אללה הוא אכבר, או שבועת היפוקרטס, מה ההבדל כאשר מתים רבים מוטלים מבני עמנו? שואה שהייתה?

סרטי המטריקס אינם סרטי מדע בידיוני
אלו סרטים דקומנטרים המכילים מידע מקיף לאנושות
על תהליכים אמיתיים שהתרחשו בקרב האנושות
במאות השנים האחרונות, על פי ידע שהועבר מדורות קודמים
ונצבר ויושם על הדורות האלו בהם אנו חיים.
 
כל מה שילד נחשף אליו עד גיל 7, נצרב בו
כתבנית שתוביל את חייו.
הסרטון בלינק כאן מסביר זאת היטב.
 
למעשה *כל* ! ואני מדגיש *כל* הדורות שצמחו כאן
מאז החל העידן החדש, עם התפתחות הטכנולוגיה בערך לפני כ 250 שנה,
הם דורות שתבניות החיים של הפרט, נבנו כך שישרתו
את מפעילי ה”פרמידה” [כבר אין צורך להסביר מה זה] והעומדים בראשה.
 
מאז שהתחלתי לפרשן את המציאות [כבר מעל 3 עשורים]
הפירושים שלי נחשפו יותר ויותר לעולם, וישנם מושגים שמסתובבים
בין כל “המתעוררים” למיניהם, שאני אביהם מולידם.
 
אין לי כל צורך בקרדיטים אע”פ שאני מתנגד גדול
לכל השרלטנים למיניהם שמנצלים ידע שלי לתועלתם האישית,
ולא כמו שאני מניח אותו לטובת אחי בני ישראל והאנושות בכלל.
 
זה ממש עד כדי כך, ואני שם פס אחד גדול על שרלטנים אלו
שמתהדרים בנוצות לא להם לשם הפקת רווח אישי מפעילותם.
 
אני לא אומר את זה על מנת לקבל בעצמי איזה רווח מהעניין,
אלא על מנת לכוון מטרה ויעדים הלאה עבור אלו שיודעים בוודאות
שאני לא מבזבז כאן מילים עבור הגאווה שלי או הנרקסיזם המגלומני שלי.
 
אני פרוש חשוף, וגלוי לגמרי, על פני כל העשורים הקודמים עם
אלפי מאמרים ברשת, שידורי רדיו,
הרצאות ביוטיוב, בלוג, ופורמים עתיקים.
 
העוקבים הוותיקים שלי יכולים להעיד שלאורך השנים
תארתי את תמונת המצב הנוכחית בדיוק מירבי,
כאשר זה לא היה מונח כלל בדמיונות של בני אדם.
 
אני אומר את כל זה למרות שאני יודע
שאפילו מתי המעט שכן מסוגלים להבין את מה שאני אומר,
גם הם צרובי תודעה, שמקשה עליהם להגיע אל המכוון באופן הנכון.
 
זה ממש לא בגלל שאני סופרמן, או משיח או משהו בדומה.
זה פשוט בגלל איזושהיא סיבה שאין לי כל מושג לגביה.
 
אני לא נצרבתי בכל אותן תבניות,
ומאז שאני ילד, יש לי מחשבה עצמאית לחלוטין
שלא תלויה בשום מבנה חברתי,
חוץ מהמבנה היהודי המקוריהצמוד לתורת משה.
גיבורי הילדות שלי הם גיבורי התנ”ך היהודים הנאמנים לבורא עולם.
משבגרתי ועמדתי על דעתי, שורשי הובילו אותי אל פנימיות היהדות,
כול נאמנותי נתונה לבורא עולם.
לכן קל לי לזהות בוודאות את כל השקרנים המזוייפים
המשתמשים בזהות שכזו.
הקבלות שלי מונחות לבדיקה חשופות וגלויות,
ויש מי מעוקבי לאורך השנים שיכול גם להעיד.
 
למה אני כותב כל זאת?
כי יש לנו עוד דרך ללכת. דרך מסוכנת מאד, לכלל ישראל.
 
אני כבר מתתי מהעולם וזה ידוע למי שיודע.
[דרך אגב ביום ראשון הקרוב ראש חודש אייר,
נערוך את סעודת ההודיה השנתית על חזרתי לחיים מאותו מוות.
כל חברי מוזמנים לסעודה זו, אבקש לתאם אתי הגעה בפרטי,
הסיפור מצורף בסרטון כאן בתחתית הרשומה.
 
הואיל וקיבלתי על עצמי, לאחר שהבנתי שאני כן נשאר פה,
לעשות ככל יכולתי לקרב את גאולת ישראל על פי הפורמט
המונח בכתבי הקודש מדברי נביאי ישראל, ושאר ענקי הרוח
של אומתנו המפוארה, אכן את זאת אני משתדל לעשות
ככל המתאפשר לי.
זה גם יכול להסביר את מאמרי החתומים
ב”עלה נעלה וירשנו אותה”.
 
כדי לא להאריך, אקצר כך:
המורכבות המסובכת של מציאות ימינו, מוכיחה שבני ישראל
מצויים בסכנה קיומית חמורה.
 
את ההוכחה לכך מספקים האדישות של ההמון,
למתים הרבים [יש נספה בלא משפט] מבני עמנו,
הן מרוצחים בני עוולה משונאי ישראל מהלאומים השונים,
המצויים ממש ברחובותינו, מסתובבים בינינו,
והן משונאי ישראל, אוטואנטישמים מקרבנו המוטמעים בעמנו
כערב רב הדובר בשפתנו, נקרא בשמותינו, וחי כביכול כחלק מאיתנו, ולא היא.
 
לדאבון לב, אין באמירה הזו להזיז אף אחד מההמון הצועד שוב
אל המשרפות המודרניות כצאן לטבח, לכיוון של הצלה.
השנים האחרונות הוכיחו זאת מעל לכל ספק.
אמנם לא אלמן ישראל, ושומר ישראל המנהיג את עולמנו,
בוודאי מנהיג את עמו הנבחר אל גאולתו,
אולם לא בשמיים היא,
ואין לנו את האפשרות לומר אחרת מ”אבל אשמים אנחנו”.
 
לכן עלינו לקחת גורלנו בידינו ולפעול להצלת ילדנו, נשינו, זקנינו,
עוללנו וטפנו, ממש להציל את חייהם של הדורות הבאים,
ובוודאי לשמר את מורשתנו המפוארת שהתדרדרה בדורנו
לשפל נורא כפי המובן בחוש לברי הדעת.
 
דורנו מתאפיין בחוסר מנהיגות הנדרש להשיב את בני עמנו
אל זהותנו המקורית, למרות שיש מתחזים רבים המתיימרים לכך.
 
על פי תחושותי שלא הכזיבוני מניסיון העבר,
מונח אצל כל יהודי מבני עמנו, רגש עמוק של קרבה אל האמת.
אלא שלדאבון לב, תועבות העולם הזה ומשמניו המטמאים
העטו על פיסת לב אמת כזה, המונח אצל כל יהודי,
קליפות קשות ומסכים, המרחיקים אותו מן האמת הנצרכת
להצלתו של יהודי זה ותולדותיו.
גם על זאת יש דרך תיקון
אותה העמיד הבורא כבר לאדם הראשון.
 
תשובה.
כשאיש הישראלי מכוון את לבו אל האמת המונחת בזהותו במקורית
מייד נפתחים לפניו דרכי התשובה אליה.
ושם מונחת הבחירה.
 
וזה ממש בידיו של כל איש ואשה מבני ישראל.
לכן בהבנת גודל האחריות המונחת על הפרט לביטחון תולדותיו
והגם שעדיין המעשה הוא לא לשם שמיים בשלמות,
עדיין בעצם הרצון להציל את עצמך, ואת הקרובים לך,
אתה גם מסייע לכלל ישראל, הואיל וככל שיתרבו הפרטים מבני ישראל
המבינים את גודל האחריות, כך ינצלו יותר ויותר מהכלל,
מדרך החורבן עליה צועד כרגע עמנו המפואר.
 
למי שזה נשמע הזוי, מוזמן לפתוח את כל הסרטים מהשואה האחרונה,
ולנסות להבין שזה ממש יכול להתרחש שוב,
ושהסיסמה “לעולם לא עוד” היא רק סיסמה נבובה
של מפטמי האווזים השקרנים משלטון הזדון הנוכחי
שהביא על כולנו את המציאות הנוראה ששוררת כעת.
 
זה כל מה שאני יכול לעשות.
לדבר ולכתוב, כי אין עם מי לעשות כלום כרגע,
ואני מכיר את כל אלא שכן רוצים, וכן עושים…
כוסות רוח למת וממש לא בכיוון.
 
מתי אפשר יהיה לעשות?
כשנתאחד כולנו למהות אחת סביב זהותנו המקורית – יהדותנו
באופן הנכון, ונניח המושכות בידי חכמי הדור האמיתיים,
אז בוודאי יהיו גילויים אלוקים מיידים, שיובילו אותנו
אל גאולתנו המובטחת.
 
אז הנה כתבתי. וגם את זה “הם” יכולים להעלים,
כמו שהעלימו את רוב דברי מהמרחב, וחסמו וסתמו,
ואפילו גם ניסו לרצוח אותי ממש.
 
אבל הם לא יכולים להעלים את האמת
כי השקר אינו יכול לעמוד יציב למשך זמן ארוך.
 
ואמת היא חותמו של הקב”ה.
ובה אשתמש לחתום את המאמר הזה
שנכתב לכבוד יום השנה הל”א לנס ההצלה שלי.
א’מת מ’ארץ ת’צמח.
 
מרדכי היהודי
כ”ו ניסן התשפ”ב
 
ל-ה’ הישועה !!
 
עלה נעלה וירשנו אותה !!!


רוביק דנילוביץ’ ראש עיריית ב”ש – הדרך היחידה שלך לקבל את אמוני? חזור בתשובה לבש על עצמך מדי היהודי המקורי. לא עשית כך ? עזובתיבאמש’ך.

כפי שאמרתי לחברים מבאר שבע [הקרובה מאד ללבי עד עצם היום הזה]
רוביק נבלע לתוך בועה ממנה הוא צועק
על התפיסה המוטעת בה שבוייה לדבריו “מדינת ישראל”,
כאשר אינו מבין שהוא בעצמו מציג את אותה תפיסה !
 
הבן אדם מדבר שוב ושוב על “משילות” , ועל “כוחות הביטחון”
כאשר אינו מבין שזו בדיוק ה”קונצפסיה המוטעית” !!
 
מר דנילוביץ’ זה לא – שלא היו כאן החלטות !!
היו גם היו,
אלא שבכוונת מכוון ההחלטות הללו נעשו
על ידי מי שהטילו כאן “משילות” קשה ואכיפה מטורפת של חוקים
שמהווים את האיום הקיומי שאתה מדבר עליו,
שמרחף על מדינת ישראל נכון להיום !!
עוד לא החלטתי אם אתה מתנהל כך בתמימות
ואז לייחס לך טעות קונצפסיה רדודה של מי שאינו מבין את המציאות נכון,
או במקרה היותר גרוע ,
לייחס לך סוג של סוכן ממסדי שמשתמש בדיסאינפורמציה ודמגוגיה
על מנת להגביר “משילות” ואכיפה הרבה יותר גרועים
ממה שמתרחש כאן עד כה.
 
כך או כך, אני בוודאי אשתמש בדברים שאתה אומר
כדי למנף שוב ושוב את הצורך הבוער ביותר כרגע
וזה הפלת שלטון הזדון השולט כרגע על עם ישראל
ובוודאי מציב את בני ישראל בסכנה קיומית חמורה ביותר !!
 
ועוד בשולי הדברים אומר בקול גדול כדי שזה יהיה הכי ברור שאפשר.
 
לא יתכנו עוד מנהיגים לעם הקודש
שאינם קשורים לתורת משה ואמונת אבותינו מבני ישראל
ומקיימים את מצוותיה ויודעים חוקיה.
 
ואל תביאו לי דוגמאות כמו ליצמן דרעי ושות’
וגם לא את שולחיהם “גדולי התורה”
וכל מי שקשור בקשר של ממון וטובות הנאה עם שלטון הזדון.
 
רק יהודים מגיבורי ישראל הנמנים על תנועת התשובה הגדולה
בארץ ישראל בעת הזו הם הראויים להנהיג את בני ישראל,
וגם כאן אחדד ובמלא תוקף אדגיש,
אני מדבר על בעלי תשובה שאין להם מוסדות ממסדיים הקשורים
בשלטון הזדון, הגם שהם מבקרים כביכול שלטון זה.
 
הצדיקים מבין בני התורה בדור שלנו אינם מפורסמים כלל !!
 
כל המפורסמים למיניהם, מפיהם איננו חיים, והפרסום לא מעיד עליהם מאומה!
 
רק התנתקות מוחלטת מ”התפיסה המוטעית”
בכל ההתנהלות שהיוותה כאן את המציאות מאז הוקמה מדינה זו
[שיש המכנים זאת “מעשה שטן”]
והקמה מהיסוד את כל מערכות החברה היהודית בארץ ישראל,
על פי תפיסת התורה, והוראותיה, המתקבלות על ידי בית דין שיכיל
את חכמי ישראל האמיתיים, הנאמנים ל-ה’ יתברך ולתורת משה,
יחד עם מנהיג מזרע דוד יביאו לא רק לחברה בטוחה המתנהלת
על פי חוקי אמת לאמיתה, אלא אף לגאולת ישראל השלמה.
 
אז הנה מר רוביק דנלוביץ’ גם הכנסתי אותך אל המשבצת הנכונה
וגם השתמשתי בדבריך [שזה כשלעצמו סוג של זכות] על מנת לקרב,
הן אותך והן את כל הקוראים,
אל הקונצפט הנכון האמור להביא אותנו
אל הגאולה המיוחלת.
הדרך היחידה שלך לקבל את אמוני?
חזור בתשובה לבש על עצמך מדי היהודי המקורי.
אם עשית כך תזכה באמוני ואתמוך בקריאותך להצלת עם ישראל

שאתה נשמע ממש מודאג לביטחונו ובריאותו.

 

לא עשית כך?

עזובתיבאמש’ך.

אינעל העולם של רוטשילד !! מתי יגמר הסיוט הזה שנקרא “רוטשילד” לעזאזל?

בתמונה – שני נוכלים שחייבים להכניס לכלא מיד !!
מתי תבינו כולכם שאתם עבדים בתאגיד הזה שנקרא “מדינת ישראל”?
מתי תבדקו בעצמכם ותמצאו ש”מדינת ישראל” רשומה כתאגיד
ברשות החברות האמריקאי, ואתם כולכם ע(ו)בדים בתאגיד זה?

מתי תבינו ש – כנסת – ממשלה – בית משפט כולם ללא יוצא מן הכלל
הם בובות חוטים בהצגה שהמפיק שלה הוא משפחת רוטשילד?

מתי תבינו כולכם שבטחון משפחותיכם, נשים ילדים זקנים וטף
תלוי בגחמות של אלו המושכים החוטים שרואים בכם “נתונים סטטיסטים”
על לוח השחמט הבינלאומי שלהם?

מתי תבינו כולכם ש”פיגועי טרור” רצחניים, פיזור וירוסי מגפות,
ריסוסי השמיים, הרעלת מזון, זה הכל מהלכים מהונדסים ומתוכננים,
על ידי בני אנוש רשעים רעים ואכזריים, המשתמשים ב”מושגים” הללו,
ללא לב אנושי או מוסר, הואיל והם הקימו ומשרתים בכת השטן העולמית,
הקשורה בקשר הדוק עם הוותיקן ושאר בעלי ההון העולמי המאוגדים
תחת בית המלוכה הבריטי?

מתי תבינו כולכם שה”פתרון הסופי” הוא תכנית רב שלבית המשתרעת
על פני מאות שנים שסופה הוא סופי לחלוטין לבני האדם המוכנים “בני ישראל”?
מתי?

צפו בסרט התחקיר הזה של ה”צינור”
שכלל לא ברור איך הוא הצליח להשתחרר לפרסום
מתחת לראדר של כל קלגסי התודעה שפיזרה משפחת רוטשילד
במרחב הציבורי הישראלי והעולמי.

רעידת אדמה ??? פצצת אטום ???
ממש לא .
אמת צרופה שצצה ועולה מן הארץ.
מהיכן יונחת עליה הנבוט?
איני יודע.

מה כן אני יודע?
שאם לא תתעוררו כולכם לפרק את המדינה הזו עד היסוד,
ולהרכיבה מחדש הפעם כמדינת היהודים,
אזי הפתרון הסופי,
יהיה סופי לחלוטין.

[מה עם האמונה שלי בבורא עולם? זה לא קשור אליכם בשלב הזה,
אתם לא אוחזים בזה כמוני. כשתגיעו לזה הכל ישתנה כאן לגמרי.]


לאן נעלם יהודה משי זהב? למה הוא נעלם? איך זה קשור לפיגועי הרצח בשבוע האחרון של אדר ב’ התשפ”ב ?ואיך זה קשור לבן גביר, מרזל, ועוצמה יהודית ?

לאן משי זהב נעלם?
מה זה דגל כוזב?
מהו סמל המעניש?
איך זה שבאותו שבוע פרצו שוב להבות הפיגועים?
האם זה מקרה שרוצח אחד הוא מהפזורה הבדואית בעל ת.ז כחולה?
האם הרוצח הבדואי לא הגיע כנוקם על בדואי שנורה ונהרג מאש שוטרים
כמה ימים לפני כן?
האם זה אותו מקרה שרוצחים נוספים מפיגוע חדרה הם בעלי ת.ז. כחולה?
האם אום אל פאחם הוא כפר\עיר מלאה באזרחים “ישראלים”
נושאי נשק ללא רישיון המאיים על אזרחי ישראל היהודים?
האם תושבי אום אל פאחם מסתובבים חופשי בעירם ויורים בחוצות חופשי?
האם הם עשו זאת כגילויי שמחה על הרצח המתועב בחדרה?
איך זה שפחות משעה מהפיגוע בחדרה הגיעו המוני תומכי בן גביר
אל זירת הפיגוע מצויידים בדגלי ישראל, ובשלטים גדולים נגד ממששת ישראל?
[שלא ישמע חלילה שאני בעדם כן?]
איך זה שסמל ה”מעניש” נמצא על גב הרוצחים מחדרה, והם טרחו
להוריד את הסוודר בדיוק מתחת למצלמה כדי לצלם בברור את הסמל
שנמצא גם בהרבה יחידות של צהל, אצל שוטרים, וגם אצל מיליציות לא מזוהות
על מדים שחורים עליהם מופיע סמל המעניש יחד עם מגן דוד?
האם יש קשר כלשהו בין המקרים?
מדוע בסרטון החיסול של הרוצחים מחדרה הם נראים לבושים בגדים כהים,
כאשר בתחילת מסע הרצח שלהם רואים בבירור שמדובר בבגדים בהירים
כשלאחד מהם יש את סמל המעניש על גבו, וכאשר חוסל
הסמל הזה נעלם?
האם יש מי שדוחף למלחמת אזרחים במדינת ישראל?
איך יתכן שיש בידי אזרחי ישראל מהמגזר הערבי כל כך הרבה נשק צהלי?
האם הנשק הזה הוא גנוב?
מהיכן יש להם כל כך הרבה תחמושת חדישה ולא ישנה?
למה משטרת ישראל עוצרת יהודי אמיץ שמחסל רוצח מחבל?
למה ביצעו הלוחמים וידוא הריגה בירייה לראש הרוצחים

ולא נעצרו גם הם? מה ההבדל?

 

צפו בסרט אולי תמצאו תשובות.

אם מצאתם תשובה תפציצו בתגובות

הנבלות בפייסבוק כיסו את הסרטון ולא מאפשרים להטביע
אז לחצו כאן כדי לראות את הסרטון

אמת מארץ תצמח, ושום קלגס של פייסבוק מתה, לא יעצור אותה מלפרוץ !

הפוסט הזה נמחק מפייסבוק ומעלה הפוסט נחסם ל 30 יום
כי בהתאם לכללי הקהילה של פייסבוק מדובר בדברי שטנה.
שיצאו העיניים, ותשתלשל לשונו, ויקטעו לו הרגלים,
ויבואו זבובים, דבורות וצרעות לשתות את דמו של המניאק הפיסבוקאי שחסם
בטענה הזו את הפוסט הזה.
או, הנה סוף סוף דברי שטנה, ושנאה.
שנאה זכה וטהורה לחבורות הזבל האנושי שמאיישות את תוכנת הריגול המזורגגת הזו.
תוכנה המשמשת את שונאי ישראל שיכרתו במהרה בימנו מעל פני האדמה.
תוכנה שמשמשת את אג’נדת הגבלס הנאצי המודרני המשודרג לדיגיטל.
לא יעזור לכם כלום.
לא תוכלו עוד לחסום את האמת מלפרוץ !!


הסרטון יופיע בסוף הפוסט…

וכעת לסרטון ששימש השראה לכתיבת הפוסט הזה….


 

 

תמונת מצב. הטורפים קורעים ביס אחר ביס בעוד הנטרף מסתכל בחוסר אונים בעודו בחיים…

זה לא סרט לבעלי לב חלש.
אבל זה הסרט בהא הידיעה לתאר את התחושה שלי
כיהודי מבני ישראל בעת הזו.
 
בסרט – זברה שנפגעו רגליה האחוריות
מותקפת על ידי עדר צבועים [תרתי משמע].
 
אני חובב סרטי טבע מאז ילדותי
קולו של דייוויד אטנבורו מלווה אותי שנים
מתאר ציפורי גן עדן, ויחסי גומלין באקולוגיה של הטבע
בין הטורפים לבין הנטרפים, לבין אוכלי הנבלות שמנקים את השטח.
 
לאורך השנים צפיתי במאות סרטי טבע.
לעולם – החוק ששרר בדרך כלל בעניין הטרף הוא:
שהטורף – בדרך כלל החתולים הגדולים עטים על טרפם,
והדבר הראשון שהם עושים זה להדק את מלתעותיהם האימתניות
בלחיצת מוות בעלת עוצמה חזקה ביותר לקנה הנשימה של הטרף,
וכך עד המוות הגואל את הטרף הם ממתינים דקות ארוכות לפריחת נפשו
או אז הם ניגשים לארוחה, שמזמן להם אותו היום.
 
כמובן שיש יוצאים מן הכלל, אבל זהו הכלל בדרך כלל.
 
לאחר שהחתולים שבעים, ולעתים גם באמצע הארוחה
מגיעים הצבועים, כלבי הבר, ושאר הטורפים הקטנים יחסית,
ומנסים לחטוף נתח עסיסי מהטרף.
 
אחרי כולם מגיעים הדורסים שבעופות
ומכלים כל פיסת בשר משלד העצמות שנותר.
 
לאחרונה [בעשור האחרון] יותר ויותר סרטונים על טרף –
איילות, זברות, אנטילופות, בופלו, ושאר בהמות וחיות,
הניצודות באכזריות רבה על ידי להקות של צבועים בדרך כלל
זאבים, כלבי בר, וכו’, ונאכלות בעודן בחיים.
הזעזוע מגיע למי שצופה ורואה איך הבהמה משוסעת
בעודה בחיים, מעיה נלעסים, והיא נקרעת, תוך כדי
שהיא מסתכלת בחוסר אונים מוחלט איך גופה הולך ונטרף
והיא עוד חיה ורואה…
 
כפי שלמדתי מלמידה סקרנית שלי בדרך כלל, רוב הטורפים
מעדיפים להתחיל לפלס להם את הדרך
אל קרביה של הבהמה או החיה
דרך אבר המין שלה הואיל וזה המקום החלש והעדין ביותר
של הבהמה או החיה ומשם הדרך קלה לקרוע את העור ולהיכנס
לתוך המעיים והאברים הפנימיים.
 
זה גם מה שבא ללמד לי כמטפורה על הרמז הרוחני המונח בנדון.
ואם אינך מבין אותו אז גם אם אסביר לא תבין…
 
לאחר הצפייה בסרט הזה חשתי הזדהות נוראה
עם הזברה האומללה הזו.
 
כך ממש אני חש. חוסר אונים מוחלט בתוך מציאות
של להקות טורפים [צבועים מכוערים] שביס אחר ביס
קורעים מעלי את מדינת היהודים ואת שקר הציונים, ואת ארצי מולדתי,
ותכף וממש מגיעים אל אברי הפנימיים ובחמת זעם לועסים את בשרי,
תוך כדי שאני מתבונן במציאות הנוראה הזו מבלי יכולת לעשות כלום….
 
זה משהו שגם חשתי תמיד כשצפיתי באותם אחים עתיקים
הצועדים בצעדות המוות אל המחנות ולאחר מכן אל המשרפות.
 
צעד אחר צעד, הכניסו לנו לכאן זנות וניאוף, וניבול פה, ושוד וגזל ורצח,
שחיתות, ותועבות גויים, ואת הגויים בעצמם, ואת הגויות,
את הסודנים, ואת המולדובים, ואת הרוסיות ואת האוקראיניות,
וחטפו את גוש קטיף, ואת חברון, ואת הר הבית, ואת השבת, יחד
עם כמה דורות של ילדי ישראל
שטופחו על ידי משרד השמד הישראלי ל”חינוך”
להיות אוטואנטישמיים, שונאי יהדות ויהודים, “שמאל רדיקלי”
להטבי”ם, פמניזם, פלורליזם, ליברליזם, הכל מלא זימה ותועבה.
 
כך ביס אחר ביס – תוך כדי שאני מתבונן,
כשאני גם צורח לאורך השנים, זועק וצווח,
אני מגיע עם חוסר אונים, אל התשובה לשאלה שניקרה בי שנים רבות……
 
למה הם הלכו למשרפות המות מבלי להתנגד?
התשובה שהגעתי אליה?
 
שברו להם את הרגלים האחוריות של התנגדות רוחם, נשכו אותם,
קרעו להם את הצורה, וכך כשהם שבורים רצוצים ויגעים,
פשוט לעסו אותם עד פיסת הבשר האחרונה שגם אותה הפכו לאפר
דומן שפוזר חזרה אל העפר….
 
הבנתם מה הסרטון הזה עשה לי?

השבריות מושחזות. כל צבאות העולם על גבול א”י. הגייס החמישי בועט מתוך בית המחוקקים ה”ישראלי”. והבוגדים ממוצא “יהודי” מבעיר כל חלקה.

כששאלתי את הקומונר שהגיע מהקיבוץ אל סניף השמו”צ
ברחוב יד ושם באר שבע קצת לפני לשכת הגיוס:
“על מה אתה מדבר?” כשהוא דיבר על “דו קיום” עם הערבים,
הייתי בן 12.
לא הייתי בן 12 רגיל מבאר שבע.
הייתי בן 12 שכל 4 חודשים מהשנים בהן חייתי עד אז ביליתי
בבית סבי וסבתי בטבריה עיר הולדתי.
בבית הזה דיברו ערבית סורית-לבנונית כיאה לבית טברייני עתיק.
יחד עם עברית שבן יהודה היה מת לדעת.

מי שמכיר אותי יודע מהסיפורים שלי:
סבי בצלאל נ”ע נולד בשפרעם כשהיא הייתה עדיין רובה יהודית,
גם אבא שלו נסים ע”ה נולד שם.
אמא שלו סעדה נ”ע באה מפקיעין ממשפחות חפץ וזינאתי.
משפחות שלא גלו מארץ ישראל מעולם.
סבתי שרה נ”ע נולדה בסג’רה בת לר’ אליהו עבו נ”ע הסבא רבה שלי.
[סג’רה זו שבן גוריון לקח עליה בעלות, יחד עם אלכסנדר זייד הסובותניק,
שני שקרנים וזייפני היסטוריה אנשי תעתועים עם נוצות טווס]

אמי שתחי’ נולדה בבית בשכנות לסודקי טאברי אחד ממוכתרי העיר
לפני קום המדינה. היא נפנפה להם לשלום ולכל שיירת הערבים
שנמלטו מטבריה .

בחוף סירונית של נחום עבו ע”ה [אחיה של סבתי] על שפת הכנרת
למדתי מגיל קטן מאד ממה בנוי ערבי, מנטלית, ערכית וכו’,
יותר למדתי איך לדבר לערבי בשפת אמו.
למדתי את זה מבני משפחתי הענפה שהיו כאן מאז ומקדם אדוני הארץ,
וידעו טוב מאד איך לדבר עם הערבים.
 
הם אמנם נתנו את המושכות ל”אשכנזים” שהגיעו בקול רעש וצלצולים גדול
עם מדי הקקי והסטנים, אבל לא שכחו לדבר ערבית,
למרות שאנשי הקקי
ראו בהם ערבים ממוצא יהודי.
 
לכן כשהייתי בן 12 יכולתי בקלי קלות לעמוד עם ראש נערי הנישא בגאון
ולשאול קצת בחוצפה: “למה אתה רוצה שנחייה אתם בדו קיום”?
“אני רוצה לראות אותם כולם מחוץ לגבולות ארץ ישראל”!
קבעתי נחרצות. הרבה בזכות הסבא שלי.
 
הם מאד רצו לזרוק אותי מהפעולות הללו אותם קומונרים,
כשהבינו שזו לא יציאה בודדת אלא משנה סדורה יציבה ותקיפה,
אבל הייתי מנהיג, ואחד מהמובילים בחבורה מבני גילי שהתאספה שם.
 
זה לא ששנאתי ערבים, ועד היום אני לא שונא אותם.
אני פשוט מכיר אותם. תן לו אצבע, הוא רוצה, לא את כל היד,
הוא רוצה לאכול אותך ואת כל מה שיש לך,
ואל תבלבלו לי את המוח עם הכללות.
 
וכאן אני אומר לנקניקים מפייסבוק:
אם תעזו להחשיב את הדברים הנאמרים כאן
כ”דברי שנאה ושטנה” שאינם עולים עם “כללי הקהילה” שלכם,
אזי אתם פשוט תצאו הפארש שבפארש. [לא שאתם לא כאלה גם כעת]
 
הדברים הכתובים כאן הם תיעוד מדוייק של מצב צבירה בין
שני לאומים יהודים וישמעאלים, שלא אמורים לחיות יחד. נקודה.
זו דעתי הנחרצת, וזו אמונתי כשאני נשען על תורת משה שהיא הבסיס
למוסר לפיו אני חי את חיי. ולכם “בודקי העובדות” אין כל סיי בעניין,
ואתם לא אמורים לסתום לי את הפה. נקודה.
ואם תעשו כך אני מתעד את הפוסט הזה, ואשלח אותו
למועצת הערעורים שלכם, ואפרסם את זה בבמות אחרות העומדות לרשותי,
לא רק בשביל האמת *שלי*, אלא בגלל שזו האמת האחת והיחידה.
אתם לא אמורים להתערב בהבעת דעות. אתם כולה תוכנה לשיתוף חברתי.
 
אז בחברה הזו הישראלית כבר הוכח מעל לכל ספק, שהלאום היהודי
והלאום הערבי אינם “עם” אחד.
לא רק שזה לא עם אחד,
אלא מדובר בעמים אוייבים בעת הזו, הואיל ורוב מוצק של “ערביי ישראל”
מחזיק מעצמו עם “פלסטיני”,
וה”עם הפלסטיני” מחזיק עצמו כאוייב לעם ישראל,
הואיל ולטענתו מדובר בעם כובש, שזה כמובן שקר גס.
 
אתם “בודקי העובדות” של פייסבוק לא מעניינים אותי עם “דעתכם”
מבחינתי ברור לי שרובכם חיים על נרטיב ה”דו קיום” שגדלתם עליו.
 
אני לא !!
 
מגיל ילדות יצאתי נגדו , וככל שהתבגרתי נוכחתי לדעת
שמדובר בשקר המנוהל בכוונת מכוון,
ממש כפי ששלחו אז את הקומונרים לטמטם מוחות של ילדים ונערים רכים
עם המנטרה הזו, כך המשיכו לאורך השנים עד שהגיעו
למנטרה הגלויה של “מדינת כל אזרחיה”.
 
כך או כך, 70 השנה מאז שהוקמה מדינה זו, הוכיחו מעל לכל ספק
שכ -“לאומים” יהודי – ערבי, מדובר בוודאות כאוייבים זה לזה.
 
יכול מאד להיות שכפרטים
יש חברויות מתועדות אמיתיות בין יהודים לערבים,
אני יודע על כמה מקרוב.
מדובר על אנשים משני הצדדים שרחוקים
מהזהות הלאומית שלהם לגמרי.
 
ככל שהפרטים קרובים יותר ללאומיות שלהם
כך ההקצנה בהתייחסות והניכור ההדדי.
גם אם תביאו לי דוגמאות מנטורי חרטא, או מ-ערבים ציונים,
גם אז אדע למצוא בדקדוק רב
את האינטרס הפוליטי המובהק המחבר “חברויות” שכאלה.
 
העיקרון לפיו הלאומים הם אוייבים זה לזה,
וכל ההתנהלות של “דו קיום” מתרחשת מהצד הערבי בהתאם
ל”הסכם כורייש” הבזוי, שדוגל בהסכמי דמא של נגיסה פעם בפעם
כדי להתקדם לרגע בו יאכל הכל.


 
ומהצד ה”ישראלי” בשל המחשבה כביכול
יוכלו לשלוט בגובה הלהבות כל הזמן על מנת לשמר
כוח צבאי ומשטרתי מרתיע וכך להמשיך את שלטון הזדון שנכפה
עיקרון זה, מנחה את התפיסה הראויה להבנת המציאות
לדעתי הנחרצת בנדון.
 
הנאום של “חברת הכנסת” הזו בכלל לא מבלבל אותי.
הואיל וכפי שציינתי
לא היא ולא בני עמה צריכים לשכון כלל וכלל
על אדמת ישראל.

כל שכן לשבת בבית המחוקקים
[שגם ה”ישראלים” היושבים בתוכו הם ערב רב שאינו מייצג בכהוא זה
את בני ישראל, כולל החרדים והדתיים המזוייפים בו]
 
אלו לא דברי שנאה או שטנה , זו דעת מבוררת של מי שחי
את זהותו ולאומיותו על פי המורשת הנכונה והראויה לבני ישראל.
 
הפוסט הזה הוא פוסט מכונן לכל “ישראלי” בעת הזו.
עבדו על כל הדורות שגדלו כאן בארץ ישראל ב 70 השנה האחרונות.
ככל שיגדל מספר ה”ישראלים” מבני ישראל שיתפכחו להבין כך,
כך ינצלו יותר מבני ישראל מהעתיד [הקרוב מאד] לבוא.
 
את האזהרות שלי תוכלו למצוא בהמון מקומות, הכל מתרחש בדיוק מירבי
כפי שאמרתי שיהיה .
 
השומע ישמע והחדל יחדל כל אחד לפי זכותו.
מייחל ומצפה לגאולת ישראל השלמה שתגיע ברחמים.
אמן.

מרדכי היהודי
כ”ו אדר א’ התשפ”ב
פר’ פקודי

ל-ה’ הישועה !!

עלה נעלה וירשנו אותה !!


לא מבצע פקודות? בשדה הקרב מקבל כדור בראש מהמפקד.

“חוק הסמכויות” –
ממש כמו כל הכנסת כולה, המשטרה, בית המשפט, וכו’,
הוא פיקציה ואין בו צורך.

במדינת רוטשילד
יש חוק חירום צבאי מיום הקמתה, שלא בוטל מעולם,
עד עצם רגעים אלו.

חוק חירום צבאי, פשוטו כמשמעו – “חוק צבאי” לשעת חירום.
החוק הצבאי ברור לחלוטין. לצבא יש ראש המנחית פקודות.
מתחת לראש המנחית פקודות יש שרשרת פיקוד עד לרמת החייל הפשוט,
כולם מבצעים פקודות. ופקודה זו פקודה. לא ביצעת פקודה?
אתה נשפט על פי חוק צבאי.

מימד ה”חירום”, מוסיף משנה תוקף ל”חוק צבאי”,
הואיל ויש שרשרת פקודות ב”חוק הצבאי” המתייחסת לשעת חירום,
ע”פ פקודות אלו, באם ניתק הקשר מצמרת הפיקוד,
נוטל בעל הדרגה הבכירה במקום, את סמכות הפיקוד,
וממשיך לבצע את הפקודות שהוכנו לשעת חירום.
פקודות אלו מסמיכות את בעל הסמכות להיות שופט יחידי
למציאות המתהווה, ויש בידו “על פי חוק” [!] אפשרות גם להוציא להורג
מי שנראה בעיניו שאינו מבצע פקודות, בין יחיד בין רבים.

אז במדינת רוטשילד בה אתם הקוראים חיים,
מעולם לא בוטל חוק חירום צבאי.
למעשה אתם נתונים כל רגע, בידי מישהו יחיד שהסמכות בידו ,
לא מצד בחירות שבחרתם, או כל דבר אחר הקשור בכם.

אם הבנתם את זה , אתם בטח תבינו שכל ענייני ה”מדינה”
והממסד באופן גורף הם בסה”כ הצגה
של פיקציה שאינה קיימת באמת במציאות.

פיקציה שנועדה לקיים מופע של אחיזת עיניים
המאפשרת לנתינים הנתונים תחת משטר חירום צבאי,
את האשליה שהם חיים חיי חופש דמוקרטים,
עם מנגנונים אזרחיים כגון
פרלמנט, בתי משפט, משטרה אזרחית, וכו’.
אמנם ככל שעברו השנים, המשטר הלך והתהדק
עד למופעו הנוכחי נכון להיום כאשר כמעט ולא נותר מסווה
על אופיו הברור של סוג השלטון.

זה בא לידי ביטוי בדוגמה מוחשית פשוטה משוטר המקוף [אזולאי אם תרצו]
עם מדי החקי והמשרוקית,הרבה לפני תעלת בלאומליך,
עד הקלגס השחור החמוש מכף רגל ועד ראש.

על מנת לתת גיבוי וכיסוי, לצורך במשטר הולך ומתהדק,
ניהלו בעלי הסמכות האמיתיים
הנמצאים בראש הפרמידה של משטר החירום הצבאי מאז קום המדינה,
מדיניות של השארת בני המיעוטים בארץ ישראל,
למרות שהייתה להם אפשרות ברורה, והצדקה, מהרגעים הראשונים
לסלק מעל אדמת ישראל כל מיעוט זר, ובחרו להשאיר אותם במכוון,
על מנת להדק את “השמירה על ביטחון הציבור”
עם כוחות משטרה יעודיים, וכוחות צבא שהולכים וגדלים.
במשך שנות קיום המדינה, לא רק זאת שהשאירו
את בני המיעוטים בטענה פלורליסטית כביכול
של “דו קיום” תוך כדי שימוש בפלסטר התורה שהלבישו על עצמם,
בהשתמשם במושג התורני – “ואהבת את הגר”,
אלא אף דאגו לייבא למדינתם, כל חרום אף וזב,
מכול תועבות האומות בעולם,עד למופע העיוועים הנוכחי
בו יושב ערבי שונא ישראל על כס יו”ר הכנסת,
עם שפה רשמית ערבית במדינת היהודים, של טרוריסטים ערבים
היושבים בבית המחוקקים של בני ישראל, ומנהלים קואליציה עם
נציגי קהילות מסתננים מסודן, אריתריאה, מולדוביה, אוקראינה, רוסיה,
ושאר מקומות בעולם, על מנת להפוך “חוקית” כביכול
את מדינת הפיקציה הנתונה למשטר חירום צבאי,
למדינת כל אזרחיה.

ולמי קוראים עיוור? למשולם.
מִי עִוֵּר כִּמְשֻׁלָּם וְעִוֵּר כְּעֶבֶד יְהוָה.

חסלאו יא שאבב
זה לא, שלא היה כאן רוב הזמן, מי שאמר לכם כל הזמן,
כך שלא תוכלו לטעון את הטענה הזו.
זה פשוט כי לא היה מי שישמע ויקשיב.

הַשְׁמֵן לֵב הָעָם הַזֶּה וְאָזְנָיו הַכְבֵּד וְעֵינָיו הָשַׁע
פֶּן יִרְאֶה בְעֵינָיו וּבְאָזְנָיו יִשְׁמָע וּלְבָבוֹ יָבִין וָשָׁב וְרָפָא לוֹ.

השאלה היא לא מה היה.
השאלה היא מה יהיה מעתה והלאה.
אז נניח שעד עכשיו הייתם עיוורים חרשים אילמים.
דפוקים דפקטו.

אבל לא אכפת לכם לאן הילדים שלכם גדלים?
תשובה?
לרובי דרובי? אתה ממש רואה בעיניים את התשובה,
הרי הם עומדים בתור להזריק את הילדים שלהם,
אז אכפת להם מהילדים שלהם?

אלו?
וַיֹּאמְרוּ אִישׁ אֶל אָחִיו נִתְּנָה רֹאשׁ וְנָשׁוּבָה מִצְרָיְמָה.
אלו ..
אכפת להם רק מהבצלים והשומים והאבטיחים והדגה ביאור.
ילדים? הם אמצעי תשלום ותו לא.

אבל אם אתם מאלו שאני מכנה אותם אחי ואחיותי
בני ישראל המסולאים בפז?
אלו שממשיכים שכם אל שכם את המסע הנצחי
עם שם “ישראל” הנישא באהבה ובמסירות ובנאמנות
לדרך אותה קיבלו אבותינו ומסרוה דור אחר דור,
עד דורנו זה ממש,
אלו שלא שינו את שמם, את לשונם, ואת לבושם,
אלו שדבקו במסירות נפש להבעיר ולהעביר את המורשת המפוארת
בצוק העתים על נהרות דם שוצפים וקופצים,
ובעתות שלום בשגשוג והרווחה, שהטיבו על כל סביבותם,
ממשמני הארץ, וטוב הבורא וידו הרחבה,
המקדשים את שמו לקיים את אשר קבלו בנעשה ונשמע על הר סיני ,
מפיו ממש לבחיר האדם משה רבנו..

אתם אלו שקוראים מילים אלו ומזדהים עם הנאמר ללא סייג,
אתם ישראל.
אתם תזכו לראות פני גואל במהרה בימינו אמן.

נתפלל כולנו שזה יהיה ברחמים.
בנתיים עד שזה יגיע ברחמים, צריך לשנס מותניים,
ולא להיות שלמזלניקים שמאבדים את אוצרותיהם מבלי אחריות.

הבנתם שאתם תחת משטר חירום צבאי?
הבנתם שכל הממסד על כל אגפיו, ועדותיו, וחוקותיו,
זו הצגת אחיזת עיניים?
הבנתם שזה לא רק כדי לגזול אתכם, ולמצוץ את לשד עצמותכם
עד הטיפה האחרונה, אלא גם החרב כבר מונחת לכם על הצוואר?

אם הבנתם את זה, אז תבינו שאתם צריכים להתקומם.

אני מרדכי היהודי
עם צוויה של אסתר המלכה מעביר לכם את המסר:
“לך כנוס את כל היהודים”.

יש מי ששומע?

משפטים התשפ”ב

ל-ה’ הישועה !!

עלה נעלה וירשנו אותה !!!

הלוואי או אמן? אבו אחמד ריבלין סמל השיטה.

בתמונה אבו אחמד ריבלין עם חבריו מהבונים החופשיים.

השבוע נודע בפרסומים שונים על אבו אחמד ריבלין
שפרצופו החביב מדבש, היה רק המתוק של הדבורה שהוצג כלפי חוץ.

עדויות מתוך צוות בית הנשיא ידעו לספר על העוקץ מלא הארס של אבו אחמד,
שצעק, וכעס, ורטן, ודרש, והעליב, ופיטר, והטיל אימה על כל מה שזז בקרבתו…

 

כשהגעתי היום באקראי אל הסרטון המצורף להלן,
וחיברתי את הכותרות מענייני דיומא, נפלה לי השגה די מטרידה,
למה “נפלה”?
כי זה ממש מפיל להבין את זה…
אבו אחמד ריבלין הגיע לבית הנשיא לתפקיד יצוגי.
הוא סמל.
הוא אכן מאפיין עם רוב המרכיבים של הגועל נפש המכיל בהיקפו
את דמות העיוועים של הכנופיה שהשתלטה על בני ישראל בעת הזו

מאז קום המדינה ועד עכשיו.

[לגבי ה’עכשיו’ הריישא המוצמדת לשמו – “אבו אחמד”

מביעה היטב את המתרחש במדינת רוטשילד נכון להרגע…]

תסביר.

הנה אני מסביר.

צפו בסרטון הזה המצורף כאן למטה…
אתם תוכלו לראות איך מפיק הסרטון והבמאי עשו עבודה גאונית.
הם לקחו זמר מזרחי תימני אהוד, עם שיר המביע “תפילה”,
הכניסו אייטמים מחושבים במדוייק אחד אחד,

המעוררים את כל הרגשות שידעו לעורר המפלצות שייסדו את השיטה.

הלב היהודי הרחמן מתמלא חמלה
למראה הנכים המחוללים עם נשים לבושות לבן,
אולם מיד מתמלא גאווה למראה חיילות וונדר וומאן גיבורות על מדים,
דגל ישראל ענק מתנוסס בגאון, עם סמל המנורה המיתולוגית,
מבוגרים מקבוצת הסיכון ממזרח ומערב, משמשים כמקהלת HO ו WO נחמדת
שמידי טון וחצי אומרים “הלוואי”
לעומתן צעירות מעורטלות עם בגדי צבעי הדגל וחצאי פרמידות היוצרים

בריקודן האקרובטי את המגן ‘דוד’ [מזל שלא צבעו אותו אדום]

ילדים בגיל ההזרקה מנופפים בדגל שעליו מוסרים את הנפש.
וכל זה הלוואי…
מה הלוואי?
שנחדש ימינו כקדם.
מה זה לחדש ימינו כקדם?

קטע מתפילה הנאמרת תדיר בבתי כנסיות.

כך בדיוק ביססו כנופיות הכופרים – הרוצחים, והשודדים, הגזלנים, הנואפים והאנסים,
משלטון האופל הזדוני שהשתלט על בני ישראל מאז הקמת הקונגרס הציוני

עד למופע האימים שלו נכון להיום, עם כל משרתי סגול השיער בצמרת.

זוכרים מי זה איבט שהתקבל כ”אביגדור” לא פחות ולא יותר כמנכ”ל הליכוד?
זה הרשע הזה שמסתובב כאן שני מטר מאחרי הכרס שלו,
יורק על יהודים שומרי תורה ומצוות – להט הסתה בוער בריש גלי,
וקורע לכם היום את הישבן עם ארגז קוקה קולה ב 50 ש”ח,

ו100 צלחות חד פעמי ב 49.90 הא?

‘אביגדור’ הא ?
ליברמן תרגומו ‘איש לבבי’ 😆 נו בטח,

הוא אחד הגורמים הראשים לדום לב של רבים וטובים בעת הזו…

זוכרים את ריקודי ההורה אחרי הכרזת המדינה?
תוך יום התחלפו ניגוני ריקודי העם לקולות המקלעים והתותחים…
למה? כי זו ‘מפת הדרכים’ [מי המציא את הביטוי הזה יודעים?]

אתם חושבים שיריחו הייתה תחילה? חחח

מהרגע שנחתו כאן אניות הארחי פרחי שהגיעו מאירופה ויצרו כאן
את התרבות של הזונה העבריה הראשונה והגנב העברי הראשון,
רעמו התותחים, ודם בני ישראל שהובאו לכאן מכל ארצות המזרח ניגר כמים,
את אלו שלא שלחו לקו חזית ראשון, הכניסו כבוזגלו ואפללו לתאי בתי הכלא שבנו כאן

כ”מרכזים חברתיים לטיפוח עולם הפשע”….

מה עם אחינו בני ישראל מהמערב הנאור? אירופה וכד’?
אותם כבר חיסלו [את היהודים האדוקים דאגו לחסל] במשרפות

באושוויץ, בדכאו, בטרבלינקה.

לכאן הביאו את ה”תרבותיים המשכילים” שהקימו את הבימה ואת הקאמרי,
ושתלו בתוכם את רקמת החיבור בדמות חיים נחמן הישיבתי
שלא הצליח לשמור את השבת שכל כך אהב,

את נתן אלתרמן חובב האהבה הרומנטית, את שלונסקי, ואת רודנסקי
ועשו כאן סקי והתגלשו על הזקן של המרוקאים הצדיקים שלחכו
את עפר המעברות, ונתנו להם אפילו סרט – סלאח שבתי,

כדי שלא ירגישו מקופחים, וימשיכו ללכת לצבא לקו ראשון בחזית.

בשושו בנתיים דפקו להם את הקרחת עם ה DDT,
ואת השחורים שלחו לניסויים רפואיים אצל מוטציות של מנגלה
שיובאו בטונות מגרמניה הנאצית המובסת,
היישר אל המעבדות העשירות של ארצות הברית של אמריקה….

[הזרוע המבצעית של המלעונה מווינזדור]

אין כמו אינטגרציה של מזרח ומערב כמו האיליי’ס

מהפרובינציה הים תיכונית לדמוקרטיה הגדולה בעולם !! פחחחח

אוקצור אני יכול לשבת כך ולכתוב כל הלילה את מה שהבנתי מהשיר הזה
אבל אתם כבר כל כך חסרי סבלנות שאני כמעט בטוח

שרוב אלו שהתחילו לקרוא כבר לא איתנו בשלב הזה…

אז כשאבו אחמד ריבלין סמל הגועל נפש ה”ישראלי ציוני”
שממותג כ’ימין’ אבל פועל כ Oמ-אל אחד גדול עם קרניים,
[כמו כל האשכנזים=יוצאי גרמניה וגרורתיה, קודמיו-שותפיו לשלטון הזדון]
שר הלוואי על “חדש ימינו כקדם”

למה בדיוק הוא מתכוון?

הדפקט לא מתכוון לכלום. הוא בהצגה.
כמו כל הקקות שמשחקים לכם “בחירות”, עם “כיפה” וב”עזרת השם”.
הוא מציג כמו כל חברי הכנופיה הזו שעושה לכם פרצופים
של אפיפיור לבוש לבן שמחלק סוכריות,

ובתוך לבם ובמסתרי פגישותיהם הם מתפקעים מצחוק בלעג מלא בוז.

“על אלה נאמר – עם חכם ונבון”?

כך הם ממש אומרים.

ואתם יודעים מה?
אם אתם רואים נכון להיום עדר עצום של זומבים מוזרקים,
שמשמשים מלשנים, ונאמני הזרקות המקפידים על מסכה עד העיניים – לא שלהם, זה וודאי,
על אלו שלא שמים על האף, ואין להם תו ירוק להיכנס לקנות תחתוני מותגים,
ומדקלמים כמו תוכי את מה ש”אמרו בטלוויזיה”?
כנראה שהם צודקים לצחוק כך בלעג כזה
ולהמשיך בבוז לדפוק לאהבלים את הצורה….
הם יכולים להוציא את הממשלה חופשי לטעת עצים בט”ו בשבט בשנת שמיטה.

למה? ככה. פשוט ככה. כי הם יכולים. כי אין כאן אף אחד שיעצור אותם.

הם גם לא מפחדים מכלום. יש להם צבא, משטרה, בית משפט, שב”כ,

מוסד, אמצעי מעקב טכנולגים מתקדמים, נשק בלי סוף, 5G, ומזרקים.

אז אתם מתחילים לקבל מושג למה הם מתכוונים כשהם שרים הלוואי?
ואל תתבלבלו, ה’הלוואי’ הזה הוא המשך ישיר ל”לו יהי”, משהו כמו LET IT BE….
אנחנו? היהודים?
לנו יש את אנא ה’ הושיעא נא !!
אנא ה’ הצליחה נא !!
ועוד המון ליקוטי תפילות להתפלל לגאולה שתבוא,
לגואל שיתגלה ויֵאָסְפוּ אליו גיבורי החיל מבני ישראל’

שיקום ויגאל במלחמת מצווה את בני ישראל, מידי האוייב הרע הזה !

שיעניש כל אחד מבני הבליעל הללו משלטון הזדון’
שיפרק את מקור הריקבון המושחת המתואר כאן כ”ממסד”
שרודה בכובד יד ולב, בבני ישראל קשיי יום למודי סבל גלות נוראה,

ויקים כאן סוף סוף ריבונות לבני ישראל – מלכות בית דוד!

ולאחר סילוק כל העמים הזרים מעל אדמת ישראל
וניפוץ בתי העבודה הזרה, וכל הגילולים המתגוללים בארץ ישראל,
יבנה לנו את הבית הגדול והקדוש, בית המקדש!
אליו מייחל כל לב יהודי כבר אלפי שנים…

על זה תגידו אתם הנאמנים – אמן.

את ההלוואי תשאירו ליושבי הטריבונות המחכים להבקעת הפנדל..

טוב נו התעייפתי,

מה עוד שאכלתי היום בעיקר רק מפירות הארץ וירקות.

אז עכשיו אחרי שתצפו בסרטון, תוכלו להשאיר תגובה.
מה אתם מגיבים?

הלוואי או אמן?

מרדכי היהודי

מוצאי ט”ו בשבט התשפ”ב

ל-ה’ הישועה !!

עלה נעלה וירשנו אותה !!!

הנה הסרטון שגרם לכם להגיע עד לכאן….

1933 עד 1945 ו 6 מיליון מתים – לא הספיקו לכם ללמוד ב 2021 ? אתם ממשיכים לצעוד בשקט מופתי אל המשרפות. רחמנות.

משכתבי ההיסטוריה השקרנים,
שסילפו ועיוותו את מה שהיה באמת,
החלו את עבודתם עוד בתקופת תנועת ההשכלה
שהשמידה מיליוני יהודים מיהדותם עוד לפני שואת הנאצים.
את רוח הגבורה היהודית המקורית של מרד גטו וורשה,
הם סילפו, עקרו את העיקר, והותירו את התפל הדלוח.
[תשאלו את עפר שרנקה אלוני]
הם גם שיקרו בהקשר למחתרות טרום הקמת המדינה.
סילפו מערכות שלמות כדי לייצב את הנארטיב,
המוטמע נכון להיום בתודעת ההמון החי נכון לעכשיו,
בהתאם לאג’נדה אותה רצו לקבע.
[תשאלו את ד”ר אורי מילשטיין]
גם לאחר קום המדינה,
ולמרות רוח הלחימה והגבורה של גיבורי ישראל,
שאותה לא הצליחו לטשטש הן במלחמת השחרור, והן ב 6 הימים,
הם יצרו אווירת חרדה כללית בעורף, ובכל מלחמת ההתשה הארוכה

שמנהיגי האג’נדה ניהלו עם “שליטה בגובה הלהבות”,

 

עד שאספו את גיבורי ישראל על קו בר לב על גדת התעלה
וב 1973 רצחו בקנוניה ארורה 2500 מגיבורי ישראל בכוונת מכוון
תוך קשירת קשר עם אותו משומד ממוצא יהודי
הרשע הנרי קיסנג’ר שר”י.
[חפשו את החומר המצוי ברשת עם הטייטל – “הקשר המרובע” 
על הדפים שלי תוכלו למצוא המון מהחומר הזה…]
הם לא הפסיקו לשפוך דם יהודי מאז אותו יום כיפור.

זה לא הערבים. > ולא מדינות אוייב.>  זה “הם”. !
אותם אלו שמזריקים עכשיו זריקות רעל לילדים
כדי להרוג כמה שיותר מהם.

קראו בהרחבה בקישור המצורף – כאן

זה אותם אלו שבמנגנון פשע מאורגן נוראי,
בקור רוח של נאצים חטפו תינוקות רכים מהוריהם היהודים,
ומכרו אותם לניסויים רפואיים נוראיים,
ליורשי מנגלה, שמעולם לא הפסיקו לפעול,
והם אלו אשר המציאו את זריקות הרעל הנוכחי.

זה אותם אלה שכל פעם שגיבורי ישראל הפכו קערה על פיה,
במערכות מלחמות שנכפו עליהם וניצחו את המערכה,
“הם” – עצרו אותם רגעים לפני ההכרעה הטוטאלית של האוייב
עד כדי כך שלא יוכל יותר להרים את ידו על בני ישראל.
ולא רק שעצרו אותם מלהשמיד את כוחו,
“הם” גם אלו, שניהלו “שיחות שלום”,

וביטלו כל הישג צבאי שהושג במערכה.

החזירו אדמות מולדת ששוחררו לידי האוייב.
כאשר הדוגמה הנוראה ביותר לכך
אינה גוש קטיף הפורח שהוחרב על ידי”הם” , לא ולא,
הדוגמה הנוראה ביותר היא:

“הר הבית בידינו” –

ל 6 שעות בלבד,

עד שהגיע הרשע שתום העין
הנקרא לא פחות ולא יותר “משה”
שהיה ההפך הגמור בזה לעומת זה
לדמות האמת ששכנה בו והיא בלעם שתום העין

בן בעור הוא לבן הארמי.

 

המקום הקדוש ביותר לבני ישראל ששוחרר,
הופקר וחולל על ידי “”יהודים”” וניתן לשליטת ערבים,
כדי להשוויץ בחופש פולחן עאלק….

כל זאת בזמן שיכלו לסלק מכאן כל רגל סרוחה של זרים.

אותו רמאי שודד נואף שרדף אחרי כפר ערבי שלם שברח לירדן,
והחזיר אותו לארץ מטעמים “הומניטריים”…

בלעם הרשע.

“הם” אלו ששיתפו פעולה עם אומות העולם שונאי ישראל
בוועידת מדריד, בהסכמי אוסלו, הסכמי וואי [וואי וואי וואי]
שגבו חייהם של אלפי יהודים שדמם ניגר כמים.


“הם” אלו שנבחרו כל השנים על הטיקט של “ימין” מזוייף ושקרני

תוך הרדמת ההמונים עם הנדסת תקשורת מרעילה,
וס[ש]קרים שקריים על “דעת הקהל” הרוצה “שלום”
כאשר בכל רגע נתון מדובר על מלחמה בלתי פוסקת
ש“הם” דאגו לשמר, כדי להחזיק את כולם בפחד מתמיד,
ולהחזיק כוחות צבא ומשטרה עם “משילות” חזקה,

ומשטר חירום צבאי שמעולם לא בוטל מאז קום המדינה.

ויקפדיה:

“הם” גם אלו שמנהלים, מתחזקים, ומממנים את החמאס,
את פת”ח, את הג’יהאד האיסלמי, את הקאסם, והגראד,
וגם את כיפת הברזל, וגם את תחמושת המטוסים המפציצים
דיונות של חול בעזה…

[ממש כמו שרוטשילד שמדינה זו הנקראת “ישראל”
היא תאגיד הרשום ברשם החברות האמריקאי תחת בעלותו,
שמימן ב WW2 גם את כוחות הברית, וגם את המכונה הנאצית.]
האם היטלר היה רוטשילד ?

במקום לסיים את המערכה בהשמדה מוחלטת של כוח האוייב
שהיה מורכב מפאלחים עלובים, הם דאגו לאמן ולהכשיר את
“לוחמי החופש” ה”פלסטינים” עד המופע של “מתאבדים”

הגובים את חייהם של בני ישראל


בפיגועים נוראים הקורעים את לב האומה.

נשמע לכם הזוי?
“הם” גם אלו שמזריקים לכם עכשיו זריקות רעל.
כמו שהזריקו לרוב הנשים האתיופיות שהגיעו לארץ זריקות עקרות.
למה הבאתם אותם לכאן אם עיקרתם אותם?

“הם” מתוכננים על כל צעד ושעל.
“הם” בסה”כ חיילים ש”מבצעים פקודות”.
חיילים בצבא של הרשע המרושע
שבכל דור ודור קם עלינו לכלותינו.

הס”מ – השטן.

זה שמחופש למלאך לבן –
תלמיד חכם נורא שיודע את כל התורה

יותר מכל גדולי ישראל יחד.


אבנר נתניהו זוכה בחידון התנ”ך 
זה שמתלבש במצוות. וגורם לכולם לחשוב
שהוא בעצם עובד את הבורא
בכזו נאמנות שאין כדוגמתה משחר הבריאה.

ובנתיים, ברחבי אדמת המולדת, שוכבים מתים, גיבורי ישראל!

שנטבחו לא בשל חלישותם, לא בגלל מוג לבם הפחדן חלילה,
לא בגלל שארכובותם נקשו זה לזו ברעד בלתי נשלט.

אדרבא ! גיבורי ישראל אין עזים מהם בכל האומות !

אלא ש”הם” דאגו מאז קום המדינה, לחסל את הגיבורים הגדולים,
וכמו שהעלילו על דוד מלך ישראל
שכביכול שלח את אוריה החתי כדי למות בחזית,
כדי לקחת את בת שבע לאשה,

דאגו אלה ללמוד היטב כל מילה בתורה שהביאה להם תוצאה כרצונם.

לכן הם ידעו לייצר את החזיתות, בכל גבולות ישראל, ולייצר את
המלחמות/מבצעים שאפשר יהיה לשלוח את גיבורי ישראל למות בהם.
ואת אלו שלא הצליחו להרוג בחזיתות, הם סירסו.
ועוד אמרו את זה בריש גלי –

“לא נפגע בבלתי מעורבים אפילו על חשבון חיילי צהל”


אמר את זה ממש לא מזמן “שר הביטחון” הנוכחי שלכם.

 

העמידו שופטים צבאיים,
המציאו חוקים מטורפים להוראות פתיחה באש
שבפרספקטיבה היסטורית מעמידים את התצוגה המטורפת הזו
לא כחכמי חלם, אלא כבעלי פיגור שכלי מתקדם, ו”הם” קראו לזה:
“הקוד האתי של הצבא המוסרי ביותר בעולם”
כשכל לוחם מוערך בעולם היודע מזה מלחמה, צוחק ומגחך
למשמע הפארסה המטורפת הזו.

ניחא אם הייתה זו בדיחה….תצחקו…
אבל זה מחסל את גיבורי ישראל!

שומו שמיים !!

יש לגיבורים האלה הורים, משפחות, יתומים, אלמנות !!

אכפת ל”הם” ? תשכחו מזה.
עבורם אלו נתונים סטטיסטים
על לוח השחמט בארגז החול של”הם”.
יהודים בני ישראל !!
מתי תקומו ותתקוממו?
אני זועק כבר למעלה מ 3 עשורים,
מלווה את האירועים בזמן אמת עם התרעות ואזהרות

כאשר הצעקות שלי הגיעו כבר עד כסא הכבוד בוודאי !!

אבל התשובה אותה אני מקבל,
אם אין אתערותא דלתתא, לא תהיה אתערותא דלעילא !
[אם אין התעוררות מלמטה – לא תהיה התעוררות מלמעלה!]
אחי בני ישראל הקדושים
היום יותר מתמיד אפשר להבין מה כתוב כאן בטקסט הזה.
רק מקום המדינה הזו שוכבים באדמת ארץ ישראל
עשרות אלפים מטובי בני ישראל – לחינם !!!
דמם ניגר כמים ומרווה לאדמה הבולעת אותו בצער על אשר
נתקללה עוד מיום בלעה את דמו של הבל שרצח קין.

עד מתי פתאים תאהבו פתי?
מדוע לא תחזרו אל ה’ אלוקיכם ויושיעכם מעצמכם ?!

לא “הם” ולא המונם יושיעו לכם בניכליהם.

קומו והתקוממו !!
אל תהיו גם אתם קרבנות המוקרבים על מזבח המולך.

לא אתם ולא ילדיכם.

קומו לעמוד על נפשותיכם !!


זעקת מרדכי היהודי

ערב שבת וארא התשפ”ב

ל-ה’ הישועה!!

עלה נעלה וירשנו אותה !!!