה למנהיג ולשלטון, שגם בלא מלך
לא יבלעו חיים איש את רעהו. אולם המהר”ל מוסיף לכך צד פנימי יותר:
…ועל זה אמר בכאן כיון שכל אדם הוא כל העולם,
עד שמצד העולם היה די לעולם באדם יחידי ואין צריך לזולתו,
ולפיכך אם לא היה מורא מלכות, כי המלך הוא מקשר ומאחד הכלל
כי זהו ענין המלך שהוא מקשר ומאחד הכלל כי מפני שגוזר טבע העולם
שיהיה האדם יחידי בעולם, אם אין מוראו של מלכות איש את רעהו חיים בלעו…
שאלמלא מורא מלכות שהוא מקשר האנשים הפרטים עד שהם מתחברים,
ואם לא היה זה, כל אחד בולע את רעהו חיים…” [דרך חיים שם]
 
המלכות לא באה להגן על האנשים מפני אי הסדר
כשאין ממשל מסודר,
המלכות היא חלק מעצם הסדר האלוקי האולטימטיבי.
פרטי הכוחות המצויים בבני האדם רבים ומגוונים,
ולכל כח וכח שליחות וצורך לצאת אל הפועל בשלמות.
כל כח וכח בצדק רוצה להופיע בכל מילואו, אולם בלא סדר והנהגה,
כל כח יכבוש את כל היש ולא יתן מקום לכוחות הנוספים
והמשלימים את הצורך הכללי של העולם.
לכן יש מלכות,
מלכות היא הכח המאחד,
לא אחדות של פשרה או של ויתור,
 אחדות הרמונית המעמידה כל כח וכח על מעמדו ומקומו
הראוי לו באמת 
מצד עצמו,
ומעמידה את כל הכוחות באופן שיחד הם מעמידים עולם מלא.
מלכות לא קמה בדיעבד כדי למנוע אי סדרים,
מלכות היא היכולת האידאלית 
לתת לכל כח וכח את תפקידו.
כך מסביר המהר”ל גם את האיסור על המלך להרבות לו נשים

ולהרבות כסף זהב וסוסים.
דע כי מה שהוזהר המלך במצות לא ירבה, כי נקרא המלך אחד,
וכל אשר הוא ריבוי נאסר לו.
ובשלושה דברים יוצא המלך ממה שהוא נקרא אחד,
על ידי סוסים הרבה וע”י כסף וזהב הרבה וע”י נשים הרבה.
לכך כתיב בכל אחד מאלו שלושה לא ירבה.
והדברים האלו ידועים למביני מדע למה הוזהר המלך
על אלו ובאלה לא יצא מעניין המלכות שהוא אחד. ח”א סנהדרין כ”א ע”א .
המלך ככוח המאחד הפנימי,
המעמיד את סדר האומה מצד אחדותה,
לא יכול לשמש ככוח מפריד
ולכן כל מה שתלוי בריבוי
שהוא יציאה 
מנקודת האחדות
אסור למלך.
כך היא מלכות דארעא וכך היא מלכות דרקיע,
סדר העמדת הכוחות העולמיים כולם על כל רבבות פרטיהם ותוצאותיהם,
לתת לכל כח וכח את תפקידו זוהי המלכות האלוקית,
כך היא מופיעה בארץ.
 
“מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא” (ברכות נח ע”א),
מלכותא דארעא מביאה לידי מעמד ביטוי ומשמעות,
את היחיד בתוך האומה,
המלך מעמיד אל נכון את השבט, הקהילה, ואת היחיד.
 מלכותא דרקיעא מביאה לידי ביטוי
את פרטי כללות המציאות 
בכללותה ובפרטיה,
מלכותא דרקיעא מעניקה חיים, ייעוד ומגמה,
במכלול כל ההויה כולה, זוהי משמעותה של מלכות,
וגם בזה מלכותא דרקיעא ומלכותא דארעא,
על כל ההבדל שבהן,
דומות.
אולם ישנו צד נוסף הצריך התבוננות וקשור בעצם מושג המלכות:
לכל כח וכח בפרטי החיים ישנה מציאות עצמאית,
כל פרט מביא לידי ביטוי תכונה מסוימת המיוחדת דוקא לו,
והיא תצא אל הפועל בצביון המיוחד שלו.
לעיתים צריך כל פרט לצאת למלחמה כדי להבליט את הייחוד שלו,
“צריך כל פרט להיות מתבלט במהותו היחידה, ולזה צריך הוא לכח מעכב,
לכח מתנגד המדגיש את פרטיות הכח העומד זולת עצמיות פרטיותו.
וזהו יסוד השנאה שבונה את העולם”.
אולם אין הדבר כך כשאנו עוסקים במלכות.
בכל מלכות מאציל המלך מסמכותו לכמה שרים וממונים
לכל שר תפקיד משלו,
והוא ממונה ואחראי על נושא אחד, עליו הוא מופקד,
אותו יביא לידי ביצוע והשלמה,
אבל המלך מצווה שלא לעשות מלאכה לפני נתיניו
הואיל ואמנם 
הכל נובע מכוחו, וכל יכולתם של שרי מלכותו
להביא לידי ביצוע את מכלול תפקידיהם
תלויה אך ורק בנאמנותם להכרעתו בכל תחומי פעולתם,
וכל סמכותם לפעול מגיעה מצד רצונו היוצא מכוח אל הפועל
אשר על כן הוא עצמו מצווה שלא יפעל בפועל דבר
אלא לפקח על דרכי הוצאת רצונו מכוח אל הפועל.
 חז”ל נתנו לכך ביטוי בעצם מהות מושג המלכות
מלכות לית לה מגרמא כלום
תרגום
המלכות אין לה מעצמה כלום.
דייהנו המלך כפרט כולל
שאין לו מעצמו סמכות אלא זו הסמכות אותה הפקידו בידו אלו שהמליכו אותו.
ולמרות שכביכול הדברים עמוקים
קל להבין
לכל אדם בהיותו נברא יחידי בעולם כפי שהזכרנו לעיל
יש בחינת מלכות
יש המולך בביתו, יש בשכונתו, יש בעירו, וכו’.
כאשר כל הפרטים מפקידים בידי פרט אחד מהם
את כל בחינת המלכות שבידם
הרי שאותו פרט הגם שאין לו מעצמו אלא בחינת המלכות של הפרט
הרי שמעצם הפקדת כל חלקי המלכות של כלל הפרטים
הרי נעשה הוא מלך על כל הפרטים.
אנו בני ישראל מצווים על פי תורת משה למנות לנו מלך
למלך זה יש איפיונים ברורים על מנת שמלכותו
תיכון על פי חוקי התורה על מנת לגלם את היעוד ההיסטורי
של בני ישראל על פי הפורמט המובא בדברי נביאי וחכמי ישראל
כמפורט להלן

מינוי מלך לישראל.

משנה תורה להרמב”ם ספר שופטים הלכות מלכים ומלחמות

הלכות מלכים ומלחמות פרק א
א. שלוש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ
למנות להם מלך שנאמר
“שום תשים עליך מלך” (דברים יז,טו),
ולהכרית זרעו של עמלק שנאמר “תמחה את זכר עמלק” (דברים כה,יט),
ולבנות להם בית הבחירה שנאמר “לשכנו תדרשו, ובאת שמה” (דברים יב,ה).
 
ב. מינוי מלך קודם למלחמת עמלק, שנאמר
“אותי שלח ה` למשוחך למלך . . .
ועתה לך והכית את עמלק” (ראה שמואל א טו,א-ג).
והכרתת זרע עמלק קודמת
לבניין הבית, שנאמר
“ויהי, כי ישב המלך בביתו;
וה` הניח לו מסביב, מכל אויביו.
ויאמר המלך,
 אל נתן הנביא, ראה . . . אנוכי יושב בבית ארזים . . .” (שמואל ב ז,א-ב).
ג. מאחר שהקמת המלך מצוה,
למה לא רצה הקדוש ברוך הוא 
כששאלו מלך משמואל?
לפי ששאלו בתרעומת, ולא שאלו לקיים המצוה,
אלא מפני שקצו בשמואל הנביא, שנאמר
“כי לא אותך מאסו, כי אותי מאסו” (שמואל א ח,ז).
לפני כ-   15 שנים זומנתי לתוכנית פופוליטיקה עם דן מרגלית
לדיון באפשרות להמליך מלך מבית דוד בישראל. 
זומנתי בעקבות תנועה שהקמתי יחד עם כמה ידידים
ביניהם עיתונאים מפורסמים, ואנשי רוח, התנועה 
שמשה פלטפורמה להרצת רעיון הסנהדרין, והמלכת מלך מבית דוד.
 
אז נשאלתי איך למעשה אפשר להגיע למציאות כזו עם
קונסטלצית השלטון העכשוית.
עניתי אז ואני עונה גם עכשיו :
ברחבי העולם כמו בארץ ישראל,
ישנם יהודים שידוע בוודאות
שהם זרע דוד המלך !
יש כאלה שיש להם מגילות יוחסין בן אחר בן.
 
הדרך פשוטה ולא מסובכת בתנאי שכל הפרטים
הבונים את חברת בני ישראל נכון להיום
מגיעים לדעה אחת ומסכימים על דרך אחת
דעה אחת = מקבלים עול מלכות שמים
דרך אחת = הולכים בדרך תורת משה.

איי, איך עושים דבר שכזה בדורות אלו ששלטון כת השטן
לא רק שעקר את יהדותו אלא אף הפך דורות רבים לשונאי ישראל ותורת משה
ולא זו אף זו כל שדרות השלטון מופקדים בידי
אנשי כת השטן המשליטים ואוכפים דרכי תרבותם הקלוקלת
על עם הקודש
שזהו פשע לא רק נגד בני ישראל
אלא נגד כלל האנושות. וד”ל.משנתי מוכרת וידועה ופזורה ושזורה במאות מאמרים
הקלטות של שידורי רדיו וטלוויזיה, ושיעורי וידאו ביוטיוב.
מרגע שקיבלה את המלכות מידי אחיה ינאי המלך
הצליחה שלוציון המלכה לנקות את כל ארץ ישראל
מבמות העבודה זרה [תרבות החטאים]
תוך 9 שנים בלבד !!
בכוח מלכותה החכמה ובצו המלכות הנתון בידה
השיבה שלומציון המלכה תוך חישוב מסלול מחדש לכלל ישראל
את האומה כולה אל יעודה
והשקט והשלום היו מנת חלקם של בני דורה
מתוך שגשוג ורווחה.

ברור לי שמהלך שכזה מחייב את כינוסם של בני ישראל
לדעה והסכמה אחת
שזו עבודתו של מרדכי היהודי כפי שציותה אותו אסתר
לך כנוס את כל היהודים.
אלא ששאלת השאלות היא
איך הבריונים השולטים נכון להיום יתנו לדבר כזה להתרחש?

ובכן אני לא שואל אותם
הואיל
וברור לעין שכנופיית השלטון אינה מחוברת אל דרך בני ישראל
על פי אמונת אבותינו ומורשתם
והואיל
וכל שימושם בשם ‘ישראל’ או בתורת ישראל וסמליה
הוא רק מן הפה אל החוץ ומשמש להם ככסות שפתיים
על מנת להמשיך ולהונות את עם הקודש כביכול מדובר ב”ישראל”
והואיל
ו 70 שנה מאז קמה מדינת ישראל
שלטון הכנופיה רק עוקר יהדות ויהודים מארץ ישראל
וההרס והנזק שגרמו אלו בזמן שלטונם הקצר יחסית
גדול בהרבה מכל מה שהזיקו מאות שנים בגלות תחת שלטון הגויים
בעם הקודש
והואיל
ומהלך “גדולי התורה” מדורות אלו להשתתף עמם
הוכח כטעות איומה ונוראה
עד כדי כך שרבים מבני התורה נבלעו לתוך שטף המים הזדונים
של שלטונם הרע של כנופיות הערב רב
ודבקו בתרבותם הקלוקלת שהפילה חללים רבים
משלומי אמוני ישראל
מה עוד ששותפותם של “גדולי ישראל” אלו
מהווה הכשר כביכול לשלטונם של פושעים בני בליעל
שזו הוספת חטא על פשע
וכל קלונם של ישראל בעת הזו תלויה בקולרם.

אשר על כן
הצעתי המפורטת כוללת ראשי פרקים לדרך התארגנות
שתחלץ את עגלת בני ישראל מן הבוץ אליו שקעה.

על מנת להיבדל מכנופיה שולטת זו
חייבים ליצור קורת גג לבני ישראל אליה יכונס
כל הרוצה להישאר לבוש בלבושי אמונת בני ישראל
על פי הדרך שהיתוו לנו אבותינו היא דרך
תורת משה

נכון להיום העולם היהודי החי על פי תורה מפורד ומנוי
על פי זרמיו הרבים תחת הנהגתם של אלפי בתי דין תורניים

על מנת ליצור קורת גג אחת
חייבים !
להקים בית דין אחד לכלל ישראל היושב בארץ ישראל
ולמנות נשיא בראשו
כל בתי הדינים בכל העולם היהודי יקבלו את פסיקתו המחייבת
של נשיא בית הדין הגדול
בית הדין הגדול יפעל בענייני האומה וכל עניין הקשור
לכלל ישראל ידון בבית הדין הגדול
ופסיקתו תהא הכרעה לכלל ישראל.

הבחירה תהא נתונה לכל בר ישראל מכל מצב רוחני שהוא
להיכנס ולהימנות עם החוסים תחת בית הדין הגדול

מהלך זה יצור מודל שיהא דומה להתנהלות בני ישראל
כשיצאו לגלות בבל
שם היה בית דין הפוסק הלכה לבני ישראל
שעובד בצמוד לריש גלותא [ראש הגלות]
נשיא מזרע דוד המלך
שיחד עם בית הדין הזה ניהלו את כל ענייני בני ישראל
אל מול שלטונות הבבלים.

גם בדורונו יש בני ישראל מזרע דוד המלך
בית הדין הגדול בשיתוף עם בני ישראל בעת הזו
יבחרו מביניהם אחד המתאים להנהיג
וימנו אותו לנשיא הגולה החונה בארץ ישראל.

המהלך הנ”ל יפקיע מיד
כל משמעות מניסיון כנופיית השלטון במדינת ישראל
להשתמש עוד בשם “ישראל” ובסמלי תורת ישראל
מי שיבחר להמשיך עם שלטונם של אלו
ישלם בסופו של יום את תוצאות בחירתו
לכשתבוא גאולת ישראל המובטחת.

מהלך ביניים זה יאפשר לכנוס את כל שלומי אמוני ישראל
גם מבין אלו המחשיבים עצמם כרגע “חילונים”
ואז לאחר ביסוס ה”גלות החונה בארץ ישראל”
מבלי להלחם כלל יפול שלטונם של כופרים אלו. 

במהרה בימינו אמן.
 לאורך השנים צחקו עלי רבים וטובים, וספגתי קיתונות בוז רחבי מידות 
כשבכל פורום רענן צעקתי שצריך להקים סנהדרין
כולל מאלה שהיום מכהנים בתפקידים בסנהדרין שהוקמה זה לא מכבר!
עיזבו רגע את העניין שזו הסנהדרין שהוקמה בשתיקה
שבהסכמה של כל “גדולי ופוסקי הדור” נשלטת נכון להיום ע”י חונטה בפני עצמה.
אולם הרעיון נקלט !
זה אפשרי!
גם המלכת מלך בישראל אפשרית, ואנו קרובים לזאת יותר מתמיד !
אילו היו שומעים את שאני זועק כבר שנים ארוכות באשר לבית דין אחד לישראל
שיפסוק הלכות ציבור המחייבות את כלל היהודים בארץ ובעולם,
אזי היום היה מצבינו שפיר לאין ערוך
במצב הנוכחי, אם אצטרך למנות את כל בתי הדינים הפועלים בעם ישראל נכון להיום,
הן במיגזר של שומרי התורה והן במיגזר ה”חילוני”,
אצטרך למלא שלושה עמודים אלקטרונים מלאים בכתב קטן וצפוף !
הצעתי בעבר שכל אלו הקרויים גדולי ופוסקי הדור
מכל שדרות שומרי התורה בעם היהודי, יאספו לבית דין אחד,
וימנו נשיא בראשם, ומרגע זה ואילך כל בית דין ברחבי העולם היהודי
יהא כפוף לבית דין זה.
כדי להבהיר ולהסיר ספק,
המדובר הוא בפסיקה בהילכות ציבור בלבד, דהיינו,
הואיל ורבים חילוקי הדינים בין פלגים באשר להלכות ומנהגים הנהוגים מקדמת דנא,
(אשכנזים – ספרדים -איטליאנו- תימנים, וכו`)
ימשיכו לנהוג נהרא, נהרא, ופשטיא, כל אחד עם מנהגיו מבית אבא,
אולם כאשר הדבר נוגע לתקנת החברה בזמן הזה,
אזי יקום בית דין אחד לישראל שפסיקתו תחייב את כלל ישראל.
הואיל ומניסיון מעשי בהרבה אופנים,
אני יכול לקבוע נחרצות, שמהלך כזה לא יקרה בשום פנים ואופן
ע”י אלו שאמורים לבצע אותו, קרי “גדולי ישראל בדור ופוסקיו”,
בשל סיבות שונות ומשונות
“מי בראש”?
הממסד הפוליטי לא רק החילוני, כולל ה”דתי”,
מרוסק גם הוא.
משם לא תצמח ישועה.
ההנהגה הרוחנית של עם ישראל בכללות, מפורדת, ומצויה במחלוקות, אין ספור.
הנהגת הצבא, משטרה, מצויה בידי בריונים מושחתים שמנווטים לאן,
ואיך שעולה על רוחם.
בתי המשפט, ומערכת המשפט כולה, מסואבת בריקבון טוטאלי.
המצב הכללי והכלכלי של “עמך” ישראל בכי רע.
תמונה מצב חמורה ביותר
זוהי בדיוק הקרקע הכי פוריה לצמיחת הגאולה ! 
כל שאנו צריכים, זה אחדות הפרטים
לא מפלגות חדשות, לא “פוליטיקה נקיה”, וכל שאר ירקות,
של מזוייפים הממשיכים את ההונאה הגדולה
אחדות פשוטי עם ישראל, עם מכנה משותף אחד 
קבלת עול מלכות שמיים אמיתית, ורצון להגאל 
ברגע שיאספו רבים תחת דגל זה, ימצאו שאר חלקי הגאולה.
ההיסטוריה לימדה אותנו על בשרנו מהן האלטרנטיבות….
עלה נעלה וירשנו אותה  !!!

המדינה היחידה שנלחמת בדת אזרחיה אינה נלחמת באוייביה.

וכי היכן מצאנו בעולם כולו מוסדות ממשל מדינה,
המאויישים ע”י אזרחי מדינה,
שנבחרו ע”י רוב אזרחי המדינה,
שמשתמשים במוסדות אלו כדי לדכא
את דת אזרחי המדינה בכל אופן וצורה?
לא תמצאו.
 
באומה הריקה שכולם נוטים ללמוד ממנה הליכות עולם,
ישנם ערוצי שמע, ואורקול, המשמשים מטיפים
שעושים זאת 24 שעות, שבעה ימים בשבוע,
נון סטופ.
 
מי שעוקב אחר הודעותי, בטח לא פיספס את שאני טוען:
העם היהודי במדינת ישראל בעת הזו,
נשלט ע”י נציבות ממשל אמריקאי.
אם כך, למה שבאמריקה הגדולה והנאורה,
יינתן חופש פולחן דתי לכולם, כולל ליהודים,
ובפרובינציית המזרח התיכון,
המדיניות היא דיכוי אלמנטים של דת?
 
ובכן, מי שקצה אפו מונח לו מול עיניו יתלה את הדברים
בכל מיני עובדות טריוויאליות, כגון, אסטרטגיה,
מדיניות גלובאלית וכו`.
אולם מי שקצת מתבונן רחוק, נניח לימי האימפריה היוונית,
למה לכל הרוחות מעניין את אותם יוונים
שבנוסף לכיבוש ארץ ישראל, והצבת כוחות כיבוש,
ונציבות ממשל, הם גם יחייבו את העם היושב בה,
לכרוע לפסלי אליליהם?
 
או, למה שטיטוס, שכבר כבש עולם שלם,
יאבד חיילות רבים כדי להחריב מקדש תפילה?
לא בנייני ממשל ! לא קסטרטיני צבא !
מקדש תפילה…?!?
 
ועוד, אם תחשוב רגע, גם הנצרות, (מסעות הצלב)
וגם האיסלם (הג`יהאד) מתאפיינים ע”י השלטת דתם בכורח,
ע”י מלחמות והרוגים רבים שדמם ניגר כנהרות איתן לאורך ההיסטוריה.
 
לעומתם היהדות לא רק שאינה דת שתלטנית, אלא אף,
אחד מיסודות הדת היהודית הוא שאין לקבל גרים
הבאים משום אינטרס חומרי כלשהו
( להתחתן עם בת או בן ישראל),
שלא לדבר על לכפות את הדת על בני העולם בכוח,
שזה היפך הגמור מחוקי הדת שגורסים שיש לגויים 7 מצוות,
אותן הם צריכים לשמור וע”י זה הם יוצאים ידי חובת הבורא
על פי הדת היהודית.
 
אם כך, מאחר והדת היהודית אינה מהווה איום,
על שאר הדתות, כלל וכלל,
מדוע הרדיפה ההיסטורית הזו כנגד הדת היהודית?
 
אומרים, שאלו ימי אחרית.
כעת אחרי שלא נותרה אומה בהיסטורית האנושות
שלא רדפה את היהודים, עכשיו,
הרדיפה בשיאה ע”י כאלו שנקראים “יהודים”.
מדוע רודפי היהדות ה”מודרנים”,
אינם נלחמים באוייבי מדינת ישראל?
תשובה מורכבת.
אם תתבונן היטב תראה שכל המלחמות בעולם,
הן מלחמות שנלחם האדם…בבורא, ובחוקיו.
 
המצאת הדתות האחרות,
הינה גם היא מלחמה “מתוחכמת” של האדם בבורא.
 
אולם גולת הכותרת של מלחמה זו, היא הכחדת העדות האותנטית היחידה
לקיומו של הבורא כביכול – היהדות.
 
השתלשלות המשכת גדולי אוייבי הבורא,
שיכללה את נושאי התפקידים לאורך הדורות באופן המוצג כיום.
 
אם פרעה התחיל בגזרה על כל הבן הילוד,
והמן המשיך בנסיון להשמיד להרוג ולאבד, הכל, טף, ונשים,הכל…
הרי שהיטלר ימ”ש, יישם חלקית את אותה גזרה.
 
הם לא הצליחו.
הבליץ הנוכחי, איחד את כל הנלחמים בבורא עלי אדמות,
לתקוף בכל דרך אפשרית את “נציגיו” כאן למטה.
 
אז בד בבד עם הדיכוי המתמיד של דת היהודים,
 ע”י שלטון כביכול של “יהודים” בארץ הקודש,
מדלדלים בהתמדה גם בגוף, לא רק ברוח.
 
לכן
המדינה היחידה בעולם שנלחמת בדת אזרחיה,
אינה נלחמת באוייביה.
 
חבל על האנרגיות בלנסות להפריך אמת פשוטה זו,
מי שיפנים את הדברים לא יראה יותר לא אולמרט,
ולא פרץ, לא רבין, ולא יגאל, לא שחיתות, ולא מדינה.
 
מי שיפנים אמת פשוטה זו, יצליח לא לשקר לעצמו יותר,
ישיל מעליו את אלילי הנכרים, ינפץ במותיהם,
ויטהר את ביתו מהעבודה הזרה.
 
או אז יש לנו סיכוי להגיע לקו הסיום עם זכויות,
לא כשרידי חרב נידכאים ומושפלים.
או אז, יתקיים בנו: ה` ילחם לכם ואתם תחרישון.
 
יש מי ששומע?
שאלה:
האם יש ממש בתחושה שלי כי אתה קושר  תפיסה פוליטית ימנית לדת ??
תשובה:
יש ממש
בעובדה שהנך נוטה לקטלג כל דבר על פי אמות המידה שהתרגלת אליהן.
קוראים לזה קיבעון.
אם תצליח להשתחרר מזה, ולתת דרור למחשבתך, תוכל להבין שהדברים נאמרים
מהשקפת היהדות הצרופה מאז היה עם ישראל לעם בקבלתו את התורה מסיני.
 
אם תצליח להגיע לשלב כזה, לעניות דעתי יפתחו לך
שבילי הדעת שפוליטיקה היא הפסולת שלהם.
ימין, שמאל, זה שם מושאל לשיטת ישנה מאד שנקראת הפרד ומשול.
אמנם על פי סוד התורה הימין מסמל את החסד והשמאל את הגבורה
כך שמושגים אלו משמשים בקדושה בוודאי, אלא שברור שה”צד האחר”
ישתמש לעולם במושגים מושאלים מעולם הדימויים שבקדושה, לצרכיו.
 
בא אתן לך כמה נקודות מוצא שלי שיבהירו לך את “השתייכותי”:
@. הממסד במדינת ישראל מת מזמן. מה שייך להוקיע מת?
@. כל זמן שאין בית דין אחד האוכף את כל ההנהגה הרוחנית של עם ישראל על כל זרמיה,
כל בית דין שישנו, והעומד בראשו, אינו בר תוקף כמחייב לכלל ישראל.
@. פושעים בשלטון??? כולם ללא יוצא מהכלל !
אין הבדל בין קואליציה לאופוזיציה. דתיים, חילונים.
@. השם “ישראל” בהגדרותיה של מדינת ישראל,
הנו שם מושאל בלבד המשרת מטרות שאינן  קשורות כלל עם מהות השם המקורית.
@. אותי כיהודי מעניין העם היהודי, שלומו, ביטחונו, ושלמות זהותו האותנטית.
אם  מדינת ישראל פועלת באופן הפוגע ביסודות אלו,
הרי אין הפרש ביניהם לשאר שונאי ישראל הפזורים לרבבות ברחבי תבל,
ואם “יהודים דתיים” משתתפים עמהם, וגם תואר “רבנים”
מתווסף לשמם הרי שאינם שונים מהם גם אם ימצאו
את ההצדקה המוסרית ביותר לפעולתם.
@.כיהודי שורשי אנכי מאמין באמונת אבותי, בני ישראל המקוריים,
שהיא העתיקה בתרבויות האנושות,
שלמרות כל אלפי שנות הרדיפה והשמד, נותרה היחידה שלא שונתה, ולא סולפה,
ומשמרת גרעין טהור של בני הגזע היחיד שלא התערב בו מבלילת
משפחות האנושות שלא נותר מאומה ממקורם הואיל ונתערבו,
והתבוללו אלו באלו, עד שלא נותר עם אותנטי אחד בעולם שלא מעורב בו מזרע שאר העמים.
@. כיהודי כזה, אנכי מאמין שרק חזרה לשורשים אלו יקנו לעם היהודים
את עצמתם הרוחנית, הגשמית, והריבונית,
ככתוב בתורת היהודים העתיקה שניתנה בהר סיני למשה ע”י בורא העולם.
עכשיו יאמר לי כבודו הקורא, מה כל הטורח בעבודה הרבה הזו של
“רדיפת השחיתות” הנוכחית?
מה יצא מזה? האם המטרה היא להגיע למדינה נקייה משחיתות?
לנקות את האורוות? למצות את 
הדין עם הפושעים?
הבל ורעות רוח.
הסתכל בהיסטוריה, הקרובה, והרחוקה.
ולמד משם איך לא לבזבז את אנרגיות החיים שלך לריק.
הדרך היחידה שבה יהיה לעם ישראל טוב
היא דרך האחדות הקשורה בזהותו המקורית.
ידעתי גם ידעתי, מנת הביזיונות שדברים אלו מאלצים.
עצמתם של אלו שחיו את זה לפני, מותירה אותי שליו, ורגוע,
לנוכח העובדה שמא ימצא אחד או אחת
שיעוררוהו דברים אלו לבחון את מציאות חייו בעין האמת דיינו.
מודה לך על ההקשבה.
שאלה:
אשאר ברשותך עם התייחסות קצרה לדבריך….

1. לא שאלתי ל”השתייכותך”.

2. חזקה אצלי מאד התחושה שאתה קושר בין יהדות לבין גישה פוליטית ימנית
אם כן אני מוצא בכך טעם לפגם.
3. שיחה בדבר החלת שלטון דת (שזו לדעתי השורה התחתונה בדבריך)
אשאיר לכשנפגש פנים אל פנים  ,
אני לא נוטה להרחיב מע”ג הפורום , הגם שאני נהנה לקרוא “אותך”.
 
תגובה:
מודה לך שהואלת להתייחס לדבריי, ולו התייחסות קצרה רבת משמעות כשלך…
 
1.אכן לא שאלת, אולם הואיל וישנה נטיה טבעית לעשות שיוך תמידי,
דיברתי על כך אני.
2.אם התחושה שלך עדיין כזו אחרי מה שכתבתי,
אני מוצא בכך את הפגם עצמו, ולא רק את טעמו.
3. “החלת שלטון הדת”. צירוף של שלוש מילים כל כך לא נכון
לא יכול להוות עילה לפגישה פנים אל פנים.
לעניות דעתי, בסיטואציה בה אנו נמצאים אין יותר טוב
מלהרחיב בנושאים אלו דווקא בסוג פורום שכזה.
4. אם התכוונת שאתה נהנה לקרוא את הגיגיי, תודה.
אם הכוונה לכך שאתה קורא “אותי” דרך כתביי,
הריני לשלוח אותך לדברי חז”ל:
“ואל בינתך אל תשען”…
השואל ממשיך להקשות
1. לא “קבעתי את השתייכותך” וקביעה שכזו גם אינה רלוונטית לדיון שכאן,
פשוט נתקלתי יותר מדי פעמים בדיונים מהם עולה
התייחסות שכורכת בין יהדות לבין גישה פוליטית ימנית
(לעתים אפילו ימנית קיצונית דווקא)…..
יותר מפעם אחת ראיתי את הביטוי “אנטישמי” מוצמד למי שתמך בהתנתקות.
2. התחושה שלי אכן נותרה כזו …. אני פתוח לשמוע תיקונים או הבהרות,
הייתי שמח לו היית מתחיל
בהסבר אודות הפסקה “דיכוי אלמנטים של דת”.
 
3. “החלת שלטון דת” הוא אכן ביטוי טעון ומלא ניואנסים…. ביטוי שמחייב הרחבה.
מה לעשות שאני לא מאמין בדיון פורה ומאתגר מע”ג הפורום,
יש כאן יותר מדי “רעשי רקע” מכדי לעשות זאת באופן ענייני…..
אבל ת`יודע מה , אני פתוח גם כאן לנסות להקשיב לדעתך ולחוות את שלי.
 
4. לגבי “קורא אותך” ….התכוונתי לדברים כפשוטם,
נהנה לקרוא את שאתה כותב, הגם שלעתים קשה לי להסכים עם התכנים.
תגובה:
מסכים אתך  לגבי “רעשי הרקע”, אולם למדתי חלוקת קשב, ואוכל להסתדר.
 
לגבי “דיכוי אלמנטים של דת”.
ידידי בא לא ניתמם, אמרת ראש פתוח?
היכן שתפתח במה ציבורית לביטוי,
תמצא את  אבק השוליים המסמן את הרחוב הישראלי
ותוכל להבין דרכו פירוש ל”דיכוי אלמנטים של דת”,
ואם תתעקש לדוגמאות המחשה אזי אשאיר לך את החיפוש אחר אנקדוטות
שמפורסמות לרוב בפרהסיה ואתה רק צריך לפקוח עיניים ולהביט נכוחה,
אבל כשורה תחתונה שמסכמת בהפוך על הפוך?
האם לרבנות הראשית במדינת ישראל יש תוקף כל שהוא, חוץ מחותמת גומי
שאפשר בקלות לדחות בקש משפטי כזה או אחר ?
זה מספיק לבר דעת.
 
תוסיף לזה את האופיום להמונים המולעט בכל סוג מדיה אפשרי,
שבחכמת ההכאה בסתר, משתמשים המלעיטים בטכניקה פשוטה
כדי לצייר את היהדות כולה עם צבעי הסיקריקים, הפנאטים הפונדמנטליסטים,
הפרימיטיבים הדוחים, ולקחת את המכוון אל מחוזות השבר.
 
יש משפט נפלא אותו אני מוקיר בזוהר הקדוש:
“קודשא בריך הוא יהיב חכמתא לחכימין” (הקב”ה נותן חכמה לחכמים)
איי נשאלת שאלה גדולה, הרי מי צריך יותר חכמה, החכם או הטיפש?
למה שלא יתן הבורא חכמה לטיפש ויחכם?
 
לא.
הקב”ה אינו מבזבז חכמה על הטיפש,
הואיל והלה יקח את החכמה וישתמש בה להוסיף טיפשותו!
אלא נכון ואמת הדבר, נותן הקב”ה חכמה לחכם ויחכם עוד.
אתה טיפש או חכם ?

אם חכם אתה הקשב לשיעור המצורף:

היינו ילדים…נפגשנו שוב לפני שנים בוגרים יותר…עכשיו הגיע הזמן לברר זאת שוב….תסתכל על עצמך !!

שלום ידידי משכבר הימים ******

תראה ****, קראתי את “הקווים לאמונתך”, כי הרי אתה מתאר את אמונתך שלך,
בסדר, כך אתה מאמין… הבנתי!
בסיס אמונתך הוא השלילה, ע”י יצירת אנלוגיות בין סיטואציות שהקשר בינהן מקרי, או,
אפילו שאין קשר בינהן, אתה יוצר מימד חדש של…..כלום…..!
ובתוך המימד הזה אתה חי! חיים קלים בלי התמודדות עם אמיתויות
שגדולי עולם מבין היצורים האנושיים שאנו נימנים על מינם, נתנו את דעתם עליהן.

האמונה מתחילה במקום בו נגמר השכל.
אבל אמונה בלי דעת, חלשה היא, ולכן צריך ללמוד.

ראה ידידי, מובטחני, שגם אם אינך יושב בליל הסדר ערב פסח מוסב על שולחן עמוס מצות,
הרי בוודאי זכורות לך תמונות כאלו, בין אם מבית סבא, או מסיפורים על אבות משפחתך,
וגם אם לא, הרי אני יכול לספר לך, מבית סבי ע”ה, וכל אשר בשם ישראל יכונה,
יספר לך…:בשנה שעברה ישבנו ליל הסדר, ובשנה שלפני..וכו’, וכו’..עד יציאת מצרים…
מאז ועד היום כל שנה…כל שנה…אנו יושבים ומספרים מה שראו אבותנו בעיניהם !
עשר המכות…,קריעת ים סוף…,הר סיני…,התגלות בורא העולם במוחש לעיני מליוני בני אדם !
זו לא אגדת עם….,כל שנה מאז ועד היום, אנו יושבים ומספרים בדיוק את אותו סיפור שסיפרו
אבותנו הראשונים בשנה הראשונה לאחר ההתרחשות שאותה ראו בעיניהם.

זו אמונה עם דעת.
אנו יודעים במה אנו מאמינים.
חפש בכל שאר האמונות הרמוניה מקשרת באופן אין סופי את כל חלקי הדת,
אני מבטיח לך, לא תמצא!
כי האמת האחת האבסולוטית, לא יכולה להיות “שתים”.

אחד המשפטים האהובים עלי לציטוט לקוח ממשנתו של החכם באדם, שלמה המלך,
תכלית הידיעה – שלא נדע…
אפשר להמשיל זאת מאוד בגסות כך: כוס מלאה אינך יכול למלא…זה ישפך החוצה…
אבל אם תרוקן קצת, יש סיכוי שיתמלא….!

כן, בהחלט,ההתקשרות ביננו מבחינתי, וכפי שמובן לי גם מבחינתך,
מבוססת על הכרותנו מימי ילדותנו,
ואני שמח על זה…
למה שמח? כי הפרספקטיבה מקבלת מימד עומק אדיר, הרבה יותר מאשר,
אם היתה נוצרת אותה תבנית שיחה ביננו מבלי ההכרות מילדות…,
אע”פ, שאמנם שנים רבות גם לא נפגשנו, או, שוחחנו,
בכל מקרה, תנוח דעתך, איני מנסה ל”החזיר אותך בתשובה”,
ועוד יותר אומר לך אני מנסה להצמד לאופן המאוד
שכלתני ממנו נקודת המוצא שלך נובעת.

אולי קודם אענה לך על שאלותך מסוף הודעתך,

בענין הגדרות לא קל לי, זה התחיל בתשובה לשאלה שנשאלתי ע”י מנהלת
השכבה בבה”ס התיכון מקיף א’ סוף כיתה ט’,
לאיזה מגמה היית רוצה ללכת? היא שאלה, ואני…נצבתי נדהם,
איך אני יכול כבר כעת לדעת מה אני רוצה להיות בחיים?
הרי אם אכניס עצמי עכשיו לאיזשהו ערוץ לימודי, זה יקבע לי את הקו המוביל בחיי…
בחרתי לא לבחור…זרמתי הלאה,
הבטחתי לעצמי להתמודד עם מה שיבוא, מתוך תקוה להצלחה.
בעצם עד היום אני כזה…
נכון,יש לי קו מנחה, אולם עיצובו לא היה אקראי, מתוך אותה התמודדות עם מה שבא,
תוך כדי עבודת בירור ארוכה, ליקטתי,
את הערכים הנכונים לדעתי, אתם עיצבתי את עמוד השדרה של חיי.

תוך כדי עבודת בירור זו, אינך מובטח אפריורית שבחירתך נכונה,
אולם אין לך לימוד גדול יותר מהלימוד מטעויות….
אם הנך איש אמת, ומודה על האמת, ואתה מוכן להודות בטעות ולתקנה,
לימוד הלקח הנובע ממהלך שכזה הנו:
“שכל הנקנה”, זהו שכל, או, קרא לזה, ידע, המזומן לך לשימוש בעת הצורך,
ללא ההזדקקות להקדמות ארוכות, זה פשוט שם.
זהו מאגר ידיעות המרכז הרבה דברים אותם יודעים בידיעה אחת,
כי קודם צריך לידע הרבה הקדמות קודם שידע איזה דבר, ואחר כך,
כשמשיג את הדבר, משליך הקדמותיו, ויודע את הדבר בידיעה אחת.

כדי לעשות עבודת בירור כזו, הנך חייב להזכיר לעצמך כל רגע,
שאתה יצור נברא לתוך תעלומה לא פתורה לכאורה,
כי אם תנעל עצמך על אקסיומה “מעוגלת מכל פינותיה”,
אז זהו, אתה נעול! טוב לך עם זה? לבריאות….
אבל זכור אינך יכול להתייחס ברצינות לדברים שלא בדקת,
הדבר היחידי אותו יכול אתה לעשות אם הנך נמצא במצב
המתואר לעיל (אקסיומה) זה להעביר סיטואציות החולפות על פניך,
לתוך הסיסטמה שלך, לבדיקה, אם יש רכיבים
בסיטואציה התואמים לאקסיומה….האוביקטיביות? אבד עליה הקלח….

למדתי להיות גנן, אגרונום, אמן בנושא הצומח, התחלתי עם זה מתוך כוונה
לעשות הרבה כסף ועשיתי אותו בגדול,
והמשכתי עם זה מתוך אהבה, והתפעלות מתחדשת מכל עלה המבצבץ
ונפתח ומתמתח לאורה של אם כל חי…

הכסף לימד אותי פרק נרחב על אנשים ותכונותיהם.
למדתי מהר מאוד, אתה שואל אותי, ומבקש שאענה בכנות,
כל מה שלמדתי נבע ישירות מהתנסות חוויתית מוחשית ביותר
שהתבססה על מחקר אינטנסיבי שלי, ביני לבין עצמי, תוך הצבת רף בחינה גבוה מאוד,
ושיכלול התשובה וניפוייה עד לצירופה הקבוע למאגר ידיעותי המבורר.

אתה מרבה להשתמש, בסכמות, אתה מצמיד לאמונה, מערכת הפעלה,
ולפי שיטתך כפי שמובן לי, אתה מעמיד את כל ה”אמונות” על מדף אחד,
לא מעניין אותך מה מונח בתוך “מערך ההפעלה של האמונה”,
תקן אותי אם אני טועה, לגבי דידך “אמונה” הינה מהלך זניח בעולם השכלתני בו הנך חי,
פשוט מהטעם המאוד בסיסי שאי אפשר להוכיח אותה…..נכון?
מצד היותה כזו, מה לך נוצרים, מוסלמים, הינדים, יהודים, הכל מונח על אותו המדף….

אני מסוגל להבין את ההגיון הצרוף המונח מאחרי הקבעון הזה….

למזלי הטוב, ניצלתי מה”צימצום” הזה אותו אני מתאר לעיל.
למה צימצום? פשוט, אין לך מושג איזה מרחבים אין סופיים
מונחים במאגרי המידע של תורת ישראל, אם חס ושלום היתי נקלע
לתוך קבעון כזה שהיה מונע ממני את הגישה למאגרים אלו, היתי מסכן.

מה עוד, והיסטורית האנושות מוכיחה לאורך כל הדורות את אמיתותה של תורת ישראל,
לא בדרך אמונה, אלא בדרך ההוכחה אותה אתה מחפש כל כך,
על אף שיכתוב מסולף של היסטוריונים מגמתיים, ניכרת ועולה התגשמות כל הנבואות
הכתובות בתורת ישראל, שוב, לא בדרך אמונה, עובדות !
אבל, כדי לאמת את אשר אני אומר לך, אתה, צריך ללמוד…. ללמוד תורה….את זה ניסית?
איך אתה יכול להתייחס, ולחתוך לעצמך עובדות גמורות באשר לדבר שלא למדת אותו?
זו אוביקטיביות?
יתרה מזו, הרי זהו חלק אינטגראלי מזהותך, אתה יהודי!
הכיצד הנך מתעלם מחלק מעצמך, ואינך נותן עליו דעתך?
ואם תחזירני למערכת ההפעלה של האמונה, עם המפתחות המתניעות את מנוע המכונית,
אומר לך, הפאזל הכולל את תמונת חייך, מכיל בנוסף לחלק המפתח המניע,
גם את חלק יהדותך, מדוע הנך נותן דעתך רק לחלק המפתח, ולא לחלק יהדותך?
הרי הפאזל לעולם לא יושלם בלעדיו, גם אם תתעלם ממנו….
אני יכול לספר לך, שאכן במהלך “חיפושיי” עברתי על כמה וכמה “אמונות”,
וכשאני אומר עברתי אני מתכוון למדתי, חקרתי, התנסתי,
“זן”, חקירת הנצרות, “בודהיזם”, לימוד תולדות האיסלם, וכו’,
את ניסיוני בשוטטות במרחבי “המדע” אסכם בציטוט מאלברט איינשטיין שאמר:

“בכל רגע נתון, כל מהלך מחשבתי אפשרי, מתחלף באחר”.

שם ב”עולם ההוכחות”, האקסיומה האבסולוטית העולה מהחקירה עד היום,
מוכיחה, ש”אמת” מבוססת על עובדות מוכחות,
הפכה ל”זבל היסטורי” מייד כשהופרכה, ו”אמת חדשה” תפסה את מקומה.

יתרון האור, ניכר מן החושך.
כל מושג “הרע” ביהדות הוא תוצאה ישירה של חטא אדם הראשון.
מרגע החטא ואילך, שורש הטוב האין סופי, במופעו המקורי,
נתעלה והוסתר ע”י ה-“עולם” מלשון נעלם,
ובמופעו הנגלה בהשתלשלות לעולמנו, התפצל כביכול לשנים- טוב, ורע.
לכן נקרא : עץ הדעת טוב ורע.
כדי של”רע” הזה יהיה יצוג, נבראו כוחות, המוגדרים בלשון התורה ככוחות הטומאה.
גם במערכת כוחות אלו יש היררכיה, כאשר מה שאתה קורה לו “השטן”,
מוגדר כמלאך לבן, (מלך זקן וכסיל)
תחת סמכותו ישנם שליחים רבים.

כולם נבראו ע”י בורא העולם, כדי ליצור מצב של בחירה לאדם.
גם בסיפורו של איוב, אתה יכול להבחין, שאין לו,
לשטן אפשרות לעשות דברים, אלה אם קיבל רשות מהאלוקים.
המושגים של טוב ורע, בחשבונות של מעלה, אינם ברי תפיסה ע”י מוח אנושי.
למרות זאת, מסתיים סיפורו של איוב, בכי טוב.

באוצרות המדרשים מתוארים בפרוטרוט כל סיפורי בראשית,
הכוללים את ראשית התהוות האנושות, בקבלה מופיעים סיפורי התהוות כוחות הרע,
שנבעו מחטאי אדם הראשון, לדוגמא, לאחר רצח הבל ע”י קין,
פרש אדם הראשון מחווה, לתקופה של 130 שנה, כיוון שלא רצה להביא עוד תולדות לעולם,
אולם, היה משחית את זרעו לריק, (“ה”-חטא)
(חטא זה הנו אחד מהגרועים אם לא הגרוע ביותר אותם מונה הזוהר הקדוש, עד עצם היום הזה,)
כיוון שתכלית הזרע הינה תולדות, ואופן יצירת התולדות הנו מחומר ומרוח,
הרי שאם מושחת הזרע ולא מגיע לכדי יציאה מכח אל הפועל ביצירת גוף גשמי הבנוי מחומר,
בכל אופן ישנה תולדה של מופע רוחני, המוגדר כ”מזיק”, “רוח רעה”,
“שד”, וכו’..האפיון הרע של תולדה זו נובע מאופן ההזרעה שנעשתה בחטא.(השחתת הזרע).

יש לדברים תיקון מחלק הרע.
אולם גם בעניין ה”טוב” אפשר לטעות כמו שאתה שואל לגבי אלילי יוון
ושאר המיוחסים לכוחות “על טבעיים”…

במעמד בקיעת ים סוף, נס אדיר של שידוד מערכות הטבע, עמד עם ישראל
בהתעלות רוחנית עילאית שאין לה מקבילה עד עצם היום הזה.
היה זה לפני מתן תורה, ועצם התגלות הבורא על הים,
העלתה את כל העם למדרגת הנבואה הכי גבוהה,
שירת הים ששורר העם על שפת הים הינה הראיה הברורה לכך,
שכן התורה עדיין לא ניתנה, ושירת הים היא חלק מהתורה,(ספר שמות,פרשת בשלח.).

שיאו של השבח המגולם בשירה הוא הפסוק: “מי כמוך באלים ה’, וגו.”.

לכאורה, לשיטתך מוזר לא? הרי אין עוד מלבדו !
הוא יחידי, עשה עושה ויעשה, אז מה לשבח זה?
אודה על האמת, בתחילת לימודיי, הקשתי גם אני שאלה זו לפני גדולים…
רבים התפתלו בתשובותיהם..

התשובה לעניות דעתי, כפי שמובהרת לי נכון להיום הינה:
הבורא הוא יחידי, הכל מבלעדיו נברא ונוצר על ידו.
שמו הגבוה ביותר בתורת הקבלה הוא: אור אין סוף ברוך הוא,
אחדות הפשוט המאחד את כל פעולות המשתנים.
אין באפשרות מוחנו, אפילו יהיה במדרגה הגבוהה ביותר בין חכמי האנושות,
לתפוס את מהות האור הנ”ל בשל עכירות החומר הגשמי ממנו אנו בנויים.

להבדיל, כשם שיש לקונצרן חברות דיריקטוריון הכולל מועצה שבראשה יש יושב ראש,
הרי לא תאמר בוודאי, שלחברה זו אין צורך במנכ”ל, מנהלי מחלקות, פועלים וכו’,
הרי אינך סובר בוודאי, שעל היושב ראש לתפקד בכל התפקידים כולם….

הבורא כן יכול, כי הוא מצוי בכל הנבראים, אולם במקום גדולתו אתה מוצא ענותנותו,
הבורא הפקיד ממונים על כל פרט ופרט בבריאה,
לעיתים ממונים אלו הינם בעלי סמכויות וכוחות אדירים, המתדמים
בעיני בני אנוש מוגבלים בהבנה בשל עובי גשמיותם, כ”אלים”.

עם ישראל בשל היותו העם הנבחר ע”י הבורא,
ובשל צירופו וזיכוכו לאורך השנים בהם הוא לומד ושומר את ציוויי הבורא
התעלה להבנה המציבה אותו במעמדו הנשגב: אור לגויים.

ממרומי מעמד זה, פשוט וברור השבח שהעם משבח את הבורא:
מי כמוך באלים ה’, מכאן כאשר ברור שאין עוד מלבדו
והוא הבורא ויוצר כל, הרי שאם יש כאלו מבין הגויים המייחסים כוחות עצמאיים
לאותם ממונים שכוחותיהם נמסרו להם בסמכות ממי שהסמכות שלו,
ועוד קוראים הם להם בשם “אלים”, הנה אנחנו שיודעים אנו
שאין עוד מלבדך אומרים לך על מנת שגם הם ישמעו וידעו,
“מי כמוך באלים ה’, מי כמוך נאדר בקודש, נורא תהילות עושה פלא”.
שבח עצום, שלבורא נחת רוח גדול ממנו, הואיל, ואכן כאשר ברור שעם ישראל
הינו העם הנבחר, אין לשכוח שנקודת ההתחלה בהתפתחות האנושות היתה אדם הראשון,
לאחר מכן, נמחה היקום ע”י המבול, וחזרה והתפתחה האנושות מנוח ובניו,
ולמרות שנקודת המוצא הינה משותפת התברר, והצתרף, וזוכך,
העם ניפוי אחר ניפוי, עם מצבי בחירה איומים ובלתי נסבלים,
עד שהגיע למדרגתו העליונה באומרו:
“מי כמוך באלים ה'”,
אותה אמירה ראשונה, היתה לפני 3500 שנה, בנבואה שנוצרה ע”י השפעה עליונה,
היום לאחר כל המתואר לעיל, אמירה זו נאמרת ע”י עם ישראל, מתוך ידיעת האמונה.

לסיכום:
הרע נוצר בעולם, בעקבות בחירה של האדם לעבור על ציווי הבורא,
מרגע היווצרותו, פעולתו מותנת באופן פעולת האדם,
בשיר ה”חד גדיא” של פסח, מסתיימת האפיזודה המתפתחת,
עם שחיטת השוחט,(מלאך המוות=השטן=הרע) ע”י הקדוש ברוך הוא.
לאחר הכשרת האנושות, (ובעיקר, ע”פ היהדות, הכשרת בני ישראל
להיות מפיצי אור הדעת הגלום בתורה שניתנה בהר סיני,
ע”י בורא כל העולמות למשה רבנו), ע”י צירוף וזיכוך וביטוש
דרך הבחירה בין הרע, לבין הטוב, יחזור הכל לשורשו הראשון,
הוא הטוב הניצחי.

“נצח ישראל לא ישקר”,
פרטים רבים נטשו את הספינה הזו המיטלטלת על מיים עזים ונקראת עם ישראל,
הפרטים אבדו…
נקודת כלליות עם ישראל רק מגדילה שפעת אורה מיום ליום,
למרות שכביכול נראה מצבו הרוחני של העם קשה,
ברור שכשם שאותן נבואות שהודיעונו על החורבן התגשמו במלואן,
כך יתגשמו נבואות הגאולה.

במהרה בימינו .
אמן.

גורל מדינת ישראל נחרץ !!! אולמרט השתגע !


אם תוך כדי לחימה
על קיומה של מדינת ישראל,
האיש
שעומד בראש ממשלתה מאבד
את שפיות דעתו
 

נאחז בקרנות המזבח
עושה מעשים ללא שיקול דעת

משחרר הצהרות
שנראות על פניו בפשוטם של דברים
כדברי שיגעון מוחלטים

לא שיגעון שמסוכן לאוייבי ישראל,
אלא בדיוק להיפך
מסוכן
לבני ישראל
הרי שאין מנוס מלקבוע,
שאם האיש ניזון
ממעגלים רחבים יותר בהנהגת המדינה,
המקבלת תכתיבים
מגויים שגורלם של בני ישראל
חשוב להם כקליפת השום
אזי מדינת ישראל
צפוייה לחדול מלהתקיים בעתיד
לא כ”כ רחוק.
האמת?
בקונסטלציה הנוכחית, כאשר הוברר מעל לכל ספק:

א. ערביי ישראל הם גייס חמישי מאד מסוכן,
שבעת פקודה יצטרף ללחימה מעשית
בתוככי ארץ ישראל.

ב. בתוך אלו הקרויים “ישראלים”
יש לא מעט מתחזים
שמזינים את טירוף זעם פראי האדם
צמאי הדם היהודי,
ע”י גיבוי
לדעות אנטישמיות
מגובות ב”נתונים מבפנים” כביכול,
המספקים לאוייבי ישראל
את הטריגר לשחרור
המאניה.

ג. החוקים הדרקוניים ש”מייצר”
ה”אקטיביזם של צדק האקסטרים”
היוצא מבית מדרשם של סוכני אוייב
שהשתלטו על עמדות מפתח
בעמוד התווך
של החברה בישראל הוא
בית המשפט.

ד. ראשי הצבא, והמשטרה,
לא רק שנתונים להשפעה מאגית
למראה מיקרופון הנושא תווית דש
של שרות הביטחון הכללי
המבהיר להם מיידית
שנתונים הם תחת עיין “אקטיביסטית”
בוחנת
שתשקול העברה להאג,
או הסגרה למדינות ברות הסכם הסגרה,
אלא אף
יכולתם המקצועית הושחתה ע”י
סיאוב מערכות
ושחיתות הנובעת
מזיהום מערכת הביטחון ע”י רדיפת בצע,
ופורנוגרפיה מעשית.

ה. העם עצמו הורגל בחינגות מלאות בשר,
וענטוזי בטן תרבותיים
מידותיו הושחתו,
ורקב אנוש הופיע ברחובות.
מליון ילדים
מושמדים במחלקות נשים ע”י “רופאים,
ועובדות רווחה”.

ו. רחובות ישראל נמלאו זונות, סרסורים, רוצחים ושודדים
דוברי שפות זרות שהעלתה הסוכנות “היהודית”
המון בני 40 -60 פירקו משפחות
כדי לספק את יצריהם
על בשר טרי.

ז. אוצרות העם נשדדו ממנו
כך שרוב כסף ההמונים
מונח בידי מעטים שמחזיקים אותו
מחוץ לגבולות ישראל.

ח. המכנה המשותף
שאיחד את העם – היהדות – הושפלה
ודוכאה עד עפר אשפתות,
עד אשר שומרי הדת מאוסים ומוקצים.

ובכן , כאשר דברים אלו חודדו ונעשו כתמונה בהירה וברורה,

עדיף לנתץ את הכל,
ולבנות מהתחלה.

כתוב מפורש מלמד
שבאחרית הימים לפני התגלות
משיח היהודים
וגאולתו את שארית הפליטה,
ישלטו הישמעאלים בישראל
תשעה חודשים תמימים.

“חיל כיולדה”.

יכול אתה הקורא, ואת הקוראה דברים אלו
להעלות על דעתך
שלטון של אירנים עם מושלים סורים
ואנשי ביצוע פלסטינים
נכנסים לירושלים כאדוני הארץ?

דבר אחד יכול לשנות מציאות זו.

תשובה המונית של בני ישראל.

מישהו רואה את זה?….

מכחול ושפורפרת….

 

הכי פשוט זה להעלם.
להוריד הילוך ולתת גז.
למה מה קרה?
כמה שעות של אשמורת אחרונה
אוירה רוויה מי מה למה ואיך..
פילטרוט נוגע לא נוגע
משחקי מילים לובשי צורה
יוצקי תוכן אשליה בלתי ממומשת.

הכי קל לסמן עוד איקס
בטבלת חיים עמוסה באכזבות
זה בעצם מהלך אוטומטי
מוכר וידוע.

רק רציתי שתדעי
שהמכחול שוטט על מרחבי הבד
בודד מבלי לזכור שמכחול הוא
משרבט שקוף בהעדר זהות,
ולפתע פתאום צבעים הופיעו
החל מתבהר פסיפס מרהיב
מיוחד נדיר עמוק ובעל משמעות.

רק רציתי שתדעי
שמרוב שמחה בהופעת תמימות
בהעדר זהות בגעגועים אין קץ
שומרים נטשו את משמרתם.

רק רציתי שתדעי
שגם מבלי כל הבטחה והתחייבות
מעבר לפרודות אויר מחוברות
סיבים של אור, הלב פועם.

רק רציתי שתדעי
שלב שבור אינו משכן
לכוונות זדון.

רק רציתי שתדעי שנעמת לי.

את זה חזרתי להגיד לך
ומי יודע
מתי אחזור שוב
לקרוא את תשובתך.

היי שלום אחות, זכרי,
אם יזדמן לך שוב
מכחול בודד
שמרי עליו
כי מי יודע מי יסחט שוב השפורפרת
לצייר את ציורך.

בעיצומו של היום השני ללחימה בלבנון 2

אגיד לך בגילוי לב.
אני בן לעם הזה שגדל פה
על ברכי הציונות
(בלי טיפונת ציניות)
לא הלכתי מכאן אף פעם
והיו לי הזדמנויות.
אני אוהב את העם שלי.
אני אוהב את הארץ שלי. 
נילחמתי עבור מה שאני אוהב
באחלה פייטריות,
באמת.
אני רואה את החיילים המרואיינים,
אני זוכר את ההרגשה,

אני רואה את הברק בעינים שלהם,
את המוטיביציה,
את הדם הצעיר השש אלי קרב צודק
מאין כמוהו (!!!).
 
הייתי רוצה מאד
לנצח את המלחמה הזו,
יחד עם העם שלי.
לא רואה את זה.
אתה לא מעלה על דעתך למה.
אני רחוק מלהיות תבוסתן.
היאוש אינו מוכר לי.
אם צריך
נלחם עד טיפת הדם האחרונה.
אבל אני לא רואה
את הניצחון.
כי אם הניצחון
הוא לחזור חזרה לשגרה המזורגגת הזו
שהייתה פה לפני שהמלחמה הזו
החלה
אז הניצחון הזה
הוא הפסד ותבוסה נוראה.
ומי שאני מאמין
שהוא מנהל את המלחמה הזו באמת
הוא בעצם מי שמנהל את כל המציאות
אינו סובל את השגרה המזורגגת הזו
שהייתה פה כשהכל התחיל,
ובשל השגרה המזורגגת הזו
הכל התחיל.
אתה יודע כמה רציחות היו בשנה האחרונה בישראל?
אתה יודע כמה אונס?
אתה יודע כמה שודים?
אתה יודע כמה עיוותי משפט מעוקל?
אתה יודע כמה שנאה?
אתה יודע כמה שקר?
אתה יודע כמה שחיתות?
אתה יודע כמה עושק?
אתה יודע כמה מסכנים, חולים, תשושים,
זקנים שאין מי שיזרוק עליהם מבט?
אתה יודע כמה רעבים?
אתה יודע כמה נרקומנים?
אתה יודע כמה ממזרים?
אתה יודע כמה בגידות?
אתה יודע כמה זנות?
אתה יודע כמה גירושין?
אתה יודע כמה הפלות?
אתה יודע כמה תועבה?
אתה יודע שבעוד כמה ימים
היו אמורים לצעוד
ברחובות ירושלים (ירושלים!!!)
ערומים וערומות סוטי מין
מכל העולם?
אתה יודע באיזה אינטנסיביות
דוחפים לקופסאות השוטים
נוסחאות הנדסת המונים
שפותחו ב”אקדמיה”
כדי לשלוט באופן חשיבת ההמון?
למה
המסכים מלאים ברצח, גזל, וניאוף?
כמה ערוצים?
כמה פורנוגרפיה?
אתה יודע שיש (עדיין!)
תוכנית לפרק את בתיהם של קרוב למאה אלף יהודים,
ולהופכם לעיי חורבות כמו
בגוש קטיף?
אתה יודע כמה משפחות עניות עם ילדים
נזרקו לרחובות הקרים או החמים
כי הבנק מימש את “זכותו”
להגיש צו כינוס נכסים בשמיעת צד אחד
ו”זכה” בבית?
אתה יודע ?
לשגרה המזורגגת הזו,
לא נראה לי שנחזור.
אם נשכיל,
נוכל לחזור למציאות אחרת.

אם לא..?
ניסינו שוב.
לא הצלחנו.
שוב חורבן!
תבוסתנים?
אלו שלא רואים את
האמת הזו.
כרגע האמת הזו מתגלה
בגליל ובצפון הארץ.
בתל אביב, וברחביה, ואפילו בגאולה ירושלים,
עדיין חיים את השגרה המזורגגת הזו.
אם לא נבין,
אם לא נפנים, האמת הזו תגיע גם לשם
ומהר יותר ממה שחושבים.
עד כאן נכתב אז, ביום השני או השלישי ללחימה,
חזרנו לשיגרה?
לא!
אנחנו בתהליך פירוק.

“ממני ועד משיח לא יהיה חדשות”

ובכן אחי ואחיותי היהודים,
אביא לפניכם דברים הכתובים באותיות
האלף בית,
אותם למדתם
והן משמשות אתכם כשפה
לדבר בה.
ולמה אני צריך להגיד לכם דבר זה?
הלא ברור הוא…!
אלא שלפעמים מרוב שהעיניים רגילות לשוטט
בהבלי העולם,
ולרפרף על רבדי האינסטנט,
נרדם השכל
ואזי הדעת אינה מסוגלת לחדור עומק
שכל פשוט המובע
בשפת האם בה הנכם
מדברים…
לכן אזהרתי באה  – הקטע הבא, לא למוחות רופסים בא:

ידועה אימרתו של רבי נחמן מברסלב זצוק”ל:

“ממני ועד משיח לא יהיה חדשות”

מהי ההוראה למעשה בדיבורו הזה של רבי נחמן?
אולי כך:

נכון ואמת ויציב
דבר הצדיק יסוד עולם הכולל את כל
נשמות ישראל

ובהתקשרותם אתו הרי הם מתקשרים
לשורשם בדעת,
וע”י כך יכולים לעבוד ה´ ע”פ רצונו יתברך,
אכן כך.
ומאז שחר התהוות סגולת עמנו,
הורגלנו בכגון דא,

הציר המרכזי של כל קהילה
היה מאז ומתמיד הרב,
מורה ההוראה, מטווה הדרך, ובאמונת חכמים,
עשינו ושמענו.
לאורך הדורות ממשה רבנו
שהנחיל לנו את תורת ה´,

השתכללה השיטה, הדפוסים נקבעו,
כל מאורעות הזמן רק חידדו,
ותיעלו, הפנימו, והטמיעו את אופן
פעולת המערכת,
ועם הכנת הכלים ה”טכנים”,
הועלתה רמת החדירה
לתוך פנימיות התורה, 
והפצת אורה
לתוך “מערכת הכלים”.
תוך כדי הפעולה האמורה, ניתן דגש מיוחד

לאופן השפעת ה”מסר האלקי”
מהמערכת הכללית,
למדרגת הפרט,
כאשר בהשתכללות הפרט,
ממילא יושבח הכלל.
אפשר לעקוב אחר התהליך המתואר הנ”ל,

ממשה רבנו ושרי האלפים, מאות וכו´
עם כל התורה כולה,
שבכתב ובע”פ,
לדור דעה
שלא נכנס לארץ ישראל !לאחר מכן
תורת ארץ ישראל, נביאים, שופטים, מלכות, מקדש,

תנאים, אמוראים, “גילוי” הסוד שבזוהר ע”י רשב”י,

התפרקות הכלל לפרטים בגלות.

במהלך הגלות עצמה התקבצות של פרטים
לקבוצות כלל

ששומרות על קשר רציף המקיים מעין
“גג כללי”
על אף המרחק הפיזי,
ע”י בירור וליבון סוגיות הלכתיות הנובעות
מארועי מקום או זמן.בד בבד עם גיבוש ההלכה הכללית
לכל פרט ופרט
ע”י מרן המחבר, 
והרמ”א
באותו פרק זמן בדיוק,
ללא כל תיאום 

מופיעה תורת הקבלה ע”י
האר”י הקדוש
שמכינה 
ביותר עמקות
את חדירת הפנימיות לכל
פרט ופרט.
החסידות שמופיעה לאחר מכן
ע”י הבעש”ט
משרישה ומצמחת את הפרט
למדרגות חדשות
של התקשרות עבודת הפרט בהתכללות ע”י
פרט כולל
עד כדי יצירת שפע החסידיות המוכר לאחר
תקופת הבעש”ט.
עד הופעת רבנו הקדוש

רבי נחמן מברסלב

שפישט את עבודת הפרט לאופן המוכר לנו היום כ :
“התבודדות היא מעלה גדולה ועליונה מן הכל”.
דהיינו כאומר:
יהודי עבוד את ה´ ישירות !
וממני ועד משיח לא יהיה חידוש – כאומר:
עד שתדע בבירור – שמשיח – הוא משיח
דהיינו
אליהו הנביא מופיע בשם ה’
ומושח אדם 

למלך על ישראל
אומר אני לך
נתתי לך את כל מערכת הכלים הנדרשת לך
לגמור את מסע הדורות, ולהגיע לתכליתך
בזה העולם:
להיות אדם מתוקן העומד מול בוראו
כאשר מסכת חייו
אינה נסמכת ונשענת על מעשה אחרים
כי אם על חלק עצמי בלעדי פרטי
שלך מול בוראך!אכן כך,
כאשר יעשה תיקון הפרט באופן המשובח הזה,

אזי תופיע אותה הנשמה הכוללת את כל הפרטים
במופעה המשובח ביותר –
משיחגואל ראשון- הוא גואל אחרון.
נצחתי ואנצח – גמרתי ואגמור.
וק”ל.

אם כך אומר רבי נחמן מברסלב זיע”א,

אז איך נסביר את שפע ה: “צדיקים”, “חוזים”, “מגלי נסתרות”,
“מקובלים”, “מחלקי תיקונים”, “גאוני תורה”, “גדולי הדור”, וכו´, וכו´,
שכל אחד מהם מתנהג כמו
“משיח צדקנו”

בידיעתו רצון הבורא, והעברתו לקהל מאמיניו….

אם תאמר,
הרי אמרת בעצמך שכך מתנהלת המערכת,

אכן אודה על דבריך,
אך ישנו הבדל מהותי וברור
בין מה שלפני אמירתו רבי נחמן מברסלב

לבין מה שלאחרי אמירתו הנ”ל

ואכן אופן קבלת הדברים על ידך

יושפע על פי מידת
אמונת חכמים
שיש לך

בדברי רבי נחמן מברסלב.

אומר רבי נחמן מברסלב:

ממני ועד משיח לא יהיה חידוש !!!
באמירתו זו סגר רבנו הדלתות לכל הרשימה ד’לעיל !
עכשיו,
דע לך אומר רבי נחמן מברסלב,
התיקון האחרון במסע הדורות
הוא תיקון שלך אישי !
אתה צריך אמנם מדריך
ובוודאי עדיף כמה שיותר תלמיד חכם,
אלא דע והבן,
המושג 
“מנהיג” השייך ל“משיח” צדקנו
ניטל מן הדור לכלל ישראל
ואיננו
הוא יוחזר רק עם התגלותו של
משיח צדקנו בב”א.
גם בקרב ה”מדריכים” עצמם,
הם התלמידי חכמים האמיתיים,

מי שחורג מתפקידו
דהיינו:
להסביר, ולהעביר, עצות, הנהגות, כללים, וכו´,
לבאים ללמוד,
והופך את מעמדו ע”י שימוש בתורה
ממשהו כעין – דוור שליח
המעביר את ה”דואר” לבעליו על מנת שיעשה בו שימוש,
הרי הוא יוצא מגדר התלמיד חכם האמיתי,
ונכנס לקטגוריית:
“מפורסמים של שקר”.
[ראו איזה מכשולות נודעו בקרב חסידי “ברסלב”
תלמידי אליעזר ברלנד,אליעזר שיק, שלום ארוש,
ושאר אלו שלקחו עצמם ל”רבנות” בתוך חסידות ברסלב]אין שום ספק שככל שנתקדם הלאה לנקודת
גילוי האמת,

יגבר השקר עד כדי שליטתו בכיפה בריש גלי,
רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב ידע זאת!
לכן אמר את אמירותיו המיוחדות ביחודן
באופן שלמשך תקופה מסויימת היו מצונזרות
על מנת שלא ללבות את אש המחלוקת
שממילא בערה…
“ממני ועד משיח לא יהיה חידוש”

הכוונה למנהיג לכלל ישראל שיחדש דרך בעבודת ה`
כמנהיג יחידי

ישנם מעטים יחסית שאוחזים בתמצית הדברים….”
עד כאן לשון המאמר המקורי.

נמצאנו למדים מהאמור לעיל,
שאנכי הקטן סובר,

בהסתמך על האי בוצינא קדישא
רבי נחמן מברסלב זיע”א שאמר:
“ממני ועד משיח לא יהיה חידוש”
לא ח”ו,
שאין תלמידי חכמים בדור, לא שאין גדולי תורה,
לא ח”ו שיהודי אינו צריך לעשות לו רב שיפסוק לו הלכה,
לא ולא !אלא טענתי חוזרת ונשנת,
ובדקו אותי היטב היכן שאמרתי מה שאמרתי:

לדורנו אין פוסק הדור ! 

דהיינו, אין אחד שהוא מנהיג לכלל ישראל !

משיח יהיה פוסק הדור של כולנו –
המנהיג האמיתי

אין בדבר זה לפגוע בכבודו של מי שיהיה התלמיד חכם הגדול ביותר בדור !

אני חוזר וטוען,
שבמידה והיו כל גדולי התורה בדורנו
מתכנסים תחת קורת גג אחת,

האוכפת פסיקה בהלכות ציבור,
והדגש הוא על הלכות ציבור
ובכל השאר
נהרא נהרא ופשטיה,
הרי אז לגוף כזה שיש לו
נשיא בראשו
הוא היה פוסק הדור.
גם אם היה נוצר מצב כזה,
מה שלא קורה,
למרות ניסיונות כבירים בנושא,

עדיין, דברי רבי נחמן מברסלב זצוק”ל מהדהדים:

“ממני ועד משיח לא יהיה חידוש”.

כאן השיעור הזה מובא מלשון המאמר: